E Dla Zaawansowanych 3 C2

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to clamber
He clambered onto the mossy roof to watch the sun go down.
Lernen beginnen
wdrapywać się
Wdrapał się na omszały dach, żeby obejrzeć zachód słońca.
to fumble
Maggie fumbled around her purse for the lighter.
Lernen beginnen
grzebać
Maggie grzebała w torbie w poszukiwaniu zapalniczki.
to head sb off
We can try to head them off at the next junction.
Lernen beginnen
przecinać komuś drogę
Możemy spróbować przeciąć im drogę na następnym skrzyżowaniu.
to stride
I strode purposefully across the lobby and headed for the exit.
Lernen beginnen
iść zamaszystym krokiem
Przeszedłem zdecydowanym krokiem przez hol i skierowałem się w stronę wyjścia.
to lose one’s bearings
They must have lost their bearings in the dark, otherwise they’d have been here by now.
Lernen beginnen
tracić orientację
Musieli stracić orientację w ciemności, inaczej już by tu byli.
as the crow flies
The bank can’t be further than half a mile away as the crow flies.
Lernen beginnen
w linii prostej
Bank na pewno nie jest dalej niż pół mili stąd w linii prostej.
to make off
The shoplifter made off before the police reached the supermarket.
Lernen beginnen
uciekać, umykać
Złodziej uciekł, zanim policja dotarła do supermarketu.
to saunter
Susan sauntered along the river bank.
Lernen beginnen
przechadzać się
Susan przechadzała się wzdłuż brzegu rzeki.
dumbwalking
Dumbwalking has become an everyday occurrence.
Lernen beginnen
chodzenie z oczami utkwionymi w smartfonie
Chodzenie z oczami utkwionymi w smartfonie stało się codziennością.
to cavort
A group of children was cavorting on the beach, unaware of someone watching them.
Lernen beginnen
hasać, brykać
Grupa dzieci hasała po plaży nieświadoma tego, że ktoś ich obserwuje.
on all fours
I noticed a suspicious-looking man creeping on all fours.
Lernen beginnen
na czworakach
Zauważyłem podejrzanie wyglądającego mężczyznę pełzającego na czworakach.
take a pew!
Come in and take a pew.
Lernen beginnen
siadaj! spocznij!
Wchodź i siadaj.
to meander
We meandered around the town for hours talking and laughing.
Lernen beginnen
wałęsać się
Wałęsaliśmy się po mieście, rozmawiając i śmiejąc się godzinami.
to mooch
Stop mooching around the house and get down to your homework!
Lernen beginnen
snuć się, obijać się
Przestań snuć się po domu i zabierz się do pracy domowej!
to trudge
After the blizzard, we had to trudge home through the snow.
Lernen beginnen
wlec się, brnąć
Po burzy śnieżnej musieliśmy brnąć do domu przez śnieg.
to hoof it
If we hadn’t missed the last bus, we wouldn’t have had to hoof it.
Lernen beginnen
iść z buta
Gdyby nie uciekł nam ostatni autobus, nie musielibyśmy iść z buta.
to scoot
I have to scoot or I’ll be dead meat.
Lernen beginnen
zasuwać, pędzić
Muszę pędzić, inaczej będę miał przekichane.
to slink in
He tried to slink out of the room so that nobody would see him go.
Lernen beginnen
wchodzić/wymykać się chyłkiem
Próbował chyłkiem wymknąć się z pokoju, tak aby nikt go nie zobaczył.
to wriggle
The kitten was wriggling around on my lap trying to break free.
Lernen beginnen
wiercić, kręcić (się, czymś)
Kotek wiercił się na moich kolanach, próbując się uwolnić.
to shin up sth
The boy shinned up a lamppost so that he could see what was happening.
Lernen beginnen
wspinać się, wdrapywać się
Chłopiec wdrapał się na latarnię, żeby widzieć, co się dzieje.
to haul ass
Let’s haul ass, a teacher is coming this way!
Lernen beginnen
brać dupę w troki
Bierzmy dupę w troki, nauczyciel się zbliża!
to whoosh
A fast car whooshed by, nearly knocking me down.
Lernen beginnen
śmigać
Szybki samochód śmignął obok, omal mnie nie potrącając.
to swerve
We swerved to avoid the cyclist who dashed out of nowhere.
Lernen beginnen
gwałtownie skręcić
Skręciliśmy gwałtownie, aby uniknąć rowerzysty, który nagle wyskoczył znikąd.
to squat
We all squatted on the floor and warmed our hands by the fireplace.
Lernen beginnen
kucać
Wszyscy przykucnęliśmy na podłodze i grzaliśmy ręce przy kominku.
to skulk
There was someone skulking in the bushes and I was there all alone.
Lernen beginnen
skradać się, czaić się
Ktoś się czaił w krzakach, a ja byłam tam całkiem sama.
to stagger
John staggered home, totally hammered.
Lernen beginnen
zataczać się
John szedł do domu, zataczając się, schlany w sztok.
misstep
A misstep can result in a nasty fall.
Lernen beginnen
złe stąpnięcie, złe postawienie stopy
Złe stąpnięcie może się zakończyć paskudnym upadkiem.
to lollop
The dog came lolloping towards them, waving its hairy tail.
Lernen beginnen
biec ociężale
Pies podbiegł do nich ociężale, machając włochatym ogonem.
to stumble
We could hear someone stumbling around the living room in the dark, which gave us the creeps.
Lernen beginnen
potykać się
Słyszeliśmy kogoś potykającego się o meble w salonie, co przyprawiło nas o gęsią skórkę.
to scamper
The children were watching a squirrel scamper along the pavement.
Lernen beginnen
dreptać
Dzieci obserwowały wiewiórkę drepczącą po chodniku.
to go like a bomb
My dream is to get a sporty little car that can go like a bomb.
Lernen beginnen
pędzić/śmigać jak rakieta
Marzę o kupnie małego sportowego samochodu, który będzie śmigał jak rakieta.
to travel on a shoestring
If you had accepted the offer last year, we wouldn’t have to travel on a shoestring now.
Lernen beginnen
podróżować tanim kosztem
Gdybyś przyjął ich ofertę w zeszłym roku, nie musielibyśmy teraz podróżować tanim kosztem.
itchy feet
Having spent two years in one place he started to get itchy feet.
Lernen beginnen
potrzeba podróżowania/zmiany miejsca
Po spędzeniu dwóch lat w jednym miejscu zaczął odczuwać potrzebę podróżowania.
to live out of a suitcase
After three months on the road, I got pretty used to living out of a suitcase.
Lernen beginnen
żyć na walizkach
Po trzech miesiącach w drodze przyzwyczaiłem się do życia na walizkach.
culture vulture
If you’re a culture vulture, you should definitely go to New York.
Lernen beginnen
kulturomaniak
Jeśli jesteś kulturomaniakiem, zdecydowanie musisz się wybrać do Nowego Jorku.
to catch the travel bug
It was in Asia where I caught the travel bug, and I have been travelling a lot ever since.
Lernen beginnen
złapać bakcyla podróży
To właśnie w Azji złapałam bakcyla podróży i od tamtej pory bardzo dużo podróżuję.
to live it up
The kids were away at their grandparents’, so we thought we’d live it up and go to Jamaica.
Lernen beginnen
żyć na całego
Dzieci były u dziadków, więc pomyśleliśmy sobie, że pożyjemy sobie na całego i pojedziemy na Jamajkę.
economy class syndrome
I may have developed economy class syndrome. My legs are swelling around the calves.
Lernen beginnen
zespół zakrzepu krwi
Możliwe, że rozwinął mi się zespół zakrzepu krwi. Nogi mi puchną wokół łydek.
tourist trap
This market is a tourist trap that mostly sells cheap crap.
Lernen beginnen
pułapka na turystów
Ten rynek to pułapka na turystów, sprzedają tam głównie tanie badziewie.
to alight
Passengers are not allowed to alight from a moving train.
Lernen beginnen
wysiadać
Zabrania się pasażerom wysiadać z jadącego pociągu.
plush
I had never stayed in such a plush hotel before.
Lernen beginnen
wypasiony
Nigdy wcześniej nie mieszkałem w tak wypasionym hotelu.
fleabag
The hostel had a prime location, but spending a night in that fleabag almost did me in.
Lernen beginnen
obskurny hotel; nora
Hostel miał świetną lokalizację, ale noc w tej norze prawie mnie wykończyła.
rack rate
A second room can be reserved at a 50 % discount off the rack rate.
Lernen beginnen
standardowa stawka (za pokój hotelowy)
Drugi pokój można zarezerwować z rabatem 50% od stawki standardowej.
getaway
Paris is an ideal weekend getaway.
Lernen beginnen
krótkie wakacje, krótki urlop
Paryż jest idealny na weekendowy wypad.
booze cruise
We kicked off the big night with a stag party booze cruise to Bristol.
Lernen beginnen
pochlaj-rejs
Rozpoczęliśmy ten wielki wieczór pochlaj-rejsem kawalerskim do Bristolu.
timeshare
Jokn invested in a timeshare in Mallorca.
Lernen beginnen
dom we współwłasności
John zainwestował w dom we współwłasności na Majorce.
island hopping
Should you ever want to go island hopping, I strongly recommend the Pacific Ocean.
Lernen beginnen
przemieszczanie się/jeżdżenie z wyspy na wyspę
Jeśli kiedyś będziesz chciał pojeździć z wyspy na wyspę, to zdecydowanie polecam Pacyfik.
fender bender
You should take out insurance in case you have a fender bender or a serious accident.
Lernen beginnen
stłuczka, kolizja
Powinnaś wykupić ubezpieczenie, w razie gdybyś miała stłuczkę lub poważny wypadek.
sleeping policeman
Sleeping policemen are intended to cause traffic to reduce speed.
Lernen beginnen
próg zwalniający, śpiący policjant
Progi zwalniające mają spowodować spowolnienie ruchu ulicznego.
backseat driver
Nobody likes a backseat driver constantly nagging them when they want to drive peacefully.
Lernen beginnen
pasażer pouczający kierowcę, jak prowadzić
Nikt nie lubi, żeby pasażer nieustannie go pouczał i mu truł, gdy chce się spokojnie prowadzić.
bottleneck
Not only was there a bottleneck at the junction, but it was raining cats and dogs as well.
Lernen beginnen
zator, korek
Nie dość, że był korek na skrzyżowaniu, to jeszcze lało jak z cebra.
(wheel) clamp
It is a criminal offence to remove a clamp that has been placed on your car by the police.
Lernen beginnen
blokada (na koło samochodu)
Usunięcie blokady umieszczonej na samochodzie przez policję jest przestępstwem.
to plough into sth
The train came off the rails and ploughed into the bank.
Lernen beginnen
wjechać w coś z impetem
Pociąg wykoleił się i z impetem wjechał w budynek banku.
bendy bus
The first bendy bus took to the streets of our town thirty years ago.
Lernen beginnen
przegubowiec (autobus)
Pierwszy przegubowiec wyjechał na ulice naszego miasta trzydzieści lat temu.
to detrain
The train from Liverpool will stop at St Helens for passengers to detrain.
Lernen beginnen
wysiadać z pociągu
Pociąg z Liverpoolu zatrzyma się w St Helens, aby pasażerowie mogli wysiąść.
concession
Children, full-time students and the disabled are entitled to concession tickets.
Lernen beginnen
ulgowy, zniżkowy
Dzieci, studenci i niepełnosprawni mają prawo do biletów ulgowych.
jaunt
He can’t have taken a jaunt. All his stuff is at home and the car’s in the car park.
Lernen beginnen
wypad, wycieczka
Nie mógł się wybrać na wycieczkę. Wszystkie jego rzeczy są w domu, a samochód stoi na parkingu.
pedal to the metal
Push the pedal to the metal! The cops are following us!
Lernen beginnen
gaz do dechy
Gaz do dechy! Gliny jadą za nami!
to jump the lights
The penalty for jumping the lights is six penalty points endorsed on the driver’s licence.
Lernen beginnen
przejechać na czerwonym świetle
Kara za przejechanie na czerwonym świetle to sześć punktów zaznaczonych w prawie jazdy.
layover
We had our tickets checked at each layover, which really got on our nerves.
Lernen beginnen
postój, przerwa w podróży
Sprawdzali nam bilety na każdym postoju, co nas naprawdę wkurzało.
barf bag
He had never used a barf bag until last Sunday when the flight got really bumpy.
Lernen beginnen
torebka na wymiociny (w samolocie)
Aż do zeszłej niedzieli, kiedy samolotem zaczęło trząść, nie używał torebki na wymiociny.
intestine
An allergy to gluten causes the small intestine not to absorb nutrients properly.
Lernen beginnen
jelito
Alergia na gluten powoduje, że jelito cienkie nie wchłania dobrze składników odżywczych.
tailbone
Tailbone pain can feel dull but becomes sharp during certain activities.
Lernen beginnen
kość ogonowa
Ból kości ogonowej może być ćmiący, ale nasila się przy wykonywaniu określonych czynności.
plaque
How can you keep plaque from destroying your teeth?
Lernen beginnen
kamień nazębny
Jak powstrzymać kamień nazębny przed niszczeniem zębów?
navel
How would you feel if I had my navel pierced and had a ring put in there?
Lernen beginnen
pępek
Co ty na to, żebym przekłuła sobie pępek i umieściła tam kolczyk?
shoulder blade
Causes of shoulder blade pain range from simple strains to serious conditions.
Lernen beginnen
łopatka
Przyczyną bólu w łopatce mogą być zarówno zwykłe napięcia mięśni, jak i poważne problemy.
puffy
His eyes were still puffy with sleep as he had been partying all night long.
Lernen beginnen
podpuchnięty
Jego oczy były wciąż podpuchnięte od snu, bo imprezował przez całą noc.
gall bladder
My aunt had an operation to have several stones removed from her gall bladder.
Lernen beginnen
woreczek żółciowy
Moja ciocia miała operację usunięcia kamieni z woreczka żółciowego.
Achilles tendon
If you rupture your Achilles tendon, your ankle will feel weak and it’ll be hard to walk.
Lernen beginnen
ścięgno Achillesa
Jeśli zerwiesz ścięgno Achillesa, twoja kostka będzie słaba i ciężko ci będzie iść.
groin
A kick in the groin may be bloody painful for a man, so that's what you should aim for.
Lernen beginnen
pachwina, krocze
Kopniak w krocze może być cholernie bolesny dla mężczyzny, więc tam powinnaś celować.
taste buds
At birth, a person has about 10,000 taste buds, but after turnig fifty they start to lose them.
Lernen beginnen
kubki smakowe
Człowiek w momencie urodzenia ma około 10000 kubków smakowych, ale po pięćdziesiątce zaczyna je tracić.
armpit of sth
This town has been called the armpit of the region.
Lernen beginnen
najgorsze miejsce, dziura
To miasto nazywają największą dziurą w regionie.
tonsil
Only when you’ve had your tonsils out will you finally stop snoring.
Lernen beginnen
migdałek
Przestaniesz chrapać dopiero wtedy, gdy usuną ci migdałki.
birthmark
The man was identified by the police from a birthmark on his left leg.
Lernen beginnen
znamię
Mężczyzna został zidentyfikowany przez policję po znamieniu na lewej nodze.
liver spot
Liver spots start popping up on your hands, neck and face as you get older.
Lernen beginnen
plama wątrobowa
Plamy wątrobowe zaczynają wyskakiwać na rękach, szyi i twarzy, kiedy się starzejemy.
to face the music
I felt the time had come to talk to my husband and face the music.
Lernen beginnen
wypić piwo, którego się nawarzyło
Czulam, że nadszedł czas, żeby porozmawiać z mężem i wypić piwo, którego nawarzyłam.
to play it by ear
Let’s play it by ear and see what happens.
Lernen beginnen
improwizować, działać spontanicznie
Zaimprowizujmy i zobaczmy, co się wydarzy.
old hand
The newly appointed minister is an old hand at backroom politics.
Lernen beginnen
stary wyjadacz, wyga
Nowo mianowany minister jest starym wyjadaczem, jeśli chodzi o politykę zakulisową.
head over heels in love
She can’t have fallen head over heels in love with him! He’s a crook!
Lernen beginnen
całkowicie, po uszy zakochany
Niemożliwe, że się w nim po uszy zakochała. To oszust!
to cry one’s heart out
Had it not been for you, she wouldn’t be crying her heart out. It’s all your fault.
Lernen beginnen
płakać jak bóbr
Gdyby nie ty, nie płakałaby jak bóbr. To wszystko twoja wina.
by the skin of one’s teeth
Jack did pass the exam but by the skin of his teeth. It was just a fluke!
Lernen beginnen
cudem; ledwie
Jack zdał egzamin, ale cudem. To był fart!
to have a lump in one’s throat
I had a huge lump in my throat as I watched my parents drive away.
Lernen beginnen
mieć ściśnięte gardło
Miałem ściśnięte gardło, gdy patrzyłem, jak rodzice odjeżdżają.
spare tyre
Rarely do you see as many people with spare tyres as in the US.
Lernen beginnen
oponka (na brzuchu)
Rzadko gdzie można zobaczyć tylu ludzi z oponkami, co w USA.
love handles
Love handles are especially stubborn when it comes to dieting and fat loss.
Lernen beginnen
boczki (oponki w talii)
Boczki są szczególnie oporne na dietę i redukcję wagi.
kick in the teeth
After all the work he’d done, dismissing him was a real kick in the teeth.
Lernen beginnen
cios w samo serce
To, że go zwolnili po tym, jak tyle się napracował, było ciosem w samo serce.
to cut off one’s nose to spite one’s face
I know you’re mad at me, but don’t cut off your nose to spite your face.
Lernen beginnen
na złość babci odmrozić sobie uszy
Wiem, że jesteś na mnie wściekły, ale nie odmrażaj sobie uszu na złość babci.
knee-jerk
Her knee-jerk reaction to criticism is attack.
Lernen beginnen
odruchowy, automatyczny
Jej odruchową reakcją na krytykę jest atak.
hands down
It is hands down the best movie I have seen in the past ten years.
Lernen beginnen
bez dwóch zdań, niewątpliwie
To jest niewątpliwie najlepszy film, jaki widziałem w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
sure-footed
Though he had only been working for us for a month his sure-footed approach impressed us.
Lernen beginnen
kompetentny, operatywny
Choć pracował u nas dopiero od miesiąca, zaimponował nam swoim kompetentnym podejściem.
razor-sharp
If it hadn’t been for his razor-sharp mind, I’d never have considered becoming his wife.
Lernen beginnen
ostry jak brzytwa (np. o poczuciu humoru)
Gdyby nie jego ostry jak brzytwa umysł, w życiu bym się nie zdecydowała zostać jego żoną.
loose cannon
The party leaders believe you can’t be trusted. You’re too much of a loose cannon.
Lernen beginnen
tykająca bomba, postrzeleniec
Kierownictwo partii uważa, że nie można ci ufać. Jesteś jak tykająca bomba.
scatterbrain
I’m such a scatterbrain. I’m always leaving things behind, forgetting where I’ve put them.
Lernen beginnen
roztrzepaniec
Straszny ze mnie roztrzepaniec. Zawsze coś gdzieś zostawiam i zapominam, gdzie co położyłem.
sanguine
The more sanguine you are about your future prospects, the more your chances increase.
Lernen beginnen
optymistyczny
Im bardziej optymistyczny jesteś co do przyszłości, tym bardziej wzrastają twoje szanse.
wacko
If I were you I’d never marry him, he’s a total wacko! You may bitterly regret it later.
Lernen beginnen
czubek, wariat
Na twoim miejscu w życiu bym za niego nie wyszła, to czubek! Możesz tego gorzko pożałować.
shrewd
Joan is shrewd enough to realise what could’ve happened if we hadn’t stepped in.
Lernen beginnen
bystry, domyślny
Joan jest wystarczająco bystra, żeby zgadnąć, co mogłoby się stać, gdybyśmy nie wkroczyli.
ballsy
You’re one ballsy lady. I’d have wimped out if I were you.
Lernen beginnen
z jajami, z charakterem
Ty to jesteś babka z jajami. Ja na twoim miejscu bym stchórzyła.
fidgety
Tom gets fidgety when he has nothing to do.
Lernen beginnen
nie mogący usiedzieć na miejscu, niespokojny
Tom nie może usiedzieć na miejscu kiedy nie ma nic do roboty.
overweening
He seemed to have been driven by an overweening ambition to succeed at all cost.
Lernen beginnen
wyniosły, wygórowany
Wydawało się, że kierowała nim wygórowana ambicja osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę.
foul-mouthed
Not only was the boy foul-mouthed, but he lacked discipline as well.
Lernen beginnen
wulgarny, ordynarny
Chłopiec był nie tylko ordynarny, ale brakowało mu też dyscypliny.
slimeball
How can she go out with Jack? He’s such a slimeball! Can’t she see that?
Lernen beginnen
ktoś nieszczery, śliski typ
Jak ona może spotykać się z Jackiem? To taki śliski typ! Czy ona tego nie widzi?
moral fibre
Do you believe that the elderly are of a stronger moral fibre than the young these days?
Lernen beginnen
kręgosłup moralny, zasady moralne
Czy uważasz, że starsi mają mocniejsze zasady moralne niż młodzież w dzisiejszych czasach?
stiff-necked
What else could you expect from such stiff-necked authorities?
Lernen beginnen
uparty, nieustępliwy
A czego jeszcze można było oczekiwać od tak nieustępliwej władzy?
exuberant
He used to be so exuberant as a child, but the older he gets, the less energy he has.
Lernen beginnen
pełen energii, entuzjastyczny
Jako dziecko był pełen energii, ale im jest starszy, tym ma jej mniej.
iron hand in a velvet glove
The iron hand in a velvet glove approach seems to work well with teenagers.
Lernen beginnen
żelazna pięść w aksamitnej rękawiczce
Postawa typu żelazna pięść w aksamitnej rękawiczce wydaje się dobrze sprawdzać z nastolatkami.
to grasp the nettle
It’s about time you grasped the nettle and told your boss you want a pay rise.
Lernen beginnen
brać byka za rogi
Najwyższy czas, żebyś wziął byka za rogi i powiedział szefowi, że chcesz podwyżkę.
cheapskate
My boss is such a cheapskate that he buys clothes in second-hand shops.
Lernen beginnen
skąpiec, sknera
Mój szef jest takim sknerą, że kupuje ubrania w sklepach z używaną odzieżą.
pinhead
If I had known he was such a pinhead, I wouldn’t have started dating him.
Lernen beginnen
głąb, matoł
Gdybym wiedziała, jaki z niego matoł, nawet nie zaczęłabym się z nim spotykać.
past master
Ben has always been a past master at getting his own way, everyone always listens to him.
Lernen beginnen
specjalista, fachowiec
Ben zawsze był specjalistą od stawiania na swoim, wszyscy zawsze go słuchają.
brainbox
I wish I were a brainbox like my younger sister.
Lernen beginnen
mózgowiec, tęga głowa
Chciałbym być mózgowcem jak moja młodsza siostra.
vociferous
He’s been a vociferous critic of the party’s policies since he was expelled from its ranks.
Lernen beginnen
krzykliwy, hałaśliwy
Jest krzykliwym krytykiem polityki, partii odkąd został wyrzucony z jej szeregów.
insolent
Why are you being so insolent towards your grandma?
Lernen beginnen
bezczelny
Dlaczego zachowujesz się tak bezczelnie w stosunku do babci?
mercenary
Footballers are often criticised for their mercenary attitude. All they want is money.
Lernen beginnen
interesowny, wyrachowany
Piłkarze są często krytykowani za swoje interesowne podejście. Chcą jedynie pieniędzy.
to sermonise
My dad’s alright until he starts sermonising and lecturing me.
Lernen beginnen
prawić kazania
Tata jest w porządku, póki nie zacznie prawić kazań i mnie pouczać.
be as good as one’s word
There seem to be hardly any politicians as good as their word.
Lernen beginnen
dotrzymywać słowa
Wydaje się, że prawie nie ma polityków, którzy dotrzymują słowa.
alluring
She looked alluring in her evening gown.
Lernen beginnen
ponętny, powabny
Wyglądała ponętnie w wieczorowej sukni.
chunky
He’s not handsome, and he is chunky, but he’s the most warm-hearted person I’ve ever met.
Lernen beginnen
krępy, przysadzisty
Nie jest przystojny, w dodatku jest krępy, ale to najżyczliwszy człowiek, jakiego znam.
full-figured
Julie is a full-figured woman with a rounded, sensually shaped figure.
Lernen beginnen
o pełnych kształtach
Julie jest kobietą o pełnych kształtach z zaokrągloną, zmysłową figurą.
plug-ugly
I’m not looking for a model, but my boyfriend can’t be plug-ugly.
Lernen beginnen
szpetny, paskudny
Nie szukam modela, ale mój chłopak nie może być szpetny.
ravishing
Would you rather have ravishing looks or be exceptionally bright?
Lernen beginnen
zachwycający, cudny
Czy wolałabyś być zachwycająco piękna, czy niezwykle inteligentna?
beefcake
She’d never be with him if he weren’t such a beefcake.
Lernen beginnen
przypakowane ciacho
Nie byłaby z nim, gdyby nie był takim przypakowanym ciachem.
podgy
Tom kissed her podgy hand.
Lernen beginnen
pulchny, tłusty
Tom pocałował ją w pulchną dłoń.
beauty spot
While beauty spots are seen as attractive to many Europeans, in Japan they’re a blemish on the face.
Lernen beginnen
pieprzyk
Podczas gdy wielu Europejczyków uważa pieprzyki za atrakcyjne, w Japonii są skazą na twarzy.
baby-faced
The murderer was a baby-faced man who looked as innocent as a lamb.
Lernen beginnen
o twarzy aniołka
Morderca był mężczyzną o twarzy aniołka i wyglądał bardzo niewinnie.
stubble
I hate it when you have this three-day growth of dark stubble on your chin. It’s scratchy!
Lernen beginnen
kilkudniowy zarost (na twarzy)
Nie cierpię, kiedy masz ten trzydniowy zarost na brodzie. To drapie!
five o’clock shadow
You can’t possibly avoid having five o’clock shadow by the end of the day.
Lernen beginnen
świeży zarost (pod koniec dnia)
Nie da się w żaden sposób uniknąć świeżego zarostu pod koniec dnia.
bumfluff
In the picture he can’t have been more than 15 or 16, look at the bumfluff!
Lernen beginnen
meszek (pierwszy zarost)
Na tym zdjęciu nie mógł mieć więcej niż 15 czy 16 lat, spójrz na ten meszek!
to be no oil painting
Don’t be so picky, she may be no oil painting but she’s got an attractive personality.
Lernen beginnen
nie być bóstwem, nie być urodziwym
Nie bądź wybredny, może ona i nie jest bóstwem, ale ma atrakcyjną osobowość.
receding hairline
Is there any way to treat a receding hairline? I am starting to look like my own father.
Lernen beginnen
zakola
Czy jest jakiś sposób na pozbycie się zakoli? Zaczynam wyglądać jak mój własny ojciec.
to be thin on top
There’s not much you can do when you start to be thin on top. That’s genetics.
Lernen beginnen
łysieć
Niewiele będziesz mógł zrobić, kiedy zaczniesz łysieć. To genetyka.
unkempt
If only he would wash his greasy, unkempt hair once in a while... He’s gross.
Lernen beginnen
rozczochrany
Gdyby chociaż raz na jakiś czas umył te swoje tłuste, rozczochrane włosy... Jest obleśny.
crooked
If I could change one thing about my appearance, it would be my crooked nose.
Lernen beginnen
krzywy, nierówny
Gdybym mógł zmienić jedną rzecz w swoim wyglądzie, to byłby to mój krzywy nos.
deep-set
Winston is a slender man with a sharp nose and piercing, deep-set eyes.
Lernen beginnen
głęboko osadzone
Winston to szczupły mężczyzna z ostrym nosem i przenikliwymi, głęboko osadzonymi oczami.
calloused
John had the calloused hands of a man who’d always worked physically.
Lernen beginnen
zrogowaciały, z odciskami
John miał zrogowaciałe ręce człowieka, od zawsze pracującego fizycznie.
split end
After years of dyeing her hair it has become brittle, dry and with split ends.
Lernen beginnen
rozdwojona końcówka
Po latach farbowania jej włosy stały się łamliwe i suche, a końcówki zaczęły się rozdwajać.
to slouch
When I was a kid my mum would always tell me to straighten up and not to slouch.
Lernen beginnen
garbić się
Kiedy byłem mały, mama zawsze mówiła, żebym się wyprostował i się nie garbił.
goatee
What if I grew a goatee? Or would a handlebar moustache be better? Can’t decide.
Lernen beginnen
kozia bródka
A gdybym zapuścił kozią bródkę? Może lepiej wąsy podkręcone do góry? Sam nie wiem.
to stick out
It’s high time you did something about those teeth. Boy, do they stick out.
Lernen beginnen
wystawać, sterczeć
Najwyższa pora, żebyś coś zrobił z tymi zębami. Nieźle wystają.
snub-nosed
She was a chubby, snub-nosed child.
Lernen beginnen
z zadartym nosem
Była pulchnym dzieckiem z zadartym nosem.
bloodshot
His tired, bloodshot eyes could only mean one thing: an all-nighter before the exams.
Lernen beginnen
przekrwiony
Jego zmęczone, przekrwione oczy mogły oznaczać tylko jedno: zarwaną noc przed egzaminami.
to have a face like a wet weekend
What’s up, Harry? Why have you got a face like a wet weekend? Another row with Meghan?
Lernen beginnen
wyglądać na przybitego, nieszczęśliwego
Co tam, Harry? Czemu wyglądasz na przybitego? Kolejna kłótnia z Meghan?
brace
I’m afraid you’ll have to wear a brace for your crooked teeth until they straighten.
Lernen beginnen
aparat na zęby
Obawiam się, że będziesz musiał nosić aparat na tych krzywych zębach, dopóki się nie wyprostują.
chapped
She’d been out all day in that cold, windy weather, so her lips and hands were chapped.
Lernen beginnen
spierzchnięty, popękany
Była cały dzień na zimnie i wietrze, więc miała spierzchnięte usta i dłonie.
to go ballistic
Joe will go ballistic when I tell him Jane’s sold his motorbike behind his back.
Lernen beginnen
wściec się
Joe się wścieknie, kiedy mu powiem, że Jane sprzedała motor za jego plecami.
cranky
Everyone was getting a little cranky after we’d been on the coach for eight hours.
Lernen beginnen
zrzędliwy, marudny
Wszyscy zaczęli robić się marudni po ośmiu godzinach jazdy w autokarze.
chuffed
I was chuffed to bits to learn I’d passed the Maths exam with flying colours.
Lernen beginnen
nieposiadający się ze szczęścia
Nie posiadałem się ze szczęścia, kiedy się okazało, że zdałem egzamin z matmy śpiewająco.
to be fed up to the back teeth
I’m fed up to back teeth with being told what to do.
Lernen beginnen
mieć czegoś po dziurki w nosie
Mam po dziurki w nosie mówienia mi, co mam robić.
shattered
If you ever dumped me, I’d be absolutely shattered.
Lernen beginnen
wstrząśnięty, zdruzgotany
Jeślibyś mnie rzuciła, byłbym totalnie zdruzgotany.
drone on
I wish Jim wouldn’t drone on about himself every time we meet. He bores me to death!
Lernen beginnen
przynudzać, ględzić
Że też Jim tyle o sobie ględzi za każdym razem, kiedy się widzimy. Zanudza mnie na śmierć!
disgruntled
The employees are becoming disgruntled after their third cut in pay over the past two years.
Lernen beginnen
niezadowolony, rozczarowany
Pracownicy robią się niezadowoleni po trzecim z kolei cięciu płac w ciągu ostatnich dwóch lat.
gutted
He’s absolutely gutted after losing his job. It hit him like a ton of bricks.
Lernen beginnen
załamany, ciężko rozczarowany
Jest całkowicie załamany po stracie pracy. Bardzo to nim wstrząsnęło.
wry
His wry sense of humour makes it hard to take him seriously.
Lernen beginnen
lekko drwiący, ironiczny
To jego ironiczne poczucie humoru sprawia, że ciężko traktować go poważnie.
to repulse sb
I did mean to try the octopus your mum had made but I was repulsed by the smell.
Lernen beginnen
odpychać, zrażać
Naprawdę chciałem spróbować ośmiornicy zrobionej przez twoją mamę, ale zraził mnie zapach.
shamefaced
He looked somewhat shamefaced when he realised what he’d said in front of everyone.
Lernen beginnen
zawstydzony, z poczuciem winy
Wyglądał na trochę zawstydzonego, kiedy zrozumiał, co powiedział w obecności wszystkich.
apprehensive
You needn’t have been so apprehensive about the wedding. Everything was awesome.
Lernen beginnen
pełen obaw
Niepotrzebnie byłaś taka pełna obaw o ślub. Wszystko poszło ekstra.
to wimp out
She meant to tell Bill she wanted to break up but she wimped out and sent him a text.
Lernen beginnen
stchórzyć
Zamierzała powiedzieć Billowi, że chce z nim zerwać, ale stchórzyła i wysłała mu SMS.
uplifted
Thanks to our boss we all left the meeting feeling uplifted.
Lernen beginnen
podbudowany, pocieszony
Dzięki szefowi wyszliśmy ze spotkania podbudowani.
to give sb the willies
Spending a night at the cemetery gave me the willies but I was determined to win the bet.
Lernen beginnen
przerażać kogoś
Spędzenie nocy na cmentarzu przeraziło mnie, ale byłem zdecydowany wygrać zakład.
to be walking on air
Ever since she got that job as an HR manager Julie’s been walking on air.
Lernen beginnen
być w siódmym niebie, być wniebowziętym
Odkąd Julie dostała tę pracę jako HR menedżer, jest w siódmym niebie.
stupefied
You would’ve been stupefied as well if you’d seen how much Mary spent on cosmetics.
Lernen beginnen
zdumiony, osłupiały
Też byłbyś zdumiony, gdybyś widział, ile Mary wydała na kosmetyki.
gobsmacked
Jack looked gobsmacked when Laura told him she was four months pregnant.
Lernen beginnen
zszokowany, zatkany
Jack był zszokowany, kiedy Laura mu powiedziała, że jest w czwartym miesiącu ciąży.
weary
You guys must be weary after your long journey.
Lernen beginnen
znużony, strudzony
Musicie być znużeni po długiej podróży.
infatuated
When I was a teenager I was completely infatuated with my Spanish teacher.
Lernen beginnen
zauroczony, zadurzony
Jako nastolatka byłam zadurzona po uszy w nauczycielu hiszpańskiego.
to lose heart
Don’t lose heart, there’ll be plenty more competitions. You can’t win every time.
Lernen beginnen
tracić ducha, otuchę
Nie trać ducha, będzie jeszcze wiele konkursów. Nie możesz za każdym razem wygrywać.
inquisitive
I don’t like children who ask inquisitive questions.
Lernen beginnen
dociekliwy
Nie lubię dzieci, które zadają dociekliwe pytania.
subdued
Lucy seems subdued today.
Lernen beginnen
przygaszony
Lucy wydaje się dziś przygaszona.
flabbergasted
Everyone was flabbergasted when they heard Sue and Megan had split up.
Lernen beginnen
osłupiały, oszołomiony
Wszyscy byli oszołomieni, kiedy usłyszeli, że Sue i Megan się rozstały.
to be sick to one’s stomach
It makes me sick to my stomach when I remember that terrible accident.
Lernen beginnen
żołądek komuś się skręca (o negatywnych emocjach)
Żołądek mi się skręca, kiedy sobie przypominam ten okropny wypadek.
to whoop
A group of fans ran past us and headed towards the stadium whooping joyously.
Lernen beginnen
pokrzykiwać (radośnie)
Grupa fanów minęła nas i ruszyła w kierunku stadionu, radośnie pokrzykując.
to be down in the mouth
You’re looking very down in the mouth, whatever is the matter? Carol dumped you again?
Lernen beginnen
mieć chandrę, być w dołku
Wyglądasz, jakbyś miał chandrę, co się stało? Carol znowu cię rzuciła?
delirious
When she said yes he was delirious with joy, but then he started having second thoughts.
Lernen beginnen
oszalały, podekscytowany (z emocji)
Kiedy powiedziała tak, był podekscytowany, ale potem zaczął mieć wątpliwości.
to curl up and die
I wanted to curl up and die after I sent that text to my boss instead of my boyfriend.
Lernen beginnen
umierać, palić się ze wstydu
Chciałam spalić się ze wstydu po tym, jak wysłałam SMS do szefa zamiast do chłopaka.
knackered
We’d been working for 20 hours straight, so I was absolutely knackered the next day.
Lernen beginnen
wykończony
Pracowaliśmy przez 20 godzin bez przerwy, więc następnego dnia byłem wykończony.
double Dutch
I’ve re-read the instructions three times, but it’s just double Dutch to me.
Lernen beginnen
niezrozumiały bełkot, nonsens
Przeczytałem te instrukcje trzy razy, ale jak dla mnie to niezrozumiały bełkot.
to go Dutch
She always insists on going Dutch, even if it’s me who asks her out.
Lernen beginnen
płacić po równo, każdy za siebie
Ona zawsze nalega, żeby każde płaciło za siebie, nawet jeśli to ja zapraszam ją.
Dutch courage
Ben never starts talking to women until he has a drink to give him a bit of Dutch courage.
Lernen beginnen
pijacka odwaga, napicie się dla kurażu
Ben nigdy nie rozmawia z kobietami, dopóki nie napije się dla kurażu.
to talk to sb like a Dutch uncle
Dad, why are you always talking to me like a Dutch uncle? Have you forgotten I’m 40?
Lernen beginnen
prawić komuś kazania
Tato, czemu zawsze prawisz mi kazania? Zapomniałeś, że mam już 40 lat?
Chinese whispers
Apparently the talk of the upcoming pay rise was nothing more than Chinese whispers.
Lernen beginnen
poczta pantoflowa, plotki
Wychodzi na to, że cała gadka o nadchodzących podwyżkach to tylko plotki.
not for all the tea in China
I could never be a surgeon, not for all the tea in China!
Lernen beginnen
za Chiny Ludowe, za nic w świecie
Nigdy nie mogłabym być chirurgiem, za Chiny Ludowe!
Indian summer
An Indian summer is a spell of warm weather occurring in autumn.
Lernen beginnen
babie lato, złota jesień
Babie lato to okres ciepłej pogody jesienią.
too many chiefs and not enough Indians
Everyone wants to be a manager, so there are too many chiefs and not enough Indians.
Lernen beginnen
sami szefowie i nikogo do pracy
Każdy chce być menedżerem i w rezultacie są sami szefowie i nikogo do pracy.
to walk in Indian file
The children were walking in Indian file along the path, following the teacher.
Lernen beginnen
iść gęsiego
Dzieci szły gęsiego ścieżką, podążając za nauczycielem.
to take French leave
I haven’t seen him for the past hour. He must’ve taken French leave and gone home.
Lernen beginnen
wyjść po angielsku (ukradkiem)
Nie widziałem go przez ostatnią godzinę. Pewnie wyszedł po angielsku i wrócił do domu.
pardon my French
Pardon my French, but I’m really pissed off.
Lernen beginnen
sorry za przekleństwa
Sorry za przekleństwa, ale naprawdę jestem wkurzona.
to be all Greek to sb
Linguistics isn’t my cup of tea. It’s all Greek to me!
Lernen beginnen
być jak czarna magia dla kogoś
Lingwistyka to nie moja broszka. To dla mnie jak czarna magia!
to talk for England
That man can talk for England, I didn’t manage to get a word in edgewise.
Lernen beginnen
gadać jak najęty, bez końca
Ten człowiek potrafi gadać jak najęty, nie udało mi się wtrącić ani słowa.
sb could sell ice to Eskimos
Mark is an amazing salesman and a smooth talker. He could sell ice to Eskimos.
Lernen beginnen
potrafić sprzedać grzebień łysemu
Mark jest niesamowitym sprzedawcą i ma gadane. Potrafi sprzedać grzebień łysemu.
in a New York minute
When Tommy heard about ice cream he was ready to leave in a New York minute.
Lernen beginnen
bardzo szybko, natychmiast
Kiedy Tommy usłyszał o lodach, był natychmiast gotów do wyjścia.
to take coals to Newcastle
Bringing your own food to grandma’s is like taking coals to Newcastle.
Lernen beginnen
nosić drewno do lasu
Zabieranie swojego jedzenia do babci to jak noszenie drewna do lasu.
to meet one’s Waterloo
After he’d won twenty fights, the boxer finally met his Waterloo.
Lernen beginnen
ponieść klęskę
Po dwudziestu wygranych walkach bokser w końcu poniósł klęskę.
when in Rome, do as the Romans do
I don’t normally drink sangria, but you know, when in Rome, do as the Romans do.
Lernen beginnen
kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
Zwykle nie piję sangrii, ale wiesz, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
Chadian
Until my last holiday I hadn’t even heard of Chadian cuisine or traditional music.
Lernen beginnen
Czadyjczyk, Czadyjka, czadyjski
Do ostatnich wakacji nawet nie słyszałam o czadyjskiej kuchni czy tamtejszej tradycyjnej muzyce.
Cypriot
A good friend of mine is a Cypriot of Greek origin.
Lernen beginnen
Cypryjka, Cypryjczyk, cypryjski
Mój kolega jest Cypryjczykiem greckiego pochodzenia.
Honduran
Come on, Hondurans don’t speak Portuguese. It’s Spanish they use there.
Lernen beginnen
Honduranin, Honduranka, honduraski
Daj spokój, Honduranie nie mówią po portugalsku. Tam się mówi po hiszpańsku.
Zimbabwean
The Zimbabwean dollar was the Zimbabwean currency until 2009 when they stopped printing it.
Lernen beginnen
mieszkaniec/mieszkanka Zimbabwe, zimbabweński
Dolar Zimbabwe był walutą Zimbabwe do 2009 roku, kiedy to przestali go drukować.
Luxembourger
Luxembourgers are a Germanic ethnic group who speak Luxembourgish.
Lernen beginnen
Luksemburczyk, Luksemburka
Luksemburczycy są narodem germańskim, który mówi po luksembursku.
Mexican promotion
If only I had known it was going to be a Mexican promotion, I would’ve declined it.
Lernen beginnen
awans (lub więcej obowiązków) bez podwyżki
Gdybym tylko wiedział, że to będzie awans bez podwyżki, odrzuciłbym go.
Mexican standoff
We were heading into a Mexican standoff as no one was willing to compromise.
Lernen beginnen
sytuacja bez wyjścia, impas
Zmierzaliśmy do sytuacji bez wyjścia, jako że nikt nie był skłonny pójść na kompromis.
serial monogamy
Serial monogamy means having many partners but one at a time.
Lernen beginnen
seryjna monogamia
Seryjna monogamia oznacza posiadanie wielu partnerów, ale nie naraz.
to run in the family
We all have a sweet tooth and love Belgian chocolate. It runs in the family.
Lernen beginnen
być cechą dziedziczną (w rodzinie)
Wszyscy jesteśmy łasuchami i uwielbiamy belgijską czekoladę. To cecha dziedziczna.
blended family
Single-parent and blended families will definitely outnumber traditional families.
Lernen beginnen
rodzina zrekonstruowana, patchworkowa
Liczba niepełnych i zrekonstruowanych rodzin na pewno przewyższy liczbę tych tradycyjnych.
to be sb’s own flesh and blood
What he’s done is inexcusable, but he’s your own flesh and blood. You can’t kick him out.
Lernen beginnen
czyjaś krew, członek rodziny
To, co zrobił, jest niewybaczalne, ale to twoja krew. Nie możesz go wyrzucić.
trophy wife
Even if I met a billionaire I’d never agree to be a trophy wife.
Lernen beginnen
młoda żona na pokaz (jako symbol statusu społecznego)
Nawet gdybym poznała miliardera, nie zgodziłabym się zostać żoną na pokaz.
to not be the marrying kind
I bet you $1000 that Bill will never get married. He’s not the marrying kind.
Lernen beginnen
nie być osobą chętną do małżeństwa
Założę się z tobą o 1000 dolarów, że Bill nigdy się nie ożeni. Nie jest osobą chętną do małżeństwa.
to grow apart
There was no one else involved in the divorce, we simply grew apart over the years.
Lernen beginnen
oddalać się od siebie (w związku)
Nikt nie był wplątany w nasz rozwód, po prostu oddaliliśmy się od siebie przez te wszystkie lata.
to go off with sb
Have you heard that Jack went off with my best friend?
Lernen beginnen
odejść z kimś innym, zostawić dla innej osoby
Słyszałaś, że Jack odszedł z moją najlepszą przyjaciółką?
marriage of convenience
He had been in a marriage of convenience for several years when he met Julia.
Lernen beginnen
małżeństwo z rozsądku
Kiedy poznał Julię, od kilku lat tkwił w małżeństwie z rozsądku.
cohabitation
Cohabitation is considered a kind of „test drive” before getting married.
Lernen beginnen
wolny związek, konkubinat
Wolny związek uważa się za pewnego rodzaju „jazdę próbną” przed małżeństwem.
arranged marriage
Arranged marriages are still common practice in India.
Lernen beginnen
zaaranżowane małżeństwo
Małżeństwa aranżowane są w Indiach nadal powszechne.
civil partnership
The Netherlands was the first country in Europe to legalise civil partnerships.
Lernen beginnen
związek partnerski
Holandia była pierwszym krajem w Europie, który zalegalizował związki partnerskie.
intermarriage
Children of intermarriage are said to often face identity challenges.
Lernen beginnen
małżeństwo mieszane
Mówi się, że dzieci z małżeństw mieszanych często borykają się z problemami z tożsamością.
same-sex marriage
There are some countries where same-sex marriage is not likely to be legalised.
Lernen beginnen
małżeństwo osób tej samej płci
Są kraje, gdzie małżeństwa osób tej samej płci raczej nie zostaną zalegalizowane.
love-hate relationship
They fall out, then they make up and argue again. It’s a classic love-hate relationship.
Lernen beginnen
relacja oparta na miłości i nienawiści
Kłócą się, potem godzą i znowu kłócą. To klasyczna relacja oparta na miłości i nienawiści.
to get hitched
Let’s get hitched without telling anyone. I don’t want any unnecessary fuss.
Lernen beginnen
chajtnąć się
Chajtnijmy się po cichu. Nie chcę zbędnego zamieszania.
to tie the knot
I wish we hadn’t tied the knot at 19. We were way too young.
Lernen beginnen
pobrać się
Żałuję, że pobraliśmy się w wieku 19 lat. Byliśmy o wiele za młodzi.
unrequited
He’s suffered from an unrequited love for Jenny for years.
Lernen beginnen
nieodwzajemniony
Od lat cierpi z powodu nieodwzajemnionej miłości do Jenny.
prenuptial agreement
Signing a prenuptial agreement may help avoid paying your spouse’s debts.
Lernen beginnen
intercyza, kontrakt przedmałżeński
Podpisanie intercyzy może pomóc uniknąć spłacania długów współmałżonka.
always the bridesmaid (never the bride)
You know me, I’m not the marrying kind. Always the bridesmaid, never the bride.
Lernen beginnen
zawsze druhna (nigdy panna młoda)
Znasz mnie, nie jestem osobą chętną do małżeństwa. Zawsze druhna, nigdy panna młoda.
forebear
Our forebears immigrated to Canada over a hundred years ago and we’ve lived here since.
Lernen beginnen
przodek
Nasi przodkowie wyemigrowali do Kanady ponad sto lat temu i od tamtej pory tu mieszkamy.
blood is thicker than water
No matter how many friends you have always remember – blood is thicker than water.
Lernen beginnen
więzy krwi są silniejsze od innych relacji
Nieważne, ilu masz przyjaciół; zawsze pamiętaj, że więzy krwi są najważniejsze.
child support
I always pay child support, but I still don’t get to see the children.
Lernen beginnen
alimenty
Zawsze płacę alimenty, ale nadal nie widuję dzieci.
to commit adultery
If Michael hadn’t committed adultery, the whole case would never have ended in court.
Lernen beginnen
cudzołożyć
Gdyby Michael nie cudzołożył, cała sprawa nie skończyłaby się w sądzie.
to be an item
Mark and Kim aren’t an item anymore. They split up because they kept arguing.
Lernen beginnen
być parą
Mark i Kim nie są już parą. Rozstali się, ponieważ bez przerwy się kłócili.
nuclear family
The conventional nuclear family is not a common thing anymore.
Lernen beginnen
rodzina nuklearna (rodzice i dzieci)
Typowa rodzina nuklearna nie jest już tak powszechna.
to be descended from
The woman claimed to be descended from a Russian aristocratic family.
Lernen beginnen
pochodzić od, wywodzić się z
Kobieta twierdziła, że pochodzi z arystokratycznej rodziny rosyjskiej.
birth parent
As soon as Tom discovered he’d been adopted, he decided to look for his birth parents.
Lernen beginnen
rodzic biologiczny
Kiedy Tom odkrył, że był adoptowany, postanowił odszukać swoich biologicznych rodziców.
test-tube baby
Am I to understand you have decided to have a test-tube baby?
Lernen beginnen
dziecko z probówki
Czy mam rozumieć, że postanowiłaś mieć dziecko z probówki?
to elope
She threatened to elope with Tim if her parents kept forbidding her to marry him.
Lernen beginnen
uciec, żeby się pobrać potajemnie
Zagroziła, że ucieknie, aby wyjść za Tima potajemnie, jeśli rodzice zabronią jej tego małżeństwa.
condominium
Steven rents out his condominium to a young married couple.
Lernen beginnen
mieszkanie własnościowe
Steven wynajmuje swoje mieszkanie młodemu małżeństwu.
council house
You have to join a waiting list to get a council house if you are eligible.
Lernen beginnen
dom komunalny
Musisz się wpisać na listę oczekujących na dom komunalny, jeśli spełniasz warunki.
split-level
They are having another split-level house built. Budują im kolejny kilkupoziomowy dom.
Lernen beginnen
kilkupoziomowy
Budują im kolejny kilkupoziomowy dom.
stately home
John has come into a small fortune and is buying a stately home!
Lernen beginnen
rezydencja, pałac
John odziedziczył małą fortunę i kupuje rezydencję!
utility room
We need a utility room in the new house.
Lernen beginnen
pomieszczenie gospodarcze
Potrzebujemy pomieszczenia gospodarczego w nowym domu.
boiler room
Never ever store flammable materials of any kind in the boiler room.
Lernen beginnen
kotłownia
Nigdy, przenigdy nie trzymaj w kotłowni żadnych materiałów łatwopalnych.
pantry
You needn’t have bought so much food. There’s still loads of stuff in the pantry.
Lernen beginnen
spiżarnia
Niepotrzebnie kupiłeś tyle jedzenia. Spiżarnia nadal jest pełna.
kitchenette
The studio is comfortable and spacious, with a kitchenette, large bathroom and balcony.
Lernen beginnen
aneks kuchenny
Kawalerka jest wygodna i przestronna, z aneksem kuchennym, dużą łazienką i balkonem.
open-plan kitchen
Open-plan kitchens seem to be out of fashion nowadays. I’ve never been keen on them anyway.
Lernen beginnen
kuchnia otwarta (na salon)
Wygląda na to, że kuchnie otwarte na salon wyszły z mody. I tak mi się nigdy nie podobały.
stairwell
Tom opened the door to the stairwell and climbed slowly up the stairs.
Lernen beginnen
klatka schodowa
Tom otworzył drzwi klatki schodowej i powoli wspiął się po schodach.
threshold
Pat tripped over the threshold and grazed his knee.
Lernen beginnen
próg
Pat potknął się o próg i zadrapał kolano.
lightning conductor
Did you know that the lightning conductor was originally developed by Benjamin Franklin?
Lernen beginnen
piorunochron
Czy wiesz, że pierwszy piorunochron został opracowany przez Benjamina Franklina?
to hit the roof
My parents hit the roof when they found out we’d been partying all month.
Lernen beginnen
wpaść w szał
Rodzice wpadli w szał, kiedy się dowiedzieli, że imprezowaliśmy przez cały miesiąc.
wall-to-wall carpet
I’ve been thinking about getting a wall-to-wall carpet, but my husband prefers wooden floorboards.
Lernen beginnen
wykładzina na całą podłogę
Zastanawiam się nad kupnem wykładziny, ale mój mąż woli parkiet.
light bulb moment
I had a light bulb moment five minutes before the time was up, and did the task.
Lernen beginnen
moment olśnienia, nagłego oświecenia
Miałam moment olśnienia pięć minut przed upływem czasu i zrobiłam zadanie.
storm in a teacup
What is it all about? Another storm in a teacup? You’re always quarelling.
Lernen beginnen
burza w szklance wody
O co tyle szumu? Kolejna burza w szklance wody? Ciągle się kłócicie.
to have one’s back to the wall
He had his back to the wall with no choice but to accept their offer.
Lernen beginnen
być przyciśniętym do muru
Był przyciśnięty do muru i nie miał wyboru – musiał przyjąć ich ofertę.
armchair traveller
He’s a typical armchair traveller, watching travel channels and reading guidebooks.
Lernen beginnen
podróżnik fotelowy (który nie rusza się z domu)
To typowy podróżnik fotelowy, ogląda kanały o podróżach i czyta przewodniki.
to raise the roof
The neighbours next door threw a party last weekend. They basically raised the roof.
Lernen beginnen
szaleć, wariować (na koncercie, imprezie)
Sąsiedzi za ścianą mieli imprezę w zeszły weekend. Szaleli na całego.
to be like talking to a brick wall
I’ve tried telling him how I feel, but it’s like talking to a brick wall.
Lernen beginnen
mówić jak do ściany
Próbowałam mu powiedzieć, co czuję, ale to jak mówienie do ściany.
to sweep sth under the rug
The PM was apparently accused of harassment, but they swept it under the rug.
Lernen beginnen
tuszować coś, zamiatać coś pod dywan
Podobno premier był oskarżony o molestowanie, ale zamieciono sprawę pod dywan.
the pot calling the kettle black
My brother called me selfish, talk about the pot calling the kettle black!
Lernen beginnen
przyganiał kocioł garnkowi
Mój brat nazwał mnie samolubem, przyganiał kocioł garnkowi!
not the brightest bulb in the box
I don’t think Sam can help you. He’s not the brightest bulb in the box.
Lernen beginnen
głupkowaty, niezbyt bystry
Myślę, że Sam ci nie pomoże. Jest niezbyt bystry.
to go to the wall
The future of our company is at stake. If the campaign doesn’t work, we’ll go to the wall.
Lernen beginnen
zbankrutować
Przyszłość naszej firmy wisi na włosku. Jeśli kampania nie odniesie sukcesu, zbankrutujemy.
glass ceiling
It’s still hard for women to break through the glass ceiling.
Lernen beginnen
szklany sufit
Kobietom nadal jest ciężko przebić się przez szklany sufit.
to be home and dry
I just have to finish the last part of the project and I’ll be home and dry.
Lernen beginnen
być w domu (z czymś), mieć coś z głowy
Muszę jeszcze skończyć ostatnią część projektu i będę w domu.
home from home
As a child I would always go to my grandma’s in the summer. It felt like home from home.
Lernen beginnen
jak u siebie w domu
Jako dziecko zawsze latem jeździłem do babci. Czułem się tam jak u siebie w domu.
home truth
It’s time you told John a few home truths. He’s been a total jerk.
Lernen beginnen
kilka słów prawdy
Czas, żebyś powiedział Johnowi kilka słów prawdy. Straszny z niego palant.
everything but the kitchen sink
Whenever we go away, you always pack everything but the kitchen sink and then I carry it all!
Lernen beginnen
wszystkie graty, wszystko, co popadnie
Zawsze, kiedy wyjeżdzamy, pakujesz wszystko, co popadnie, a potem to ja to noszę!
safe as houses
I put my jewellery in a safe-deposit box. It’s safe as houses there.
Lernen beginnen
całkowicie/bardzo bezpieczny
Umieściłem moją biżuterię w skrytce bankowej. Jest tam całkowicie bezpieczna.
to go through the roof
Gas prices have gone through the roof. I don’t get what’s going on.
Lernen beginnen
gwałtownie rosnąć
Ceny benzyny znowu gwałtownie wzrosły. Nie kapuję, co się dzieje.
spit and polish
Look at your car, it could do with some spit and polish. It’s filthy!
Lernen beginnen
pucowanie
Spójrz na swój samochód, trochę pucowania dobrze by mu zrobiło. Jest brudny.
to watch paint dry
Watching golf tonight? Are you kidding me? I’d rather watch paint dry.
Lernen beginnen
przyglądać się, jak schnie farba (o nudnej czynności)
Oglądać golf dziś wieczorem? Żartujesz? Wolałabym się przyglądać, jak schnie farba.
to watch the world go by
Why don’t we go to that cafe in the park and watch the world go by?
Lernen beginnen
obserwować, co się dzieje; oglądać świat
A może pójdziemy do tej kawiarni w parku i poobserwujemy, co się dzieje?
to let off steam
When I need to let off steam I go to the gym and work out for an hour or so.
Lernen beginnen
wyładować się, ulżyć sobie
Kiedy muszę się wyładować, idę na siłownię i ćwiczę jakąś godzinę.
to sleep like a log
I was so shattered I went to bed at nine in the evening and slept like a log till ten the next morning.
Lernen beginnen
spać jak zabity
Byłem taki zjechany, że poszedłem spać o dziewiątej wieczorem i spałem jak zabity do dziesiątej następnego dnia.
to sleep on sth
Can I sleep on it and let you know my decision tomorrow? I need some time.
Lernen beginnen
przespać się z czymś
Czy mogę się z tym przespać i jutro powiedzieć ci, co zdecydowałem? Potrzebuję czasu.
to tuck sb in
Every night my mum would tuck us in and tell us a bedtime story.
Lernen beginnen
otulać kołdrą
Co wieczór mama otulała nas kołdrą i opowiadała nam bajkę na dobranoc.
to tuck in
The pizza’s here, tuck in!
Lernen beginnen
pałaszować, wcinać, zajadać
Pizza przyjechała, wcinajcie!
to get your beauty sleep
You look like hell, didn’t you get your beauty sleep last night?
Lernen beginnen
wyspać się
Wyglądasz potwornie, nie wyspałeś się zeszłej nocy?
to eat like a horse
I’d never have believed she eats like a horse if I hadn’t seen her eat a whole chicken.
Lernen beginnen
jeść bardzo dużo
Nie uwierzyłbym, że ona je tak dużo, gdybym nie widział, jak zjada całego kurczaka.
to fiddle around with sth
Who’s been fiddling around with the remote? It’s gone kaput.
Lernen beginnen
majstrować przy czymś
Kto majstrował przy pilocie? Nie działa.
to read between the lines
I’m reading between the lines, but I think Jane wishes she hadn’t married Tom.
Lernen beginnen
czytać między wierszami
Czytam między wierszami, ale wydaje mi się, że Jane żałuje, że wyszła za Toma.
to make sb see sense
Although we talked to him for an hour, we couldn’t make him see sense.
Lernen beginnen
przemawiać komuś do rozsądku
Mimo że rozmawialiśmy z nim przez godzinę, nie udało nam się przemówić mu do rozsądku.
to have one’s head buried in a book
She had her head buried in a book, unaware that she was being watched.
Lernen beginnen
być pogrążonym w lekturze
Była pogrążona w lekturze, nieświadoma tego, że jest obserwowana.
Read my lips!
Read my lips: there’s no way I’m lending you my new car.
Lernen beginnen
Słuchaj uważnie! Słuchaj, co mówię!
Słuchaj, co mówię! Nie ma mowy, nie pożyczę ci nowego samochodu.
to cook sth up
He cooked up an excuse about his car breaking down to get out of that party.
Lernen beginnen
zmyślać coś, wysmażyć (np. historię)
Zmyślił wymówkę o zepsutym samochodzie, żeby się wykręcić od imprezy.
can’t boil an egg
Sue’s a lousy cook, she’s tried to learn but still she can’t boil an egg.
Lernen beginnen
nie potrafić gotować
Sue jest beznadziejną kucharką, próbowała się nauczyć, ale nadal nie potrafi nic ugotować.
to declutter
By the time you come I’ll have decluttered the kitchen worktop.
Lernen beginnen
sprzątać, pozbywać się gratów
Zanim przyjdziesz, pozbędę się gratów z blatu w kuchni.
to throw sth on
Sally threw on her dressing gown and rushed out of the bedroom.
Lernen beginnen
narzucać coś (o ubraniu)
Sally narzuciła szlafrok i wybiegła z sypialni.
to hit the books
I really can’t go out tonight, I have to hit the books. I can’t fail another test.
Lernen beginnen
siadać do książek, uczyć się
Naprawdę dziś nie mogę wyjść, muszę zasiąść do książek. Nie mogę oblać kolejnego testu.
me-time
I could do with a bit of me-time. I have been grafting like crazy recently.
Lernen beginnen
czas dla siebie
Przydałoby mi się trochę czasu dla siebie. Ostatnio haruję jak wół.
to be meat and drink to sb
Writing students’ progress reports is meat and drink to me.
Lernen beginnen
być dla kogoś chlebem powszednim
Pisanie raportów o studentach to dla mnie chleb powszedni.
to ring a bell
The name rang a bell but I couldn’t remember where I’d heard it before.
Lernen beginnen
brzmieć znajomo
Nazwisko brzmiało znajomo, ale nie pamiętałam, gdzie je wcześniej słyszałam.
to hit the hay
Alright, I have a tough day tomorrow, so I’m gonna hit the hay.
Lernen beginnen
uderzać w kimono, iść w kimę
Dobra, jutro mam ciężki dzień, więc idę w kimę.
to not sleep a wink
Last night I didn’t sleep a wink, too many thoughts running through my head.
Lernen beginnen
nie zmrużyć oka
Wczoraj w nocy nie zmrużyłam oka, za dużo myśli kłębiło mi się w głowie.
to wake up and smell the coffee
Wake up and smell the coffee, Jack. She’s gone and she’s not coming back.
Lernen beginnen
obudzić się (zacznij zwracać uwagę na to, co się dzieje)
Obudź się, Jack. Ona odeszła i już nie wróci.
to catch sb napping
Getting the sack caught me napping. I never saw it coming!
Lernen beginnen
zaskakiwać kogoś
Zwolnienie mnie zaskoczyło. Zupełnie się tego nie spodziewałem.
to doll oneself up
Some women doll themselves up just to go shopping.
Lernen beginnen
odstawiać się, robić się na bóstwo
Niektóre kobiety odstawiają się, nawet kiedy idą na zakupy.
to meet sb halfway
We’ll never reach an agreement unless we meet them halfway.
Lernen beginnen
wychodzić komuś naprzeciw, iść na kompromis
Nigdy nie osiągniemy porozumienia, jeśli nie pójdziemy na kompromis.
to work one’s fingers to the bone
My father worked his fingers to the bone to provide food and a home for us.
Lernen beginnen
urabiać sobie ręce po łokcie, zaharowywać się
Mój ojciec urabiał sobie ręce po łokcie, żeby zapewnić nam jedzenie i dom.
to catch a few rays
How about going away this weekend to catch a few rays somewhere in the country?
Lernen beginnen
złapać trochę słońca, opalać się
Może wyjedziemy na weekend, żeby złapać trochę słońca gdzieś na wsi?
to shoot some hoops
We always meet up on Saturday afternoon to shoot some hoops.
Lernen beginnen
pograć w kosza
Zawsze spotykamy się w sobotę po południu, żeby pograć w kosza.
a cup of joe
There’s nothing like a cup of joe and a good book.
Lernen beginnen
filiżanka kawy
Nie ma to jak filiżanka kawy i dobra książka.
to go for a kickabout
As a teenager, I would go for a kickabout with my mates after school.
Lernen beginnen
iść pograć w nogę
Jako nastolatek zwykle po szkole chodziłem pograć w nogę z kumplami.
to paint the town red
Let’s paint the town red tonight. We haven’t gone clubbing for ages.
Lernen beginnen
iść na balety, zaszaleć na mieście
Chodźmy zaszaleć na mieście dziś wieczorem. Już dawno nie szwendaliśmy się po klubach.
to catch a flick
We could catch a flick tomorrow night if you’re not doing anything special.
Lernen beginnen
iść na film
Moglibyśmy pójść na film jutro wieczorem, jeśli nie robisz niczego specjalnego.
to hit the road
Sometimes we just pack up and hit the road without any particular itinerary.
Lernen beginnen
ruszać w drogę, w podróż
Czasem po prostu się pakujemy i ruszamy w podróż bez konkretnego planu.
low-key
We wanted to keep our wedding as low-key as possible.
Lernen beginnen
kameralny, spokojny (o wydarzeniach, imprezach)
Chcieliśmy, żeby nasz ślub był jak najbardziej kameralny.
to binge-watch
Last weekend I binge-watched an entire season of Prison Break online.
Lernen beginnen
oglądać seriale/filmy za jednym zamachem (np. cały sezon)
W zeszły weekend obejrzałem za jednym zamachem cały sezon Prison Break w necie.
to let one’s hair down
It’s high time you let your hair down and had the time of your life on that trip.
Lernen beginnen
rozluźnić się, wyluzować
Najwyższa pora, żebyś wyluzował i bawił się na tym wyjeździe jak nigdy w życiu.
to be at a loose end
Whenever my mum sees I’m at a loose end, she makes me clean the bathroom.
Lernen beginnen
nudzić się, nie mieć nic do roboty
Zawsze, kiedy mama widzi, że nie mam nic do roboty, każe mi sprzątać łazienkę.
social butterfly
Lucy loves to entertain friends and she’s a real social butterfly.
Lernen beginnen
osoba towarzyska, dusza towarzystwa
Lucy uwielbia zabawiać przyjaciół i jest osobą bardzo towarzyską.
pub crawl
If you hadn’t gone on that pub crawl last night, you wouldn’t have a hangover today.
Lernen beginnen
chodzenie, rundka po pubach
Gdybyś wczoraj nie robił rundki po pubach, to dziś nie miałbyś kaca.
homebody
I’m a homebody. I hate travelling.
Lernen beginnen
domator/domatorka
Jestem domatorem. Nienawidzę podróżować.
to recharge one’s batteries
What I need is a long holiday to recharge my batteries.
Lernen beginnen
odzyskać siły/naładować baterie
Potrzeba mi długiego urlopu, żeby odzyskać siły i energię.
to have time on one’s hands
After he’s retired, he’ll have loads of time on his hands.
Lernen beginnen
mieć dużo wolnego czasu
Kiedy przejdzie na emeryturę, będzie miał mnóstwo wolnego czasu.
quality time
I think it’s just impossible to spend quality time with you.
Lernen beginnen
dobrze/miło spędzony/wykorzystany czas
To po prostu niemożliwe, żeby spędzić z tobą miło czas.
to do sth on (an) impulse
Stop buying shoes on impulse. There’s hardly any space left in the shoe rack.
Lernen beginnen
robić coś pod wpływem impulsu
Przestań kupować buty pod wpływem impulsu. W szafce na buty już prawie nie ma miejsca.
to go in for sth
I’ve never gone in for sunbathing all day. I’d rather go for a walk along the beach.
Lernen beginnen
lubić coś robić
Nigdy nie lubiłam opalać się przez cały dzień. Wolę spacerować po plaży.
to laze around
We’ve been lazing around on the beach all day. Time to go home.
Lernen beginnen
obijać się, lenić się
Przez cały dzień obijamy się na plaży. Czas iść do domu.
to put one’s feet up
After a hard day’s work, it’s nice to return home and put your feet up.
Lernen beginnen
odpoczywać, relaksować się
Po dniu ciężkiej pracy fajnie jest wrócić do domu i się zrelaksować.
to race against time
We were racing against time to meet last Friday’s deadline, but we made it.
Lernen beginnen
ścigać się z czasem
Ścigaliśmy się z czasem, żeby dotrzymać piątkowego terminu, ale nam się udało.
time and a half
On Sundays and bank holidays, we are paid time and a half.
Lernen beginnen
półtorej stawki (za pracę)
W niedziele i święta płacą nam półtorej stawki.
to bide one’s time
We decided to bide our time until we could talk to the CEO in private.
Lernen beginnen
czekać na właściwy moment
Postanowiliśmy czekać na właściwy moment, żeby móc porozmawiać z dyrektorem na osobności.
when the time is ripe
We’ll tell her the truth when the time’s ripe.
Lernen beginnen
kiedy nadejdzie (właściwy) czas
Powiemy jej prawdę, kiedy nadejdzie czas.
(only) time will tell
Time will tell whether the treatment has worked.
Lernen beginnen
czas pokaże, to się okaże
Czas pokaże, czy leczenie pomogło.
in the nick of time
We got to the airport just in the nick of time.
Lernen beginnen
w samą porę, w ostatniej chwili
Dotarliśmy na lotnisko w ostatniej chwili.
time hangs heavy (on sb’s hands)
Time hangs heavy in those dull staff meetings.
Lernen beginnen
czas się dłuży (komuś)
Czas się dłuży na nudnych zebraniach w pracy.
to be pressed for time
We could make a few changes to the project if we weren’t pressed for time.
Lernen beginnen
być pod presją czasu
Moglibyśmy wprowadzić kilka zmian w projekcie, gdybyśmy nie byli pod presją czasu.
to give sb a hard time
My dad’s been giving me a hard time‚ cause I flunked two exams.
Lernen beginnen
dawać komuś popalić, besztać kogoś
Ojciec daje mi popalić, bo oblałam dwa egzaminy.
the welfare state
Many wonder whether the welfare state is economically sustainable in the long term.
Lernen beginnen
państwo opiekuńcze
Wiele osób się zastanawia, czy państwo opiekuńcze jest opłacalne na dłuższą metę.
sickness benefit
You’re entitled to get sickness benefit if you cannot work because of an illness.
Lernen beginnen
zasiłek chorobowy
Masz prawo do pobierania zasiłku chorobowego, jeśli z powodu choroby nie możesz pracować.
housing benefit
You’re not eligible for housing benefit if your savings are over £16,000.
Lernen beginnen
zasiłek mieszkaniowy
Nie kwalifikujesz się do zasiłku mieszkaniowego, jeśli masz oszczędności powyżej 16 000 funtów.
to be on benefit
After I lost my job I was on benefit for five months.
Lernen beginnen
korzystać z pomocy społecznej
Po tym, jak straciłem pracę korzystałem z pomocy społecznej przez pięć miesięcy.
social security
He’d been living on social security for three years but finally he found a job.
Lernen beginnen
opieka społeczna
Przez trzy lata korzystał z opieki społecznej, ale w końcu znalazł pracę.
social conscience
Having a social conscience means being aware of the problems that affect many people in society.
Lernen beginnen
wrażliwość społeczna
Mieć wrażliwość społeczną oznacza być świadomym problemów dotykających wielu członków społeczeństwa.
community service
The court ordered Brown to do 200 hours of community service and pay $800 costs.
Lernen beginnen
prace społeczne (na rzecz społeczności lokalnej)
Sąd zarządził, że Brown ma odrobić 200 godzin prac społecznych i zapłacić 800 dolarów.
bias
This company is believed to have a bias against women and minorities.
Lernen beginnen
stronniczość, nieprzychylne nastawienie
Ta firma ma opinię nieprzychylnie nastawionej do kobiet i do mniejszości.
positive discrimination
Direct positive discrimination is generally considered to be unlawful in the EU.
Lernen beginnen
dyskryminacja pozytywna
Bezpośrednia dyskryminacja pozytywna jest uważana za nielegalną w UE.
displaced person
After WWII, there existed displaced persons’ camps in Europe.
Lernen beginnen
przesiedleniec, uchodźca
Po II wojnie światowej w Europie istniały obozy dla przesiedleńców.
asylum seeker
A record number of asylum seekers arrived in the country last year.
Lernen beginnen
osoba ubiegająca się o azyl
Rekordowa liczba osób ubiegających się o azyl przybyła w zeszłym roku do naszego kraju.
care home
Woud you ever consider putting your parents in a care home?
Lernen beginnen
dom opieki
Czy rozważyłbyś umieszczenie rodziców w domu opieki?
to be colour-blind
In theory, the law should be colour-blind, but it’s not always the case.
Lernen beginnen
równo traktować wszystkich
W teorii prawo powinno wszystkich traktować równo, ale nie zawsze tak jest.
to persecute
People have been persecuted for their religious beliefs and I guess they always will be.
Lernen beginnen
prześladować
Ludzie byli prześladowani za swoje poglądy religijne, i myślę, że zawsze będą.
the grass roots
Decisions are usually taken by the party leaders without consulting the grass roots.
Lernen beginnen
podstawa, szeregowi członkowie (społeczeństwa, organizacji)
Decyzje są zwykle podejmowane przez szefów partii bez konsultacji z szeregowymi członkami.
to marginalise
Do you think some languages will be marginalised now that English has become so popular?
Lernen beginnen
marginalizować, usuwać na dalszy plan
Myślisz, że niektóre języki będą marginalizowane teraz, kiedy angielski jest tak popularny?
to be naturalised
Julie has finally been naturalised after living in Canada for over seven years.
Lernen beginnen
uzyskiwać obywatelstwo
Po siedmiu latach spędzonych w Kanadzie Julie w końcu uzyskała obywatelstwo.
to repatriate
He must have been repatriated since he had no visa. There’s no other explanation.
Lernen beginnen
deportować, przesiedlać
Musieli go deportować z powodu braku wizy. Nie ma innego wyjaśnienia.
dual citizenship
Unlike the United Kingdom, many countries do not accept dual citizenship.
Lernen beginnen
podwójne obywatelstwo
W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii wiele państw nie akceptuje podwójnego obywatelstwa.
public-spirited
You pick up litter in the street? How public-spirited of you!
Lernen beginnen
obywatelski, społecznikowski
Zbierasz śmieci na ulicy? Jakie to obywatelskie z twojej strony!
gender gap
The report says there’s still a large gender gap between men’s and women’s earnings.
Lernen beginnen
różnica (między płciami, dzieląca płcie)
Według raportu nadal istnieje olbrzymia różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet.
equal opportunities
They have been trying to become an equal opportunities employer these past few years.
Lernen beginnen
równe szanse (np. podczas rekrutacji)
Od kilku lat próbują być pracodawcą oferującym równe szanse pracownikom.
social climber
Not only is he a snob, but he’s a social climber too.
Lernen beginnen
karierowicz
On jest nie tylko snobem, ale też karierowiczem.
boat people
Not all of the boat people have been granted refugee status, some will be deported.
Lernen beginnen
uchodźcy uciekający łodziami
Nie wszystkim uciekającym łodziami przyznano status uchodźcy, niektórzy będą deportowani.
bring-and-buy sale
Are you going to the bring-and-buy sale next Saturday?
Lernen beginnen
kiermasz dobroczynny
Idziesz na kiermasz dobroczynny w przyszłą sobotę?
state-controlled
Cuba is one of the top ten most censored countries with state-controlled media.
Lernen beginnen
kontrolowany przez państwo
Kuba jest jednym z dziesięciu krajów z najsurowszą cenzurą, w którym media są kontrolowane przez państwo.
food bank
Our food bank is always in need of willing volunteers and food donations.
Lernen beginnen
bank żywności
Nasz bank żywności zawsze potrzebuje wolontariuszy i datków żywnościowych.
digital divide
We’ve been working on some solutions to bridge the digital divide in the region.
Lernen beginnen
wykluczenie, przepaść cyfrowa
Pracujemy nad rozwiązaniami, które pomogą zmniejszyć przepaść cyfrową w naszym regionie.
turmoil
The whole country was in turmoil after the unexpected outcome of parliamentary elections.
Lernen beginnen
chaos, zamieszanie
Cały kraj pogrążył się w chaosie po zaskakujących wynikach wyborów parlamentarnych.
under the auspices of (sb/sth)
The new primary school will be opened under the auspices of the local council.
Lernen beginnen
pod czyimś patronatem
Nowa szkoła podstawowa będzie otwarta pod patronatem samorządu lokalnego.
snowed under (with sth)
I’d love to come to the party but I’m completely snowed under with work this week.
Lernen beginnen
zasypany, zawalony (czymś)
Bardzo bym chciał przyjść na imprezę, ale w tym tygodniu jestem zawalony pracą.
rain or shine
He promised to be here rain or shine but he must have forgotten all about it.
Lernen beginnen
bez względu na okoliczności/pogodę
Obiecał, że się zjawi bez względu na okoliczności, ale musiał zupełnie o tym zapomnieć.
the heavens opened
Just as we were reaching the house, the heavens opened.
Lernen beginnen
zaczęło mocno padać (otworzyły się niebiosa)
Zaczęło mocno padać akurat wtedy, gdy dochodziliśmy do domu.
to take a rain check
Mind if I take a rain check on the pub crawl tonight? I’m knackered.
Lernen beginnen
przesunąć na później, kiedy indziej (wyjście, zaproszenie itp.)
Czy będzie okej, jeśli przełożymy na później dzisiejszą rundkę po pubach? Jestem zjechany.
to vanish into thin air
The keys can’t have just vanished into thin air. You must have misplaced them.
Lernen beginnen
rozpłynąć się w powietrzu
Klucze nie mogły tak po prostu rozpłynąć się w powietrzu. Musiałeś je gdzieś zapodziać.
to save sth for a rainy day
I can’t accept this money. I know you’ve been saving it for a rainy day.
Lernen beginnen
zachowywać, odkładać coś na czarną godzinę
Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Wiem, że odkładasz je na czarną godzinę.
sweltering
We’d been walking in the sweltering heat for hours when we finally reached the village.
Lernen beginnen
parny, duszny, nieprzyjemnie gorący
Szliśmy w dusznym upale przez wiele godzin, kiedy wreszcie dotarliśmy do wsi.
the salt of the earth
Your old man was the salt of the earth. He will be greatly missed.
Lernen beginnen
porządny, uczciwy człowiek (sól ziemi)
Twój staruszek był porządnym człowiekiem. Wszyscy będziemy za nim tęsknić.
as right as rain
I’m feeling under the weather today, but I’m sure I’ll be as right as rain by tomorrow.
Lernen beginnen
zdrów jak ryba
Nie czuję się dzisiaj za dobrze, ale do jutra na pewno będę zdrów jak ryba.
to blow hot and cold
You’ve been blowing hot and cold about this guy. It’s time you made up your mind.
Lernen beginnen
ciągle zmieniać zdanie, swoje zachowanie
Ciągle zmieniasz zdanie na temat tego faceta. Czas, żebyś się zdecydowała.
to look like a drowned rat
Did you get caught in the rain? You both look like drowned rats.
Lernen beginnen
wyglądać jak zmokła kura
Złapał was deszcz? Obydwoje wyglądacie jak zmokłe kury.
every cloud has a silver lining
He’s dumped you, but every cloud has a silver lining – better now than when married.
Lernen beginnen
szczęście w nieszczęściu, nie ma tego złego
Rzucił cię, to prawda, ale szczęście w nieszczęściu – lepiej teraz niż po ślubie.
to be brewing
A storm was brewing, so Jim decided to sail back to the harbour.
Lernen beginnen
zbierać się, zanosić się na (np. o burzy)
Zanosiło się na burzę, więc Jim postanowił zawrócić do portu.
to be chasing rainbows
You can’t be always chasing rainbows. Time to get real and settle down.
Lernen beginnen
bujać w obłokach, uganiać się za czymś nierealnym
Nie możesz wiecznie bujać w obłokach. Czas zejść na ziemię i się ustatkować.
to make heavy weather of sth
Why do you always have to make such heavy weather of learning to drive? It’s easy!
Lernen beginnen
kiepsko sobie radzić z czymś (co jest łatwe)
Dlaczego nauka jazdy tak kiepsko ci idzie? To proste!
snowdrift
Have you ever got stuck in a snowdrift in the middle of nowhere?
Lernen beginnen
zaspa śnieżna
Czy kiedykolwiek utknąłeś w zaspie śnieżnej w szczerym polu?
to make a mountain out of a molehill
Stop making a mountain out of a molehill. You only failed one exam.
Lernen beginnen
robić z igły widły
Przestań robić z igły widły. Oblałaś tylko jeden egzamin.
to add fuel to the fire
By laughing at them you’ve only added fuel to the fire.
Lernen beginnen
dolewać oliwy do ognia
Śmiejąc się z nich, dolałeś tylko oliwy do ognia.
needle in a haystack
Finding this girl in London will be like looking for a needle in a haystack.
Lernen beginnen
igła w stogu siana
Odszukanie tej dziewczyny w Londynie będzie jak szukanie igły w stogu siana.
to draw the short straw
Bill drew the short straw and he had to drive everyone to the party, so no drinks for him.
Lernen beginnen
przypadać komuś w udziale (o najgorszym zadaniu do wykonania)
Billowi przypadło w udziale zawiezienie wszystkich na imprezę, więc nie dawajcie mu żadnych drinków.
to be under fire
Lately the government has been under fire for the education system reform bill.
Lernen beginnen
być pod ostrzałem krytyki
Ostatnio rząd jest pod ostrzałem krytyki z powodu projektu reformy systemu edukacji.
to chuck it down
It was chucking it down all day yesterday and the town streets were deserted.
Lernen beginnen
lać jak z cebra
Wczoraj lało jak z cebra przez cały dzień i ulice miasta były wymarłe.
gust of wind
As I was crossing the street, a gust of wind blew my hat off.
Lernen beginnen
podmuch wiatru
Przechodziłem przez ulicę, kiedy podmuch wiatru zerwał mi kapelusz.
blustery
It was a cold, blustery day and we could feel a storm brewing.
Lernen beginnen
wietrzny
Był zimny i wietrzny dzień i czuliśmy, że nadchodzi sztorm.
gale
Are you mad? Go on a picnic today? It’s blowing a gale outside!
Lernen beginnen
wichura
Oszalałeś? Jechać dziś na piknik? Na zewnątrz jest wichura!
let sleeping dogs lie
Remember not to mention Ken’s divorce. It’s better to let sleeping dogs lie.
Lernen beginnen
nie wywołuj wilka z lasu
Pamiętaj, żeby nie wspominać o rozwodzie Kena. Lepiej nie wywoływać wilka z lasu.
to drink like a fish
He used to drink like a fish when he was young.
Lernen beginnen
pić jak szewc
Pił jak szewc, kiedy był młody.
the lion’s share
Kurt’s family owns the lion’s share of the farmland in the region.
Lernen beginnen
lwia część
Rodzina Kurta ma na własność lwią część pól uprawnych w naszym regionie.
to weasel out of sth
First he promised to lend me the money and now he’s trying to weasel out of it.
Lernen beginnen
wykręcać się, wywijać się od czegoś
Najpierw obiecał pożyczyć mi pieniądze, a teraz próbuje się z tego wykręcić.
to open a can of worms
If you tell the boss the truth about what’s happened, you’ll open a can of worms.
Lernen beginnen
otworzyć puszkę Pandory
Jeśli powiesz szefowi prawdę o tym, co się stało, otworzysz puszkę Pandory.
to beat a dead horse
John is been beating a dead horse. There’s no way she’ll take him back.
Lernen beginnen
marnować czas i energię (na przegraną sprawę)
John marnuje swój czas i energię. Ona nigdy do niego nie wróci.
red herring
All the clues the police investigated turned out to be red herrings.
Lernen beginnen
fałszywy trop, zmyłka
Wszystkie tropy, które badała policja, okazały się zmyłką.
bull in a china shop
We have a delicate situation here and you’re behaving like a bull in a china shop.
Lernen beginnen
słoń w składzie porcelany
Mamy tu delikatną sytuację, a ty się zachowujesz jak słoń w składzie porcelany.
all bark and no bite
Our neighbour’s always all bark and no bite. He never calls the police.
Lernen beginnen
pies, który dużo szczeka, nie gryzie
Nasz sąsiad jest jak pies, który dużo szczeka, ale nie gryzie. Nigdy nie dzwoni na policję.
to badger sb
Whenever we go shopping my nephew badgers me to get him a toy.
Lernen beginnen
wiercić komuś dziurę w brzuchu, męczyć kogoś (np. prośbami)
Za każdym razem, kiedy idziemy na zakupy, mój bratanek męczy mnie, żeby mu kupić zabawkę.
to back the wrong horse
I’m afraid we backed the wrong horse. Smith is not the man for the job.
Lernen beginnen
stawiać na niewłaściwego konia
Obawiam się, że postawiliśmy na niewłaściwego konia. Smith to nieodpowiedni człowiek do tej roboty.
to bark up the wrong tree
If you think we’ll fund your project, you’re barking up the wrong tree.
Lernen beginnen
grubo się mylić, mylić się w ocenie czegoś
Jeśli myślisz, że sfinansujemy twój projekt, to się grubo mylisz.
to put the cart before the horse
Don’t put the cart before the horse. Wait for the invitation before getting a gift.
Lernen beginnen
zaczynać od końca, stawiać na głowie
Nie zaczynaj od końca. Poczekaj na zaproszenie, zanim kupisz prezent.
hold your horses
Hold your horses, Jim! Let’s stop and talk for a while.
Lernen beginnen
wyluzuj, spokojnie, chwila
Jim, wyluzuj! Zatrzymajmy się na chwilę i pogadajmy.
to have butterflies in one’s stomach
I had butterflies in my stomach before the presentation and my mind went blank.
Lernen beginnen
denerwować się, mieć motyle w brzuchu
Denerwowałem się przed prezentacją i wszystko wyleciało mi z głowy.
cash cow
Edison didn’t expect his invention would turn out to be a cash cow.
Lernen beginnen
dojna krowa
Edison nie spodziewał się, że jego wynalazek okaże się dojną krową.
as sly as a fox
She must be as sly as a fox to have outwitted everyone else.
Lernen beginnen
chytry, sprytny jak lis
Musi być sprytna jak lis, skoro wszystkich przechytrzyła.
pet peeve
Guys who leave the toilet seat up are my pet peeve.
Lernen beginnen
coś, co kogoś drażni, okropieństwo, zmora
Faceci, którzy nie opuszczają deski w toalecie, strasznie mnie drażnią.
to be dressed up like a dog’s dinner
Why are you dressed up like a dog’s dinner, Bill? Getting married or something?
Lernen beginnen
być wystrojonym jak szczur na otwarcie kanału
Bill, coś ty się tak wystroił jak szczur na otwarcie kanału? Żenisz się czy co?
wild-goose chase
The police seem to have been sent on a wild-goose chase.
Lernen beginnen
szukanie wiatru w polu, daremny trud
Wygląda na to, że policja szukała wiatru w polu.
a little bird told me
A little bird told me you’ve got engaged to James.
Lernen beginnen
obiło mi się o uszy
Obiło mi się o uszy, że zaręczyłaś się z Jamesem.
a wolf in sheep’s clothing
Jane is a wolf in sheep’s clothing. Don’t you ever trust her.
Lernen beginnen
wilk w owczej skórze
Jane to wilk w owczej skórze. Nigdy jej nie ufaj.
at a snail’s pace
If the traffic hadn’t been moving at a snail’s pace, we would’ve arrived on time.
Lernen beginnen
powoli, ślamazarnie, w ślimaczym tempie
Gdyby samochody nie poruszały się w ślimaczym tempie, dotarlibyśmy na czas.
the world is one’s oyster
You’re young, talented, well-educated. The world is your oyster!
Lernen beginnen
świat stoi przed kimś otworem, do kogoś należy
Jesteś młoda, utalentowana, wykształcona. Świat stoi przed tobą otworem!
as stubborn as a mule
If he weren’t as stubborn as a mule, we wouldn’t have got into trouble.
Lernen beginnen
uparty jak osioł
Gdybyś nie był uparty jak osioł, nie mielibyśmy problemów.
to get one’s ducks in a row
We need to get all our ducks in a row before we move house.
Lernen beginnen
wszystko dobrze zorganizować
Musimy wszystko dobrze zorganizować, zanim się przeprowadzimy.
to let the cat out of the bag
I wish you hadn’t let the cat out of the bag. Now it’s not a surprise party anymore.
Lernen beginnen
wygadać się, zdradzić komuś tajemnicę
Szkoda, że się wygadałeś. Teraz to już nie jest impreza-niespodzianka.
as happy as a clam
Brian was as happy as a clam when the test was postponed until the following week.
Lernen beginnen
przeszczęśliwy
Brian był przeszczęśliwy, kiedy test został przełożony na kolejny tydzień.
to be up with the lark
I don’t mind you being up with the lark but why the hell do you have to wake me up too?
Lernen beginnen
wstawać z kurami
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wstawał z kurami, ale po cholerę mnie też budzisz?
to quit sth cold turkey
I don’t think I’ll be able to quit smoking gradually. I’ll have to quit it cold turkey.
Lernen beginnen
rzucać coś z dnia na dzień, za jednym razem
Nie zdołam przerywać palenia stopniowo. Będę musiał je rzucić z dnia na dzień.
to pass sth with flying colours
If I hadn’t been caught cheating, I’d have passed the test with flying colours.
Lernen beginnen
zdawać coś śpiewająco
Gdybym nie został złapany na ściąganiu, zdałbym ten test śpiewająco.
teacher’s pet
Bob was our teacher’s pet so no one liked him.
Lernen beginnen
pupilek nauczyciela
Bob był pupilkiem naszego nauczyciela, więc nikt go nie lubił.
to make the grade
What does it take to make the grade as a professional footballer?
Lernen beginnen
odnosić sukces
Co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces jako zawodowy piłkarz?
blended learning
Blended learning means using both online and in-person learning.
Lernen beginnen
zintegrowana metoda kształcenia
Zintegrowana metoda kształcenia wykorzystuje zarówno naukę online, jak i twarzą w twarz.
unteachable
Never before had I thought a student could be unteachable, until I met you.
Lernen beginnen
niepojętny
Nigdy nie myślałam, że uczeń może być tak niepojętny, dopóki nie spotkałam ciebie.
school of hard knocks
Only in the school of hard knocks can you learn how to survive in the labour market.
Lernen beginnen
szkoła życia
Tylko szkoła życia może cię nauczyć, jak przetrwać na rynku pracy.
extramural
Extramural studies give you the opportunity to work and study at the same time.
Lernen beginnen
zaoczny, niestacjonarny
Studia zaoczne umożliwiają jednoczesne studiowanie i pracę.
alumnus
Many alumni of our college have made their way in the world of business and politics.
Lernen beginnen
absolwent
Wielu absolwentów naszego college’u odniosło sukces w świecie biznesu i polityki.
continuing education
Many UK universities offer continuing education courses in a variety of subjects.
Lernen beginnen
kształcenie ustawiczne
Wiele uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oferuje kursy kształcenia ustawicznego z różnych przedmiotów.
to teach sb the ropes
Megan has been here for over ten years. She’ll teach you the ropes.
Lernen beginnen
wprowadzać kogoś w tajniki czegoś
Megan wprowadzi cię w tajniki naszej pracy. Jest tu od ponad dziesięciu lat.
to bunk off
Tom and I used to bunk off school and hang out with our mates in town.
Lernen beginnen
wagarować, chodzić na wagary
Tom i ja często chodziliśmy na wagary i spędzaliśmy czas z kumplami na mieście.
to instil sth in
Our teacher tried to instil discipline into us, it didn’t always work out though.
Lernen beginnen
wpajać coś komuś
Nauczyciele starali się wpoić nam dyscyplinę, ale nie zawsze im to wychodziło.
to drop out
If I could turn back time, I wouldn’t have dropped out of university.
Lernen beginnen
rzucać szkołę, uczelnię
Gdybym mógł cofnąć czas, nie rzuciłbym uniwersytetu.
to knock some sense into sb
Let’s knock some sense into Jane before she decides to drop out of college.
Lernen beginnen
przemawiać komuś do rozumu, uczyć kogoś rozumu
Przemówmy Jane do rozumu, zanim zdecyduje się rzucić college.
to draw a blank
When the examiner asked the question I drew a blank. I was petrified.
Lernen beginnen
mieć pustkę w głowie, nie móc sobie przypomnieć czegoś
Kiedy egzaminator zadał pytanie, miałem pustkę w głowie. Byłem sparaliżowany.
merit list
When I was at school, I never managed to get my name on the merit list.
Lernen beginnen
lista najlepszych uczniów, studentów
Kiedy byłem w szkole, moje nazwisko nigdy się nie znalazło na liście najlepszych uczniów.
to learn sth the hard way
Mike learnt the hard way that alcohol didn’t help solve his problems.
Lernen beginnen
przekonać się na własnej skórze
Mike przekonał się na własnej skórze, że alkohol nie pomoże mu rozwiązać problemów.
to swot up
She must be home, swoting up for her Chemistry test tomorrow.
Lernen beginnen
kuć, zakuwać
Na pewno jest w domu i zakuwa chemię na jutrzejszy test.
culturally responsive
In today’s world, promoting culturally responsive teaching practices is a necessity.
Lernen beginnen
szanujący/uwzględniający inną kulturę
Popularyzycja kształcenia uwzględniającego czyjąś kulturę jest niezbędna.
to flunk
My son has flunked two Maths tests already, so he’s grounded for a month.
Lernen beginnen
oblać
Mój syn oblał już dwa testy z matmy, więc jest uziemiony na miesiąc.
sandwich course
During a sandwich course at university students spend some time working.
Lernen beginnen
kurs z praktykami
Studenci uniwersyteckiego kursu z praktykami poświęcają część swojego czasu na pracę.
pop quiz
There might be a pop quiz tomorrow. We’d better be prepared.
Lernen beginnen
kartkówka, klasówka (niezapowiedziana)
Jutro może być kartkówka. Lepiej się przygotujmy.
take-home exam
A take-home exam tests a student’s ability to look up the needed information.
Lernen beginnen
egzamin do napisania w domu
Egzamin do napisania w domu sprawdza, czy uczeń potrafi sam wyszukać właściwe informacje.
to know sth from sth
Tom – a car expert? He doesn’t know a boot from a bonnet!
Lernen beginnen
odróżniać coś od czegoś
Tom ekspertem od samochodów? On nie odróżnia bagażnika od maski!
supply teacher
I’ve agreed to fill in for my colleague as a supply teacher next week.
Lernen beginnen
nauczyciel na zastępstwie
Zgodziłam się przyjść za koleżankę jako nauczyciel na zastępstwie w przyszłym tygodniu.
to flash-fry
First flash-fry the chicken for two minutes and then add the vegetables.
Lernen beginnen
obsmażyć szybko na dużym ogniu
Najpierw przez dwie minuty obsmażaj kurczaka na dużym ogniu, a następnie dodaj warzywa.
to braise
I’m going to make braised beef with red wine and cranberries.
Lernen beginnen
dusić
Zrobię duszoną wołowinę w czerwonym winie z żurawiną.
to simmer
Bring the soup to the boil and leave it to simmer for about twenty minutes.
Lernen beginnen
gotować na wolnym ogniu
Doprowadź zupę do wrzenia i gotuj ją na wolnym ogniu około dwudziestu minut.
to bring home the bacon
He dropped out of college as he had to bring home the bacon after his father’s death.
Lernen beginnen
zarabiać na chleb
Rzucił college, bo po śmierci ojca musiał zarabiać na chleb.
to butter sb up
We’d all like Jack much more if he weren’t always trying to butter up the boss.
Lernen beginnen
podlizywać się, kadzić komuś
Wszyscy bardziej lubilibyśmy Jacka, gdyby nie próbował się ciągle podlizywać szefowi.
to grill sb
After being grilled by the police for three days, Smith confessed to murdering his wife.
Lernen beginnen
maglować kogoś, wypytywać
Po trzech dniach maglowania przez policję Smith przyznał się do morderstwa żony.
to sugar the pill
The excise tax has risen but the government sugared the pill by decreasing gas prices.
Lernen beginnen
osłodzić gorzką pigułkę, uczynić coś bardziej znośnym
Podatek akcyzowy wzrósł, ale rząd osłodził gorzką pigułkę, zmniejszając ceny paliwa.
to take sth with a pinch of salt
You must take what Kay says with a pinch of salt. She’s always exaggerating.
Lernen beginnen
podchodzić do czegoś sceptycznie, z rezerwą
Musisz podchodzić z rezerwą do tego, co mówi Kay. Ona zawsze przesadza.
to sell like hot cakes
Their new smartphone sold like hot cakes on the first day after its launch.
Lernen beginnen
sprzedawać się jak świeże bułeczki
Ich nowy smartfon sprzedawał się jak świeże bułeczki już od pierwszego dnia.
as American as apple pie
Blue jeans, baseball and rock-n-roll are as American as apple pie.
Lernen beginnen
typowy, bardzo amerykański
Niebieskie dżinsy, baseball i rock and roll są bardzo amerykańskie.
a watched pot never boils
I hate waiting for test results – a watched pot never boils.
Lernen beginnen
czekającemu czas się dłuży
Nie cierpię czekać na wyniki testu, czekającemu czas się dłuży.
big cheese
After graduation, he got a job in the City and now he’s one of the big cheeses there.
Lernen beginnen
gruba ryba, szycha
Po ukończeniu studiów dostał pracę w City i teraz jest jedną z tamtejszych grubych ryb.
to cook the books
Our accountant turned out to have been cooking the books for over two years.
Lernen beginnen
fałszować księgi
Okazało się, że nasz księgowy fałszuje księgi od ponad dwóch lat.
the icing on the cake
We’ve had a great day today, and if our team wins that’ll be the icing on the cake.
Lernen beginnen
wisienka na torcie, bonus
Dziś mamy superdzień i jeśli nasza drużyna wygra, będzie to wisienka na torcie.
to stir the pot
Opponents of the peace process are trying to stir the pot and boycott our activities.
Lernen beginnen
mieszać, wprowadzać zamieszanie
Przeciwnicy procesu pokojowego próbują mieszać i bojkotować nasze działania.
on a knife-edge
The economy has been balancing on a knife-edge since last January.
Lernen beginnen
na ostrzu noża, na krawędzi przepaści
Gospodarka balansuje na krawędzi przepaści od zeszłego stycznia.
to be a butterfingers
Oh no, not Jack, he’s such a butterfingers. I’ll wash the wine glasses myself.
Lernen beginnen
być niezdarą, fajtłapą (któremu wszystko leci z rąk)
O nie, tylko nie Jack, to taki niezdara. Sama umyję kieliszki do wina.
to be the apple of sb’s eye
She was the apple of her father’s eye.
Lernen beginnen
być czyimś oczkiem w głowie
Była oczkiem w głowie ojca.
to curry favour with sb
The easiest way to curry favour with the voters are tax cuts.
Lernen beginnen
wkradać się w czyjeś łaski
Najprostszym sposobem przypodobania się wyborcom są cięcia podatkowe.
to eat away at sb
The thought of my mother alone back home has been eating away at me.
Lernen beginnen
nie dawać komuś spokoju, gnębić kogoś
Nie daje mi spokoju myśl, że moja mama została sama w domu.
that’s the way the cookie crumbles
I didn’t get that job. Well, that’s the way the cookie crumbles.
Lernen beginnen
tak to już bywa, takie życie
Nie dostałem tej pracy. Cóż, takie życie.
to be like chalk and cheese
My sister and I have never got along. We’re like chalk and cheese.
Lernen beginnen
być jak niebo i ziemia, krańcowo różni
Nigdy z siostrą się nie dogadywałyśmy. Jesteśmy jak niebo i ziemia.
to eat humble pie
Steve had to eat humble pie and apologise for his behaviour at the party.
Lernen beginnen
przyznawać się do błędu, bić się w pierś
Steve musiał uderzyć się w pierś i przeprosić za swoje zachowanie na imprezie.
full of beans
You’re amazing, I’ve never known anyone so full of beans on Monday morning.
Lernen beginnen
pełen werwy, tryskający energią
Jesteś niesamowita, nigdy nie znałem nikogo tak tryskającego energią w poniedziałek rano.
to have a bun in the oven
A little bird told me you have a bun in the oven. Is that really true?
Lernen beginnen
być w ciąży/w odmiennym stanie
Chodzą słuchy, że jesteś w odmiennym stanie. Czy to prawda?
silver surfer
The number of silver surfers has doubled in seven years.
Lernen beginnen
starsza osoba korzystająca z internetu
Liczba starszych osób korzystających z internetu podwoiła się w ciągu siedmiu lat.
the Twitterati
The Twitterati have united to show their support for the cause.
Lernen beginnen
użytkownicy Twittera
Użytkownicy Twittera zjednoczyli się, żeby okazać poparcie dla sprawy.
to egosurf
Have you ever egosurfed? You might be surprised at what you find out there.
Lernen beginnen
szukać w internecie informacji o sobie
Czy kiedykolwiek szukałeś informacji o sobie w necie? Możesz się zdziwić, tym co znajdziesz.
netiquette
It’s considered bad netiquette to use all capital letters in emails and messages or posts.
Lernen beginnen
netykieta (etykieta dotycząca zachowania w internecie)
Używanie wszędzie wielkich liter w mailach, wiadomościach czy postach uważa się za nieprzestrzeganie netykiety.
citizen journalism
Citizen journalism has been gaining popularity due to distrust of the mainstream media.
Lernen beginnen
dziennikarstwo obywatelskie
Dziennikarstwo obywatelskie zyskuje na popularności ze względu na brak zaufania do mainstreamowych mediów.
e-zine
Do you prefer e-zines to printed magazines? I definitely choose the electronic ones.
Lernen beginnen
magazyn internetowy
Wolisz magazyny internetowe od papierowych? Ja zdecydowanie wolę elektroniczne.
viral marketing
Viral marketing is about using existing social networks to promote a product.
Lernen beginnen
marketing wirusowy
Marketing wirusowy polega na wykorzystaniu sieci społecznych do promowania produktu.
banner ad
I wonder if banner ads work. Personally, I always ignore them.
Lernen beginnen
reklama banerowa (w internecie)
Zastanawiam się, czy reklamy banerowe działają. Osobiście zawsze je ignoruję.
thread
Thanks to the thread I found on that forum, I got some useful tips.
Lernen beginnen
wątek (na forum internetowym)
Wątek, który znalazłam na tamtym forum, dostarczył mi sporo użytecznych porad.
netizen
By the end of 2017 India and China had more netizens, than any Western country.
Lernen beginnen
internauta
Pod koniec 2017 roku Chiny i Indie miały więcej internautów niż jakikolwiek kraj zachodni.
infomercial
An infomercial is much longer than a regular commercial and contains a lot of information.
Lernen beginnen
reklama informacyjna
Reklama informacyjna jest dużo dłuższa od zwykłej reklamy i zawiera dużo informacji.
the gutter press
Nobody seems to control the gutter press in this country.
Lernen beginnen
prasa brukowa
Wygląda na to, że nikt w tym kraju nie kontroluje prasy brukowej.
prime time
The president’s speech was broadcast live during prime time.
Lernen beginnen
godziny najwyższej oglądalności
Przemowa prezydenta była transmitowana na żywo w godzinach najwyższej oglądalności.
to commentate
Do you know who will be commentating on the game tomorrow?
Lernen beginnen
komentować (wydarzenia w radiu lub telewizji, np. sportowe)
Czy wiesz, kto będzie komentował jutrzejszy mecz?
parental controls
Mike thinks we should set up parental controls on our home network.
Lernen beginnen
kontrola rodzicielska
Mike uważa, że powinniśmy ustawić kontrolę rodzicielską w naszej domowej sieci.
yellow journalism
Yellow journalism is thriving in the digital world of fake news today.
Lernen beginnen
dziennikarstwo sensacyjne
Dziennikarstwo sensacyjne kwitnie w dzisiejszym cyfrowym świecie fałszywych informacji.
hot off the press
Have you heard that income tax has been raised again? It’s hot off the press!
Lernen beginnen
z ostatniej chwili
Słyszałaś, że znowu zwiększyli podatek dochodowy? To wiadomość z ostatniej chwili!
to spread like wildfire
News of the parliamentary scandal has spread like wildfire across social media.
Lernen beginnen
szerzyć się w zastraszającym tempie, błyskawicznie
Wieści o skandalu parlamentarnym błyskawicznie szerzą się w mediach społecznościowych.
lad mag
You read way too many lad mags, Joe.
Lernen beginnen
czasopismo dla facetów
Joe, czytasz zbyt dużo magazynów dla facetów.
media bias
It’s hard to avoid media bias and form your own opinions in the age of fake news.
Lernen beginnen
stronniczość mediów
W erze fałszywych wiadomości ciężko jest unikać wpływu stronniczości mediów i mieć swoje zdanie.
muckraking
There was lots of muckraking about all the candidates’ family life.
Lernen beginnen
pranie brudów, ujawnianie skandalu
Było strasznie dużo prania brudówdotyczących życia prywatnego kandydatów.
to lay bare
The report lays bare the shocking truth about the living conditions in our city.
Lernen beginnen
obnażać, odsłaniać coś
Raport odsłania szokującą prawdę na temat warunków życia w naszym mieście.
hard news
Every morning Kate surfs the internet for hard news on business and politics.
Lernen beginnen
poważne wiadomości
Każdego ranka Kate szuka w necie poważnych wiadomości politycznych i biznesowych.
scoop
If you’re a journalist for the gutter press, you always have to look for a scoop.
Lernen beginnen
bomba, sensacyjny materiał
Jeśli jesteś dziennikarzem prasy brukowej, zawsze musisz szukać sensacyjnego materiału.
the silly season
It’s another silly season and nothing to read about except for rumours and sports news.
Lernen beginnen
sezon ogórkowy (w mediach)
Trwa kolejny sezon ogórkowy i nie ma nic ciekawego do czytania oprócz plotek i wiadomości sportowych.
dormitory town
Recently we’ve moved to a dormitory town outside the capital.
Lernen beginnen
miasto-sypialnia
Ostatnio przenieśliśmy się do miasta-sypialni pod stolicą.
hicksville
I’m not sure where Bob’s from but it’s some hicksville in the south.
Lernen beginnen
zadupie, prowincjonalne miasteczko
Nie jestem pewna, skąd pochodzi Bob, ale to jakieś zadupie na południu.
ghost town
This place used to be so lively, but it has turned into a ghost town lately.
Lernen beginnen
wymarłe miasto
To miejsce było tak pełne życia, a ostatnio zamieniło się w wymarłe miasto.
country bumpkin
I felt like a country bumpkin in that restaurant.
Lernen beginnen
wsiok, wieśniak
W tej restauracji czułem się jak wieśniak.
city slicker
You’re such a city slicker. You look so clumsy and out of place here on the farm.
Lernen beginnen
mieszczuch
Jesteś takim mieszczuchem. Na tej farmie wyglądasz niezdarnie i nie na miejscu.
jerkwater
Sue grew up in a jerkwater town in the north and left as soon as she finished school.
Lernen beginnen
zabity dechami, położony na zadupiu
Sue wychowała się w dziurze zabitej dechami i wyjechała, jak tylko skończyła szkołę.
slummy
As soon as I’ve found a good job, I’ll move out of this slummy neighbourhood.
Lernen beginnen
obskurny, niechlujny
Jak tylko dostanę dobrą pracę, wyprowadzę się z tej obskurnej okolicy.
shopping precinct
Shopping online is much faster and more convenient than visiting a shopping precinct.
Lernen beginnen
pasaż handlowy
Zakupy przez internet są o wiele szybsze i wygodniejsze niż odwiedzanie pasażu handlowego.
skid row
After he lost his business, Jack ended up living on skid row for several years.
Lernen beginnen
slumsy, melina
Kiedy Jack stracił swoją firmę, wylądował na kilka lat w slumsach.
red-light district
Pigalle Place is the centre of the famous red-light district in Paris.
Lernen beginnen
dzielnica czerwonych latarni
Plac Pigalle to centrum słynnej paryskiej dzielnicy czerwonych latarni.
housing estate
We’ve been living on this housing estate since 2015.
Lernen beginnen
dzielnica mieszkaniowa, osiedle mieszkaniowe
Mieszkamy na tym osiedlu od 2015 roku.
country mile
Tom ran out of gas and had to walk a country mile.
Lernen beginnen
szmat, kawał drogi
Tomowi skończyło się paliwo i szmat drogi musiał pokonać pieszo.
the boondocks
My grandpa lives far out in the boondocks, we hardly ever see him.
Lernen beginnen
pipidówa, dziura
Mój dziadek mieszka w pipidówie, prawie nigdy go nie widujemy.
man-about-town
Sam is quite the man-about-town. He seems to know all the right people.
Lernen beginnen
klubowicz, lew salonowy, bywalec imprez
Sam jest prawdziwym bywalcem imprez. Zdaje się znać wszystkich właściwych ludzi.
in the vicinity
Unfortunately, there’s no hospital in the vicinity.
Lernen beginnen
w sąsiedztwie/okolicy
Niestety, w najbliższej okolicy nie ma szpitala.
countrified
Dave behaves as though he were ashamed of his countrified relatives.
Lernen beginnen
wiejski, rustykalny
Dave zachowuje się tak, jakby się wstydził swoich wiejskich krewnych.
borough
Camden and Croydon are both boroughs of London.
Lernen beginnen
gmina (miejska)/dzielnica
Camden i Croydon są dzielnicami Londynu.
backstreet
I was born in the backstreets of Manchester and lived there until eighteen.
Lernen beginnen
zaułek, boczna, mała uliczka
Urodziłem się w jednym z zaułków Manchesteru i mieszkałem tam do osiemnastego roku życia.
the only game in town
Well, your bank is not the only game in town. I can always go elsewhere.
Lernen beginnen
jedyny możliwy wybór/opcja
Wasz bank nie jest jedyną możliwą opcją. Zawsze mogę pójść gdzie indziej.
to be the talk of the town
The new cinema in the centre has been the talk of the town since Monday.
Lernen beginnen
być na ustach wszystkich/językach
Nowe kino w centrum od poniedziałku jest na ustach wszystkich.
twin town
Bristol in the UK and Bordeaux in France have been twin cities since 1947.
Lernen beginnen
miasto partnerskie, zaprzyjaźnione
Bristol w Wielkiej Brytanii i Bordeaux we Francji są miastami partnerskimi od 1947 roku.
frugal
Our parents tried to teach us to be frugal, but I’m hopeless with money.
Lernen beginnen
oszczędny
Rodzicie próbowali nauczyć nas być oszczędnymi, ale ja jestem do kitu w kwestii pieniędzy.
penny-pinching
I feel so sorry for Kate. Her husband’s so penny-pinching that she has to ask her parents for money.
Lernen beginnen
skąpy
Żal mi Kate. Jej mąż jest tak skąpy, że musi prosić rodziców o pieniądze.
to live off the fat of the land
If I won the lottery, I’d invest the money and live off the fat of the land.
Lernen beginnen
żyć w dostatku, bogactwie
Gdybym wygrała na loterii, zainwestowałabym pieniądze i żyła sobie w dostatku.
to cost the earth
Their new house must have cost the earth. It’s in a prime location and it’s huge.
Lernen beginnen
kosztować fortunę
Ich nowy dom musiał kosztować fortunę. Jest w bardzo dobrej lokalizacji i jest ogromny.
to splash out
We’ve decided to splash out and buy a Ferrari.
Lernen beginnen
zaszaleć (wydać dużo pieniędzy)
Postanowiliśmy zaszaleć i kupić ferrari.
to come into sth
Heard the news? Will has come into a fortune, his rich aunt left him everything.
Lernen beginnen
odziedziczyć
Słyszałeś? Will odziedziczył fortunę, jego bogata ciotka zostawiła mu wszystko.
rip-off
Did you really pay $120 for that T-shirt? What a rip-off!
Lernen beginnen
zdzierstwo
Naprawdę zapłaciłaś 120 dolarów za tę koszulkę? Co za zdzierstwo!
to throw money down the drain
Paying for a course and then missing classes is like throwing money down the drain.
Lernen beginnen
wyrzucać pieniądze w błoto
Płacenie za kurs, a potem opuszczanie zajęć to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
money doesn’t grow on trees
A new car? We have to think about it. Money doesn’t grow on trees.
Lernen beginnen
pieniądze nie leżą na ulicy
Nowy samochód? Musimy się zastanowić. Pieniądze nie leżą na ulicy.
quid
Can you lend me 50 quid, mate? I’ll pay you back next week.
Lernen beginnen
funt, funciak (brytyjski)
Stary, pożyczysz mi 50 funtów? Oddam ci w przyszłym tygodniu.
licence to print money
They say that owning a restaurant is a licence to print money, but it’s not like that.
Lernen beginnen
dochodowy interes (bez większego wkładu pracy)
Uważa się, że własna restauracja to dochodowy interes, ale to nie tak.
business angel
She started her business thanks to $300,000 supplied by a business angel.
Lernen beginnen
inwestor, anioł biznesu
Założyła swoją firmę dzięki 300 000 dolarów przekazanych przez anioła biznesu.
overheads
Heavy overheads such as high rent and electricity bills may reduce your profits.
Lernen beginnen
koszty ogólne
Duże koszty ogólne, takie jak wysoki czynsz czy rachunki za prąd, mogą zmniejszyć zysk.
venture capital
Venture capital is financing that investors provide to startup companies.
Lernen beginnen
kapitał wysokiego ryzyka
Kapitał wysokiego ryzyka to fundusze, które inwestorzy dostarczają nowo powstałym firmom.
supply chain
There have been some supply chain issues, as a result we haven’t met this month’s target.
Lernen beginnen
łańcuch dostaw
Wystąpiły problemy z łańcuchem dostaw i w rezultacie nie wypełniliśmy planu na ten miesiąc.
balance sheet
A balance sheet shows the assets, liabilities and equities of a company.
Lernen beginnen
zestawienie bilansowe, bilans
Bilans pokazuje zestawienie aktywów i pasywów firmy.
core business
The core business of our company is providing telecommunications services.
Lernen beginnen
podstawowa działalność, trzon działalności
Podstawową działalnością naszej firmy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych.
business before pleasure
I’d love to join you but I have to finish the report. Business before pleasure.
Lernen beginnen
najpierw praca, potem rozrywka
Chciałbym się do was przyłączyć, ale muszę skończyć raport. Najpierw praca, potem rozrywka.
intangible assets
Intangible assets include, among other things, brand recognition and intellectual property.
Lernen beginnen
wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne obejmują m.in. rozpoznawalność marki i własność intelektualną.
square deal
I’m sorry to say this, but you didn’t get a square deal on that house. You’ve been had.
Lernen beginnen
uczciwa propozycja, uczciwy układ
Przykro mi to mówić, ale ten dom nie był uczciwą propozycją. Zostałeś oszukany.
to offshore
Thousands of jobs have been offshored to cut costs.
Lernen beginnen
przenosić za granicę (np. biznes, pracę)
W celu obniżenia kosztów tysiące miejsc pracy zostało przeniesionych za granicę.
fair trade
Fair trade exists to ensure that farmers in developing countries receive fair prices.
Lernen beginnen
sprawiedliwy handel
Sprawiedliwy handel ma zapewnić uczciwe ceny rolnikom w krajach rozwijających się.
to be in the red
By the end of the month, my account is usually in the red.
Lernen beginnen
być niewypłacalnym, na minusie
Pod koniec miesiąca moje konto jest zwykle na minusie.
m-commerce
An increasingly large portion of e-commerce sales is now coming from m-commerce.
Lernen beginnen
m-handel, sprzedaż mobilna (przez telefon)
Coraz większa część sprzedaży internetowej pochodzi teraz ze sprzedaży mobilnej.
to abide by sth
You have to abide by the rules of our club if you want to join us.
Lernen beginnen
przestrzegać, stosować się do czegoś
Musisz przestrzegać zasad naszego klubu, jeśli chcesz do nas dołączyć.
phishing
To avoid phishing beware of suspicious emails and links.
Lernen beginnen
wyłudzanie informacji (w internecie)
Aby uniknąć wyłudzenia informacji, strzeż się podejrzanych maili i linków.
to embezzle
He was found guilty of embezzling two million pounds from the charity.
Lernen beginnen
zdefraudować, sprzeniewierzyć (fundusze)
Uznano go za winnego sprzeniewierzenia dwóch milionów funtów z organizacji charytatywnej.
indecent exposure
A person who is convicted of indecent exposure is most likely to receive a fine.
Lernen beginnen
obnażanie się w miejscu publicznym
Osoba skazana za obnażanie się w miejscu publicznym najprawdopodobniej zapłaci grzywnę.
identity theft
Identity theft can take place whether the fraud victim is alive or deceased.
Lernen beginnen
kradzież tożsamości
Kradzież tożsamości może mieć miejsce niezależnie od tego, czy ofiara oszustwa żyje, czy nie.
to trespass
I had no idea I was trespassing on private land.
Lernen beginnen
wtargnąć, wkroczyć na teren prywatny
Nie miałem pojęcia, że wtargnąłem na teren prywatny.
child abuse
The damage caused by child abuse doesn’t always end in childhood.
Lernen beginnen
molestowanie, wykorzystywanie dzieci (najczęściej seksualne)
Negatywne skutki molestowania nie zawsze mają swój kres w dzieciństwie.
to forge
He turned out to have forged his boss’s signature on more than one occasion.
Lernen beginnen
podrabiać, fałszować
Okazało się, że nieraz sfałszował podpis swojego szefa.
to stalk sb
She said he had been stalking her for over a year before he was arrested.
Lernen beginnen
prześladować, śledzić kogoś
Powiedziała, że śledził ją ponad rok, zanim został aresztowany.
to mug sb
On Sunday Mary was mugged in broad daylight, and nobody helped her.
Lernen beginnen
napaść, obrabować kogoś (na ulicy)
W niedzielę Mary została napadnięta w biały dzień i nikt jej nie pomógł.
restraining order
A restraining order is issued by a court for a limited period of time.
Lernen beginnen
sądowy zakaz zbliżania się (do kogoś)
Sądowy zakaz zbliżania się jest orzekany przez sąd na określony czas.
litigation
We should avoid litigation at all cost. It will definitely drag on for years.
Lernen beginnen
spór sądowy, proces
Za wszelką cenę powinniśmy uniknąć procesu. Na pewno będzie ciągnął się latami.
custody
Steven’s being kept in custody.
Lernen beginnen
areszt śledczy
Steven przebywa w areszcie śledczym.
to notarise
I’ve made a will. Now I only need to get it notarised.
Lernen beginnen
uwierzytelnić, poświadczyć notarialnie
Spisałem testament. Teraz muszę tylko poświadczyć go notarialnie.
to condemn
She was condemned to life imprisonment for murdering her husband.
Lernen beginnen
skazywać, uznawać winnym
Została skazana na dożywocie za zamordowanie swojego męża.
suspended sentence
Becky was given a six-month suspended sentence for shoplifting.
Lernen beginnen
wyrok w zawieszeniu
Becky dostała wyrok sześciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata za kradzież w sklepie.
to waive
She’s decided to waive her rights to the inheritance.
Lernen beginnen
zrzekać się, rezygnować (np. z prawa do czegoś)
Postanowiła zrzec się prawa do spadku.
attorney (US)
I know an attorney, but he doesn’t practice immigration law.
Lernen beginnen
adwokat
Znam jednego adwokata, ale on się nie zajmuje prawem imigracyjnym.
solicitor
A solicitor is a lawyer who gives legal advice and prepares documents.
Lernen beginnen
radca prawny
Radca prawny jest prawnikiem, który udziela porad prawnych i przygotowuje dokumenty.
tax evasion
What is the government doing to fight tax evasion?
Lernen beginnen
uchylanie się od płacenia podatków
Co robi rząd, aby walczyć z uchylaniem się od płacenia podatków?
to acquit
Smith was acquitted of all charges and released from custody.
Lernen beginnen
uniewinniać, oczyszczać z zarzutów
Smith został oczyszczony z wszystkich zarzutów i zwolniony z aresztu śledczego.
contempt of court
The maximum sentence for contempt of court is two years’ imprisonment.
Lernen beginnen
obraza sądu
Maksymalny wyrok za obrazę sądu to dwa lata pozbawienia wolności.
assault
He was charged with assault on a police officer.
Lernen beginnen
napaść, atak
Został oskarżony o napaść na policjanta.
forensic
The forensic pathologist hasn’t determined the cause of death yet.
Lernen beginnen
sądowy, kryminalistyczny
Patolog sądowy jeszcze nie ustalił przyczyny śmierci.
the Paralympic Games
The Paralympic Games are organised in parallel with the Olympic Games.
Lernen beginnen
igrzyska paraolimpijskie
Igrzyska paraolimpijskie organizowane są równolegle z igrzyskami olimpijskimi.
hurdles
Sam won the 400m hurdles and Bill was runner-up.
Lernen beginnen
bieg przez płotki
Sam wygrał bieg przez płotki na 400 m, a Bill zdobył drugie miejsce.
betting shop
There are around 9,000 betting shops located in the UK nowadays.
Lernen beginnen
punkt bukmacherski
Obecnie w Wielkiej Brytanii jest około 9000 punktów bukmacherskich.
synchronised swimming
Synchronised swimming is a combination of swimming, dance, and gymnastics.
Lernen beginnen
pływanie synchroniczne
Pływanie synchroniczne to kombinacja pływania, tańca i gimnastyki.
front-runner
Green is one of the front-runners in the competition.
Lernen beginnen
faworyt, główny kandydat
Green jest jednym z faworytów w tym konkursie.
to get the ball rolling
Let’s get the ball rolling, shall we? Who wants to speak first?
Lernen beginnen
rozpoczynać/zaczynać coś
No to zacznijmy. Kto chce się wypowiedzieć pierwszy?
to be on the ball
What you need is an assistant that’s on the ball unlike that scatterbrained Claire.
Lernen beginnen
mieć głowę na karku
Potrzebna ci asystentka, która ma głowę na karku, w przeciwieństwie do tej roztrzepanej Claire.
to be out of one’s league
Get real mate, Lucy’s out of your league. She’s rich and beautiful.
Lernen beginnen
być poza czyimś zasięgiem/nie dla kogoś
Bądź realistą, chłopie, Lucy jest poza twoim zasięgiem. Jest piękna i bogata.
to jump the gun
Aren’t we jumping the gun here talking about marriage? We only met last month.
Lernen beginnen
popełnić falstart, zbytnio się z czymś pospieszyć
Czy zbytnio się nie spieszymy z tym ślubem? Poznaliśmy się dopiero w zeszłym miesiącu.
no sweat
I’ll help you fix the laptop, no sweat.
Lernen beginnen
nie ma problemu, nie ma sprawy
Pomogę ci naprawić laptop, nie ma sprawy.
the home stretch
We’ve been working on this project for a year, but we’ve entered the home stretch now.
Lernen beginnen
ostatni etap, ostatnia prosta
Pracujemy nad tym projektem od roku, ale jesteśmy już na ostatniej prostej.
to pace oneself
What I need to learn is to pace myself when running. I always end up out of breath.
Lernen beginnen
wyznaczać sobie tempo, rytm (np. w biegu)
Muszę się nauczyć wyznaczać sobie tempo w czasie biegania. Zawsze pod koniec mam zadyszkę.
to call the shots
I’m afraid you’re not in the position to call the shots here.
Lernen beginnen
wydawać rozkazy, polecenia, dyktować warunki
Obawiam się, że to nie ty tutaj dyktujesz warunki.
to blow the whistle on sb
Sally blew the whistle on bullying practices in the company.
Lernen beginnen
zdemaskować kogoś/coś, zwrócić uwagę na coś
Sally zdemaskowała praktyki mobbingu w firmie.
to be plain sailing
If you have studied, the test tomorrow should be plain sailing.
Lernen beginnen
pójść jak po maśle, być jak bułka z masłem
Jeśli się uczyłeś, to jutrzejszy test powinien ci pójść jak po maśle.
to jump in at the deep end
On-the-job training is the best. Just jump in at the deep end and you’ll be fine.
Lernen beginnen
skakać na głęboką wodę
Szkolenie w ramach pracy jest najlepsze. Po prostu skocz na głęboką wodę i będzie okej.
mutton dressed as lamb
Are you sure I look fine? I don’t want look like mutton dressed as lamb.
Lernen beginnen
z tyłu liceum, z przodu muzeum
Na pewno wyglądam dobrze? Nie chcę wyglądać jak z tyłu liceum, z przodu muzeum.
dressed to kill
In her red evening gown Emily was dressed to kill.
Lernen beginnen
wyglądać zabójczo
Emily wyglądała zabójczo w czerwonej sukni wieczorowej.
figure-hugging
You would look stunning in that figure-hugging dress.
Lernen beginnen
dopasowany, podkreślający figurę
W tej dopasowanej sukience wyglądałabyś olśniewająco.
floordrobe
When will you clean up that floordrobe at last?
Lernen beginnen
sterta ciuchów na podłodze (zamiast w szafie)
Kiedy wreszcie posprzątasz tę stertę ciuchów na podłodze?
plus-size
These days many shops offer plus-sizes, which were so hard to buy in the past.
Lernen beginnen
duży rozmiar
Dzisiaj wiele sklepów oferuje duże rozmiary, które kiedyś ciężko było kupić.
wedges
I’ll never understand how you can wear those wedges. I’d trip all the time.
Lernen beginnen
buty na koturnie
Nigdy nie zrozumiem, jak możesz nosić te buty na koturnie. Ja bym się ciągle potykała.
thong
I bet she was wearing a thong.
Lernen beginnen
stringi
Założę się, że miała na sobie stringi.
ace up one’s sleeve
This is not over yet. I’m sure they have an ace up their sleeve.
Lernen beginnen
mieć coś w zanadrzu, mieć asa w rękawie
To jeszcze nie koniec. Jestem pewna, że mają coś w zanadrzu.
hand-me-down
My mum used to make me wear my sister’s hand-me-downs when I was little.
Lernen beginnen
używane ubranie
Kiedy byłam mała, mama kazała mi nosić używane ubrania po mojej siostrze.
one-size-fits-all
Is it possible that all these one-size-fits-all clothes fit all figures?
Lernen beginnen
w rozmiarze uniwersalnym
Czy to możliwe, żeby wszystkie ubrania w rozmiarze uniwersalnym pasowały do każdej figury?
in one’s birthday suit
Kids usually have no problem having a bath together in their birthday suits.
Lernen beginnen
jak kogoś Pan Bóg stworzył, na golasa
Dzieci zwykle nie mają problemu z tym, żeby się kąpać razem na golasa.
I’ll eat my hat
I’ll eat my hat if Bill meets the deadline. He’s always behind schedule.
Lernen beginnen
kaktus mi wyrośnie na dłoni
Kaktus mi wyrośnie na dłoni, jeśli Bill zmieści się w terminie. Zawsze ma opóźnienia.
to give sb the boot
They gave me the boot last month, said I couldn’t do the job right.
Lernen beginnen
wylać, wykopać kogoś z pracy
Wylali mnie w zeszłym miesiącu, powiedzieli, że nie wykonuję dobrze mojej pracy.
to wear the trousers
Tom may think otherwise, but it’s Betty who wears the trousers in their family.
Lernen beginnen
nosić spodnie (być osobą decydującą w rodzinie)
Tom może sobie myśleć inaczej, ale to Betty nosi spodnie u nich w rodzinie.
to dig one’s heels in
The more we tried to convince her, the more she dug her heels in.
Lernen beginnen
upierać się przy swoim
Im bardziej staraliśmy się ją przekonać, tym bardziej upierała się przy swoim.
at the drop of a hat
You can’t expect me to quit my job and emmigrate at the drop of a hat.
Lernen beginnen
natychmiast, bez wahania
Nie możesz oczekiwać, że rzucę pracę i natychmiast wyemigruję.
to get hot under the collar
My son always gets hot under the collar when I ask him where he’s going.
Lernen beginnen
wściekać się, gotować się ze złości
Mój syn zawsze się wścieka, kiedy go pytam, dokąd idzie.
out-of-pocket
All out-of-pocket expenses are reimbursed by the company.
Lernen beginnen
z własnej kieszeni (płacić za coś)
Wszystkie wydatki opłacone z własnej kieszeni będą zwrócone przez firmę.
out of a job
I’ve been out of a job for half a year now. I’m getting more and more frustrated.
Lernen beginnen
bez pracy
Jestem bez pracy od pół roku. Zaczynam być coraz bardziej sfrustrowany.
golden parachute
As a CEO he received a golden parachute when the company was taken over.
Lernen beginnen
wysoka, hojna odprawa
Jako dyrektor zarządzający dostał hojną odprawę po tym, jak jego firma została przejęta.
dead-end job
How long have you been stuck in that dead-end job? It’s time you changed it.
Lernen beginnen
praca bez perspektyw
Jak długo się kisisz w tej pracy bez perspektyw? Czas, żebyś ją zmienił.
gig economy
In a gig economy, most jobs are assigned to freelance workers and independent contractors.
Lernen beginnen
ekonomia na żądanie
W ekonomii na żądanie większość pracy zleca się wolnym strzelcom i wykonawcom niezależnym.
work placement
A work placement allows you to get practical training and experience.
Lernen beginnen
praktyka, staż w zakładzie pracy
Staż w zakładzie pracy pozwala na naukę w praktyce i zdobycie doświadczenia.
one’s opposite number
The Prime Minister is in a meeting with his Polish opposite number.
Lernen beginnen
czyjś odpowiednik
Premier jest na spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem.
to walk off the job
Bus drivers in the capital have walked off the job.
Lernen beginnen
porzucić miejsce pracy (na znak protestu)
Kierowcy autobusów w stolicy porzucili swoje miejsca pracy.
to pension sb off
I’m being pensioned off. The boss’s son is going to get my job.
Lernen beginnen
wysyłać kogoś na emeryturę
Wysyłają mnie na emeryturę. Syn szefa ma przejąć moje stanowisko.
bloodletting
Many positions have already been eliminated in our company and the bloodletting continues.
Lernen beginnen
masowe zwolnienia
W naszej firmie skasowano już wiele stanowisk, a masowe zwolnienia nadal trwają.
to demote sb
If I were demoted, I’d definitely quit the job.
Lernen beginnen
degradować (pracownika)
Gdybym został zdegradowany, na pewno rzuciłbym pracę.
treadmill
This job seems to be an endless treadmill – reports and meetings day in, day out.
Lernen beginnen
kierat, monotonna praca
Ta praca to prawdziwy kierat: raporty i spotkania dzień w dzień.
constructive dismissal
Constructive dismissal is a situation where the employee is forced to leave his or her job.
Lernen beginnen
wymuszone zwolnienie
Wymuszone zwolnienie to sytuacja, w której pracownik jest zmuszony do odejścia.
minimum wage
Mike’s working in a restaurant, making minimum wage, but he gets lots of tips.
Lernen beginnen
płaca minimalna, minimalna stawka
Mike pracuje w restauracji za minimalną stawkę, ale dostaje dużo napiwków.
to be paid peanuts
If you’d gone to university, you wouldn’t be paid peanuts working in a fast food place.
Lernen beginnen
zarabiać marne grosze
Gdybyś kiedyś poszedł na studia, dziś nie zarabiałbyś marnych groszy w fast foodzie.
labour-intensive
It is obvious that developing a new drug is both time-consuming and labour-intensive.
Lernen beginnen
pracochłonny, wymagający dużego nakładu pracy
Wiadomo, że opracowanie nowego leku jest czasochłonne i wymaga dużego nakładu pracy.
man-hour
We could save many man-hours if we implemented that new computer system.
Lernen beginnen
roboczogodzina
Zaoszczędzilibyśmy dużo roboczogodzin, gdybyśmy wprowadzili ten nowy system komputerowy.
zero hour contract
Zero hour contracts are usually for piece work or on call work.
Lernen beginnen
umowa śmieciowa, kontrakt zerowy
Umowy śmieciowe są zwykle na konkretne zlecenie lub na wezwanie.
fixed-term contract
Sam’s employed under a fixed-term contract, he hopes it’ll be renewed regularly.
Lernen beginnen
umowa na czas określony
Sam jest zatrudniony na umowę na czas określony i ma nadzieję, że będą mu ją regularnie przedłużać.
Johnny-come-lately
I won’t be told off by some Johnny-come-lately. I know my job inside and out.
Lernen beginnen
nowicjusz
Nie będzie mnie tu jakiś nowicjusz ochrzaniał. Znam swoją pracę od podszewki.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.