E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to ask if
Ask him if he speaks English.
Lernen beginnen
zapytać. czy
Zapytaj go. czy mówi po angielsku.
to ask for
Ask her for her phone number.
Lernen beginnen
poprosić o
Poproś ją o numer telefonu.
to apologise for
I apologise for my behaviour last night.
Lernen beginnen
przepraszać za
Przepraszam za moje zachowanie wczoraj wieczorem.
to believe that
My wife believes that eating animals is immoral.
Lernen beginnen
sądzić. że
Moja żona sądzi. że zjadanie zwierząt jest niemoralne.
to discuss something
Can we discuss this in private?
Lernen beginnen
omawiać coś
Możemy to omówić na osobności?
discussion
It was a lively and fruitful discussion.
Lernen beginnen
dyskusja. omówienie
Była to ożywiona i owocna dyskusja.
to stress something
I'd like to stress the importance of this project.
Lernen beginnen
podkreślać coś. akcentować
Chciałbym podkreślić. jak ważny jest ten projekt.
to react
I didn't know how to react. so I remained silent.
Lernen beginnen
reagować
Nie wiedziałem. jak zareagować. więc milczałem.
to argue that
The boss argued that the budget was tight.
Lernen beginnen
argumentować. że
Szef argumentował. że budżet jest ograniczony.
argument
Your argument is invalid.
Lernen beginnen
kłótnia / argument
Twój argument jest bezpodstawny.
instruction
Give them clear instructions and make sure they understand.
Lernen beginnen
polecenie
Daj im jasne polecenia i upewnij się. czy zrozumieli.
to make sure
Make sure you have locked the door.
Lernen beginnen
upewniać się
Upewnij się. czy zamknąłeś drzwi na klucz.
to complain
You were always complaining when you were little.
Lernen beginnen
narzekać
Zawsze narzekałeś. kiedy byłeś mały.
to whisper
Why were you whispering?
Lernen beginnen
szeptać
Dlaczego szeptałeś?
to advise
Can you advise me what to do?
Lernen beginnen
radzić
Czy możesz mi poradzić. co mam zrobić?
advice
That's very useful advice. thanks!
Lernen beginnen
rada
To bardzo pożyteczna rada. dzięki!
to pretend
I feel like she's pretending to be somebody else.
Lernen beginnen
udawać
Mam wrażenie. że ona udaje. że jest kimś innym.
order
Stop giving me orders!
Lernen beginnen
rozkaz
Przestań wydawać mi rozkazy!
to expect
Don't expect too much of a teenager.
Lernen beginnen
oczekiwać
Nie oczekuj zbyt wiele od nastolatka.
to praise
I feel motivated when my boss praises me.
Lernen beginnen
chwalić
Czuję się zmotywowany. kiedy szef mnie chwali.
to get offended
She got offended and didn't talk to me for a week.
Lernen beginnen
obrażać się
Obraziła się i nie odzywała do mnie przez tydzień.
to imagine
She hung up on me! Can you imagine?
Lernen beginnen
wyobrażać sobie
Rzuciła słuchawką! Wyobrażasz sobie?
to reject
My ex-girlfriend rejected my proposal.
Lernen beginnen
odrzucać
Moja była dziewczyna odrzuciła moje oświadczyny.
to describe
Could you describe that in more detail?
Lernen beginnen
opisywać
Mógłby to pan opisać bardziej szczegółowo?
family member
Only family members are allowed to visit him.
Lernen beginnen
członek rodziny
Mogą go odwiedzać tylko członkowie rodziny.
great-grandfather
Our great-grandfather is a great story-teller.
Lernen beginnen
pradziadek
Nasz pradziadek znakomicie opowiada historie.
grandson
My grandson is crazy about rock climbing.
Lernen beginnen
wnuk
Mój wnuk ma bzika na punkcie wspinaczki skałkowej.
granddaughter
It's my granddaughter's birthday party! Everyone's invited!
Lernen beginnen
wnuczka
To przyjęcie urodzinowe mojej wnuczki! Wszyscy są mile widziani!
stepmother
Is your stepmother well-liked by your family?
Lernen beginnen
macocha
Czy twoja macocha jest lubiana w twojej rodzinie?
half-brother
Is a half-brother considered immediate family?
Lernen beginnen
brat przyrodni
Czy brat przyrodni uważany jest za najbliższą rodzinę?
in-laws
My in-laws are always welcome in my house.
Lernen beginnen
teściowie
Moi teściowie są zawsze mile widziani w moim domu.
generation
The younger generation isn't taught these values anymore.
Lernen beginnen
pokolenie
Młodszego pokolenia nie uczy się już tych wartości.
first-born
First-born children aren't usually spoilt by their parents.
Lernen beginnen
pierworodny. pierwszy (o dziecku)
Pierwsze dzieci nie są zwykle rozpieszczane przez rodziców.
newborn baby
Newborn babies should be breastfed.
Lernen beginnen
noworodek
Noworodki powinny być karmione piersią.
childhood
We had a very happy childhood.
Lernen beginnen
dzieciństwo
Mieliśmy bardzo szczęśliwe dzieciństwo.
teenager
Teenagers often have mood swings.
Lernen beginnen
nastolatek
Nastolatki często miewają zmiany nastrojów.
youth
My grandmother spent her youth travelling around Asia.
Lernen beginnen
młodość. młodzież
Moja babcia spędziła młodość. podróżując po Azji.
adult
You're an adult now. act mature.
Lernen beginnen
dorosły
Jesteś teraz dorosły. zachowuj się dojrzale.
old age
I'm not afraid of old age.
Lernen beginnen
starość
Nie boję się starości.
to go out with someone
She is going out with Tom now.
Lernen beginnen
spotykać się z kimś
Ona spotyka się teraz z Tomem.
bride
The bride looked lovely and was very happy.
Lernen beginnen
panna młoda
Panna młoda wyglądała uroczo i była bardzo szczęśliwa.
groom
The groom was already waiting in the church.
Lernen beginnen
pan młody
Pan młody czekał już w kościele.
family of four
It's a perfect home for a family of four.
Lernen beginnen
rodzina czteroosobowa
To idealny dom dla czteroosobowej rodziny.
single-parent family
Single-parent families should get some help from the state.
Lernen beginnen
rodzina niepełna
Rodziny niepełne powinny dostawać jakąś pomoc od państwa.
to start a family
I don't want to start a family yet.
Lernen beginnen
założyć rodzinę
Nie chcę jeszcze zakładać rodziny.
to have a child
My aunt had her first child when she was 40.
Lernen beginnen
urodzić dziecko
Moja ciocia urodziła pierwsze dziecko w wieku 40 lat.
to raise a child
Raising a child is a difficult job.
Lernen beginnen
wychowywać dziecko
Wychowanie dziecka to trudne zadanie.
to adopt
Have you ever thought of adopting a child?
Lernen beginnen
adoptować
Myśleliście kiedyś o tym. żeby adoptować dziecko?
pregnancy
An average pregnancy lasts 38 weeks.
Lernen beginnen
ciąża
Przeciętna ciąża trwa 38 tygodni.
housewife (l.mn. housewives / AmE: homemaker)
My sister decided to be a housewife. although she graduated in law.
Lernen beginnen
gospodyni domowa
Moja siostra postanowiła zostać gospodynią domową. choć ukończyła prawo.
housekeeper
I don't know what I would do without our housekeeper.
Lernen beginnen
gosposia
Nie wiem. co bym zrobiła bez naszej gosposi.
thumb
My niece had a plaster on her thumb.
Lernen beginnen
kciuk
Moja siostrzenica miała na kciuku plaster.
waist
The more I exercise. the thinner my waist becomes.
Lernen beginnen
talia
Im więcej ćwiczę. tym szczuplejsza jestem w talii.
hips
I'd like to lose some weight around the hips.
Lernen beginnen
biodra
Chciałabym trochę schudnąć w biodrach.
bone
How many bones are there in a human body?
Lernen beginnen
kość
Ile jest kości w ludzkim ciele?
joint
My granny's joints hurt when the weather changes.
Lernen beginnen
staw (w ciele)
Moją babcię bolą stawy. kiedy pogoda ma się zmienić.
breast
This neckline shows too much breast.
Lernen beginnen
pierś
Ten dekolt za bardzo odsłania piersi.
bum
Sit on your bum and stop fidgeting!
Lernen beginnen
pupa
Usiądź na pupie i przestań się kręcić!
heel
The skin on my heels gets very dry in the winter.
Lernen beginnen
pięta
Zimą bardzo wysusza mi się skóra na piętach.
eyebrow
I never pluck my eyebrows myself.
Lernen beginnen
brew
Nigdy nie reguluję sobie sama brwi.
eyelash (l.mn. eyelashes)
Was she wearing false eyelashes?
Lernen beginnen
rzęsa
Czy ona miała sztuczne rzęsy?
eyelid
Hold on a sec. you have something on your eyelid.
Lernen beginnen
powieka
Czekaj chwilkę. masz coś na powiece.
spine
These exercises are great for the spine.
Lernen beginnen
kręgosłup
Te ćwiczenia są świetne na kręgosłup.
skull
Johnny is playing pirates. that's why he's got a T-shirt on with a skull on it.
Lernen beginnen
czaszka
Johnny bawi się w piratów. dlatego ma na sobie koszulkę z czaszką.
skeleton
Muscles support the skeleton. so it's important to exercise.
Lernen beginnen
szkielet
Mięśnie podtrzymują szkielet. dlatego ćwiczenia fizyczne są ważne.
physical appearance
I don't pay attention to physical appearance.
Lernen beginnen
wygląd zewnętrzny
Nie zwracam uwagi na wygląd zewnętrzny.
height
My height has been the same since high school.
Lernen beginnen
wzrost
Mam tyle samo wzrostu od czasu liceum.
to weigh
How much do you weigh?
Lernen beginnen
ważyć
Ile ważysz?
weight
The dose of the medicine depends on your weight.
Lernen beginnen
waga. ciężar
Dawka leku zależy od twojej wagi.
wig
You could wear that wig to the fancy dress party.
Lernen beginnen
peruka
Mógłbyś założyć tę perukę na bal przebierańców.
clean-shaven
The driver was bald and clean-shaven.
Lernen beginnen
gładko ogolony
Kierowca był łysy i gładko ogolony.
braces
They may take my braces off next month.
Lernen beginnen
aparat ortodontyczny
Być może za miesiąc zdejmą mi aparat ortodontyczny.
casual
I might wear something casual but I'm not sure yet.
Lernen beginnen
codzienny (o ubraniu)
Być może założę coś codziennego. ale jeszcze nie wiem.
graceful
– Do you think she's a ballerina? – She could be. she's a very graceful dancer.
Lernen beginnen
z gracją
– Myślisz. że jest baletnicą? – Być może. tańczy z dużą gracją.
acne
Do you think this gel may help against acne?
Lernen beginnen
trądzik
Myślisz. że ten żel pomoże na trądzik?
shabby
– How can she look so shabby? – She may just not care about her looks.
Lernen beginnen
niechlujny
– Jak ona może wyglądać tak niechlujnie? – Może po prostu nie zależy jej na wyglądzie.
chubby
– This chubby girl in the photo is me. – It can't be! Really?
Lernen beginnen
pucułowaty
– Ta pucułowata dziewczynka na zdjęciu to ja. – Niemożliwe! Naprawdę?
plump
Jake finds plump girls attractive.
Lernen beginnen
pulchny
Jake'owi podobają się pulchne dziewczyny.
filthy
We really have to clean up today. It's filthy here!
Lernen beginnen
strasznie brudny
Naprawdę musimy dziś posprzątać. Strasznie tu brudno!
blister
I get blisters when I wear new shoes.
Lernen beginnen
odcisk
Od noszenia nowych butów robią mi się odciski.
complexion
She has an incredibly fair complexion.
Lernen beginnen
cera
Ma niesamowicie jasną cerę.
double chin
My maths teacher was horrid and had a double chin.
Lernen beginnen
podwójny podbródek
Mój matematyk był wstrętny i miał podwójny podbródek.
hazel eyes
Her hazel eyes were full of love.
Lernen beginnen
piwne oczy
Jej piwne oczy były pełne miłości.
balding
That balding man is my father-in-law.
Lernen beginnen
łysiejący
Ten łysiejący mężczyzna to mój teść.
of slim build
I'm of slim build and can hardly build any muscle.
Lernen beginnen
szczupłej budowy ciała
Jestem szczupłej budowy ciała i ciężko mi zbudować mięśnie.
absent-minded
I'm getting more and more absent-minded with age.
Lernen beginnen
zapominalski
Z wiekem robię się coraz bardziej zapominalski.
childish
The older he gets. the more childish he becomes.
Lernen beginnen
dziecinny
Im jest starszy. tym bardziej robi się dziecinny.
clumsy
My brother is so clumsy. like a child.
Lernen beginnen
niezdarny
Mój brat jest taki niezdarny. jak dziecko.
competent
The new manager is not as competent as I'd imagined.
Lernen beginnen
kompetentny
Ten nowy menedżer nie jest tak kompetentny. jak sobie wyobrażałam.
critical
She seems less critical now than before.
Lernen beginnen
krytyczny
Wydaje się teraz mniej krytyczna niż dawniej.
cruel
Computer games are becoming more and more cruel.
Lernen beginnen
okrutny
Gry komputerowe robią się coraz bardziej okrutne.
direct
The more direct you are. the better they'll understand you.
Lernen beginnen
bezpośredni
Im bardziej będziesz bezpośredni. tym lepiej cię zrozumieją.
discreet
Please be discreet about it. it's not official yet.
Lernen beginnen
dyskretny
Proszę zachowaj dyskrecję (dosł. bądź dyskretny) w tej sprawie. to jeszcze nie oficjalne.
easy-going
It's hard to find someone as easy-going as him.
Lernen beginnen
bezproblemowy
Trudno o równie bezproblemową osobę jak on.
emotional
My grandson is so emotional. just like his mum.
Lernen beginnen
emocjonalny
Mój wnuk jest taki emocjonalny. jak jego mama.
practical
I'm not the most practical person ever.
Lernen beginnen
praktyczny
Nie jestem najbardziej praktyczną osobą na świecie.
nasty
The boss doesn't seem as nasty as I thought.
Lernen beginnen
nieprzyjemny. paskudny
Szef nie wydaje się tak nieprzyjemny. jak się spodziewałam.
nosy
Megan is more nosy than anyone I know.
Lernen beginnen
wścibski
Megan to najbardziej wścibska osoba. jaką znam.
naughty
Timmy can be a little naughty but he's a good boy.
Lernen beginnen
niegrzeczny
Timmy bywa trochę niegrzeczny. ale to dobry chłopiec.
picky
The less money you have. the less picky you are.
Lernen beginnen
wybredny
Im mniej ma się pieniędzy. tym mniej się jest wybrednym.
passive
The less passive you are. the more you gain.
Lernen beginnen
bierny
Im mniej jesteś bierna. tym więcej zyskujesz.
punctual
He has never been very punctual. has he?
Lernen beginnen
punktualny
Nigdy nie był za bardzo punktualny. prawda?
hot-tempered
He used to be more hot-tempered as a teenager.
Lernen beginnen
porywczy
Jako nastolatek był bardziej porywczy.
reliable
My stepfather is a very reliable person.
Lernen beginnen
rzetelny. niezawodny
Mój ojczym to bardzo rzetelna osoba.
well-behaved
My neighbours' kids are so well-behaved.
Lernen beginnen
grzeczny
Dzieci moich sąsiadów są takie grzeczne.
independent
My cousin's daughters are quite independent.
Lernen beginnen
niezależny
Córki mojego kuzyna są dosyć niezależne.
to be a good listener
Mia. a friend of my parents. is a very good listener.
Lernen beginnen
potrafić słuchać
Mia. znajoma moich rodziców. potrafi świetnie słuchać.
to educate
Some parents educate their children at home.
Lernen beginnen
edukować. kształcić
Niektórzy rodzice kształcą swoje dzieci w domu.
education
Good education simply makes life easier.
Lernen beginnen
edukacja. wykształcenie
Dobre wykształcenie po prostu ułatwia życie.
to attend school
Can children of illegal immigrants attend school?
Lernen beginnen
uczęszczać do szkoły
Czy dzieci nielegalnych imigrantów mogą uczęszczać do szkoły?
letter
Give me a word that starts with the letter A.
Lernen beginnen
litera
Podaj jakieś słowo na literę A.
alphabet
The Russian alphabet is completely different to ours.
Lernen beginnen
alfabet
Alfabet rosyjski jest zupełnie inny niż nasz.
to find something difficult
Do you find physics difficult?
Lernen beginnen
mieć z czymś trudności
Masz trudności z fizyką?
school uniform
Do kids wear uniforms in your son's school?
Lernen beginnen
mundurek
Czy w szkole twojego syna dzieci noszą mundurki?
canteen
My daughter won't eat the canteen food.
Lernen beginnen
stołówka
Moja córka nie chce jeść jedzenia ze stołówki.
to focus
Please be quiet. I'm trying to focus.
Lernen beginnen
skupiać się
Proszę. bądź cicho. staram się skupić.
concentration
This task requires a lot of concentration.
Lernen beginnen
koncentracja
To zadanie wymaga dużej koncentracji.
entrance exams
– My entrance exams are next week. – Good luck!
Lernen beginnen
egzaminy wstępne
– W przyszłym tygodniu mam egzaminy wstępne. – Powodzenia!
final exam
– When are the final exams? – In the first week of June.
Lernen beginnen
egzamin końcowy
– Kiedy są egzaminy końcowe? – W pierwszym tygodniu czerwca.
to sign up for
I'm going to sign up for all the classes with professor Big.
Lernen beginnen
zapisać się na
Zapiszę się na wszystkie zajęcia z profesor Big.
spring semester
Are you going to take that class in the spring semester?
Lernen beginnen
semestr letni
Zapiszesz się na te zajęcia w semestrze letnim?
end-of-semester test
Wish me luck. I'm writing my end-of-semester test tomorrow.
Lernen beginnen
test semestralny
Życz mi powodzenia. jutro piszę test semestralny.
to sit an exam
When are you sitting the exam?
Lernen beginnen
przystąpić do egzaminu
Kiedy przystępujesz do tego egzaminu?
to cheat in an exam
Cheating in exams is childish.
Lernen beginnen
ściągać na egzaminie
Ściąganie na egzaminach jest dziecinne.
to do well in an exam
I hope you do well in your exam!
Lernen beginnen
dobrze napisać egzamin
Mam nadzieję. że dobrze napiszesz egzamin!
to pass with flying colours
I'm sure you'll pass with flying colours!
Lernen beginnen
zdać śpiewająco
Na pewno zdasz śpiewająco!
to look something up
I'm not sure how to spell it. I'll look it up.
Lernen beginnen
sprawdzać coś
Nie jestem pewna. jak to się pisze. Sprawdzę.
to pay attention
I promise I will pay more attention in class.
Lernen beginnen
uważać. zwracać uwagę
Obiecuję. że będę bardziej uważał na lekcji.
gap year
I think I'll take a gap year after my final exams.
Lernen beginnen
rok przerwy
Chyba zrobię sobie rok przerwy po egzaminach końcowych.
@ (at)
My e-mail address is anna@tvs.pl.
Lernen beginnen
@ (małpa)
Mój adres e-mail to anna@tvs.pl.
dot
Her e-mail address is w. moss@step.com.
Lernen beginnen
kropka
Jej adres mailowy to w. moss@step.com.
underscore
Write me at sam_abc1@abc. org.
Lernen beginnen
podkreślnik
Napisz do mnie na sam_abc1@abc. org.
hashtag
Post the photo with hashtag #doge.
Lernen beginnen
„hash”. krzyżyk
Zamieść tę fotkę z krzyżykiem: #pieseł.
full stop
Put a full stop at the end of the sentence.
Lernen beginnen
kropka (na końcu zdania)
Postaw kropkę na końcu zdania.
comma
Some linking words require commas.
Lernen beginnen
przecinek
Niektóre spójniki wymagają użycia przecinka.
brackets
It's not important. so you can put that in brackets.
Lernen beginnen
nawiasy
To nie jest ważne. więc możesz to ująć w nawias.
question mark
Where's the question mark on this keyboard?
Lernen beginnen
znak zapytania
Gdzie jest znak zapytania na tej klawiaturze?
to underline
Underline that phrase and memorise it.
Lernen beginnen
podkreślić
Podkreśl to wyrażenie i zapamiętaj je.
to highlight
I usually highlight important information.
Lernen beginnen
zakreślić (kolorem)
Zwykle zakreślam ważne informacje kolorem.
to cross out
This isn't right. cross it out.
Lernen beginnen
wykreślić
To jest źle. wykreśl to.
capital letter
In English we use capital letters for nationalities.
Lernen beginnen
wielka litera
W języku angielskim nazwy narodowości pisze się z wielkiej litery.
lower-case letter
The whole text is in lower-case letters.
Lernen beginnen
mała litera
Cały ten tekst jest napisany małymi literami.
font
I think you should go for an elegant font.
Lernen beginnen
czcionka
Myślę. że powinieneś użyć jakiejś eleganckiej czcionki.
arrow
Use the arrows to change pages.
Lernen beginnen
strzałka
Strony zmieniaj przy użyciu strzałek.
to scroll down
Scroll all the way down to the bottom of the page.
Lernen beginnen
przewijać w dół
Przewiń na sam dół strony.
to count
Sue and Tom's daughter is learning to count.
Lernen beginnen
liczyć
Córka Sue i Toma uczy się liczyć.
to calculate
I'm not sure how to calculate the result.
Lernen beginnen
obliczać
Nie jestem pewien. jak obliczyć wynik.
to add
Add this number to the total.
Lernen beginnen
dodawać
Dodaj tę liczbę do sumy.
minus
Seven minus three is four (7 − 3 = 4).
Lernen beginnen
minus
Siedem minus trzy równa się cztery.
sum
The sum of nine and eleven is twenty.
Lernen beginnen
suma
Suma 9 i 11 to 20.
triangle
Cut the sandwiches into triangles.
Lernen beginnen
trójkąt
Pokrój kanapki w trójkąty.
rectangle
How do you calculate the surface of a rectangle?
Lernen beginnen
prostokąt
Jak się oblicza pole prostokąta?
circle
Take a piece of paper and cut out two circles.
Lernen beginnen
koło
Weź kartkę papieru i wytnij dwa kółka.
volume
What's the formula for the volume of a cone?
Lernen beginnen
objętość
Jaki jest wzór na objętość stożka?
cube
My brother could do the Rubik's cube with his eyes shut.
Lernen beginnen
kostka. sześcian
Mój brat potrafił ułożyć kostkę Rubika z zamkniętymi oczami.
angle
It looks different from this angle.
Lernen beginnen
kąt
Pod tym kątem wygląda to inaczej.
side
What side of the street do you live on?
Lernen beginnen
strona. bok
Po której stronie ulicy mieszkasz?
symmetry
I admired the symmetry of the garden design.
Lernen beginnen
symetria
Podziwiałem symetrię aranżacji tego ogrodu.
length
What's the length of this pipe?
Lernen beginnen
długość
Jaka jest długość tej rury?
width
Do you know the width of this room in feet?
Lernen beginnen
szerokość
Znasz szerokość tego pokoju w stopach?
per cent
It is said we only use 10 per cent of our brain.
Lernen beginnen
procent
Mówi się. że wykorzystujemy tylko 10 procent naszego mózgu.
one third
We spend one third of our lifetime sleeping.
Lernen beginnen
jedna trzecia
Jedną trzecią życia spędzamy. śpiąc.
three quarters
The stadium was three quarters full.
Lernen beginnen
trzy czwarte
Stadion był zapełniony w trzech czwartych.
billion
He donated half a billion dollars to the cause.
Lernen beginnen
miliard
Ofiarował na ten cel pół miliarda dolarów.
nought point five
Nought point five per cent is practically nothing.
Lernen beginnen
zero przecinek pięć
Zero przecinek pięć procent to praktycznie nic.
check-up
I'm going to the doctor for a check-up tomorrow.
Lernen beginnen
badanie okresowe
Idę jutro do lekarza na badanie okresowe.
dose
What dose do you take daily?
Lernen beginnen
dawka
Jaką dawkę zażywasz dziennie?
to faint
I have never fainted. What does it feel like?
Lernen beginnen
zemdleć
Jeszcze nigdy nie zemdlałam. Jakie to uczucie?
to come round
When she came round. she didn't remember anything.
Lernen beginnen
oprzytomnieć
Kiedy oprzytomniała. niczego nie pamiętała.
to pass away
My mother-in-law's sister passed away last week.
Lernen beginnen
odchodzić. umierać
W zeszłym tygodniu zmarła siostra mojej teściowej.
shivers
The sound sent shivers down my spine.
Lernen beginnen
dreszcze
Ten dźwięk przyprawił mnie o dreszcze.
mental health
Take a yoga class. Do it for your mental health.
Lernen beginnen
zdrowie psychiczne
Zapisz się na jogę. Zrób to dla własnego zdrowia psychicznego.
inflammation
Inflammation of the ear is quite painful.
Lernen beginnen
zapalenie
Zapalenie ucha jest dość bolesne.
bacteria (l. poj. bacterium)
Not all bacteria are bad for you.
Lernen beginnen
bakterie
Nie wszystkie bakterie są szkodliwe.
to suffer from
She suffers from an eating disorder.
Lernen beginnen
cierpieć na
Ona cierpi na zaburzenie jedzenia.
upset stomach
That soup gave me an upset stomach!
Lernen beginnen
rozstrój żołądka
Od tej zupy miałem rozstrój żołądka!
to rub
You need to rub the ointment into your skin.
Lernen beginnen
nacierać
Musisz natrzeć skórę tą maścią.
eyedrops
These eyedrops should help against the dryness.
Lernen beginnen
krople do oczu
The krople do oczu powinny pomóc na uczucie suchości.
to apply
Apply the gel to aching joints.
Lernen beginnen
zażywać. stosować
Stosuj ten żel na bolące stawy.
pharmacist
Did the pharmacist recommend these tablets to you?
Lernen beginnen
farmaceuta
Farmaceuta polecił ci te tabletki?
A&E
We had to go to A&E last night.
Lernen beginnen
ostry dyżur
Wczoraj musieliśmy jechać na ostry dyżur.
waiting room
They told us to take a seat in the waiting room.
Lernen beginnen
poczekalnia
Powiedziano nam. żebyśmy usiedli w poczekalni.
to cure
Will you be able to cure her. Doctor?
Lernen beginnen
wyleczyć
Panie doktorze. będzie pan w stanie ją wyleczyć?
cure for
There's no cure for this illness yet.
Lernen beginnen
lekarstwo na
Na tę chorobę nie ma jeszcze lekarstwa.
to stretch
It's a very good idea to stretch in the morning.
Lernen beginnen
rozciągać
Bardzo dobrze jest porozciągać się rano.
to reach
Can you reach that plate on the top shelf?
Lernen beginnen
sięgać
Sięgniesz do tego talerza na górnej półce?
to punch
He got arrested for punching someone in the face!
Lernen beginnen
uderzać pięścią
Został aresztowany za uderzenie kogoś pięścią w twarz!
to strike
The batsman struck the ball with all his might.
Lernen beginnen
uderzać
Pałkarz z całej siły uderzył w piłkę.
to stroke
Mummy. can I stroke this puppy?
Lernen beginnen
głaskać
Mamo. mogę pogłaskać tego szczeniaczka?
to spin
My head is spinning. I need to sit down.
Lernen beginnen
wirować
Wiruje mi w głowie. muszę usiąść.
to raise
Raise your hand if you know the answer.
Lernen beginnen
unosić (część ciała)
Unieście w górę rękę. jeśli znacie odpowiedź.
to lift
My dad lifted me up so I could see the stage.
Lernen beginnen
podnosić
Tata podniósł mnie wysoko. żebym mogła zobaczyć scenę.
to skip
The girls were skipping along happily.
Lernen beginnen
podskakiwać
Dziewczynki wesoło podskakiwały przy moim boku.
to press
Whatever happens. don't press this button.
Lernen beginnen
wciskać. naciskać
Cokolwiek się będzie działo. nie wciskajcie tego guzika.
to step on
Ouch. you stepped on my foot! Be careful.
Lernen beginnen
nadepnąć na
Aua. nadepnąłeś mi na stopę! Uważaj.
to kneel - to kneel down
Was she kneeling? Perhaps she was praying.
Lernen beginnen
klęczeć
Klęczała? Może się modliła.
to squeeze
Stop squeezing me so hard. you'll strangle me!
Lernen beginnen
ściskać
Nie ściskaj mnie tak mocno. jeszcze mnie udusisz!
to hang
My grandma hung this picture here many years ago.
Lernen beginnen
wisieć. wieszać
Moja babcia powiesiła tu ten obraz wiele lat temu.
to do push-ups
I've been doing push-ups recently and I feel stronger.
Lernen beginnen
robić pompki
Robię ostatnio pompki i czuję się silniejszy.
to do sit-ups
She's been doing sit-ups and her stomach is flatter now.
Lernen beginnen
robić brzuszki
Ostatnio robi brzuszki i ma teraz bardziej płaski brzuch.
to do squats
– Why are you so sweaty? – I've been doing squats.
Lernen beginnen
robić przysiady
– Dlaczego jesteś taki spocony? – Robiłem przysiady.
to work out
You look great. Have you been working out?
Lernen beginnen
ćwiczyć (na siłowni)
Świetnie wyglądasz. Ćwiczysz ostatnio?
cycling
How long has he been a fan of cycling?
Lernen beginnen
kolarstwo
Od jak dawna jest fanem kolarstwa?
league
I haven't been following the Champions League recently. Any news?
Lernen beginnen
liga
Nie śledzę ostatnio Ligi Mistrzów. Masz jakieś niusy?
target
She hasn't even been trying to hit the target really.
Lernen beginnen
cel
Właściwie to nawet nie stara się trafić do celu.
to compete
She's been competing in this tournament for years.
Lernen beginnen
brać udział (w zawodach)
Ona od lat bierze udział w tym turnieju.
competition
How long have you been preparing for this competition?
Lernen beginnen
zawody
Od jak dawna przygotowujesz się do tych zawodów?
championship
Who won the championship recently?
Lernen beginnen
mistrzostwo
Kto zdobył ostatnio mistrzostwo?
referee
The spectators booed at the referee.
Lernen beginnen
sędzia (sportowy)
Widzowie wygwizdali sędziego.
to draw
Scotland drew with France 3-3.
Lernen beginnen
remisować
Szkocja zremisowała z Francją 3:3.
sports equipment
Can you take me to a store with sports equipment?
Lernen beginnen
sprzęt sportowy
Możesz mnie zabrać do jakiegoś sklepu ze sprzętem sportowym?
weights
Working out with weights helps build muscle.
Lernen beginnen
hantle
Ćwiczenia z hantlami pomagają zbudować mięśnie.
to sledge
When was the last time you went sledging?
Lernen beginnen
jeździć na sankach
Kiedy ostatnio byłeś na sankach?
football pitch
Is there a football pitch in the neighbourhood?
Lernen beginnen
boisko piłkarskie
Czy w okolicy jest jakieś boisko piłarskie?
tennis court
I'll see you at the tennis court at 8 a.m.!
Lernen beginnen
kort tenisowy
Do zobaczenia na korcie tenisowym o 8 rano!
tennis racquet
My tennis racquet broke. I need to get a new one.
Lernen beginnen
rakieta tenisowa
Połamała mi się rakieta tenisowa. muszę kupić nową.
skating rink
We didn't leave the skating rink until 9 p.m.!
Lernen beginnen
lodowisko
Zeszliśmy z lodowiska dopiero o 9 wieczorem!
golf course
We're meeting on the golf course at 1 p.m.
Lernen beginnen
pole golfowe
Spotykamy się na polu golfowym o 13.
owner
The owner of this shop rarely comes here.
Lernen beginnen
właściciel
Właściciel tego sklepu rzadko tu przychodzi.
founder
Have you met the founder of this company?
Lernen beginnen
założyciel
Poznałeś kiedyś założyciela tej firmy?
to resign
I'm thinking of resigning from this job.
Lernen beginnen
odejść. zrezygnować
Zastanawiam się nad odejściem z pracy.
internship
Can I do an internship in your firm?
Lernen beginnen
staż
Mogę zrobić staż w waszej firmie?
self-employed
Self-employed people have holidays whenever they want.
Lernen beginnen
na własnej działalności
Osoby na własnej działalności gospodarczej robią sobie wolne. kiedy chcą.
temporary
I'm looking for a temporary job for the summer.
Lernen beginnen
tymczasowy
Szukam pracy tymczasowej na lato.
permanent
A permanent job gives me a sense of security.
Lernen beginnen
stały
Stała praca daje mi poczucie bezpieczeństwa.
to develop
It's important for me to constantly develop professionally.
Lernen beginnen
rozwijać się
Zależy mi na tym. żeby nieustannie rozwijać się zawodowo.
development
I didn't have a sense of professional development in that job.
Lernen beginnen
rozwój
W tamtej pracy nie miałem poczucia rozwoju zawodowego.
challenge
I'm eager to take on new challenges.
Lernen beginnen
wyzwanie
Z ochotą podejmuję nowe wyzwania.
multitasking
Multitasking is overrated.
Lernen beginnen
wielozadaniowość
Wielozadaniowość jest przereklamowana.
team work
I'm good at both team work and working on my own.
Lernen beginnen
praca zespołowa
Jestem dobry zarówno w pracy zespołowej. jak i samodzielnej.
to do your job
I always try to do my job the best I can.
Lernen beginnen
wykonywać swoją pracę
Zawsze staram się wykonywać swoją pracę najlepiej. jak umiem.
to be out of work
My brother-in-law has been out of work for over a month.
Lernen beginnen
nie mieć pracy
Mój szwagier nie ma pracy od ponad miesiąca.
task
I've been stressed out since I got this task.
Lernen beginnen
zadanie
Jestem zestresowany. od kiedy dostałem to zadanie do wykonania.
staff
We haven't hired any new staff for a year.
Lernen beginnen
personel
Od roku nie zatrudniliśmy żadnego nowego personelu.
to recruit
We've recruited ten new people since December.
Lernen beginnen
rekrutować
Od grudnia zrekrutowaliśmy 10 nowych osób.
human resources
Human resources are every company's most valuable asset.
Lernen beginnen
zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie to najcenniejszy atut każdej firmy.
to gain
I'd like to gain new qualifications and develop my potential.
Lernen beginnen
zyskiwać
Chciałbym zyskać nowe kwalifikacje i rozwijać mój potencjał.
to lack experience
I may lack experience but I'm a very fast learner.
Lernen beginnen
brakować doświadczenia
Może i brakuje mi doświadczenia. ale bardzo szybko się uczę.
to learn new skills
I find it important to learn new skills at work.
Lernen beginnen
nabywać nowe umiejętności
Nabywanie nowych umiejętności w pracy jest dla mnie ważne.
under pressure
I cope well with working under pressure.
Lernen beginnen
pod presją
Dobrze sobie radzę z pracą pod presją.
necessary
I'll be happy to send you the necessary documentation.
Lernen beginnen
konieczny. potrzebny
Z radością prześlę państwu potrzebną dokumentację.
to receive
Have you received your salary yet?
Lernen beginnen
otrzymać
Otrzymałeś już pensję?
to be in charge of
Who is in charge of this department?
Lernen beginnen
zarządzać czymś
Kto zarządza tym wydziałem?
seafood
Can we go to a seafood restaurant this time?
Lernen beginnen
owoce morza
Możemy tym razem pójść do restauracji z owocami morza?
prawns
I love seafood. especially prawns.
Lernen beginnen
krewetki
Uwielbiam owoce morza. szczególnie krewetki.
salmon
Salmon is both tasty and healthy.
Lernen beginnen
łosoś
Łosoś jest zarówno smaczny. jak i zdrowy.
mashed potato
When I eat mashed potato. I always think of Christmas.
Lernen beginnen
tłuczone ziemniaki
Kiedy jem tłuczone ziemniaki. zawsze przypominają mi się Święta.
scrambled eggs
I usually make scrambled eggs. when I don't have much time.
Lernen beginnen
jajecznica
Zwykle robię sobie jajecznicę. kiedy nie mam zbyt wiele czasu.
stew
If I make beef stew. will you have some?
Lernen beginnen
gulasz
Jeśli zrobię gulasz wołowy. zjesz trochę?
parsley
I'll rinse the parsley if you want to use it.
Lernen beginnen
natka pietruszki
Opłuczę natkę. jeśli chcesz jej użyć.
cuisine
I'd be a fan of Indian cuisine if I wasn't allergic to cumin.
Lernen beginnen
kuchnia (np. włoska)
Byłbym fanem kuchni indyjskiej. gdybym nie był uczulony na kminek.
cauliflower
You wouldn't offer me cauliflower if you knew me well.
Lernen beginnen
kalafior
Nie proponowałbyś mi kalafiora. gdybyś dobrze mnie znał.
scoop
If I wasn't on a diet. I'd have a scoop of vanilla ice cream.
Lernen beginnen
gałka (lodów)
Gdybym nie była na diecie. zjadłabym gałkę lodów waniliowych.
ingredient
Put all the ingredients into a large bowl.
Lernen beginnen
składnik
Przełóż wszystkie składniki do dużej miski.
to prepare food
I'm busy right now. I'm preparing food for us.
Lernen beginnen
przygotowywać jedzenie
Jestem teraz zajęty. przygotowuję dla nas jedzenie.
to heat up
Heat up the turkey when you get home.
Lernen beginnen
podgrzewać
Podgrzej sobie indyka. kiedy wrócisz do domu.
ready-cooked meal
Ready-cooked meals save so much time!
Lernen beginnen
gotowe danie
Gotowe dania oszczędzają tyle czasu!
home-made food
Nothing beats home-made food.
Lernen beginnen
domowe jedzenie
Nic nie przebije domowego jedzenia.
loaf (l.mn. loaves)
Could you buy a loaf of bread on your way home?
Lernen beginnen
bochenek
Mógłbyś kupić bochenek chleba w drodze do domu?
wholemeal
They say wholemeal bread is better for you.
Lernen beginnen
pełnoziarnisty
Mówią. że chleb pełnoziarnisty jest zdrowszy.
wheat
This is corn bread. there's no wheat in it.
Lernen beginnen
pszenica
To chleb kukurydziany. nie zawiera pszenicy.
cereal
We've run out of cereal. Can you get some?
Lernen beginnen
płatki śniadaniowe
Skończyły nam się płatki śniadaniowe. Kupisz?
chopping board
Please don't leave the chopping board on the counter.
Lernen beginnen
deska do krojenia
Nie zostawiaj. proszę. deski do krojenia na blacie.
to eat out
Eating out is fun but it can be expensive sometimes.
Lernen beginnen
jadać na mieście
Jadanie na mieście jest fajne. ale bywa drogie.
takeaway
Let's get some takeaway and go to a park.
Lernen beginnen
jedzenie na wynos
Kupmy jakieś jedzenie na wynos i pójdźmy do parku.
menu
Here's the menu. Can I offer you something to drink?
Lernen beginnen
menu
Proszę. oto menu. Mogę zaproponować coś do picia?
appetiser
I recommend the shrimps for an appetiser.
Lernen beginnen
przystawka
Na przystawkę polecam krewetki.
first course
I'll have the cauliflower soup for my first course.
Lernen beginnen
pierwsze danie
Na pierwsze danie poproszę zupę z kalafiora.
entrée
I don't think I'll have an entrée at all.
Lernen beginnen
danie główne
Chyba pominę danie główne.
to dine
Do you often dine here?
Lernen beginnen
stołować się
Często się tu stołujesz?
posh
This restaurant looks a bit posh. don't you think?
Lernen beginnen
wytworny
Ta restauracja wygląda dość wytwornie. nie sądzisz?
table for two
A table for two? This way. please.
Lernen beginnen
stolik dla dwojga
Stolik dla dwojga? Tędy. proszę.
wine list
I never pay attention to the wine list. I'm a beer person.
Lernen beginnen
lista win
Nigdy nie zwracam uwagi na listę win. Jestem piwoszem.
house wine
A glass of red house wine for me. please.
Lernen beginnen
wino stołowe
Poproszę kieliszek czerwonego wina stołowego.
soup of the day
– What's the soup of the day today? – It's leek and lentil.
Lernen beginnen
zupa dnia
– Jaką macie dziś zupę dnia? – Porową z soczewicą.
today's specials
Would you like to hear about today's specials?
Lernen beginnen
dania dnia
Czy mam państwu opowiedzieć o dzisiejszych daniach dnia?
house speciality
What's the house speciality?
Lernen beginnen
specjalność szefa kuchni
Jaka jest specjalność szefa kuchni?
to take an order
May I take your order?
Lernen beginnen
przyjmować zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
bill
Could we have the bill. please?
Lernen beginnen
rachunek
Możemy prosić o rachunek?
to treat someone
– I'll treat you! – No way! It's my treat.
Lernen beginnen
stawiać. płacić
– Ja stawiam! – Nie mam mowy! To ja zapraszam.
to go Dutch
Is it OK with you if we go Dutch?
Lernen beginnen
płacić po połowie
Nie masz nic przeciwko temu. żebyśmy zapłacili po połowie?
to leave a tip
They left the waitress a generous tip.
Lernen beginnen
zostawić napiwek
Zostawili kelnerce hojny napiwek.
to discover
This star was discovered in 2010.
Lernen beginnen
odkryć
Ta gwiazda została odkryta w 2010 r.
to invent
The light bulb was invented by Thomas Edison.
Lernen beginnen
wynaleźć
Żarówkę wynalazł Thomas Edison.
invention
The wheel was a revolutionary invention.
Lernen beginnen
wynalazek
Koło było rewolucyjnym wynalazkiem.
to collect
The information was collected by our intern.
Lernen beginnen
zbierać
Informacje zostały zebrane przez naszego stażystę.
data
The data was collected over a period of three years.
Lernen beginnen
dane
Dane zbierano przez okres trzech lat.
laboratory
Our laboratory wasn't modernized in the end.
Lernen beginnen
laboratorium
W końcu nie zmodernizowano naszego laboratorium.
element
This element wasn't discovered until the 20th century.
Lernen beginnen
pierwiastek
Ten pierwiastek odkryto dopiero w XX wieku.
research
The research wasn't conducted properly.
Lernen beginnen
badania naukowe
Te badania naukowe nie zostały przeprowadzone w poprawny sposób.
to conduct
Was the research conducted according to my instructions?
Lernen beginnen
przeprowadzać
Czy badania przeprowadzono zgodnie z moimi zaleceniami?
to analyse
Was all the data analysed this way?
Lernen beginnen
analizować
Czy wszystkie dane przeanalizowano w ten sposób?
test tube
Were the test tubes sterilized before the experiment?
Lernen beginnen
próbówka
Czy próbowki wysterylizowano przed doświadczeniem?
experiment
Were the experiments carried out by your team?
Lernen beginnen
doświadczenie. eksperyment
Czy te eksperymenty zostały przeprowadzone przez twój zespół?
to observe
We observed an increase in adrenaline level.
Lernen beginnen
obserwować
Zaobserwowaliśmy wzrost poziomu adrenaliny.
physics
Physics contains the answers to all questions.
Lernen beginnen
fizyka
Fizyka daje odpowiedzi na wszystkie pytania.
theory
This theory has been proved many times.
Lernen beginnen
teoria
Ta teoria została wielokrotnie udowodniona.
evolution
Creationists believe the theory of evolution is wrong.
Lernen beginnen
ewolucja
Kreacjoniści uważają. że teoria ewolucji jest błędna.
cell
Cells in the body are constantly renewed.
Lernen beginnen
komórka
Komórki ciała ludzkiego są nieustannie odnawiane.
genetic
Genetic modifications change the DNA of organisms.
Lernen beginnen
genetyczny
Modyfikacje genetyczne zmieniają DNA organizmów.
matter
The whole universe consists of matter.
Lernen beginnen
materia
Cały wszechświat składa się z materii.
microscope
You can observe bacteria under a microscope.
Lernen beginnen
mikroskop
Bakterie można obserwować pod mikroskopem.
particle
Are all particles the same size?
Lernen beginnen
cząsteczka
Czy wszystkie cząsteczki są tej samej wielkości?
atom
Split atoms generate huge energy.
Lernen beginnen
atom
Rozszczepione atomy generują ogromną energię.
fabric
What is this fabric? Is it cotton?
Lernen beginnen
tkanina
Co to za tkanina? Czy to bawełna?
pattern
I like colourful patterns on my clothes.
Lernen beginnen
wzór
Lubię ubrania w kolorowe wzory.
baggy
Fans of hip-hop often wear baggy trousers.
Lernen beginnen
luźny. workowaty
Fani hip-hopu często noszą luźne spodnie.
airy
This airy dress will be perfect for the summer.
Lernen beginnen
przewiewny
Ta przewiewna sukienka będzie doskonała na lato.
sleeve
Can you roll up my sleeves for me? My hands are dirty.
Lernen beginnen
rękaw
Możesz mi podwinąć rękawy? Mam brudne ręce.
trouser leg
It seems like one trouser leg is shorter than the other.
Lernen beginnen
nogawka
Wydaje się. że jedna nogawka jest krótsza.
hood
The hood of this jacket is detachable.
Lernen beginnen
kaptur
Kaptur tej kurtki można odpiąć.
collar
I love coats with fur collars.
Lernen beginnen
kołnierz
Uwielbiam płaszcze z futrzanymi kołnierzami.
shoelaces
Your shoelaces are untied.
Lernen beginnen
sznurówki
Masz rozwiązane sznurówki.
zip
I need to get this zip fixed.
Lernen beginnen
suwak
Muszę oddać ten suwak do naprawy.
sole
The soles of these shoes are a bit too thin.
Lernen beginnen
podeszwa
Podeszwy tych butów są nieco za cienkie.
cleavage
This cleavage will attract a lot of attention.
Lernen beginnen
dekolt
Ten dekolt będzie bardzo przyciągał uwagę.
synthetic
I don't like wearing synthetic socks.
Lernen beginnen
syntetyczny
Nie lubię nosić syntetycznych skarpetek.
quality
Do you think these boots are good quality?
Lernen beginnen
jakość
Sądzisz. że te buty są dobrej jakości?
worn
An old pair of worn jeans isn't the best choice for tonight.
Lernen beginnen
znoszony
Stare. znoszone jeansy to nienajlepszy wybór na dzisiejszy wieczór.
seam
This seam is rough. it bothers me.
Lernen beginnen
szew
Ten szew jest szorstki. przeszkadza mi.
to compare prices
I always compare prices. which allows me to save money.
Lernen beginnen
porównywać ceny
Zawsze porównuję ceny. co pozwala mi zaoszczędzić pieniądze.
trolley
Please pay for everything that's in the trolley.
Lernen beginnen
wózek (sklepowy)
Zapłać. proszę. za wszystko. co znajduje się w wózku.
discount
This is the shop assistant who always offers me a discount.
Lernen beginnen
rabat
To jest ta sprzedawczyni. która zawsze oferuje mi rabat.
refund
This is the till where you can get your refund.
Lernen beginnen
zwrot pieniędzy
W tej kasie uzyska pani zwrot pieniędzy.
checkout queue
The checkout queue I'm in is moving slowly.
Lernen beginnen
kolejka do kasy
Kolejka do kasy. w której stoję. przesuwa się powoli.
gift voucher
I have a gift voucher that I got for my birthday.
Lernen beginnen
bon prezentowy
Mam bon prezentowy. który dostałam na urodziny.
car boot sale
This couch. which I bought in a car boot sale. is so comfortable.
Lernen beginnen
wyprzedaż garażowa
Ta kanapa. którą kupiłam na wyprzedaży garażowej. jest taka wygodna.
bargain
The car was a real bargain. which makes me very happy.
Lernen beginnen
okazyjny zakup
Ten samochód był bardzo okazyjnym zakupem. co bardzo mnie cieszy.
customer service
This shop. which has excellent customer service. has quite low prices.
Lernen beginnen
obsługa klienta
W tym sklepie. który ma świetną obsługę klienta. są dość niskie ceny.
to place an order for
I've placed an order for the table we saw online.
Lernen beginnen
złożyć zamówienie na
Złożyłem zamówienie na stół. który widzieliśmy w Internecie.
to enter the PIN number
Please enter your PIN number.
Lernen beginnen
wprowadzić PIN
Proszę wprowadzić numer PIN.
to pack your shopping
Would you like me to pack your shopping for you?
Lernen beginnen
zapakować zakupy
Czy mam zapakować pani zakupy?
to make a purchase
Would you like to make a purchase. sir?
Lernen beginnen
dokonać zakupu
Czy chce pan dokonać zakupu?
to take credit cards
Do you take credit cards here?
Lernen beginnen
przyjmować karty kredytowe
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
in stock
I'm afraid we don't have it in stock at the moment.
Lernen beginnen
na stanie
Obawiam się. że nie mamy tego teraz na stanie.
to haggle
Always haggle. you might get lucky.
Lernen beginnen
targować się
Zawsze się targuj. może ci się uda.
special promotion for
They're running a special promotion for school supplies.
Lernen beginnen
promocja na
Mają promocję na artykuły szkolne.
on special offer
Are the blankets on special offer as well?
Lernen beginnen
w promocji
Czy koce też są w promocji?
shop window
A nice shop window can attract customers.
Lernen beginnen
wystawa sklepowa
Ładna wystawa sklepowa może przyciągnąć klientów.
door handle
Pull the door handle. it might be open.
Lernen beginnen
klamka
Pociągnij za klamkę. może jest otwarte.
doormat
Remember. the key is under the doormat.
Lernen beginnen
wycieraczka
Pamiętaj. klucz jest pod wycieraczką.
doorbell
I knocked twice and then rang the doorbell.
Lernen beginnen
dzwonek do drzwi
Zapukałem dwa razy. a potem zadzwoniłem dzwonkiem.
fence
They have a wooden fence around their plot.
Lernen beginnen
płot
Wokół działki mają drewniany płot.
kennel
Bad dog! Go to your kennel!
Lernen beginnen
buda (dla psa)
Niedobry pies! Do budy!
hall
The child ran into the hall and up the stairs.
Lernen beginnen
hol. przedpokój
Dziecko wbiegło do holu i po schodach na górę.
light bulb
Turn the light off before you change the light bulb.
Lernen beginnen
żarówka
Wyłącz światło. zanim wymienisz żarówkę.
broom
The broom is in the utility room. behind the vacuum cleaner.
Lernen beginnen
miotła
Miotła jest w schowku. za odkurzaczem.
dustpan
Could you fetch a dustpan. please?
Lernen beginnen
szufelka
Mogłabyś przynieść mi szufelkę?
flatmate
I've been lucky with flatmates so far.
Lernen beginnen
współlokator
Jak do tej pory miałem szczęście do współlokatorów.
landlord
Does your landlord ever come over?
Lernen beginnen
właściciel wynajmowanego mieszkania
Czy właściciel waszego mieszkania czasem tu przychodzi?
tenant
Those tenants usually pay on time.
Lernen beginnen
najemca
Tamci najemcy zwykle płacą na czas.
bathroom scales
I think your bathroom scales are broken. I can't be that fat.
Lernen beginnen
waga łazienkowa
Chyba popsuła ci się waga łazienkowa. Na pewno nie jestem aż tak gruby.
cable
Plug in the cable and press the power button.
Lernen beginnen
kabel
Podłącz kabel i wciśnij guzik startu.
flat screen TV
They got us a flat screen TV for Christmas.
Lernen beginnen
telewizor z płaskim ekranem
Pod choinkę dali nam telewizor z płaskim ekranem.
fire alarm
Please replace the batteries in the fire alarm.
Lernen beginnen
alarm przeciwpożarowy
Wymień. proszę. baterie w alarmie przeciwpożarowym.
smoke detector
Are you sure this smoke detector is working?
Lernen beginnen
czujnik dymu
Jesteś pewna. że ten czujnik dymu działa?
timer
Set the timer to exactly 7.5 minutes.
Lernen beginnen
minutnik. stoper
Nastaw minutnik na dokładnie 7.5 minuty.
stove
There were some pots on the stove.
Lernen beginnen
piec
Na piecu było kilka garnków.
mousetrap
What is this mousetrap doing here?
Lernen beginnen
pułapka na myszy
Co tu robi pułapka na myszy?
letterbox
Have you checked the letterbox today?
Lernen beginnen
skrzynka na listy
Sprawdzałeś dziś skrzynkę na listy?
tablecloth
Please change the tablecloth and set the table.
Lernen beginnen
obrus
Zmień. proszę. obrus i nakryj do stołu.
kitchen towel
We're running out of kitchen towels.
Lernen beginnen
ręcznik kuchenny
Kończą się nam ręczniki kuchenne.
while
She left while we were sleeping.
Lernen beginnen
podczas gdy
Wyjechała. podczas gdy spaliśmy.
then
I cleaned the house and then the yard.
Lernen beginnen
wtedy. potem
Posprzątałam dom a potem podwórko.
already
I've already cleaned my room.
Lernen beginnen
już
Posprzątałam już mój pokój.
just
We've just come back from our holiday.
Lernen beginnen
dopiero co
Dopiero co wróciliśmy z wakacji.
since
I haven't climbed trees since childhood.
Lernen beginnen
od kiedy. od
Nie wspinałam się po drzewach od dzieciństwa.
for some time
I've had a dog for three years.
Lernen beginnen
od jakiegoś czasu
Od trzech lat mam psa.
once
Once when I was a kid. I got lost in a forest.
Lernen beginnen
pewnego razu. kiedyś
Kiedy byłam dzieckiem. pewnego razu zabłądziłam w lesie.
twice
I've already explained it to you twice.
Lernen beginnen
dwukrotnie
Wytłumaczyłem ci to już dwukrotnie.
in a few days
We're leaving in a few days. I'm going to miss you!
Lernen beginnen
za kilka dni
Za kilka dni wyjeżdżamy. Będę za tobą tęsknił!
at the same time
She was eating and reading at the same time.
Lernen beginnen
jednocześnie
Jadła i czytała jednocześnie.
afterwards
Afterwards he was sorry for what he had said.
Lernen beginnen
potem
Potem żałował tego. co powiedział wcześniej.
suddenly
Suddenly. I realised that I had forgotten my wallet.
Lernen beginnen
nagle
Nagle zdałem sobie sprawę. że zostawiłem portfel w domu.
immediately
She became ill immediately after she'd given birth.
Lernen beginnen
natychmiast
Zachorowała natychmiast po porodzie.
century
It had happened nearly three centuries before.
Lernen beginnen
wiek. stulecie
To zdarzyło się prawie trzy wieki wcześniej.
period
I was tired – it had been a rough period.
Lernen beginnen
okres
Byłem zmęczony – to był ciężki okres.
time zone
I'd never been to a different time zone before.
Lernen beginnen
strefa czasowa
Nigdy wcześniej nie byłam w innej strefie czasowej.
weekly
You didn't know about it because you hadn't been to any of our weekly meetings.
Lernen beginnen
cotygodniowy
Nie wiedziałeś o tym. bo nie byłeś wcześniej na żadnym z naszych cotygodniowych spotkań.
monthly
I hadn't bought a monthly ticket yet so I took yours.
Lernen beginnen
comiesięczny
Nie kupiłam wtedy jeszcze biletu miesięcznego. więc wzięłam twój.
annual
It was an annual event and I'd been looking forward to it.
Lernen beginnen
roczny. doroczny
Była to doroczna impreza i cieszyłam się na nią.
fortnight
Did you really have three accidents in the fortnight before you got married?
Lernen beginnen
dwa tygodnie
Naprawdę miałeś trzy wypadki w czasie dwóch tygodni przed swoim ślubem?
to burn a CD
I need to burn a CD. Do you have a blank one?
Lernen beginnen
wypalić płytę
Muszę wypalić płytę. Masz jakąś czystą?
to rip a CD
It's illegal to rip CDs like that.
Lernen beginnen
skopiować płytę
Takie kopiowanie płyt jest nielegalne.
to sing out of tune
Is it me or are they singing out of tune?
Lernen beginnen
fałszować
Wydaje mi się. czy oni rzeczywiście fałszują?
to hum
My grandma used to hum songs all day long.
Lernen beginnen
nucić
Moja bacia nuciła sobie piosenki całymi dniami.
anthem
Some politicians don't even know the anthem's words.
Lernen beginnen
hymn
Niektórzy politycy nie znają nawet słów hymnu.
to form a band
We formed a band in college.
Lernen beginnen
założyć zespół
Na studiach założyliśmy zespół.
to sign a record deal
I was hoping to sign a record deal.
Lernen beginnen
podpisać kontrakt nagraniowy
Miałam nadzieję na podpisanie kontraktu nagraniowego.
to release an album
We've played a few gigs but have never released an album.
Lernen beginnen
wydać płytę
Zagraliśmy parę koncertów. ale nigdy nie wydaliśmy płyty.
charts
Which single is at the top of the charts right now?
Lernen beginnen
lista przebojów
Który singiel jest teraz na szczycie listy przebojów?
chorus
The chorus was sung three times.
Lernen beginnen
refren
Refren został zaśpiewany trzy razy.
verse
I think they skipped one verse.
Lernen beginnen
zwrotka
Chyba pominęli jedną zwrotkę.
audience
The audience's reaction was fantastic.
Lernen beginnen
publiczność
Reakcja publiczności była fantastyczna.
orchestra
My dream is to play in an orchestra.
Lernen beginnen
orkiestra
Moim marzeniem jest granie w orkiestrze.
conductor
The musicians refused to play with that conductor.
Lernen beginnen
dyrygent
Muzycy odmówili gry z tym dyrygentem.
string instruments
String instruments have the most beautiful sound.
Lernen beginnen
intrumenty smyczkowe
Instrumenty smyczkowe brzmią najpiękniej.
headphones
The sound in these headphones is awesome.
Lernen beginnen
słuchawki
Dźwięk w tych słuchawkach jest świetny.
microphone
It's a cordless microphone. so you can walk around the stage.
Lernen beginnen
mikrofon
To mikrofon bezprzewodowy. więc możesz chodzić po scenie.
body language
Body language conveys a lot of information.
Lernen beginnen
mowa ciała
Mowa ciała przekazuje wiele informacji.
to frown
She looked at me and frowned.
Lernen beginnen
marszczyć brwi
Popatrzyła na mnie i zmarszczyła brwi.
to shrug
She shrugged as if she didn't care.
Lernen beginnen
wzruszać ramionami
Wzruszyła ramionami. jakby to jej nie obchodziło.
to blink
You can't blink when you put on mascara.
Lernen beginnen
mrugać
Kiedy maluje się rzęsy. nie można mrugać.
to wink
He winked at her! Did you see that?
Lernen beginnen
puszczać oko
Puścił do niej oko! Widziałaś to?
to stare
I sometimes catch myself staring at people.
Lernen beginnen
gapić się
Czasami łapię się na tym. że gapię się na ludzi.
to glance
The headteacher glanced at her watch.
Lernen beginnen
zerkać
Dyrektor szkoły zerknęła na zegarek.
to make eye contact
Try to make eye contact. but not in an agressive way.
Lernen beginnen
nawiązać kontakt wzrokowy
Spróbuj nawiązać kontakt wzrokowy. ale nie agresywnie.
to shake hands
We shook hands and parted ways.
Lernen beginnen
uścisnąć dłoń
Uścisnęliśmy sobie dłonie i rozeszliśmy się.
to click your fingers
It annoys me when you click your fingers like that.
Lernen beginnen
pstrykać palcami
Irytuje mnie. kiedy tak pstrykasz palcami.
to tap your fingers
She tapped her fingers on the side of the couch.
Lernen beginnen
bębnić palcami
Bębniła palcami po oparciu kanapy.
to bite your lips
She bit her lips. trying to concentrate.
Lernen beginnen
przygryzać wargi
Przygryzła wargi. usiłując się skupić.
to wrinkle your nose
My niece looks so cute when she wrinkles her nose.
Lernen beginnen
marszczyć nos
Moja bratanica wygląda tak uroczo. kiedy marszczy nos.
to cross your arms
When you cross your arms. you look less approachable.
Lernen beginnen
krzyżować ramiona
Kiedy krzyżujesz ramiona. wyglądasz mniej przystępnie.
to stick your tongue out
Never stick your tongue out at people.
Lernen beginnen
wystawiać język
Nigdy nie wystawiaj do nikogo języka.
to show someone the finger
He showed me the finger and drove away.
Lernen beginnen
pokazywać komuś środkowy palec
Pokazał mi środkowy palec i odjechał.
to raise your eyebrows
She raised her eyebrows in astonishment.
Lernen beginnen
unosić brwi
Uniosła brwi. zdumiona.
to nod
The midwife nodded in agreement.
Lernen beginnen
kiwać głową. potakiwać
Położna kiwnęła potakująco głową.
to hang your head
The girl hung her head and apologised.
Lernen beginnen
zwieszać głowę
Dziewczynka zwiesiła głowę i przeprosiła.
to lick your lips
She took a bite of the cake and licked her lips.
Lernen beginnen
oblizywać wargi
Ugryzła kawałek ciasta i oblizała wargi.
to cross your legs
It's not very healthy to cross your legs.
Lernen beginnen
zakładać nogę na nogę
Zakładanie nogi na nogę nie jest zbyt zdrowe.
to sit cross-legged
When I sit cross-legged. my legs go to sleep.
Lernen beginnen
siadać po turecku
Kiedy siedzę po turecku. drętwieją mi nogi.
city life
Do you like the anonymity of city life?
Lernen beginnen
życie miejskie
Lubisz anonimowość życia miejskiego?
modern
This modern building was designed by my dad.
Lernen beginnen
nowoczesny
Ten nowoczesny budynek został zaprojektowany przez mojego tatę.
ancient
There are no ancient monuments in Warsaw.
Lernen beginnen
starożytny
W Warszawie nie ma żadnych starożytnych zabytków.
castle
Is admission to the Royal Castle free?
Lernen beginnen
zamek
Czy wstęp do Zamku Królewskiego jest bezpłatny?
tower
Can we go inside the tower?
Lernen beginnen
wieża
Można wejść do środka tej wieży?
ruins
Did you visit the ruins of that castle?
Lernen beginnen
ruiny
Zwiedziliście ruiny tamtego zamku?
pleasant
We had a pleasant walk along the river.
Lernen beginnen
przyjemny
Poszliśmy na przyjemny spacer wzdłuż rzeki.
urban
Don't worry. it's just an urban legend.
Lernen beginnen
miejski
Nie martw się. to tylko taka legenda miejska.
rural
In my department we deal with rural areas.
Lernen beginnen
wiejski
W moim wydziale zajmujemy się terenami wiejskimi.
barn
We found shelter from the rain in a barn.
Lernen beginnen
stodoła
Schroniliśmy się przed deszczem w stodole.
peace and quiet
I love the peace and quiet of the countryside.
Lernen beginnen
cisza i spokój
Uwielbiam wiejską ciszę i spokój.
nightlife
Is there any nightlife at all in this town?
Lernen beginnen
życie nocne
Czy w tym mieście jest w ogóle jakieś życie nocne?
vibrant
London is a vibrant city.
Lernen beginnen
tętniący życiem
Londyn to miasto tętniące życiem.
traffic jam
I'm running late. I'm stuck in a traffic jam.
Lernen beginnen
korek uliczny
Spóźnię się. Utknąłem w korku.
to surround
The square is surrounded by high-rise buildings.
Lernen beginnen
otaczać
Skwer otaczają drapacze chmur.
speed limit
The road has a 30 mph speed limit.
Lernen beginnen
ograniczenie prędkości
Na tej ulicy jest ograniczenie prędkości do 30 mil na godzinę.
speed camera
Watch out for the speed cameras.
Lernen beginnen
fotoradar
Uważaj na fotoradary.
cycle path
We need more cycle paths in our city.
Lernen beginnen
ścieżka rowerowa
W naszym mieście potrzeba więcej ścieżek rowerowych.
roadworks
The roadworks caused a traffic jam.
Lernen beginnen
roboty drogowe
Roboty drogowe spowodowały korek.
seat belt
Have you fastened the seat belt?
Lernen beginnen
pas bezpieczeństwa
Zapiąłeś pas bezpieczeństwa?
taxi rank
Let's walk up to the taxi rank.
Lernen beginnen
postój taksówek
Podejdźmy do postoju taksówek.
pedestrian zone
What's this car doing here? It's a pedestrian zone!
Lernen beginnen
deptak
Co tu robi ten samochód? To deptak!
concrete jungle
This city's a real concrete jungle.
Lernen beginnen
betonowa dżungla
To miasto to istna betonowa dżungla.
drain
I saw the earring disappear in the drain.
Lernen beginnen
studzienka kanalizacyjna
Widziałam. jak kolczyk znika w studzience.
alley
I saw him running towards this alley.
Lernen beginnen
boczna uliczka. zaułek
Widziałam. jak biegł w kierunku tego zaułka.
therefore
You didn't tell me the whole truth. therefore you lied.
Lernen beginnen
dlatego. zatem
Nie powiedziałeś mi całej prawdy. a zatem skłamałeś.
even if
I'll get there. even if I have to walk.
Lernen beginnen
nawet jeśli
Dotrę tam. nawet jeśli będę musiał iść pieszo.
either... or...
Either we sell the car or we take out a loan.
Lernen beginnen
albo... albo...
Albo sprzedajemy samochód. albo bierzemy pożyczkę.
neither... nor...
I neither have cash nor a debit card on me.
Lernen beginnen
ani... ani...
Nie mam przy sobie ani gotówki. ani karty płatniczej.
both... and...
Both my brother and my mum support me in this.
Lernen beginnen
zarówno... jak i...
Wspierają mnie w tym zarówno brat. jak i mama.
instead
I have a motor scooter now instead of a car.
Lernen beginnen
zamiast
Mam teraz skuter zamiast samochodu.
besides
I don't want to go out. Besides. it's raining.
Lernen beginnen
poza tym
Nie chcę wychodzić. Poza tym pada.
except for
She wrote all the stories. except for the first one.
Lernen beginnen
oprócz. poza
Napisała wszystkie te opowiadania oprócz pierwszego.
in addition
She speaks French fluently. In addition. she also knows German.
Lernen beginnen
w dodatku
Płynnie mówi po francusku. W dodatku zna też niemiecki.
for example
I like jazz music. for example Miles Davis.
Lernen beginnen
na przykład
Lubię jazz. na przykład Milesa Davisa.
perhaps
– Why is he still not here? – Perhaps he's forgotten.
Lernen beginnen
być może
– Dlaczego jeszcze go tu nie ma? – Być może zapomniał.
first of all
First of all let me thank you for inviting me.
Lernen beginnen
przede wszystkim
Przede wszystkim chcę podziękować za zaproszenie.
secondly
Firstly. we need a car. and secondly. it's a bargain!
Lernen beginnen
po drugie
Po pierwsze. potrzebujemy samochodu. a po drugie. to prawdziwa okazja!
mainly
Raw vegans eat mainly fruit.
Lernen beginnen
głównie
Witarianie jedzą głównie owoce.
unfortunately
Unfortunately. I can't offer you a discount.
Lernen beginnen
niestety
Niestety nie mogę zaoferować pani rabatu.
luckily
Luckily this jacket is on sale.
Lernen beginnen
na szczęście
Na szczęście ta kurtka jest na wyprzedaży.
in reality
She seems confident but is really shy in reality.
Lernen beginnen
tak naprawdę
Wydaje się pewna siebie. ale tak naprawdę jest bardzo nieśmiała.
in fact
I don't like this party. In fact. I'm going home.
Lernen beginnen
właściwie
Nie podoba mi się ta impreza. Właściwie to idę do domu.
rather
He's rather sensible most of the time.
Lernen beginnen
raczej
Na ogół jest raczej rozsądny.
completely
This was completely unnecessary.
Lernen beginnen
zupełnie
To było zupełnie niepotrzebne.
absolutely
I absolutely understand what you mean.
Lernen beginnen
absolutnie. całkowicie
Całkowicie cię rozumiem.
generally
I don't generally support the Labour Party.
Lernen beginnen
ogólnie
Ogólnie nie popieram Partii Pracy.
creature
All creatures deserve to live.
Lernen beginnen
stworzenie
Wszystkie stworzenia zasługują na to. żeby żyć.
hen
The hen was surrounded by little chickens.
Lernen beginnen
kura
Kurę otaczały małe kurczaki.
rooster
The rooster crows very early in the morning.
Lernen beginnen
kogut
Kogut pieje bardzo wcześnie rano.
bull
Bulls aren't really attracted to red.
Lernen beginnen
byk
Byków tak naprawdę nie przyciąga czerwony kolor.
foal
Foals are extremely adorable.
Lernen beginnen
źrebię
Źrebięta są niesamowicie urocze.
lamb
Would you like to feed the lambs with me?
Lernen beginnen
jagnię. owieczka
Chciałabyś pokarmić ze mną owieczki?
peacock
The peacock was promenading on the grass.
Lernen beginnen
paw
Paw przechadzał się po trawie.
claw
The cat scratched me with its claw.
Lernen beginnen
pazur
Kot zadrasnął mnie pazurem.
fang
Fangs allow animals to bite better.
Lernen beginnen
kieł
Kły pozwalają zwierzętom lepiej gryźć.
to feed
I feed my puppy three times a day.
Lernen beginnen
karmić
Mojego szczeniaka karmię trzy razy dziennie.
wasp
Oh no! A wasp has just stung Sam!
Lernen beginnen
osa
O nie! Osa właśnie użądliła Sama!
to sting
Hornets can sting and it's dangerous.
Lernen beginnen
żądlić
Szerszenie mogą użądlić i jest to niebezpieczne.
seal
Seals are in danger of extinction.
Lernen beginnen
foka
Foki są zagrożone wyginięciem.
to hunt
Wild animals hunt for their food.
Lernen beginnen
polować
Dzikie zwierzęta polują na swoje jedzenie.
nest
This bird builds its nest from mud and clay.
Lernen beginnen
gniazdo
Ten ptak buduje sobie gniazdo z błota i gliny.
ape
A chimpanzee is an example of an ape.
Lernen beginnen
małpa naczelna
Szympans to przykład małpy naczelnej.
insect
Insects can be disgusting.
Lernen beginnen
owad
Owady bywają obrzydliwe.
tail
Look. the dog is wagging its tail. It's happy.
Lernen beginnen
ogon
Popatrz. pies macha ogonem. Jest zadowolony.
wing
The bird can't fly because its wing is broken.
Lernen beginnen
skrzydło
Ten ptak nie może latać. bo ma złamane skrzydło.
paw
Look at the paws on this tiger. They are huge!
Lernen beginnen
łapa
Popatrz na łapy tego tygrysa. Są ogromne!
feather
Peacocks have beautiful feathers.
Lernen beginnen
pióro
Pawie mają piękne pióra.
to get down to
Stop mucking about. You need to get down to work.
Lernen beginnen
zabierać się do
Przestań się obijać. Musisz zabrać się do pracy.
to hand out
The teacher handed out the certificates to the students.
Lernen beginnen
rozdawać (ręcznie)
Nauczyciel rozdał uczniom świadectwa.
to call off
I was supposed to see her but she called it off.
Lernen beginnen
odwołać
Miałem się z nią zobaczyć. ale odwołała spotkanie.
to give away
Just don't give me away. OK? It's a secret.
Lernen beginnen
wydawać (np. sekret)
Tylko mnie nie wydaj. dobra? To tajemnica.
to figure out
You'll just need to figure it out somehow.
Lernen beginnen
pojąć. połapać się
Jakoś będziesz musiał się w tym połapać.
to fall behind
I was ill for a month and fell behind with schoolwork.
Lernen beginnen
zrobić sobie zaległości
Byłem chory przez miesiąc i zrobiłem sobie zaległości w szkole.
to keep up with
They walked so fast I could hardly keep up with them.
Lernen beginnen
nadążać za
Szli tak szybko. że ledwo za nimi nadążałem.
to catch up with
You need to catch up with the rest of the class.
Lernen beginnen
nadrobić. dogonić
Musisz nadrobić zaległości i dogonić resztę klasy.
to fill in for
Miss Rye is filling in for your maths teacher today.
Lernen beginnen
zastępować kogoś
Panna Rye zastąpi dziś waszą panią od matematyki.
to back up
Can you back me up on this? I'm counting on you.
Lernen beginnen
popierać
Możesz mnie w tym poprzeć? Liczę na ciebie.
to carry on
Sorry about the noise. please. carry on.
Lernen beginnen
kontynuować
Przepraszam za hałas. kontynuuj. proszę.
to come across
I came across a strange plant in the forest today.
Lernen beginnen
natknąć się na
Dziś w lesie natknąłem się na dziwną roślinę.
art
Art has always been my passion.
Lernen beginnen
sztuka
Sztuka zawsze była moją pasją.
ornament
I'd like to buy some table ornaments for Christmas.
Lernen beginnen
ozdoba
Chciałabym kupić jakieś świąteczne ozdoby na stół.
decorative
The mirror is both functional and decorative.
Lernen beginnen
ozdobny
To lustro jest zarówno funkcjonalne. jak i ozdobne.
interior design
I want to study interior design.
Lernen beginnen
projektowanie wnętrz
Chcę studiować projektowanie wnętrz.
crayon
I used to love drawing with crayons when I was a kid.
Lernen beginnen
kredka
Kiedy byłem mały. uwielbiałem rysować kredkami.
paintbrush
The artist dipped the paintbrush in water.
Lernen beginnen
pędzel
Artysta zanurzył pędzel w wodzie.
abstract
Not everyone understands abstract art.
Lernen beginnen
abstrakcyjny
Nie każdy rozumie sztukę abstrakcyjną.
sculpture
There was a beautiful scuplture in the hall.
Lernen beginnen
rzeźba
W przedpokoju stała piękna rzeźba.
exhibition
Would you like to go to that exhibition with me?
Lernen beginnen
wystawa
Chciałbyś pójść ze mną na tę wystawę?
picture frame
This picture frame is a family keepsake.
Lernen beginnen
ramka na zdjęcie
Ta ramka na zdjęcie to rodzinna pamiątka.
balloon
The room was filled with balloons and confetti.
Lernen beginnen
balon
Pokój wypełniony był balonami i konfetti.
ribbon
She wrapped up the gift in paper and ribbon.
Lernen beginnen
wstążka
Zapakowała prezent w papier i obwiązała wstążką.
poster
I have a collection of film posters from the 1960s.
Lernen beginnen
plakat
Mam kolekcję plakatów filmowych z lat 60.
jewellery
I keep my jewellery in this drawer.
Lernen beginnen
biżuteria
Biżuterię przechowuję w tej szufladzie.
tasteful
I like it. it looks tasteful.
Lernen beginnen
gustowny
Podoba mi się. wygląda gustownie.
kitschy
I didn't approve of the kitschy sequins.
Lernen beginnen
kiczowaty
Nie podobały mi się te kiczowate cekiny.
tacky
Did they really pay someone for that tacky design?
Lernen beginnen
tandetny
Naprawdę zapłacili komuś za ten tandetny wystrój?
handmade
I'm a big fan of handmade furniture.
Lernen beginnen
ręcznie robiony
Jestem ogromnym wielbicielem ręcznie robionych mebli.
still life
We drew still life in class today.
Lernen beginnen
martwa natura
Dziś na zajęciach rysowaliśmy martwą naturę.
clay
You can make beautiful things out of clay.
Lernen beginnen
glina
Z gliny można robić piękne rzeczy.
pottery
I've recently taken up pottery.
Lernen beginnen
garncarstwo
Ostatnio zająłem się garncarstwem.
canvas
This painting is oil paint on canvas.
Lernen beginnen
płótno
Ten obraz namalowano farbą olejną na płótnie.
china
I only take this china out for special guests.
Lernen beginnen
porcelana
Tę porcelanę wyjmuję tylko dla wyjątkowych gości.
income
Does your income exceed this amount?
Lernen beginnen
dochody
Czy pana dochody przekraczają tę kwotę?
loan
She took out a student loan to pay the tuition fees.
Lernen beginnen
pożyczka
Wzięła pożyczkę studencką. żeby opłacić czesne.
amount
You can repay the debt in small amounts.
Lernen beginnen
kwota
Możesz spłacać dług w małych kwotach.
interest rate
What's the interest rate on this loan?
Lernen beginnen
oprocentowanie
Jakie jest oprocentowanie tej pożyczki?
exchange rate
What's the exchange rate of the dollar to the pound?
Lernen beginnen
kurs wymiany walut
Jaki jest kurs wymiany dolara na funt brytyjski?
currency
What currency do they have in Croatia?
Lernen beginnen
waluta
Jaką walutę mają w Chorwacji?
bureau de change (l.mn. bureaux de change)
Where's the nearest bureau de change?
Lernen beginnen
kantor
Gdzie jest najbliższy kantor?
to withdraw money
I'd like to withdraw £100 from my account. please.
Lernen beginnen
podejmować pieniądze
Chciałabym podjąć z mojego konta sto funtów.
can't afford
I'm afraid we can't afford it this month.
Lernen beginnen
nie móc sobie pozwolić
Obawiam się. że w tym miesiącu nie możemy sobie na to pozwolić.
tax
You have to pay taxes. it's the law.
Lernen beginnen
podatek
Trzeba płacić podatki. takie jest prawo.
net worth
You don't have to give me the net worth.
Lernen beginnen
wartość netto
Nie musisz mi podawać kwoty netto.
gross
She had to tell them her gross income.
Lernen beginnen
brutto
Musiała im podać kwotę brutto swojego dochodu.
mortgage
I must pay off the mortgage by myself.
Lernen beginnen
hipoteka
Muszę spłacić hipotekę sam.
to be worth
You mustn't sell it! It'll be worth a fortune in the future!
Lernen beginnen
być wartym
Nie wolno ci go sprzedać! W przyszłości będzie wart fortunę!
value
You must choose a house that won't drop in value.
Lernen beginnen
wartość
Musisz wybrać taki dom. który nie straci na wartości.
to inherit
You mustn't waste the money you've inherited.
Lernen beginnen
odziedziczyć
Nie wolno ci zmarnować pieniędzy. które odziedziczyłeś.
to charge someone
I think they charged you too much.
Lernen beginnen
policzyć komuś
Wydaje mi się. że za dużo ci policzyli.
to reduce your spending
We didn't have to reduce our spending.
Lernen beginnen
ograniczyć wydatki
Nie musieliśmy ograniczać wydatków.
to donate
You can donate this money. but you don't have to.
Lernen beginnen
darować. przekazać
Możesz przekazać te pieniądze na jakiś cel. ale nie musisz.
to increase
The rate of inflation increased by 1%.
Lernen beginnen
wzrastać
Stopa inflacji wzrosła o 1%.
to decrease
The average income decreased slightly.
Lernen beginnen
obniżać się
Wysokość średniego dochodu nieznacznie się obniżyła.
to pay off
In the end the investment paid off.
Lernen beginnen
opłacać się
Ostatecznie inwestycja się opłaciła.
expenses
Will they cover our travel expenses?
Lernen beginnen
wydatki
Czy pokryją nasze wydatki na podróż?
social movement
This social movement started in the 1970s.
Lernen beginnen
ruch społeczny
Ten ruch społeczny narodził się w latach 70.
march
The protest marches caused a major change.
Lernen beginnen
marsz
Marsze protestacyjne przyniosły dużą zmianę.
to be against
I'm strongly against any kind of discrimination.
Lernen beginnen
być przeciwnym
Jestem zdecydowanie przeciwna wszelkiej dyskryminacji.
to be in favour of
Are you in favour of same-sex marriage?
Lernen beginnen
być za
Czy jesteś za małżeństwami osób tej samej płci?
to demand
They wouldn't have given it to you if you hadn't demanded it.
Lernen beginnen
żądać
Nie daliby wam tego. gdybyście tego nie zażądali.
to demonstrate
If we hadn't demonstrated. nothing would have changed.
Lernen beginnen
manifestować
Gdybyśmy nie manifestowali. nic by się nie zmieniło.
to support
I wouldn't have won if you hadn't supported me.
Lernen beginnen
popierać. wspierać
Nie wygrałbym. gdybyście mnie nie wsparli.
to go on strike
We wouldn't have gone on strike if we hadn't had to.
Lernen beginnen
strajkować
Nie strajkowalibyśmy. gdybyśmy nie musieli.
to care about
I ran for President because I care about our country.
Lernen beginnen
troszczyć się o
Kandydowałem na prezydenta. ponieważ troszczę się o nasz kraj.
monarchy
The United Kingdom is a constitutional monarchy.
Lernen beginnen
monarchia
Zjednoczone Królestwo to monarchia konstytucyjna.
nation
The entire nation was glued to their TVs.
Lernen beginnen
naród
Cały naród nie odchodził od telewizorów.
member state
The EU has recently gained new member states.
Lernen beginnen
państwo członkowskie
Unia Europejska ostatnio zyskała nowe państwa członkowskie.
independence
My grandpa fought for the independence of our country.
Lernen beginnen
niepodległość
Mój dziadek walczył o niepodległość naszego kraju.
conservative
He has a very conservative outlook on life.
Lernen beginnen
konserwatywny
On ma bardzo konserwatywny światopogląd.
liberal
I share your liberal views on this matter.
Lernen beginnen
liberalny
Podzielam twoje liberalne zdanie w tej kwestii.
right-wing
I'm going to vote for a right-wing politician.
Lernen beginnen
prawicowy
Zagłosuję na jakiegoś prawicowego polityka.
left-wing
The left-wing position is to support social equality.
Lernen beginnen
lewicowy
Stanowisko lewicowe zakłada wspieranie równości społecznej.
hostile
He's very hostile to this idea.
Lernen beginnen
wrogi
Jest bardzo wrogo nastawiony do tego pomysłu.
war
Germany declared war on Poland in the same year.
Lernen beginnen
wojna
W tym samym roku Niemcy wypowiedziały Polsce wojnę.
soldier
The soldiers attacked the enemy.
Lernen beginnen
żołnierz
Żołnierze zaatakowali wroga.
army
I joined the army after leaving school.
Lernen beginnen
wojsko
Po ukończeniu szkoły poszedłem do wojska.
space
Are we alone in space?
Lernen beginnen
kosmos
Czy jesteśmy sami w kosmosie?
astronomer
Astronomers are scientists who study stars.
Lernen beginnen
astronom
Astronomowie to naukowcy badający gwiazdy.
astronaut
Astronauts must be immune to stress.
Lernen beginnen
astronauta
Astronauci muszą być odporni na stres.
spacecraft (l.mn. spacecraft / synonim: spaceship)
It costs a fortune to build a spacecraft.
Lernen beginnen
statek kosmiczny
Zbudowanie statku kosmicznego kosztuje fortunę.
rocket
What kind of fuel do rockets use?
Lernen beginnen
rakieta
Jakiego paliwa używa się do rakiet?
galaxy (l.mn. galaxies / galactic)
Do you know the name of our galaxy?
Lernen beginnen
galaktyka
Wiesz. jak nazywa się nasza galaktyka?
Milky Way
The Milky Way contains the Solar System.
Lernen beginnen
Droga Mleczna
Układ słoneczny zawiera się w Drodze Mlecznej.
constellation
This constellation is called the Little Bear.
Lernen beginnen
konstelacja
Ta konstelacja nazywa się Mała Niedźwiedzica.
telescope
Astronomers look at the stars through telescopes.
Lernen beginnen
teleskop
Astronomowie oglądają gwiazdy przez teleskopy.
light year
This star is about 4 light years from earth.
Lernen beginnen
rok świetlny
Ta gwiazda jest oddalona od ziemi o jakieś 4 lata świetlne.
alien
Those surely weren't alien beings from outer space.
Lernen beginnen
obcy
To na pewno nie były obce stworzenia z kosmosu.
UFO
He claims he has seen a UFO.
Lernen beginnen
ufo
On twierdzi. że widział ufo.
satellite
Is the moon a satellite of earth?
Lernen beginnen
satelita
Czy księżyc jest satelitą ziemi?
comet
A comet looks like a bright star with a tail.
Lernen beginnen
kometa
Kometa wygląda jak jasna gwiazda z ogonem.
gravity
Gravity is what keeps us on the ground.
Lernen beginnen
grawitacja
Na ziemi trzyma nas grawitacja.
black hole
Not even light can escape from a black hole.
Lernen beginnen
czarna dziura
Nawet światło nie jest w stanie wydostać się z czarnej dziury.
churchgoer
Churchgoers probably won't vote for him.
Lernen beginnen
praktykujący
Osoby praktykujące raczej na niego nie zagłosują.
bishop
The bishop is visiting our parish this Sunday.
Lernen beginnen
biskup
W tę niedzielę naszą parafię odwiedzi biskup.
mosque
There's only one mosque in our town.
Lernen beginnen
meczet
W naszym mieście jest tylko jeden meczet.
synagogue
Have you ever been inside a synagogue?
Lernen beginnen
synagoga
Byłeś kiedyś wewnątrz synagogi?
atheist
He's proud of being an atheist.
Lernen beginnen
ateista
Jest dumny z tego. że jest ateistą.
Christianity
Christianity is roughly 2000 years old.
Lernen beginnen
chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo ma około dwóch tysięcy lat.
Judaism
Judaism is a lot older than Islam.
Lernen beginnen
judaizm
Judaizm to religia o wiele starsza od islamu.
Buddhism
Is Buddhism a religion or a philosophical system?
Lernen beginnen
buddyzm
Buddyzm to religia czy system filozoficzny?
monk
The monk meditated in silence.
Lernen beginnen
mnich
Mnich medytował w ciszy.
demon
Demons are evil spirits from Hell.
Lernen beginnen
demon
Demony to złe duchy z piekła.
baptism
Thank you for coming to my son's baptism.
Lernen beginnen
chrzest
Dziękuję. że przyjechaliście na chrzest mojego syna.
first communion
Did you get any gifts for your first communion?
Lernen beginnen
pierwsza komunia
Dostałeś jakieś prezenty z okazji pierwszej komunii?
chalice
The priest raised the chalice and the faithful knelt down.
Lernen beginnen
kielich
Ksiądz uniósł kielich. a wierni uklękli.
pulpit
The priest gave the sermon from the pulpit.
Lernen beginnen
ambona
Ksiądz wygłosił kazanie z ambony.
stained glass window
The stained glass windows in this church are magnificent.
Lernen beginnen
witraż
Witraże w tym kościele są wspaniałe.
preacher
That preacher is famous for his inspiring sermons.
Lernen beginnen
pastor
Ten pastor słynie z inspirujących kazań.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.