E Dla Początkujących 2 A1-A2

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to rent
I want to rent a house in the centre.
Lernen beginnen
wynajmować (od kogoś)
Chcę wynająć dom w centrum.
to let
Do you have any rooms to let?
Lernen beginnen
wynajmować (komuś)
Macie jakieś pokoje do wynajęcia?
box
Put the box on the table. please.
Lernen beginnen
pudełko
Postaw pudełko na stole. proszę.
attic
I store that in the attic.
Lernen beginnen
strych
Przechowuję to na strychu.
roof
There is somebody on the roof!
Lernen beginnen
dach
Ktoś jest na dachu!
chimney
Santa enters the house through the chimney.
Lernen beginnen
komin
Św. Mikołaj wchodzi do domu przez komin.
fireplace
The dog is lying by the fireplace.
Lernen beginnen
kominek
Pies leży przed kominkiem.
balcony
I'm sunbathing on the balcony right now.
Lernen beginnen
balkon
Właśnie opalam się na balkonie.
terrace
They're relaxing on the terrace at the moment.
Lernen beginnen
taras
W tej chwili relaksują się na tarasie.
lawn
He isn't mowing the lawn. he's in the garage.
Lernen beginnen
trawnik
On nie kosi (teraz) trawnika. on jest w garażu.
towel
I'm not using this towel. you can have it.
Lernen beginnen
ręcznik
Nie używam (teraz) tego ręcznika. możesz go wziąć.
pillow
Is the cat sitting on the pillow? Yes. it is.
Lernen beginnen
poduszka
Czy kot siedzi na poduszce? Tak.
sheet
Are you looking for a cotton sheet?
Lernen beginnen
prześcieradło
Szukasz bawełnianego prześcieradła?
blanket
You're cold. I'll bring you a blanket.
Lernen beginnen
koc
Jesteś zmarznięta. przyniosę ci koc.
rubbish
You never take the rubbish out!
Lernen beginnen
śmieci
Nigdy nie wyrzucasz śmieci!
lift
The lift in our building is broken.
Lernen beginnen
winda
Winda w naszym budynku jest zepsuta.
vase
Put the flowers in the vase.
Lernen beginnen
wazon
Wstaw kwiaty do wazonu.
furniture
This shop sells nice furniture.
Lernen beginnen
meble
W tym sklepie można kupić ładne meble.
desk
Whose desk is that?
Lernen beginnen
biurko
Czyje to biurko?
armchair
Granny is sleeping in the armchair.
Lernen beginnen
fotel
Babcia śpi w fotelu.
to decorate
We are decorating the living room.
Lernen beginnen
dekorować
Dekorujemy salon.
to renovate
They have to renovate their house.
Lernen beginnen
odnawiać
Muszą odnowić swój dom.
to build
He built his garage on his own.
Lernen beginnen
budować
Sam zbudował swój garaż.
stairs
Tom fell down the stairs and broke his leg.
Lernen beginnen
schody
Tom spadł ze schodów i złamał nogę.
toilet
Get out of the toilet! We have to go now!
Lernen beginnen
toaleta
Wyjdź z toalety! Musimy już iść!
wallpaper
This wallpaper is really beautiful.
Lernen beginnen
tapeta
Ta tapeta jest naprawdę piękna.
vacuum cleaner
The vacuum cleaner is behind the sofa.
Lernen beginnen
odkurzacz
Odkurzacz jest za kanapą.
shelf (l.mn. shelves)
I bought this shelf for your books yesterday.
Lernen beginnen
półka
Kupiłam wczoraj tę półkę na twoje książki.
heater
Your wet socks are on the heater.
Lernen beginnen
grzejnik
Twoje mokre skarpetki są na grzejniku.
comfortable
These chairs aren't very comfortable.
Lernen beginnen
wygodny
Te krzesła nie są zbyt wygodne.
cosy
We're staying in a cosy little hotel.
Lernen beginnen
przytulny
Nocujemy w małym. przytulnym hotelu.
messy
Her room is so messy.
Lernen beginnen
niechlujny
Jej pokój jest taki niechlujny.
tidy
Your room is tidy. Well done.
Lernen beginnen
posprzątany
Twój pokój jest posprzątany. Dobra robota.
ladder
Get off the ladder. please.
Lernen beginnen
drabina
Zejdź. proszę. z drabiny.
yard
I can't find Maggie. she isn't in the yard.
Lernen beginnen
podwórko. dziedziniec
Nie mogę znaleźć Maggie. nie ma jej na podwórku.
relationship
I can't stand this relationship anymore!
Lernen beginnen
związek
Nie mogę już dłużej znieść tego związku!
couple
What a lovely couple!
Lernen beginnen
para
Jaka urocza para!
person (l.mn. people)
He isn't the right person for you!
Lernen beginnen
osoba
On nie jest odpowiednią osobą dla Ciebie!
to go on a date
He'd like to go on a date with her.
Lernen beginnen
iść na randkę
On chciałby pójść z nią na randkę.
to cuddle
I want to cuddle her all the time!
Lernen beginnen
przytulać (się)
Chcę ją cały czas przytulać!
to hug
Hug me!
Lernen beginnen
przytulać. obejmować
Przytul mnie!
to kiss
My mum always kissed me goodnight.
Lernen beginnen
całować
Mama zawsze całowała mnie na dobranoc.
to fall in love
I fell in love with you at first sight!
Lernen beginnen
zakochać się
Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia!
to propose
Jack knelt down and proposed to me.
Lernen beginnen
oświadczyć się
Jack ukląkł i oświadczył mi się.
to get engaged
We decided to get engaged after Christmas.
Lernen beginnen
zaręczyć się
Postanowiliśmy zaręczyć się po Świętach Bożego Narodzenia.
fiancé
Is this Ruth’s fiancé?
Lernen beginnen
narzeczony
Czy to jest narzeczony Ruth?
to marry someone
Marry me!
Lernen beginnen
poślubić kogoś
Wyjdź za mnie! (dosł. Poślub mnie! lub: Ożeń się ze mną!)
to make love
She hated making love to him.
Lernen beginnen
kochać się
Nie cierpiała się z nim kochać.
pregnant
She's pregnant with her first child.
Lernen beginnen
w ciąży
Jest w ciąży ze swoim pierwszym dzieckiem.
twins
Victor and Max are twins.
Lernen beginnen
bliźnięta
Victor i Max są bliźniakami.
only child (l.mn. only children)
Some only children are selfish.
Lernen beginnen
jedynak
Niektórzy jedynacy bywają samolubni.
siblings
Do you and your siblings go to the same school?
Lernen beginnen
rodzeństwo
Czy ty i twoje rodzeństwo chodzicie do tej samej szkoły?
niece
Her niece is playing in the swimming pool.
Lernen beginnen
siostrzenica / bratanica
Jej siostrzenica bawi się (teraz) w basenie.
nephew
How old is your nephew?
Lernen beginnen
siostrzeniec / bratanek
Ile lat ma twój bratanek?
relative
All of their relatives came to their wedding.
Lernen beginnen
krewna. krewny
Wszyscy krewni przyjechali na ich wesele.
to be related
Sue is related to the Prince of Wales!
Lernen beginnen
być spokrewnionym
Sue jest spokrewniona z Księciem Walii!
godmother
Is Ruth really your godmother?
Lernen beginnen
matka chrzestna
Czy Ruth naprawdę jest twoją matką chrzestną?
brother-in-law (l.mn. brothers-in-law)
My brother-in-law is as tall as me.
Lernen beginnen
szwagier
Mój szwagier jest tak wysoki jak ja.
sister-in-law (l.mn. sisters-in-law / my sister-in-law → my sister-in-law's)
That's my sister-in-law's car.
Lernen beginnen
szwagierka
To samochód mojej szwagierki.
father-in-law
Tom’s father-in-law teaches at the university.
Lernen beginnen
teść
Teść Toma uczy na uniwersytecie.
grandchild (l.mn. grandchildren)
How many grandchildren do you have?
Lernen beginnen
wnuk. wnuczka
Ile masz wnucząt?
to break up (synonim: to spilt up)
Don't break up with me like that!
Lernen beginnen
zerwać (z kimś)
Nie zrywaj ze mną w ten sposób!
ex-boyfriend
Mike is so similar to her ex-boyfriend!
Lernen beginnen
były chłopak
Mike jest tak podobny do jej byłego chłopaka!
to get back together
They got back together after a month.
Lernen beginnen
zejść się
Po miesiącu zeszli się ponownie.
paper
Give me that paper bag.
Lernen beginnen
papier
Daj mi tę papierową torebkę.
wood
We need some wood for our fireplace.
Lernen beginnen
drewno
Potrzebujemy trochę drewna do kominka.
metal
This gate is metal.
Lernen beginnen
metal
Ta brama jest metalowa.
plastic
I don't want a plastic bag.
Lernen beginnen
plastik
Nie chcę plastikowej reklamówki.
rubber
I use rubber gloves in the garden.
Lernen beginnen
guma
W ogrodzie używam gumowych rękawic.
brick
What's it made of? I think it's brick.
Lernen beginnen
cegła
Z czego to jest zrobione? Wydaje mi się. że to cegła.
stone
The kids were throwing stones into the lake.
Lernen beginnen
kamień
Dzieci wrzucały kamienie do jeziora.
soft
Her skin was soft and delicate.
Lernen beginnen
miękki
Jej skóra była miękka i delikatna.
hard
The hotel bed was too hard for me.
Lernen beginnen
twardy
Łóżko w hotelu było dla mnie za twarde.
heavy
What's inside? Some heavy things.
Lernen beginnen
ciężki
Co jest w środku? Jakieś ciężkie rzeczy.
light
These shoes are really light and comfortable.
Lernen beginnen
lekki
Te buty są naprawdę lekkie i wygodne.
empty
The box wasn't empty.
Lernen beginnen
pusty
Pudełko nie było puste.
full
The house is full of people.
Lernen beginnen
pełny
Dom jest pełen ludzi.
deep
Don't go into that water! It's deep!
Lernen beginnen
głęboki
Nie wchodź do tej wody! Jest głęboka!
shallow
The swimming pool for kids is shallow enough.
Lernen beginnen
płytki
Basen dla dzieci jest wystarczająco płytki.
narrow
The street is quite narrow.
Lernen beginnen
wąski
Ulica jest dosyć wąska.
wide
The corridor was wide. so children played football there.
Lernen beginnen
szeroki
Korytarz był szeroki. więc dzieci grały tam w piłkę.
gorgeous
She wore a really gorgeous dress.
Lernen beginnen
przepiękny
Miała na sobie naprawdę przepiękną suknię.
good-looking
Look at him! He's so good-looking!
Lernen beginnen
przystojny
Popatrz na niego! Jest taki przystojny!
attractive
My mother was very attractive when she was young.
Lernen beginnen
atrakcyjny
Moja mama była bardzo atrakcyjna. kiedy była młoda.
medium height
Your brother is of medium-height.
Lernen beginnen
średni wzrost
Twój brat jest średniego wzrostu.
broad-shouldered
He was a broad-shouldered man with a moustache.
Lernen beginnen
barczysty
Był barczystym mężczyzną z wąsami.
well-built
All firemen are well-built.
Lernen beginnen
dobrze zbudowany
Wszyscy strażacy są dobrze zbudowani.
fit
She's very fit for a 70-year-old.
Lernen beginnen
w dobrej formie
Jest w bardzo dobrej formie jak na 70-latkę.
weak
He was ill last week and now he is very weak.
Lernen beginnen
słaby
Chorował w zeszłym tygodniu i teraz jest bardzo słaby.
strong
He should carry that - he's stronger than her.
Lernen beginnen
silny
On powinien to nieść - jest od niej silniejszy.
haircut
I like your haircut.
Lernen beginnen
fryzura
Podoba mi się twoja fryzura.
ponytail
She shouldn't wear a ponytail.
Lernen beginnen
kucyk
Nie powinna nosić kucyka.
plait
Mum. will you make me a plait for school. please?
Lernen beginnen
warkocz
Mamo. zrobisz mi warkocz do szkoły?
fringe
You look good with that fringe.
Lernen beginnen
grzywka
Dobrze wyglądasz z tą grzywką.
greasy
His greasy hair was disgusting!
Lernen beginnen
przetłuszczony
Jego przetłuszczone włosy były obrzydliwe!
thick
There's a thick black hair on your shirt.
Lernen beginnen
gruby. gęsty
Na twojej koszuli jest gruby. czarny włos.
wavy
She has beautiful wavy hair.
Lernen beginnen
falowane
Ona ma piękne falowane włosy.
dark
I will colour my hair dark.
Lernen beginnen
ciemny. ciemno
Pofarbuję włosy na ciemno.
fair (colour)
My princess will have fair hair.
Lernen beginnen
jasny
Moja księżniczka będzie miała jasne włosy.
bald
Don't worry. you won't be bald.
Lernen beginnen
łysy
Nie martw się. nie będziesz łysy.
obese
She won't be obese. She only eats vegetables!
Lernen beginnen
otyły
Nie będzie otyła. Je tylko warzywa!
overweight
Will I be overweight. doctor?
Lernen beginnen
z nadwagą
Czy będę mieć nadwagę. doktorze?
skinny
She is so skinny. Will she be OK?
Lernen beginnen
chudy
Jest taka chuda. Czy wszystko będzie z nią w porządku?
figure
I love your figure.
Lernen beginnen
figura
Bardzo mi się podoba twoja figura.
body
The police found his body in the river.
Lernen beginnen
ciało
Policja znalazła jego ciało w rzece.
freckles
Will I get freckles from the sun?
Lernen beginnen
piegi
Dostanę piegów od słońca?
pimple
I hate these pimples!
Lernen beginnen
pryszcz
Nienawidzę tych pryszczy!
ankle
He twisted his ankle yesterday.
Lernen beginnen
kostka
Skręcił wczoraj kostkę.
elbow
She had a bandage around her elbow.
Lernen beginnen
łokieć
Miała zabandażowany łokieć.
finger
When I put a finger on my mouth. you must be quiet!
Lernen beginnen
palec u ręki
Kiedy kładę palec na ustach. musicie być cicho!
toe
You stepped on my toe! Be careful!
Lernen beginnen
palec u nogi
Stanąłeś mi na palec u nogi! Uważaj!
wrist
Why is your wrist swollen?
Lernen beginnen
nadgarstek
Dlaczego masz spuchnięty nadgarstek?
forehead
I always kiss my baby on his forehead.
Lernen beginnen
czoło
Zawsze całuję moje dziecko w czoło.
chin
Stop rubbing your chin.
Lernen beginnen
podbródek
Przestań trzeć podbródek.
cheek
Did he kiss you on the cheek?
Lernen beginnen
policzek
Pocałował cię w policzek?
muscle
Jim has big arm muscles.
Lernen beginnen
mięsień
Jim ma duże mięśnie ramion.
athletic
He doesn't look very athletic.
Lernen beginnen
wysportowany
On nie wygląda na wysportowanego.
delicate
She's got delicate features.
Lernen beginnen
delikatny. kruchy
Ma delikatne rysy twarzy.
skin
You'll burn your skin. Sit in the shade.
Lernen beginnen
skóra
Spalisz sobie skórę. Siądź w cieniu.
pale
You're very pale today.
Lernen beginnen
blady
Jesteś dziś bardzo blady.
tan
She came back from Spain with a beautiful tan.
Lernen beginnen
opalenizna
Wróciła z Hiszpanii z piękną opalenizną.
clothes
Are all these your clothes?
Lernen beginnen
ubrania
Czy te wszystkie ubrania są twoje?
blouse
Put your blouse on.
Lernen beginnen
bluzka
Załóż bluzkę.
underwear
Don’t forget to pack some underwear.
Lernen beginnen
bielizna
Nie zapomnij spakować bielizny.
tie
The professor wore a gray suit and a blue tie.
Lernen beginnen
krawat
Profesor był ubrany w szary garnitur i niebieski krawat.
earring
Gold earrings don’t suit Betty.
Lernen beginnen
kolczyk
Złote kolczyki nie pasują Betty.
necklace
I bought a pearl necklace for my wife.
Lernen beginnen
naszyjnik
Kupiłem żonie naszyjnik z pereł.
ring
My fiancé gave me a gold ring.
Lernen beginnen
pierścionek
Narzeczony dał mi złoty pierścionek.
tight
I can't breathe! This dress is too tight!
Lernen beginnen
ciasny
Nie mogę oddychać! Ta sukienka jest za ciasna!
loose
I like long. loose skirts.
Lernen beginnen
luźny
Lubię długie. luźne spódnice.
sweater
This sweater suits you.
Lernen beginnen
sweter
Ten sweter ci pasuje.
polo neck
I hate this polo neck! Throw it away!
Lernen beginnen
golf
Nie cierpię tego golfa! Wyrzuć go!
sweatshirt
She always wears the same sweatshirt in the gym.
Lernen beginnen
bluza
Na siłowni zawsze ma na sobie tę samą bluzę.
tracksuit
I saw a great tracksuit in a shop yesterday.
Lernen beginnen
dres
Widziałem wczoraj świetny dres w sklepie.
leggings
The leggings you wore yesterday are lovely.
Lernen beginnen
leginsy
Leginsy. w które byłaś wczoraj ubrana. są śliczne.
high heels
Fran looks really sexy in high heels!
Lernen beginnen
wysokie obcasy
Fran wygląda bardzo seksownie na wysokich obcasach!
button
I have lost two buttons off this shirt.
Lernen beginnen
guzik
Zgubiłem dwa guziki od tej koszuli.
to button up
Button up! You look awful!
Lernen beginnen
zapinać guziki
Zapnij guziki! Wyglądasz okropnie!
to do up
Do up your trousers for God's sake!
Lernen beginnen
zapinać. zawiązywać
Zapnij spodnie. na miłość boską!
to put on
I want to put on this dress now.
Lernen beginnen
zakładać
Chcę teraz założyć tę sukienkę.
to take off
Take off your shoes. I have just cleaned the floor.
Lernen beginnen
zdejmować
Zdejmij buty. Właśnie umyłam podłogę.
to wear
Which dress will you wear to the party?
Lernen beginnen
nosić (na sobie)
Którą sukienkę założysz na imprezę?
handbag
I can't afford this handbag! It's too expensive.
Lernen beginnen
torebka
Nie stać mnie na tę torebkę. Jest za droga.
department store
We will look for a present for John in a department store.
Lernen beginnen
dom towarowy
Prezentu dla Johna poszukamy w domu towarowym.
opening hours
What are the opening hours?
Lernen beginnen
godziny otwarcia
Jakie są godziny otwarcia?
price tag
I can't see the price tag.
Lernen beginnen
etykieta z ceną
Nie widzę etykiety z ceną.
to shop online
I never shop online. I prefer traditional ways.
Lernen beginnen
kupować przez Internet
Nigdy nie kupuję przez Internet. Wolę tradycyjne sposoby.
delivery
How long will the delivery take?
Lernen beginnen
dostawa
Jak długo zajmie dostawa?
to return something
I'd like to return this shirt. please.
Lernen beginnen
zwracać (do sklepu)
Chciałbym zwrócić tę koszulę.
to exchange
Can I exchange it for a bigger size?
Lernen beginnen
wymieniać
Czy mogę to wymienić na większy rozmiar?
changing room
Where are the changing rooms?
Lernen beginnen
przymierzalnia
Gdzie są przymierzalnie?
to pay cash
I can't pay cash. I've forgotten my wallet.
Lernen beginnen
płacić gotówką
Nie mogę zapłacić gotówką. zapomniałem portfela.
to pay by credit card
Can I pay by credit card?
Lernen beginnen
płacić kartą
Czy mogę zapłacić kartą?
checkout
Where is the checkout?
Lernen beginnen
kasa
Gdzie jest kasa?
to queue
I hate this club. You always have to queue.
Lernen beginnen
stać w kolejce
Nie cierpię tego klubu. Zawsze trzeba czekać w kolejce.
receipt
Would you like a receipt?
Lernen beginnen
paragon
Chce pani paragon?
customer
Some customers are here everyday.
Lernen beginnen
klient
Niektórzy klienci są tutaj codziennie.
consumer
I will go to the consumer court with this!
Lernen beginnen
konsument
Pójdę z tym do sądu do spraw konsumenta!
stall
She bought some vegetables at a market stall.
Lernen beginnen
stoisko
Kupiła trochę warzyw na targowym stoisku.
product
I accept only high quality products.
Lernen beginnen
produkt
Akceptuję tylko produkty wysokiej jakości.
item
How many items would you like to return?
Lernen beginnen
artykuł. rzecz
Ile artykułów chce pan zwrócić?
to choose
They always choose quality over quantity.
Lernen beginnen
wybierać
Zawsze wybierają jakość a nie ilość.
generous
My husband is so generous.
Lernen beginnen
hojny
Mój mąż jest taki hojny.
smart
He is the smartest child in our class.
Lernen beginnen
bystry. sprytny
Jest najbystrzejszym dzieckiem w naszej klasie.
funny
Tell me a funny joke.
Lernen beginnen
śmieszny
Powiedz mi śmieszny kawał.
sense of humour
I love your sense of humour.
Lernen beginnen
poczucie humoru
Uwielbiam twoje poczucie humoru.
lazy
My cat is very lazy. he can sleep all day long.
Lernen beginnen
leniwy
Mój kot jest bardzo leniwy. potrafi spać cały dzień.
hard-working
All people in my company are hard-working.
Lernen beginnen
pracowity
Wszyscy ludzie w mojej firmie są pracowici.
open-minded
Unfortunately. he is not an open-minded person.
Lernen beginnen
otwarty. wolny od uprzedzeń
Niestety. on nie jest otwartą osobą.
stupid
Don't be stupid!
Lernen beginnen
głupi
Nie bądź głupi!
silly
Don't be silly! I'm not going to leave you.
Lernen beginnen
niemądry
Nie bądź niemądry! Nie zamierzam cię opuścić.
mean
He never gives me any money - he is so mean.
Lernen beginnen
skąpy
Nigdy nie daje mi żadnych pieniędzy - jest taki skąpy.
polite
When you work with people. you have to be polite.
Lernen beginnen
uprzejmy
Kiedy pracujesz z ludźmi. musisz być uprzejmy.
energetic
Kids are always so energetic.
Lernen beginnen
energiczny
Dzieciaki są zawsze takie energiczne.
gentle
I promise I will be gentle. Don't be afraid.
Lernen beginnen
łagodny. delikatny
Obiecuję. że będę delikatna. Nie bój się.
responsible
Who's responsible for this?
Lernen beginnen
odpowiedzialny
Kto jest za to odpowiedzialny?
helpful
I can always count on you - you're very helpful.
Lernen beginnen
pomocny
Zawsze mogę na ciebie liczyć. jesteś bardzo pomocny.
careful
Little kids are never careful.
Lernen beginnen
ostrożny
Małe dzieci nigdy nie są ostrożne.
moody
I don't like moody people.
Lernen beginnen
humorzasty
Nie lubię humorzastych ludzi.
optimistic
Optimistic people have better lives.
Lernen beginnen
optymistyczny
Optymistyczni ludzie mają lepsze życie.
pessimistic
Stop being so pessimistic!
Lernen beginnen
pesymistyczny
Przestań być taki pesymistyczny!
mature
My brother is more mature than me.
Lernen beginnen
dojrzały (o osobie)
Mój brat jest bardziej dojrzały niż ja.
frank
Your frank words surprise me.
Lernen beginnen
szczery
Twoje szczere słowa mnie zaskakują.
lively
You've always been very lively.
Lernen beginnen
żywiołowy. pełen życia
Zawsze byłaś bardzo żywiołowa.
sensitive
She has always been a very sensitive girl.
Lernen beginnen
wrażliwy
Zawsze była bardzo wrażliwą dziewczyną.
sensible
Jack has done a sensible thing.
Lernen beginnen
rozsądny
Jack zrobił rozsądną rzecz.
naive
Have you always been so naive?
Lernen beginnen
naiwny
Zawsze byłaś taka naiwna?
wise
Haven't they made a wise decision?
Lernen beginnen
mądry
Czy nie podjęli mądrej decyzji?
modest
Jane has never been a modest person.
Lernen beginnen
skromny
Jane nigdy nie była skromną osobą.
chess
I love playing chess with my grandson.
Lernen beginnen
szachy
Uwielbiam grać w szachy z moim wnukiem.
literature
My little sister studies French literature.
Lernen beginnen
literatura
Moja młodsza siostra studiuje literaturę francuską.
gallery
Have you seen the new exhibition in the gallery?
Lernen beginnen
galeria
Widziałeś nową wystawę w galerii?
restaurant
Would you like to go to a restaurant with me?
Lernen beginnen
restauracja
Czy chciałabyś pójść ze mną do restauracji?
café
The café around the corner serves delicious cakes.
Lernen beginnen
kawiarnia
W kawiarni za rogiem podają przepyszne ciastka.
pub
Let's go to a pub and have a beer.
Lernen beginnen
bar. pub
Chodźmy do baru na piwo.
to lie
I am going to lie in bed all day long.
Lernen beginnen
leżeć
Zamierzam leżeć w łóżku cały dzień.
to sit
Sit still for one minute!
Lernen beginnen
siedzieć
Siedź spokojnie przez minutę!
interest
Kids usually lose interest in a few minutes.
Lernen beginnen
zainteresowanie
Dzieci zwykle tracą zainteresowanie po kilku minutach.
leisure
Leisure time! Finally!
Lernen beginnen
rekreacja. wypoczynek
Czas na wypoczynek! W końcu!
to have fun
Fran doesn't know how to have fun at all!
Lernen beginnen
dobrze się bawić
Fran kompletnie nie umie dobrze się bawić!
to get some rest
I need to get some rest after this week.
Lernen beginnen
odpocząć
Muszę trochę odpocząć po tym tygodniu.
favourite
Who's your favourite band?
Lernen beginnen
ulubiony
Jaki jest twój ulubiony zespół?
novel
She writes amazing novels for children.
Lernen beginnen
powieść
Ona pisze zachwycające powieści dla dzieci.
board game
Let's buy him a board game for his birthday!
Lernen beginnen
gra planszowa
Kupmy mu grę planszową na urodziny!
to gossip
He loves gossiping. Never tell him your secrets!
Lernen beginnen
plotkować
On uwielbia plotkować. Nigdy nie powierzaj mu swoich sekretów!
to meet up with friends
We decided to meet up with our friends in the evening.
Lernen beginnen
spotkać się z przyjaciółmi
Zdecydowaliśmy się spotkać z przyjaciółmi wieczorem.
to meet new people
You should meet some new people.
Lernen beginnen
poznawać nowe osoby
Powinnaś poznać jakichś nowych ludzi.
to invite
They have invited us to their wedding.
Lernen beginnen
zapraszać
Zaprosili nas na swój ślub.
to introduce
Let me introduce you to my wife.
Lernen beginnen
przedstawiać
Pozwoli pan. że przedstawię panu moją żonę.
to party
The only thing Paul can do well is party.
Lernen beginnen
imprezować
Jedyne. co Paweł potrafi robić dobrze. to imprezować.
to do puzzles
Teenagers like doing puzzles.
Lernen beginnen
układać puzzle
Nastolatki lubią układać puzzle.
to draw
Draw me your family.
Lernen beginnen
rysować
Narysuj mi swoją rodzinę.
picnic
Let's have a picnic in the park!
Lernen beginnen
piknik
Zróbmy piknik w parku!
to go out of town
He has gone out of town and will be back on Monday.
Lernen beginnen
wyjechać z miasta
Wyjechał z miasta i wróci w poniedziałek.
funfair
I used to love funfairs when I was little.
Lernen beginnen
wesołe miasteczko
Uwielbiałem wesołe miasteczka. kiedy byłem mały.
carnival
Do you celebrate the carnival?
Lernen beginnen
karnawał
Świętujesz karnawał?
music festival
We are going to perform at the music festival!
Lernen beginnen
festiwal muzyczny
Wystąpimy na festiwalu muzycznym!
to see a play
They went to the theatre to see a play.
Lernen beginnen
zobaczyć sztukę
Poszli do teatru. żeby zobaczyć sztukę.
sweet
This cake is too sweet for me.
Lernen beginnen
słodki
To ciasto jest dla mnie za słodkie.
salty
The soup is not salty enough.
Lernen beginnen
słony
Zupa jest za mało słona.
sour
The milk has gone sour.
Lernen beginnen
kwaśny
Mleko skwaśniało.
bitter
This chocolate has a very bitter flavour.
Lernen beginnen
gorzki
Ta czekolada ma bardzo gorzki smak.
tasty
This restaurant serves tasty salads.
Lernen beginnen
smaczny
Ta restauracja serwuje smaczne sałatki.
to bake
My dad bakes the best shortbread cookies.
Lernen beginnen
piec
Mój tata piecze najlepsze kruche ciasteczka.
to fry
The cook is frying some mushrooms.
Lernen beginnen
smażyć
Kucharz smaży grzyby.
to cut
The butcher cut the meat into thin slices.
Lernen beginnen
kroić
Rzeźnik pokroił mięso na cienkie plasterki.
to slice
Can you slice the ham. please?
Lernen beginnen
kroić w plastry
Możesz pokroić szynkę w plastry. proszę?
to peel
Can you peel the carrots?
Lernen beginnen
obierać
Możesz obrać marchewki?
to chop
Chop the onion.
Lernen beginnen
siekać
Posiekaj cebulę.
saucepan
Cover the saucepan with a lid.
Lernen beginnen
garnek
Przykryj garnek pokrywką.
kettle
We bought our mum a new kettle.
Lernen beginnen
czajnik
Kupiliśmy mamie nowy czajnik.
plate
Put the plates on the table.
Lernen beginnen
talerz
Połóż talerze na stole.
spoon
The spoons are in the drawer.
Lernen beginnen
łyżka
Łyżki są w szufladzie.
fork
Where is my fork?
Lernen beginnen
widelec
Gdzie jest mój widelec?
knife (l.mn. knives)
Put the knife in the dishwasher.
Lernen beginnen
nóż
Włóż nóż do zmywarki.
mug
I start the day with a mug of coffee.
Lernen beginnen
kubek
Dzień zaczynam od kubka kawy.
cup
I'd like a cup of coffee. please.
Lernen beginnen
filiżanka
Chciałbym filiżankę kawy.
glass
Would you like a glass of water?
Lernen beginnen
szklanka. kieliszek
Chciałbyś szklankę wody?
lid
Lift the lid carefully.
Lernen beginnen
pokrywka
Podnieś pokrywkę ostrożnie.
frying pan
Heat the oil in the frying pan.
Lernen beginnen
patelnia
Podgrzej olej na patelni.
onion
We buy onions from a farmer.
Lernen beginnen
cebula
Kupujemy cebulę od rolnika.
garlic
The soup smells of garlic.
Lernen beginnen
czosnek
Ta zupa pachnie czosnkiem.
pepper
Mexican peppers are very spicy.
Lernen beginnen
papryka
Meksykańskie papryczki są bardzo ostre.
spicy
This dish is too spicy.
Lernen beginnen
ostry. pikantny
To danie jest zbyt pikantne.
seasoning
I prefer mild seasonings.
Lernen beginnen
przyprawa
Wolę delikatne przyprawy.
sausage
The cook put the sausage into the oven.
Lernen beginnen
kiełbasa
Kucharz włożył kiełbasę do piekarnika.
beef
My husband prefers roast beef to chicken.
Lernen beginnen
wołowina
Mój mąż woli pieczoną wołowinę niż kurczaka.
pork
I don't like pork.
Lernen beginnen
wieprzowina
Nie lubię wieprzowiny.
pear
Let's take some pears for the picnic.
Lernen beginnen
gruszka
Weźmy kilka gruszek na piknik.
raspberry (l.mn. raspberries)
Raspberries are sweet and juicy.
Lernen beginnen
malina
Maliny są słodkie i soczyste.
peach (l.mn. peaches)
Peaches are my favourite snack.
Lernen beginnen
brzoskwinia
Brzoskwinie to moja ulubiona przekąska.
pineapple
Do you like pineapple on pizza?
Lernen beginnen
ananas
Lubisz ananasa na pizzy?
grapes
Put the grapes in the bowl.
Lernen beginnen
winogrona
Włóż winogrona do miski.
salad
The salmon salad is my favourite.
Lernen beginnen
sałatka
Sałatka z łososia jest moją ulubioną.
chips
Fish and chips for me.
Lernen beginnen
frytki
Ryba z frytkami dla mnie.
dressing
Put the dressing on the salad.
Lernen beginnen
sos do sałatki
Polej sałatkę sosem.
ham
Put one slice of ham in my roll.
Lernen beginnen
szynka
Włóż jeden plasterek szynki do mojej bułki.
crisps
Crisps are not healthy.
Lernen beginnen
czipsy
Czipsy nie są zdrowe.
beer
What's your favourite beer?
Lernen beginnen
piwo
Jakie jest twoje ulubione piwo?
meal
Breakfast is the most important meal.
Lernen beginnen
posiłek
Śniadanie to najważniejszy posiłek.
to enjoy
I've always enjoyed cooking.
Lernen beginnen
lubić coś robić
Zawsze lubiłam gotowanie.
to trust
Trust me. he's always been like that.
Lernen beginnen
ufać
Zaufaj mi. on zawsze taki był.
to rely on someone
They've always relied on each other.
Lernen beginnen
polegać na kimś
Zawsze na sobie polegali.
to believe
Believe it or not. I have just passed my exam!
Lernen beginnen
wierzyć
Możesz mi wierzyć lub nie. ale właśnie zdałam egzamin!
to hope
I hope to see you soon!
Lernen beginnen
mieć nadzieję
Mam nadzieję. że cię wkrótce zobaczę!
to be frightened
I have always been frightened of spiders.
Lernen beginnen
bać się
Zawsze bałam się pająków.
to argue
What a calm day. we haven't argued at all!
Lernen beginnen
kłócić się
Jaki spokojny dzień. w ogóle się nie kłóciliśmy!
to agree
We've agreed to go to the seaside.
Lernen beginnen
zgadzać się. uzgadniać
Uzgodniliśmy. że pojedziemy nad morze.
opinion
In my opinion you shouldn't go there.
Lernen beginnen
opinia. zdanie
Moim zdaniem nie powinnaś tam iść.
point of view
From his point of view we are all bad.
Lernen beginnen
punkt widzenia
Z jego punktu widzenia wszyscy jesteśmy źli.
joy
She jumped for joy when she saw me.
Lernen beginnen
radość
Podskoczyła z radości. kiedy mnie zobaczyła.
don't mind
She doesn't mind getting up early.
Lernen beginnen
nie mieć nic przeciwko
Ona nie ma nic przeciwko wstawaniu wcześnie rano.
amused
I was amused and angry at the same time.
Lernen beginnen
rozbawiony
Byłem rozbawiony i zły jednocześnie.
excited
Everybody was excited before the concert.
Lernen beginnen
podeksytowany
Wszyscy byli podekscytowani przed koncertem.
curious
The cat was curious and was looking at us with interest.
Lernen beginnen
ciekawy
Kot był ciekawy i patrzył na nas z zainteresowaniem.
to look forward to something
I was looking forward to seeing the film.
Lernen beginnen
nie móc się czegoś doczekać
Nie mogłem się doczekać. żeby zobaczyć ten film.
to doubt
She wasn't listening. I'm sure. - I doubt it.
Lernen beginnen
wątpić
Ona nas nie słuchała. jestem pewien. - Wątpię.
to shout
Luckily they weren't shouting.
Lernen beginnen
krzyczeć
Na szczęście nie krzyczeli.
upset
Was she crying? She looked upset.
Lernen beginnen
zmartwiony. zdenerwowany
Czy ona płakała? Wyglądała na zmartwioną.
to be in a good mood
Why was daddy singing? - He was in a very good mood.
Lernen beginnen
być w dobrym nastroju
Dlaczego tata śpiewał? - Był w bardzo dobrym nastroju.
frustrated
Were you biting your nails during the match? - Yes. I was very frustrated.
Lernen beginnen
sfrustrowany
Obgryzałaś paznokcie podczas meczu? - Tak. byłam bardzo sfrustrowana.
depressed
He was very depressed when his mother died.
Lernen beginnen
przygnębiony
Był bardzo przygnębiony. kiedy umarła jego matka.
to feel down
Since we broke up I have been feeling down.
Lernen beginnen
mieć doła
Od kiedy zerwaliśmy. mam doła.
to regret
I regret my decision.
Lernen beginnen
żałować
Żałuję mojej decyzji.
to sigh
Mum sighed and got up.
Lernen beginnen
wzdychać
Mama westchnęła i wstała.
towards
He was going towards my house.
Lernen beginnen
w kierunku. ku
On szedł w kierunku mojego domu.
through
We were running through the forest.
Lernen beginnen
przez (środek czegoś)
Biegliśmy przez las.
along
She was walking along the street.
Lernen beginnen
wzdłuż
Ona szła wzdłuż ulicy.
into
We aren't going into the palace.
Lernen beginnen
do (środka)
Nie wchodzimy do pałacu.
across
Are they driving across the bridge?
Lernen beginnen
przez (na drugą stronę)
Czy oni jadą przez most?
past
Was she running past the shop at that moment?
Lernen beginnen
obok (mijając coś)
Czy w tamtej chwili ona przebiegała obok sklepu?
out of
Were you walking out of the house at that time?
Lernen beginnen
z (czegoś. na zewnątrz)
Czy wychodziłeś wtedy z domu?
around
Did you look around the house?
Lernen beginnen
dookoła. wokół
Rozejrzałeś się wokół domu?
to stand
If you stand. people hear you better.
Lernen beginnen
stać
Kiedy stoisz. lepiej cię słychać.
to jump
The cat gets scared when you jump like that.
Lernen beginnen
skakać
Kot się boi. kiedy tak skaczesz.
to bring
When it rains. I bring the washing in.
Lernen beginnen
przynosić
Kiedy pada. przynoszę pranie do domu.
to carry
He carries a gun if he's on duty.
Lernen beginnen
nosić
Nosi ze sobą pistolet. jeśli jest na służbie.
to climb
They climbed Mount Everest on 10 March 2004.
Lernen beginnen
wspinać się
Wspięli się na Mount Everest 10 marca 2004 r.
to take a step
Turn around and take a step forward.
Lernen beginnen
robić krok
Odwróć się i zrób krok naprzód.
to move
Don't move! - shouted the police officer.
Lernen beginnen
ruszać się. poruszać
Nie ruszać się! - krzyknął policjant.
world
The world around us is so beautiful!
Lernen beginnen
świat
Świat dookoła nas jest taki piękny!
environment
We have to protect our environment.
Lernen beginnen
środowisko
Musimy chronić nasze środowisko.
planet
Men and women are from different planets.
Lernen beginnen
planeta
Mężczyźni i kobiety są z innych planet.
star
The stars are shining brightly tonight.
Lernen beginnen
gwiazda
Gwiazdy jasno dzisiaj świecą.
the universe
We are not alone in the universe.
Lernen beginnen
kosmos
Nie jesteśmy sami w kosmosie.
earth
We need to protect the Earth.
Lernen beginnen
ziemia
Musimy chronić planetę Ziemię.
frosty
It’s a frosty morning. put something warm on.
Lernen beginnen
mroźny
Ranek jest mroźny. włóż coś ciepłego.
freezing
Close the window. it's freezing here!
Lernen beginnen
lodowato
Zamknij okno. tu jest lodowato.
ice
Be careful not to slip on the ice!
Lernen beginnen
lód
Uważaj. żeby się nie pośliznąć na lodzie!
hill
He was riding down the hill when he fell off his bike.
Lernen beginnen
pagórek
Zjeżdżał z pagórka. kiedy spadł z roweru.
grass
Susan was sitting on the grass and reading a book.
Lernen beginnen
trawa
Susan siedziała na trawie i czytała książkę.
leaf (l.mn. leaves)
The trees in my garden lost their leaves last month.
Lernen beginnen
liść
W zeszłym miesiącu spadły liście z drzew w moim ogrodzie.
wild
I am afraid of wild animals.
Lernen beginnen
dziki
Boję się dzikich zwierząt.
rainforest
The colours of the rainforests are amazing.
Lernen beginnen
las deszczowy
Kolory lasów deszczowych są zachwycające.
air
The air in big cities is very polluted.
Lernen beginnen
powietrze
Powietrze w dużych miastach jest bardzo zanieczyszczone.
chilly
Tomorrow will be chilly.
Lernen beginnen
chłodny
Jutro będzie chłodno.
thunder
Did you hear the thunder last night?
Lernen beginnen
grzmot
Słyszałeś grzmoty wczoraj w nocy?
lightning
Look at that lightning!
Lernen beginnen
błyskawica
Popatrz na tę błyskawicę!
peak
We reached that mountain peak last year!
Lernen beginnen
szczyt
W zeszłym roku wspięliśmy się na tamten szczyt!
fog
The fog is too dense to drive.
Lernen beginnen
mgła
Mgła jest zbyt gęsta. żeby prowadzić.
waterfall
I would like to see The Niagara Waterfall.
Lernen beginnen
wodospad
Chciałbym zobaczyć wodospad Niagara.
polluted
The river is very polluted - you can't swim here.
Lernen beginnen
zanieczyszczony
Rzeka jest bardzo zanieczyszczona - nie możecie tu pływać.
volcano
You have to leave town - the volcano is going to erupt!
Lernen beginnen
wulkan
Musicie opuścić miasto - wulkan wybuchnie!
island
You don't have to go to the island today.
Lernen beginnen
wyspa
Nie musisz dziś jechać na wyspę.
beach
Do we have to go to the beach again?
Lernen beginnen
plaża
Musimy znów jechać na plażę?
sand
My nephew is playing with the sand.
Lernen beginnen
piasek
Mój bratanek bawi się piaskiem.
desert
The African safari starts in the desert.
Lernen beginnen
pustynia
Afrykańskie safari zaczyna się na pustyni.
rocky
The seashore is quite rocky here. so don't go barefoot.
Lernen beginnen
skalisty
Dno morza jest tu skaliste. więc nie wchodź na bosaka.
wave
Look at these huge waves!
Lernen beginnen
fala
Popatrz na te ogromne fale!
disaster
The divorce was a real disaster for me.
Lernen beginnen
katastrofa
Rozwód był dla mnie prawdziwą katastrofą.
earthquake
Many people died in the last earthquake here.
Lernen beginnen
trzęsienie ziemi
Wiele osób zginęło tutaj w ostatnim trzęsieniu ziemi.
sunrise
We are going to see the sunrise on the beach.
Lernen beginnen
wschód słońca
Zamierzamy oglądać wschód słońca na plaży.
north
We shouldn't go north.
Lernen beginnen
północ (kierunek)
Nie powinniśmy iść na północ.
south
The south of the country is really beautiful.
Lernen beginnen
południe (kierunek)
Południe kraju jest naprawdę piękne.
east
She lives in the east of Poland.
Lernen beginnen
wschód (kierunek)
Ona mieszka na wschodzie Polski.
west
I like films about the Wild West.
Lernen beginnen
zachód (kierunek)
Lubię filmy o Dzikim Zachodzie.
city hall
The concert is in the city hall.
Lernen beginnen
ratusz
Koncert jest w ratuszu.
building
Our company has moved to a new building.
Lernen beginnen
budynek
Nasza firma przeniosła się do nowego budynku.
suburb
They bought a house in the suburbs.
Lernen beginnen
przedmieście
Kupili dom na przedmieściach.
pavement
You can’t park on the pavement.
Lernen beginnen
chodnik
Nie wolno parkować na chodniku.
district
Camden Town is a fashionable district.
Lernen beginnen
dzielnica
Camden Town to modna dzielnica.
dangerous
It's a dangerous street at night.
Lernen beginnen
niebezpieczny
To niebezpieczna ulica w nocy.
safe
We are safe here.
Lernen beginnen
bezpieczny
Tutaj jesteśmy bezpieczni.
crossroads
Turn right at the next crossroads.
Lernen beginnen
skrzyżowanie
Na następnym skrzyżowaniu skręć w prawo.
neighbourhood
This is not a safe neighbourhood.
Lernen beginnen
okolica
To nie jest bezpieczna okolica.
petrol station
The closest petrol station is 100 km away.
Lernen beginnen
stacja benzynowa
Najbliższa stacja benzynowa jest za 100 km.
traffic
The traffic is huge now.
Lernen beginnen
ruch uliczny
Teraz jest ogromny ruch uliczny.
traffic lights
Turn left at the traffic lights.
Lernen beginnen
światła drogowe
Na światłach skręć w lewo.
pedestrian crossing
We have to find a pedestrian crossing.
Lernen beginnen
przejście dla pieszych
Musimy znaleźć przejście dla pieszych.
centre
The best shops are in the city centre.
Lernen beginnen
centrum
Najlepsze sklepy są w centrum miasta.
gate
Is the gate open?
Lernen beginnen
brama
Czy brama jest otwarta?
public transport
I often use public transport on holidays.
Lernen beginnen
transport publiczny
Na wakacjach często używam transportu publicznego.
opera
Magda works in the opera house.
Lernen beginnen
opera
Magda pracuje w operze.
monument
Look at the monument on your left.
Lernen beginnen
pomnik. zabytek
Popatrzcie na pomnik po waszej lewej.
factory
Factory workers don't earn much.
Lernen beginnen
fabryka
Pracownicy fabryki nie zarabiają dużo.
escalator
My dog is afraid of escalators.
Lernen beginnen
schody ruchome
Mój pies boi się ruchomych schodów.
skyscraper
My office is on the 14th floor of a skyscraper.
Lernen beginnen
drapacz chmur
Moje biuro jest na 14. piętrze drapacza chmur.
traveller
He is a brave traveller.
Lernen beginnen
podróżnik
On jest odważnym podróżnikiem.
to leave
We have to leave in half an hour.
Lernen beginnen
wychodzić
Musimy wyjść za pół godziny.
to arrive
She arrived here on 2nd May 2012.
Lernen beginnen
przyjeżdżać
Przyjechała tu 2 maja 2012 r.
package holiday
They always choose package holidays.
Lernen beginnen
wakacje zorganizowane
Oni zawsze wybierają wakacje zorganizowane.
platform
I am waiting on the platform.
Lernen beginnen
peron
Czekam na peronie.
visa
You need to have a visa to visit some countries.
Lernen beginnen
wiza
Żeby zwiedzić niektóre kraje. potrzeba wizy.
border
We have just crossed the border.
Lernen beginnen
granica
Właśnie przekroczyliśmy granicę.
to fly
Penguins can't fly.
Lernen beginnen
latać
Pingwiny nie potrafią latać.
to stay
We are staying in a beautiful hotel.
Lernen beginnen
zostać. zatrzymać się
Zatrzymaliśmy się w pięknym hotelu.
boat
I won't get on the boat!
Lernen beginnen
łódka
Nie wsiądę do tej łódki!
cruise
We went on a wonderful cruise last July.
Lernen beginnen
rejs
W zeszłym roku w lipcu popłynęliśmy na wspaniały rejs.
to visit
I have never visited my aunt in Sweden.
Lernen beginnen
odwiedzać. zwiedzać
Nigdy nie odwiedziłem mojej cioci w Szwecji.
to do sightseeing
Are you going to do any sightseeing?
Lernen beginnen
zwiedzać
Zamierzasz w ogóle pozwiedzać?
window seat
I feel sick if I don't have a window seat.
Lernen beginnen
miejsce przy oknie
Źle się czuję. kiedy nie mam miejsca przy oknie.
aisle seat
May I have an aisle seat. please?
Lernen beginnen
miejsce przy przejściu
Czy mogę prosić o miejsce przy przejściu?
to check in
Have you checked in yet?
Lernen beginnen
zgłosić się do odprawy
Czy zgłosiłeś się już do odprawy?
boarding card
Can I see your boarding card. please?
Lernen beginnen
karta pokładowa
Czy mogę zobaczyć pani kartę pokładową?
on board
I will call you when we get on board.
Lernen beginnen
na pokładzie
Zadzwonię do ciebie. kiedy będziemy na pokładzie.
to miss a train
She has never missed a train.
Lernen beginnen
spóźnić się na pociąg
Ona nigdy nie spóźniła się na pociąg.
to catch a bus
I have to catch the bus. sorry!
Lernen beginnen
złapać autobus
Muszę złapać autobus. przepraszam!
travel agent's
It's the best travel agent's in the city.
Lernen beginnen
biuro podróży
To najlepsze biuro podróży w mieście.
flight attendant
The flight attendant was really helpful.
Lernen beginnen
steward
Stewardessa była naprawdę pomocna.
hand luggage
Put the hand luggage under your seat. please.
Lernen beginnen
bagaż podręczny
Proszę położyć bagaż podręczny pod siedzeniem.
suitcase
What's in your suitcase?
Lernen beginnen
walizka
Co jest w twojej walizce?
to pack
Have you packed the towels?
Lernen beginnen
pakować
Spakowałeś ręczniki?
to get on a bus
Get on the bus! Quick!
Lernen beginnen
wsiadać do autobusu
Wsiadaj do autobusu! Szybko!
to get off a train
You have to get off the train in London.
Lernen beginnen
wysiadać z pociągu
Musisz wysiąść z pociągu w Londynie.
to send a postcard
Send me a postcard from Italy.
Lernen beginnen
wysyłać kartkę
Wyślij mi kartkę z Włoch.
injection
I’m scared of injections.
Lernen beginnen
zastrzyk
Boję się zastrzyków.
painkiller
I need a painkiller right now!
Lernen beginnen
środek przeciwbólowy
Potrzebuję środka przeciwbólowego w tej chwili!
syrup
Can you give me some syrup for a sore throat?
Lernen beginnen
syrop
Czy może mi pani dać jakiś syrop na ból gardła?
infection
I had a similar ear infection last week.
Lernen beginnen
infekcja
W zeszłym tygodniu miałem podobną infekcję ucha.
cancer
She suffered from the same kind of cancer.
Lernen beginnen
nowotwór
Chorowała na ten sam typ nowotworu.
virus
The same medicine won't help you against two different viruses.
Lernen beginnen
wirus
Te same lekarstwa nie pomogą ci na dwa różne wirusy.
brain
Our brain is very powerful.
Lernen beginnen
mózg
Nasz mózg ma duże możliwości.
vitamins
Have you taken your vitamins today?
Lernen beginnen
witaminy
Brałeś dzisiaj swoje witaminy?
blood
I lost a lot of blood in the car accident.
Lernen beginnen
krew
Straciłem dużo krwi w tym wypadku samochodowym.
blood test
When I was pregnant. I had a blood test every thirty days.
Lernen beginnen
badania krwi
Kiedy byłam w ciąży. robiłam badania krwi co trzydzieści dni.
disease
It's such an awful disease!
Lernen beginnen
choroba
To taka okropna choroba!
to check temperature
Check Jim's temperature. he looks hot.
Lernen beginnen
mierzyć temperaturę
Zmierz temperaturę Jima. wygląda na rozgorączkowanego.
to fall ill
I didn't want to fall ill.
Lernen beginnen
zachorować. rozchorować się
Nie chciałam się rozchorować.
to get well
Get well soon!
Lernen beginnen
wyzdrowieć
Szybkiego powrotu do zdrowia! (dosł. Wyzdrowiej szybko!)
to sweat
My father is a big man and he sweats a lot.
Lernen beginnen
pocić się
Mój ojciec jest dużym mężczyzną i mocno się poci.
to die
He died at the age of 99.
Lernen beginnen
umrzeć
Umarł w wieku 99 lat.
to treat
They don't know how to treat my illness.
Lernen beginnen
leczyć
Nie wiedzą. jak leczyć moją chorobę.
to heal
My wound isn't healing.
Lernen beginnen
goić się
Moja rana się nie goi.
to examine
We need to examine your nose.
Lernen beginnen
badać
Musimy zbadać twój nos.
surgery
The surgery was a success.
Lernen beginnen
operacja chirurgiczna
Operacja się udała.
therapy
She really needs some good therapy.
Lernen beginnen
terapia
Ona naprawdę potrzebuje dobrej terapii.
symptom
He had no symptoms in the past.
Lernen beginnen
symptom
W przeszłości nie miał żadnych symptomów.
runny nose
I need a tissue. because I have a runny nose.
Lernen beginnen
katar
Potrzebuję chusteczki. ponieważ mam katar.
nursery
Before work. Bill takes his children to the nursery.
Lernen beginnen
przedszkole
Przed pracą Bill odprowadza dzieci do przedszkola.
textbook
Open your textbooks at page ten.
Lernen beginnen
podręcznik
Otwórzcie podręczniki na stronie dziesiątej.
to study
I always study at night.
Lernen beginnen
uczyć się. studiować
Zawsze uczę się w nocy.
to graduate
When will you graduate?
Lernen beginnen
kończyć szkołę
Kiedy skończysz szkołę?
faculty
I graduated from the music faculty.
Lernen beginnen
wydział
Ukończyłem wydział muzyczny.
chemistry
I have always liked chemistry.
Lernen beginnen
chemia
Zawsze lubiłam chemię.
essay
Don't forget to bring me the essays on Monday!
Lernen beginnen
wypracowanie
Nie zapomnijcie przynieść mi wypracowań na poniedziałek!
PE (Physical Education)
I hate my PE teacher!
Lernen beginnen
WF
Nie cierpię mojego nauczyciela od WF-u.
caretaker
Mr Smith has worked as a caretaker for 30 years.
Lernen beginnen
woźny. dozorca
Pan Smith pracuje jako dozorca od 30 lat.
head teacher
Our new head teacher is really strict.
Lernen beginnen
dyrektor szkoły
Nasz nowy dyrektor jest naprawdę surowy.
easy
The last exam wasn't easy.
Lernen beginnen
łatwy
Ostatni egzamin nie był łatwy.
difficult
He always gives difficult questions on the tests.
Lernen beginnen
trudny
On zawsze daje trudne pytania na testach.
question
Are there any questions?
Lernen beginnen
pytanie
Czy są jakieś pytania?
answer
Do you know the answer to my question?
Lernen beginnen
odpowiedź
Znasz odpowiedź na moje pytanie?
professor
Mr Querk is our favourite professor.
Lernen beginnen
wykładowca
Pan Querk jest naszym ulubionym wykładowcą.
lecture
This lecture will be about Chopin.
Lernen beginnen
wykład
Ten wykład będzie o Chopinie.
vocabulary
Vocabulary exercises are the most difficult.
Lernen beginnen
słownictwo
Ćwiczenia na słownictwo są najtrudniejsze.
grammar
Can you lend me your grammar textbook?
Lernen beginnen
gramatyka
Czy możesz mi pożyczyć swoją książkę do gramatyki?
course
My summer Spanish course was fantastic.
Lernen beginnen
kurs
Mój wakacyjny kurs hiszpańskiego był fantastyczny.
to learn by heart
I hate learning by heart!
Lernen beginnen
uczyć się na pamięć
Nie cierpię uczyć się na pamięć!
to memorise
Can you memorise my phone number?
Lernen beginnen
zapamiętywać
Czy potrafisz zapamiętać mój numer telefonu?
to remember
Do you remember what the capital of Wales is?
Lernen beginnen
pamiętać
Czy pamiętasz. co jest stolicą Walii?
to forget
Don't forget to call me!
Lernen beginnen
zapominać
Nie zapomnij do mnie zadzwonić!
beginner
Last year I was a beginner. but now I speak French quite well.
Lernen beginnen
początkujący
W zeszłym roku byłem początkujący. ale teraz mówię już po francusku całkiem nieźle.
intermediate
This course is for intermediate students.
Lernen beginnen
średnio zaawansowany
Ten kurs jest dla średnio zaawansowanych studentów.
advanced
I am an advanced learner of German.
Lernen beginnen
zaawansowany
Jestem zaawansowanym uczniem języka niemieckiego.
correct
What is the correct answer?
Lernen beginnen
prawidłowy
Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
wrong
Is this sentence right or wrong?
Lernen beginnen
nieprawidłowy. błędny
To zdanie jest poprawne czy błędne?
to correct
The teacher will correct our tests.
Lernen beginnen
poprawiać
Nauczyciel poprawi nasze testy.
to revise
We need to revise for our exam.
Lernen beginnen
powtarzać (materiał)
Musimy powtarzać do naszego egzaminu.
to repeat
I didn't hear her. so I asked her to repeat it.
Lernen beginnen
powtarzać (raz jeszcze)
Nie usłyszałem. więc poprosiłem ją. żeby to powtórzyła.
test results
I don't know the test results.
Lernen beginnen
wyniki testu
Nie znam wyników testu.
profession
What’s his profession?
Lernen beginnen
zawód
Jaki jest jego zawód?
plumber
My friend's uncle is a plumber.
Lernen beginnen
hydraulik
Wujek mojego przyjaciela jest hydraulikiem.
builder
Jake's dad is a builder.
Lernen beginnen
budowniczy
Tata Jake'a jest budowniczym.
dentist
I want to be a dentist when I grow up.
Lernen beginnen
dentysta
Chcę być dentystą. kiedy dorosnę.
graphic designer
He is a graphic designer. so he often works at home.
Lernen beginnen
grafik komputerowy
Jest grafikiem komputerowym. więc często pracuje w domu.
surgeon
Is the surgeon ready for the operation?
Lernen beginnen
chirurg
Czy chirurg jest gotowy do operacji?
psychologist
It's difficult to find a good psychologist.
Lernen beginnen
psycholog
Trudno jest znaleźć dobrego psychologa.
coach
The coach never shouts at us.
Lernen beginnen
trener
Trener nigdy na nas nie krzyczy.
translator
We are looking for a Spanish translator for our company.
Lernen beginnen
tłumacz pisemny
Szukamy tłumacza języka hiszpańskiego do naszej firmy.
guard
Where was the guard last night?
Lernen beginnen
strażnik
Gdzie był strażnik wczoraj w nocy?
therapist
If I pass my final exam. I will become a therapist.
Lernen beginnen
terapeuta
Jeśli zdam egzamin końcowy. zostanę terapeutą.
courier
If you like riding a bike. maybe you will become a courier?
Lernen beginnen
kurier
Jeśli lubisz jeździć na rowerze. może zostaniesz kurierem?
postman
If the postman comes today. I will ask him.
Lernen beginnen
listonosz
Jeśli listonosz przyjdzie dzisiaj. zapytam go.
project manager
We will need a new project manager if they fire him.
Lernen beginnen
kierownik projektu
Będziemy potrzebowali nowego kierownika projektu. jeśli go zwolnią.
director
Will you become a film director if this film is a success?
Lernen beginnen
reżyser
Czy zostaniesz reżyserem filmowym. jeśli ten film odniesie sukces?
CEO
I won't meet the CEO if you cancel the meeting.
Lernen beginnen
dyrektor generalny
Nie poznam dyrektora generalnego. jeśli odwołasz to spotkanie.
accountant
Susan wanted to be an accountant and work in an office.
Lernen beginnen
księgowy
Susan chciała być księgową i pracować w biurze.
waiter
Call the waiter.
Lernen beginnen
kelner
Zawołaj kelnera.
electrician
After the course I can now work as an electrician.
Lernen beginnen
elektryk
Po kursie mogę pracować jako elektryk.
singer
The singer is so drunk that he isn't able to stand.
Lernen beginnen
piosenkarz
Piosenkarz jest tak pijany. że nie jest w stanie stać.
lifeguard
Unfortunately. the lifeguard wasn't able to save the swimmer.
Lernen beginnen
ratownik
Ratownik nie był niestety w stanie uratować pływaka.
gardener
He was a gardener for many years.
Lernen beginnen
ogrodnik
Przez wiele lat był ogrodnikiem.
cleaner
She's been a cleaner for a year.
Lernen beginnen
sprzątacz
Od zeszłego roku jest sprzątaczką.
editor
He was the editor of Time for many years.
Lernen beginnen
redaktor naczelny
Był redaktorem naczelnym Time przez wiele lat.
carpenter
The chair is broken. call the carpenter.
Lernen beginnen
stolarz
Krzesło się połamało. dzwoń do stolarza.
writer
A writer usually works at home.
Lernen beginnen
pisarz
Pisarz zwykle pracuje w domu.
poet
He is a very poor poet.
Lernen beginnen
poeta
Marny z niego poeta.
company
It's very difficult to get a job in this company.
Lernen beginnen
firma
Bardzo trudno jest zdobyć pracę w tej firmie.
to get a job
I want to get a job at university.
Lernen beginnen
zdobyć pracę
Chcę zdobyć pracę na uniwersytecie.
to look for a job
She isn't looking for a job.
Lernen beginnen
szukać pracy
Ona nie szuka pracy.
employee
Tom wasn't a bad employee.
Lernen beginnen
pracownik
Tom nie był złym pracownikiem.
worker
Chinese factory workers get little money.
Lernen beginnen
robotnik. pracownik fizyczny
Robotnicy w chińskich fabrykach dostają mało pieniędzy.
unemployed
A lot of people are unemployed nowadays.
Lernen beginnen
bezrobotny
Wiele osób jest bezrobotnych w dzisiejszych czasach.
to employ
He wanted to employ a new worker for a week.
Lernen beginnen
zatrudnić
Chciał zatrudnić nowego pracownika na tydzień.
to sack
I got sacked yesterday for swearing.
Lernen beginnen
zwolnić z pracy
Wyrzucili mnie wczoraj z pracy za przeklinanie.
to get promoted
Lisa got promoted last Tuesday.
Lernen beginnen
dostać awans
Lisa dostała awans w zeszły wtorek.
to earn
I have never earned much money at school.
Lernen beginnen
zarabiać
Nigdy nie zarabiałam dużo pieniędzy w szkole.
pay rise
He didn't give me a pay rise.
Lernen beginnen
podwyżka
Nie dał mi podwyżki.
salary
What is the average salary in your country?
Lernen beginnen
pensja
Jaka jest średnia pensja w twoim kraju?
wage
The wage was shocking for most of us.
Lernen beginnen
stawka
Dla większości z nas stawka była szokująca.
experience
I have a lot of work experience.
Lernen beginnen
doświadczenie
Mam duże doświadczenie zawodowe.
qualifications
What are your qualifications?
Lernen beginnen
kwalifikacje
Jakie są twoje kwalifikacje?
job interview
I have a job interview on 14 April.
Lernen beginnen
rozmowa o pracę
14 kwietnia mam rozmowę o pracę.
sick leave
She always goes on sick leave when there's a lot of work!
Lernen beginnen
urlop zdrowotny
Zawsze bierze sobie urlop zdrowotny. kiedy jest dużo pracy!
covering letter
Attach the covering letter to your e-mail. please.
Lernen beginnen
list motywacyjny
Dołącz list motywacyjny do maila. proszę.
report
The boss wants the report by tomorrow morning.
Lernen beginnen
raport
Szef chce raport na jutro rano.
fax
He doesn't know how to use the fax machine.
Lernen beginnen
faks
On nie wie. jak używać faksu.
meeting
I can't talk. I am at a meeting.
Lernen beginnen
spotkanie
Nie mogę rozmawiać. jestem na spotkaniu.
presentation
Can you give a presentation on our finances?
Lernen beginnen
prezentacja
Możesz zrobić prezentację dotyczącą naszych finansów?
briefcase
What's in the briefcase?
Lernen beginnen
aktówka. teczka
Co jest w tej aktówce?
to retire
My mum retired last year.
Lernen beginnen
przejść na emeryturę
Moja mama przeszła na emeryturę w zeszłym roku.
pension
How big will my wife's pension be?
Lernen beginnen
emerytura (pieniądze)
Jak duża będzie emerytura mojej żony?
to exercise
If you want to be healthy. exercise at least twice a week.
Lernen beginnen
ćwiczyć
Jeśli chcesz być zdrowy. ćwicz przynajmniej dwa razy w tygodniu.
team
I love team sports!
Lernen beginnen
drużyna. zespół
Uwielbiam sporty drużynowe!
basketball
He is quite good at basketball.
Lernen beginnen
koszykówka
Jest całkiem niezły w koszykówkę.
football
Watching football on TV isn't boring at all.
Lernen beginnen
piłka nożna
Oglądanie piłki nożnej w telewizji wcale nie jest nudne.
volleyball
I used to play volleyball when I was at school.
Lernen beginnen
siatkówka
Kiedy chodziłam do szkoły. grałam w siatkówkę.
jogging
Jogging has become very popular in Poland recently.
Lernen beginnen
bieganie
Bieganie stało się ostatnio w Polsce bardzo modne.
sailing
I don't like sailing because I can't swim.
Lernen beginnen
żeglowanie
Nie lubię żeglować. bo nie umiem pływać.
tennis
He is a tennis champion.
Lernen beginnen
tenis
Jest mistrzem gry w tenisa.
table tennis
My children like playing table tennis.
Lernen beginnen
tenis stołowy
Moje dzieci lubią grać w tenisa stołowego.
ball
What do you need this ball for?
Lernen beginnen
piłka
Po co ci ta piłka?
to kick
Kick the ball as hard as you can.
Lernen beginnen
kopać
Kopnij piłkę tak mocno. jak tylko potrafisz.
to throw
She threw the ball in my direction.
Lernen beginnen
rzucać
Rzuciła piłkę w moją stronę.
to catch
I didn't catch the ball and we lost the game.
Lernen beginnen
złapać
Nie złapałem piłki i przegraliśmy mecz.
point
You are right! You get a point.
Lernen beginnen
punkt
Masz rację! Zdobywasz punkt.
to score
Did they score any points?
Lernen beginnen
zdobyć punkt
Zdobyli jakieś punkty?
match
That was such a fantastic match!
Lernen beginnen
mecz
To był taki fantastyczny mecz!
game
Thank you for the game.
Lernen beginnen
gra
Dziękuję za grę.
to ski
Winter is my favourite season because I love skiing.
Lernen beginnen
jeździć na nartach
Zima to moja ulubiona pora roku. bo uwielbiam jeździć na nartach.
to ice skate
Lisa has never tried ice skating.
Lernen beginnen
jeździć na łyżwach
Lisa nigdy nie próbowała jazdy na łyżwach.
swimming pool
We met by the swimming pool.
Lernen beginnen
basen
Spotkaliśmy się przy basenie.
to do karate
Do your children do karate?
Lernen beginnen
ćwiczyć karate
Czy wasze dzieci ćwiczą karate?
to do yoga
Do you do yoga?
Lernen beginnen
ćwiczyć jogę
Ćwiczysz jogę?
net
Throw the ball over the net.
Lernen beginnen
siatka
Przerzuć piłkę nad siatką.
to win
We have to win this game!
Lernen beginnen
wygrywać
Musimy wygrać tę grę!
champion
He became a champion at the age of 15!
Lernen beginnen
mistrz
Został mistrzem w wieku 15 lat!
to train
Why do you want to train even harder?
Lernen beginnen
trenować
Dlaczego chcesz trenować jeszcze ciężej?
practice
Do you have football practice today?
Lernen beginnen
trening
Masz dziś trening piłki nożnej?
bank account
He doesn't even have a bank account.
Lernen beginnen
konto bankowe
On nie ma nawet konta bankowego.
to transfer money
When you transfer the money. I will send you the parcel.
Lernen beginnen
przelać pieniądze
Kiedy przelejesz pieniądze. wyślę ci paczkę.
to sign
Sign the document right here.
Lernen beginnen
podpisać
Podpisz dokument tutaj.
online banking
Online banking is much faster than traditional banking.
Lernen beginnen
bankowość internetowa
Bankowość internetowa jest znacznie szybsza niż tradycyjna.
coin
Let's toss the coin!
Lernen beginnen
moneta
Rzućmy monetą!
banknote
Do you have a ten-dollar banknote?
Lernen beginnen
banknot
Czy masz banknot 10-dolarowy?
savings
With my job. it's difficult to have any savings.
Lernen beginnen
oszczędności
Z moją pracą trudno jest mieć jakiekolwiek oszczędności.
to lend
She didn't want to lend me any money.
Lernen beginnen
pożyczać (coś komuś)
Nie chciała pożyczyć mi żadnych pieniędzy.
to borrow
Can I borrow your pen?
Lernen beginnen
pożyczać (coś od kogoś)
Czy mogę pożyczyć twój długopis?
to waste money
I don't waste money on such things.
Lernen beginnen
marnować pieniądze
Nie marnuję pieniędzy na takie rzeczy.
to spend money
I won't let you spend all our money!
Lernen beginnen
wydawać pieniądze
Nie pozwolę ci wydać wszystkich naszych pieniędzy!
to make a profit
The company hasn't made any profit this year.
Lernen beginnen
osiągać zysk
Firma nie osiągnęła żadnego zysku w tym roku.
to invest
Have they invested all their money?
Lernen beginnen
inwestować
Czy zainwestowali wszystkie pieniądze?
euro
That car costs only 400 euros.
Lernen beginnen
euro
Ten samochód kosztuje tylko 400 euro.
pound
How much does it cost? - Ten pounds.
Lernen beginnen
funt
Ile to kosztuje? - Dziesięć funtów.
debt
I have paid my debts so I can invest now.
Lernen beginnen
dług
Spłaciłem swoje długi. więc mogę teraz inwestować.
budget
My holiday budget is too small for that.
Lernen beginnen
budżet
Mój budżet wakacyjny jest na to za mały.
online
I met my wife online.
Lernen beginnen
przez Internet
Moją żonę poznałem przez Internet.
website
What's your favourite website?
Lernen beginnen
strona internetowa
Jaka jest twoja ulubiona strona internetowa?
social media
People are using social media more and more.
Lernen beginnen
media społecznościowe
Ludzie coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych.
account
Somebody has broken into my account.
Lernen beginnen
konto
Ktoś się włamał na moje konto.
profile
Have you seen her Facebook profile?
Lernen beginnen
profil
Widziałeś jej profil na Facebooku?
to charge
I have to charge my mobile every day.
Lernen beginnen
ładować (baterię)
Muszę codziennie ładować telefon komórkowy.
password
Choose a password.
Lernen beginnen
hasło
Wybierz jakieś hasło.
to download
You can download this programme free of charge.
Lernen beginnen
pobierać (z Internetu)
Ten program możesz pobrać z Internetu za darmo.
to upload
Do you want me to upload this photo?
Lernen beginnen
ładować (plik na serwer)
Chcesz. żebym załadował to zdjęcie?
to install
It only takes two minutes to install this program on the computer.
Lernen beginnen
instalować
Zainstalowanie tego programu na komputerze zajmuje tylko dwie minuty.
browser
Firefox is a very famous internet browser.
Lernen beginnen
przeglądarka
Firefox to bardzo znana przeglądarka internetowa.
to delete
Don't delete this file!
Lernen beginnen
usuwać
Nie usuwaj tego pliku!
to share
Do you sometimes share photos on Facebook?
Lernen beginnen
udostępniać
Udostępniasz czasem zdjęcia na Facebooku?
to post
Don't post this rubbish on my wall.
Lernen beginnen
zamieszczać
Nie zamieszczaj mi tych śmieci na tablicy.
to log in
I can't log in! I've forgotten the password.
Lernen beginnen
logować się
Nie mogę się zalogować! Zapomniałam hasła.
desktop
The folder is in the top right corner of the desktop.
Lernen beginnen
pulpit
Ten folder jest w prawym górnym rogu pulpitu.
speaker
These speakers are really noisy.
Lernen beginnen
głośnik
Te głośniki bardzo hałasują.
comment
I didn't like your comment. It was rude.
Lernen beginnen
komentarz
Nie podobał mi się twój komentarz. Był chamski.
e-mail address
Do you have my e-mail address?
Lernen beginnen
adres mailowy
Czy masz mój adres mailowy?
text message
He wrote me a lovely text message yesterday.
Lernen beginnen
SMS
Napisał mi wczoraj uroczego SMSa.
to e-mail someone
She e-mailed me yesterday.
Lernen beginnen
napisać komuś maila
Wczoraj napisała mi maila.
to surf the Internet
I waste so much time surfing the Internet.
Lernen beginnen
serfować po Internecie
Marnuję tyle czasu. serfując po Internecie.
to check your e-mails
Check your e-mails before you finish work.
Lernen beginnen
sprawdzać skrzynkę mailową
Sprawdź skrzynkę mailową. zanim skończysz pracę.
technology
It was completely new technology at that time.
Lernen beginnen
technologia
To była zupełnie nowa technologia w tamtym czasie.
God
She's never believed in God.
Lernen beginnen
Bóg
Ona nigdy nie wierzyła w Boga.
angel
Thank you so much. you're an angel.
Lernen beginnen
anioł
Ogromnie ci dziękuję. jesteś aniołem.
devil
What the devil do you mean?
Lernen beginnen
diabeł
Co. u diabła. masz na myśli?
hell
He's really been through hell.
Lernen beginnen
piekło
On przeszedł przez istne piekło.
heaven
I was in seventh heaven.
Lernen beginnen
niebo
Byłem w siódmym niebie.
to celebrate
How are we going to celebrate our anniversary?
Lernen beginnen
świętować
Jak będziemy świętować naszą rocznicę?
Christmas
Merry Christmas!
Lernen beginnen
Boże Narodzenie
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Easter
See you after Easter!
Lernen beginnen
Wielkanoc
Do zobaczenia po Świętach Wielkanocnych!
New Year's Eve
We are going to spend New Year's Eve together.
Lernen beginnen
Sylwester
Zamierzamy spędzić Sylwestra razem.
funeral
Fifty people came to his funeral.
Lernen beginnen
pogrzeb
Pięćdziesiąt osób przyszło na jego pogrzeb.
priest
Why did he become a priest?
Lernen beginnen
ksiądz
Dlaczego został księdzem?
to pray
My grandma used to pray every night.
Lernen beginnen
modlić się
Moja babcia modliła się codziennie.
cross
Was there a cross on the wall?
Lernen beginnen
krzyż
Czy na ścianie wisiał krzyż?
religion
Religion has never been important for me.
Lernen beginnen
religia
Religia nigdy nie była dla mnie ważna.
Christian
A real Christian goes to church every Sunday.
Lernen beginnen
chrześcijanin
Prawdziwy chrześcijanin chodzi do kościoła co niedzielę.
Muslim
Is she really Muslim? How interesting.
Lernen beginnen
muzułmanin
Naprawdę jest muzułmanką? Interesujące.
Jewish
Do you like Jewish music?
Lernen beginnen
żydowski
Lubisz muzykę żydowską?
politics
I'm not interested in politics at all.
Lernen beginnen
polityka
Zupełnie nie interesuję się polityką.
politician
Do you have a favourite politician?
Lernen beginnen
polityk
Masz jakiegoś ulubionego polityka?
society
Society is divided.
Lernen beginnen
społeczeństwo
Społeczeństwo jest podzielone.
tolerance
Children should be taught tolerance at home.
Lernen beginnen
tolerancja
Dzieci powinno się uczyć tolerancji w domu.
important
This is not important. Don't worry.
Lernen beginnen
ważny
To nie jest ważne. Nie przejmuj się.
law
My son studies law in the States.
Lernen beginnen
prawo
Mój syn studiuje prawo w Stanach.
right to something
You don't have any right to do it!
Lernen beginnen
prawo do czegoś
Nie masz żadnego prawa tak robić!
President
The President decided to cancel his visit.
Lernen beginnen
prezydent
Prezydent zdecydował się odwołać wizytę.
minister
The minister agreed to meet us tomorrow.
Lernen beginnen
minister
Minister zgodził się z nami spotkać jutro.
Prime Minister
The Prime Minister will be our special guest.
Lernen beginnen
premier
Premier będzie naszym gościem specjalnym.
MP
Can you call this MP tomorrow?
Lernen beginnen
poseł
Możesz jutro zadzwonić do tego posła?
to vote
You have to be 18 to vote.
Lernen beginnen
głosować
Musisz mieć 18 lat. żeby głosować.
king
This king didn't like wars.
Lernen beginnen
król
Ten król nie lubił wojen.
queen
You are the queen of my heart.
Lernen beginnen
królowa
Jesteś królową mojego serca.
to rule
He doesn't want to rule anymore.
Lernen beginnen
rządzić. panować
On nie chce już rządzić.
democracy
Democracy is the only option.
Lernen beginnen
demokracja
Demokracja jest jedyną opcją.
state
Which state is the best to live in?
Lernen beginnen
stan. państwo
W którym stanie żyje się najlepiej?
citizen
How long have you been a British citizen?
Lernen beginnen
obywatel
Od jak dawna jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii?
Europe
We have never been to Europe.
Lernen beginnen
Europa
Nigdy nie byliśmy w Europie.
European Union
Some people don't accept the European Union.
Lernen beginnen
Unia Europejska
Niektóre osoby nie akceptują Unii Europejskiej.
Asia
How much will your trip to Asia cost?
Lernen beginnen
Azja
Ile będzie kosztowała twoja wyprawa do Azji?
Africa
He's decided to move to Africa for three years.
Lernen beginnen
Afryka
Postanowił przeprowadzić się do Afryki na trzy lata.
international
What did you study at university? - International relations.
Lernen beginnen
międzynarodowy
Co studiowałeś? - Stosunki międzynarodowe.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.