Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka

 0    58 Datenblatt    przemasgaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
akcja
Lernen beginnen
action
adres
Podaj mi swój adres.
Lernen beginnen
address
Give me your address, please.
zły
Jestem zły na mamę za to, że nie pozwoliła mi pójść na imprezę.
Lernen beginnen
angry
I am angry with my mother for not letting me go to the party.
żaden
Lernen beginnen
any
apartament
Chcę mieszkać w przestronnym apartamencie.
Lernen beginnen
apartment
I want to live in a spacious apartment.
Jesteś gotowy?
Lernen beginnen
Are you ready?
strych
Lernen beginnen
an attic
aleja
Lernen beginnen
avenue
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
Lernen beginnen
a balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
piwnica
Lernen beginnen
a basement
bitwa
Lernen beginnen
a battle
piękny
Piękny dzień, czyż nie?
Lernen beginnen
beautiful
Beautiful day, isn't it?
stolik nocny
Lernen beginnen
bedside table
za
Park znajduje się za muzeum.
Lernen beginnen
behind
The park is behind the museum.
ptak
Lernen beginnen
bird
łóżko piętrowe
Lernen beginnen
a bunk bed
ruchliwy, zajęty
Lernen beginnen
busy
Czy mogę...
Lernen beginnen
Can I...
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
Lernen beginnen
capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
zamek
Podobno włamywacz otworzył zamek spinką do włosów.
Lernen beginnen
castle
Apparently, the burglar picked the lock with a hairpin.
komoda
Lernen beginnen
a chest of drawers
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
Lernen beginnen
a cinema
Let's go to the cinema tonight?
ubrania
Chłopcy wbiegli na górę przebrać się w suche ubrania.
Lernen beginnen
clothes
The boys ran upstairs to change into dry clothes.
wieszak na okrycia
Lernen beginnen
coat stand
kolorowy
Lernen beginnen
colourful
Wejdź
Lernen beginnen
Come in.
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
Lernen beginnen
dark
Why is it so dark here?
parter
Lernen beginnen
first floor, ground flor
piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
Lernen beginnen
floor
I live on the third floor.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
Lernen beginnen
a flat
I can't afford to buy my own flat, but I'm thinking of taking out a loan.
żaba
Lernen beginnen
frog
duch
Lernen beginnen
ghost
przedpokój
Lernen beginnen
a hall
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
Lernen beginnen
in front of
I always run before breakfast.
do środka
Lernen beginnen
inside
interesujący
To jest bardzo interesująca osoba.
Lernen beginnen
interesting
This is a very interesting person.
dużo
Lernen beginnen
lots of
materac
Lernen beginnen
mattress
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
Lernen beginnen
member
Our association has many members.
obok
Lernen beginnen
next to
Miło Cię poznać.
Lernen beginnen
Nice to meet you.
biuro
Lernen beginnen
an office
na zewnątrz
Myślisz, że na zewnątrz jest zimno?
Lernen beginnen
outside
Do you think it's cold outside?
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
Lernen beginnen
an oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
kod pocztowy
Lernen beginnen
postcode
więzień
Lernen beginnen
prisoner
połóż to na...
Lernen beginnen
put it on...
szybko
Lernen beginnen
quick
naprawdę
Czy on naprawdę przeprowadził się do Stanów?
Lernen beginnen
really
Did he really move to the US?
droga
Na drodze jest korek.
Lernen beginnen
road
There is a traffic jam on the road.
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
Lernen beginnen
first
It is my first success at work.
drugi
Lernen beginnen
second
opowieść
Lernen beginnen
story
oni są tam
Lernen beginnen
they are over there
trzeci
Zajął trzecie miejsce.
Lernen beginnen
third
He finished third.
wieża
Lernen beginnen
tower
drzewo
Każdy człowiek powinien posadzić drzewo.
Lernen beginnen
a tree
Every man should plant a tree.
telewizor
Lernen beginnen
TV set

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.