E Dla Zaawansowanych 1 C1

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to fall through
Her plans fell through when she had to return home to look after her sick father.
Lernen beginnen
nie powieść się
Jej plany nie powiodły się, bo musiała wrócić do domu i opiekować się chorym ojcem.
to call on somebody
Call on me tonight. We will discuss the matter further.
Lernen beginnen
wpaść do kogoś
Wpadnij do mnie dziś wieczorem. Przedyskutujemy sprawę szczegółowo.
to be cut up
He was really cut up when he failed his exam.
Lernen beginnen
być zmartwionym
Był naprawdę zmartwiony, gdy nie zdał egzaminu.
to be getting on for
Mary is getting on for forty, isn’t she?
Lernen beginnen
zbliżać się do określonego wieku
Mary zbliża się już do czterdziestki, prawda?
to look into
The police will have to look into this matter more deeply as it is all very suspicious.
Lernen beginnen
przeanalizować
Policja będzie musiała przeanalizować sprawę, bo to wygląda bardzo podejrzanie.
to turn up
By the time they turned up, all the tickets had been sold out.
Lernen beginnen
pojawić się
Do czasu kiedy się pojawili, wszystkie bilety zostały już sprzedane.
to get over something
He never really got over his wife’s death.
Lernen beginnen
dojść do siebie
Jeszcze nie doszedł do siebie po śmierci żony.
to put off
The match had to be put off because of the bad weather.
Lernen beginnen
odłożyć (w czasie)
Mecz musiał zostać odłożony ze względu na złą pogodę.
to break up
When do English schools break up for the holidays?
Lernen beginnen
zamykać
Od kiedy szkoły w Anglii są zamknięte na przerwę wakacyjną?
to come into
Ian came into a lot of money on his grandfather’s death.
Lernen beginnen
odziedziczyć fortunę
Ian odziedziczył fortunę po śmierci dziadka.
to turn down
She decided to turn down the job offer because the salary was too low.
Lernen beginnen
odrzucać
Zdecydowała się odrzucić ofertę pracy z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia.
to put somebody up
If you are ever in London, remember I will always put you up.
Lernen beginnen
przenocować kogoś
Jeśli kiedykolwiek będziesz w Londynie, pamiętaj, że zawsze możesz u mnie przenocować.
to break down into
All food that we eat break down in our stomach into proteins, carbs and fats.
Lernen beginnen
rozpadać się na
Wszystko co jemy, rozpada się w żołądku na białka, węglowodany i tłuszcze.
to get by
The Browns didn’t have much money, but somehow they managed to get by.
Lernen beginnen
przetrwać
Brownowie nie mieli zbyt dużo pieniędzy, ale jakoś udało im się przetrwać.
to run up against
Our neighbours ran up against some problems when they wanted to sell their antique furniture.
Lernen beginnen
napotkać
Nasi sąsiedzi napotkali pewne problemy podczas sprzedaży swoich antycznych mebli.
to take off
You should see Bill take off our new boss, the way he does it is inimitable.
Lernen beginnen
naśladować
Powinieneś zobaczyć Billa, jak naśladuje naszego szefa. Sposób, w jaki to robi, jest absolutnie nie do podrobienia.
to tell somebody off
The teacher had to tell the children off again as they were extremely naughty.
Lernen beginnen
skarcić
Nauczyciel musiał znowu skarcić dzieci, ponieważ były bardzo niegrzeczne.
to set up
He set up a company which made computers and became a millionaire within a few years.
Lernen beginnen
założyć
Założył firmę produkującą komputery i w ciągu kilku lat stał się milionerem.
to wear out
I bought a pair of high quality shoes in the hope that they will not wear out too soon.
Lernen beginnen
zniszczyć
Kupiłam parę butów dobrej jakości z nadzieją, że zbyt szybko się nie zniszczą.
to get round to doing something
I still haven’t got round to gutting this carp for Christmas Eve.
Lernen beginnen
zabrać się do czegoś
Jeszcze się nie zabrałem do obrabiania karpia na wigilię.
to give in
She strongly suggested that the Parliament would not give in to terrorist demands.
Lernen beginnen
ulegać
Wyraźnie zasugerowała, aby parlament nie ulegał żądaniom terrorystów.
stroppy
My wife is always getting stroppy when I have a day off.
Lernen beginnen
zrzędliwy
Moja żona zawsze, kiedy mam wolne, staje się zrzędliwa.
submissive
You shouldn’t be so submissive to your parents, since you stopped being a child long ago.
Lernen beginnen
uległy
Powinieneś przestać być taki uległy w stosunku do rodziców, dawno przestałeś już być dzieckiem.
sedate
I could have asked my grandfather, a good sedate old man, for advice, but I didn’t.
Lernen beginnen
stateczny
Mogłem poprosić o radę mojego dziadka – dobrego, statecznego człowieka, ale nie zrobiłem tego.
classy
I admire Martha, she is such a classy lady.
Lernen beginnen
szykowny
Podziwiam Martę, jest naprawdę szykowną kobietą.
bawdy
Mark is always telling bawdy jokes.
Lernen beginnen
sprośny
Mark zawsze opowiada sprośne żarty.
callousness
Her husband had many bad qualities and could even display a certain cruelty and callousness of disposition.
Lernen beginnen
bezduszność
Jej mąż miał wiele złych cech, okazywał nawet okrucieństwo i bezduszność.
pushy
My boss is always very pushy about introducing his own ideas.
Lernen beginnen
nachalny
Mój szef jest bardzo nachalny w forsowaniu swoich pomysłów.
courteous
I am not just being courteous, it is my sincere recognition of your hard work.
Lernen beginnen
uprzejmy
Nie robię tego, dlatego, że jestem uprzejmy, ale jest to moje szczere uznanie dla twojej ciężkiej pracy.
chauvinistic
Brian’s manager is very chauvinistic and he employs only men.
Lernen beginnen
szowinistyczny
Szef Briana jest wyjątkowo szowinistyczny, zatrudnia tylko mężczyzn.
magnanimous
It would be very magnanimous of the European countries to accept as many refugees as it is possible.
Lernen beginnen
wielkoduszny
Byłoby to wielkoduszne ze strony państw europejskich, przyjąć jak największą liczbę uchodźców.
scintillating
The audience loved his scintillating wit.
Lernen beginnen
błyskotliwy
Publiczności bardzo się spodobał jego błyskotliwy humor.
vivacious
My middle-aged uncle brought along his new wife to our party, a vivacious blonde, some 20 years his junior.
Lernen beginnen
żywiołowy
Mój wujek, mężczyzna w średnim wieku, przyprowadził na nasze przyjęcie swoją nową żonę, o jakieś 20 lat od niego młodszą żywiołową blondynkę.
convivial
Convivial by nature, Mark is naturally fond of good food and drinking.
Lernen beginnen
towarzyski
Mark jest towarzyski z natury, a dodatkowo lubi dobre jedzenie i picie.
indefatigable
John is literally indefatigable, he always seems to have such reserves of energy that he never tires.
Lernen beginnen
niezmordowany
John jest dosłownie niezmordowany, zawsze wydaje się mieć takie pokłady energii, że nigdy się nie męczy.
chiropodist
She is a trained chiropodist but the scar on her cheek puts the clients off.
Lernen beginnen
pedikiurzystka
Jest doświadczoną pedikiurzystką, ale blizna na jej policzku odstrasza klientów.
tint
Hair tint may fade over time but it will never wash out completely.
Lernen beginnen
farba
Farba do włosów może z czasem stracić na intensywności, ale nigdy zupełnie się nie zmyje.
sagging
The pharmacist advised me to apply vitamin A cream on the sagging skin on my neck.
Lernen beginnen
obwisły
Farmaceutka poradziła mi używanie kremu z witaminą A na obwisłą skórę szyi.
comedo
Removing the comedo from my forehead wasn’t as painful as I thought.
Lernen beginnen
zaskórniak
Usunięcie zaskórniaka na czole wcale nie było tak bolesne, jak myślałam.
discolouration
Sometimes skin discolouration can be mistaken for a suntan.
Lernen beginnen
przebarwienie
Czasem przebarwienie skóry może być mylone z opalenizną.
to volumise
To volumise your hair, allow it to dry naturally for 15 minutes and then apply volumising mousse.
Lernen beginnen
nadawać objętości
Żeby nadać objętości włosom, pozwól im schnąć naturalnie przez kwadrans, a następnie użyj pianki.
to rejuvenate
Banana and cream mask is the best home-made preparation remedy to rejuvenate your skin.
Lernen beginnen
odmłodzić
Maseczka z bananów i śmietany jest najlepszym domowym sposobem na odmłodzenie skóry.
concealer
I should have used a lighter concealer on the nose, shouldn’t I?
Lernen beginnen
korektor (kosmetyczny)
Powinnam była użyć jaśniejszego korektora na nos, prawda?
to smudge
I’ve heard about mascaras that never smudge but I’m afraid this is only a marketing slogan.
Lernen beginnen
rozmazywać się
Słyszałam o maskarach, które się nigdy nie rozmazują, ale obawiam się, że to tylko hasło marketingowe.
cuticle
Be careful with cutting the cuticles as they protect the root of your nails from bacteria.
Lernen beginnen
skórka
Bądź ostrożny przy wycinaniu skórek, ponieważ chronią one nasadę paznokcia przed bakteriami.
to moisten
Moisten a cotton pad with a toner and cleanse your face, otherwise the dirt will stay in the creases of the eyelids.
Lernen beginnen
zwilżać
Zwilż wacik tonerem i oczyść twarz, w przeciwnym razie bród pozostanie w załamaniu powiek.
blusher
One more stroke of the blusher and you are ready.
Lernen beginnen
róż do policzków
Jeszcze jedno pociągnięcie różem do policzków i gotowe.
stretch mark
You can get rid of almost all stretch marks provided you follow the advice of your cosmetologist.
Lernen beginnen
rozstęp
Możesz się pozbyć prawie wszystkich rozstępów pod warunkiem, że będziesz się stosować do zaleceń kosmetologa.
to exfoliate
The next step will be to exfoliate the dead skin cells.
Lernen beginnen
złuszczać
Następnym krokiem będzie złuszczenie martwego naskórka.
disposable
Make sure the manicurist puts on disposable gloves before she starts filing your nails.
Lernen beginnen
jednorazowego użytku
Upewnij się, że manikiurzystka włożyła rękawiczki jednorazowego użytku, zanim zacznie piłować ci paznokcie.
lather
Look at you! You still have lather on your ears!
Lernen beginnen
piana
Spójrz na siebie! Jeszcze masz pianę na uszach!
pumice
I don’t remember putting a pumice into the trolley.
Lernen beginnen
pumeks
Nie przypominam sobie, żebym wkładała pumeks do wózka na zakupy.
crow’s feet
I’d rather call my crow’s feet laugh lines.
Lernen beginnen
kurze łapki
Wolę nazywać kurze łapki wokół oczu zmarszczkami spowodowanymi częstym uśmiechaniem się.
clump
Has anybody heard of any tricks how to get rid of clumps in your mascara?
Lernen beginnen
grudka
Czy ktoś słyszał o sposobach pozbycia się grudek w tuszu do rzęs?
to cake
The mask cakes on my face within a few seconds.
Lernen beginnen
zasychać
Maseczka na twarzy zasycha w ciągu kilku sekund.
brittle
Adopting a proper diet, you can also strengthen your weak brittle nails.
Lernen beginnen
łamliwy
Stosując właściwą dietę, możesz również wzmocnić słabe, łamliwe paznokcie.
to accentuate
This make-up artist can work miracles. You will have your eyes accentuated as never before.
Lernen beginnen
podkreślać
Ta wizażystka czyni cuda. Podkreśli piękno twoich oczu jak nikt wcześniej.
a T-zone
Thanks to drinking a lot of mineral water, the T-zone on your face is not as oily as it used to be.
Lernen beginnen
strefa T
Dzięki piciu dużej ilości wody mineralnej strefa T na twojej twarzy nie jest tak tłusta, jak była kiedyś.
perm
Fresh colour will stay on your hair longer if you have a perm done after waiting at least two weeks.
Lernen beginnen
trwała
Intensywny kolor pozostanie na włosach dłużej, jeśli zrobisz trwałą co najmniej dwa tygodnie później.
lip gloss
I was surprised to see how many lip gloss shades you can fit in your handbag.
Lernen beginnen
błyszczyk do ust
Zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam, ile odcieni błyszczyków do ust można mieć w torebce.
gnarled
Grandma’s gnarled hands must have done a lot of work in their time.
Lernen beginnen
powykręcany
Powykręcane ręce babci świadczyły o ciężkiej pracy, którą musiała wykonywać przez wiele lat.
unkempt
Her unkempt hair made her look very girlish.
Lernen beginnen
rozczochrany
Rozczochrane włosy sprawiły, że wyglądała bardzo dziewczęco.
bunch
My grandma used to put my hair in two nice bunches with red ribbons.
Lernen beginnen
kitka
Babcia zawsze robiła mi dwie kitki ozdobione czerwonymi kokardkami.
to turn heads
Her attractive appearance always turns her colleagues’ heads.
Lernen beginnen
przyciągać wzrok wyglądem
Jej atrakcyjny wygląd zawsze przyciągał wzrok kolegów z pracy.
presentable
He advised me to look presentable this time as it was a very important meeting.
Lernen beginnen
dobrze się prezentujący
Radził, żebym się tym razem dobrze prezentowała, bo spotkanie jest bardzo ważne.
stooped
His stooped silhouette was recognisable from a long distance.
Lernen beginnen
zgarbiony
Jego zgarbioną sylwetkę można było rozpoznać z dużej odległości.
hourglass figure
She told me not to dress like this as it doesn’t emphasise my hourglass figure.
Lernen beginnen
sylwetka w kształcie klepsydry
Powiedziała, żebym się tak nie ubierała, bo w ten sposób nie podkreślam swojej sylwetki w kształcie klepsydry.
dreadlocks
I can’t stand looking at your dirty and neglected dreadlocks any longer!
Lernen beginnen
dredy
Już nie mogę znieść twoich brudnych i zaniedbanych dredów!
wiry
The man was your age but tall and wiry.
Lernen beginnen
szczupły i umięśniony
Mężczyzna był w twoim wieku, ale był wysoki, szczupły i umięśniony.
sloppy
You are as sloppy as a little child, you always have your T-shirt back to front.
Lernen beginnen
niechlujny
Jesteś niechlujny jak małe dziecko, zawsze masz T-shirt tył na przód.
swarthy
Her complexion is swarthy, as if she is tanned.
Lernen beginnen
śniady
Ma śniadą cerę, jakby była opalona.
curvaceous
She was perfect with her curvaceous figure and lovely face.
Lernen beginnen
o zaokrąglonych kształtach
Miała idealną figurę o zaokrąglonych kształtach i piękną twarz.
dressed up to the nines
They were dressed up to the nines so, I think, they were going to Sandra’s wedding.
Lernen beginnen
odświętnie ubrany
Byli odświętnie ubrani, więc myślę, że jechali na ślub Sandry.
hunky
Not only is her boyfriend big and hunky, he’s also a gifted cook.
Lernen beginnen
przystojny
Jej chłopak jest nie tylko wysoki i przystojny, jest również utalentowanym kucharzem.
flat-chested
If I weren’t a model, I wouldn’t like to be as flat-chested as I am.
Lernen beginnen
płaska (klatka piersiowa)
Gdybym nie była modelką, nie chciałabym być tak płaska, jak jestem.
statuesque
This dress looks best on such a tall, statuesque woman.
Lernen beginnen
posągowy
Ta sukienka najbardziej pasuje do wysokich, posągowych sylwetek.
mousy
I will always be dyeing my hair as I hate its mousy colour.
Lernen beginnen
mysi (kolor)
Zawsze będę farbować włosy, bo nie znoszę ich mysiego koloru.
heavyset
Being so heavyset, he could be a weight lifter.
Lernen beginnen
krępy
Ktoś tak krępy, jak on, mógłby być ciężarowcem.
lanky
Although he eats like a horse, he still looks lanky.
Lernen beginnen
tyczkowaty
Chociaż dużo je, nadal wygląda tyczkowato.
well turned out
Nobody thought he could be so well turned out.
Lernen beginnen
elegancko ubrany
Nikt nie sądził, że potrafi się tak elegancko ubrać.
to go bald
All men in his family start going bald in their early twenties.
Lernen beginnen
łysieć
Wszyscy mężczyźni w jego rodzinie zaczynają łysieć w wieku dwudziestu kilku lat.
lacklustre
Suddenly, Tim’s normally lacklustre face turned bright.
Lernen beginnen
nijaki
Nagle, zawsze nijaka twarz Tima, rozpromieniła się.
scrawny
Fortunately, he’s recovered but still he’s pale and scrawny.
Lernen beginnen
kościsty
Na szczęście doszedł już do siebie, ale nadal jest blady i kościsty.
well-groomed
She’s always well-groomed and has perfectly done makeup.
Lernen beginnen
zadbany
Jest zawsze zadbana i ma idealnie wykonany makijaż.
lingerie
I like the latest lingerie line for larger-busted women.
Lernen beginnen
bielizna
Podoba mi się najnowsza kolekcja bielizny dla kobiet o dużym biuście.
hoody
Hoodies in different colours are my teenage daughter’s favourite outfit.
Lernen beginnen
bluza z kapturem
Bluzy z kapturem w różnych kolorach to ulubiony ubiór mojej nastoletniej córki.
magenta
Show me that new magenta dress of yours, I have no idea what the colour looks like.
Lernen beginnen
kolor fuksji
Pokaż mi tę swoją sukienkę w kolorze fuksji – nie mam pojęcia, jak wygląda ten kolor.
odd socks
If someone wears odd socks, what does it say about that person?
Lernen beginnen
skarpety nie do pary
Jeśli ktoś zakłada skarpety nie do pary, co to świadczy o tej osobie?
Velcro
Shoes with Velcro fasteners are ideal for small children, who don’t know how to tie shoelaces.
Lernen beginnen
rzep
Buty na rzep są wprost idealnym rozwiązaniem dla małych dzieci, które jeszcze nie potrafią wiązać sznurówek.
fleece
My favourite sweatshirt is made of cosy fleece.
Lernen beginnen
polar
Moja ulubiona bluza zrobiona jest z miłego w dotyku polaru.
long johns
My grandfather doesn’t like cold rooms so he often sleeps in his long johns.
Lernen beginnen
kalesony
Mój dziadek nie lubi zimnych pomieszczeń, więc często śpi w kalesonach.
dungarees
Dungarees have gone out of fashion, don’t you think?
Lernen beginnen
ogrodniczki
Noszenie ogrodniczek wyszło z mody, nie sądzisz?
stilettos
I told you not to wear stilettos for the dancing competition.
Lernen beginnen
szpilki
Powiedziałam ci, żebyś nie zakładała szpilek na konkurs tańca.
clogs
When you wear clogs, running can be difficult.
Lernen beginnen
chodaki
Kiedy masz na sobie chodaki, bieganie może sprawiać trudność.
to let out
I gained some weight and had to let out my clothes.
Lernen beginnen
poszerzyć (o ubraniu)
Przybrałam na wadze i musiałam poszerzyć ubrania.
tuxedo
Renting a tuxedo can be so expensive that it is sometimes better to buy a used one.
Lernen beginnen
smoking
Wypożyczenie smokingu czasami bywa tak kosztowne, że lepiej już kupić używany.
to put something on inside out
When you put something on inside out, you will have a nice surprise later in that day.
Lernen beginnen
założyć na lewą stronę
Jeśli założysz coś na lewą stronę, będziesz mieć miłą niespodziankę tego dnia.
corset
Women used to wear corsets to look thinner and therefore more attractive.
Lernen beginnen
gorset
Kobiety zwykły nosić gorsety, żeby wyglądać szczuplej i tym samym atrakcyjniej.
bathrobe
I wish I hadn’t stained my bathrobe with hair dye.
Lernen beginnen
szlafrok kąpielowy
Szkoda, że poplamiłam sobie szlafrok farbą do włosów.
overalls
These soiled overalls didn’t help him look like a gentleman.
Lernen beginnen
kombinezon
Ten ubrudzony ziemią kombinezon powodował, że mężczyzna nie przypominał gentlemana.
cassock
It must be hard for priests to wear cassocks, when it is very hot outside.
Lernen beginnen
sutanna
W upalny dzień księżom musi być ciężko w sutannach.
mink coat
A friend of mine got a mink coat from her husband when she gave birth to a son.
Lernen beginnen
futro z norek
Jedna z moich koleżanek dostała od męża futro z norek, kiedy urodziła syna.
tattered clothes
Having spent two weeks alone in the jungle, Mark looked awful in his tattered clothes.
Lernen beginnen
obszarpane ubranie
Po dwóch tygodniach spędzonych samotnie w dżungli Mark wyglądał okropnie w tym obszarpanym ubraniu.
darned clothes
My neighbours are so hard-up, all of their 5 children wear darned clothes to school.
Lernen beginnen
cerowane ubranie
Moim sąsiadom tak źle się powodzi, że cała piątka ich dzieci nosi cerowane ubrania do szkoły.
stark naked
I saw a man running stark naked down the street the other day. He must have been mad.
Lernen beginnen
całkiem nagi
Widziałam niedawno całkiem nagiego mężczyznę biegnącego po ulicy. Musiał być szalony.
scantily clad
You must follow the dress code of our company, so do not come to work scantily clad, even in hot weather.
Lernen beginnen
skąpo ubrany
Musisz respektować zasady ubioru obowiązujące w naszej firmie, więc nie przychodź do pracy skąpo ubrana, nawet w gorące dni.
pumps
I love wearing pumps and have about 50 pairs of them at home.
Lernen beginnen
baleriny (buty)
Kocham baleriny i mam ich w domu około 50 par.
flip-flops
My sister lost her flip-flops on the beach yesterday.
Lernen beginnen
klapki
Moja siostra zgubiła swoje klapki wczoraj na plaży.
plimsolls
He was walking down the street in plimsolls that were flapping open.
Lernen beginnen
tenisówki
Szedł sobie ulicą w tenisówkach z na wpół oderwaną podeszwą.
pendant
A pendant wouldn’t be a good gift for her as she hates wearing things around her neck.
Lernen beginnen
wisiorek
Wisiorek nie jest dla niej dobrym prezentem, ponieważ nie znosi zakładać czegokolwiek na szyję.
mittens
I regret losing my favourite woollen mittens that my grandma gave me as a present.
Lernen beginnen
rękawiczki z jednym palcem
Żałuję, że zgubiłam moje ulubione wełniane rękawiczki z jednym palcem, które podarowała mi babcia.
shoehorn
Mr Brown is so fat that he can’t put any shoes on without a long shoehorn.
Lernen beginnen
łyżka do butów
Pan Brown jest tak gruby, że nie jest w stanie założyć żadnych butów bez pomocy długiej łyżki do butów.
dowry
He is said to be a dowry hunter.
Lernen beginnen
posag
Mówi się o nim, że jest łowcą posagów.
spouse
It is very important to see eye to eye with your spouse.
Lernen beginnen
małżonek, małżonka
To bardzo ważne, by dobrze się rozumieć z małżonkiem.
offspring
The study of genetics says that some diseases are handed down from parents to their offspring.
Lernen beginnen
potomstwo
Genetyka mówi, że niektóre choroby są przekazywane potomstwu przez rodziców.
black sheep of the family
John has always been the black sheep of the family since he dropped out of university.
Lernen beginnen
czarna owca w rodzinie
John został czarną owcą w rodzinie, kiedy wyrzucono go z uniwersytetu.
caress
Cats are especially responsive to a caress.
Lernen beginnen
pieszczota
Koty w sposób szczególny reagują na pieszczoty.
blood ties
Some American Presidents have blood ties to the British royal family.
Lernen beginnen
więzy krwi
Niektórych amerykańskich prezydentów łączą więzy krwi z brytyjską rodziną królewską.
seducer
Legendary Italian seducer Casanova is rumoured to have seduced hundreds of women.
Lernen beginnen
uwodziciel
Plotka głosi, że legendarny włoski uwodziciel Casanova uwiódł w swoim życiu setki kobiet.
infidelity
Infidelity in women is punishable by death in some Arab countries.
Lernen beginnen
niewierność
W niektórych krajach arabskich niewierność żon jest karana śmiercią.
marriage certificate
The marriage certificate as we know it, is only 178 years old.
Lernen beginnen
akt ślubu
Akt ślubu, jaki jest nam znany, ma dopiero 178 lat.
mistress
Alice Keppel was the mistress of King Edward VII.
Lernen beginnen
kochanka
Alice Keppel była kochanką króla Edwarda VII.
registrar
They were officially married in a civil ceremony in front of the registrar on Saturday 25th of December.
Lernen beginnen
urzędnik stanu cywilnego
Pobrali się podczas oficjalnej ceremonii w obecności urzędnika stanu cywilnego, w sobotę 25 grudnia.
remarry
It is unusual for people to remarry after they have been divorced.
Lernen beginnen
powtórnie brać ślub
To nietypowa sytuacja, gdy ludzie wcześniej rozwiedzeni, powtórnie biorą ślub.
widower
She got married to the governor, a widower twice her age.
Lernen beginnen
wdowiec
Poślubiła gubernatora, który był wdowcem dwa razy od niej starszym.
bachelor
Uncle Tom never married and towards the end of his life he had typical bachelor-like habits.
Lernen beginnen
stary kawaler
Wuj Tom nigdy się nie ożenił i pod koniec życia miał już nawyki typowe dla starych kawalerów.
lust
My friend is going to divorce her husband because of the lust he has for other women.
Lernen beginnen
pożądanie
Moja koleżanka ma zamiar rozwieść się z mężem z powodu jego pożądania w stosunku do innych kobiet.
banns
Mary and John had their banns read last Sunday.
Lernen beginnen
zapowiedzi
Przedślubne zapowiedzi Mary i Johna zostały ogłoszone w zeszłą niedzielę.
to confide in
I never confide in people I don’t trust.
Lernen beginnen
zwierzać się
Nigdy nie zwierzam się osobom, którym nie ufam.
close bond
The close bond that exists between twins has been the subject of scientific research for a long time.
Lernen beginnen
silna więź
Silna więź między bliźniętami jest przedmiotem badań naukowców od wielu lat.
to follow in somebody’s footsteps
Peter followed in his father’s footsteps and became a lawyer.
Lernen beginnen
pójść w czyjeś ślady
Piotr poszedł w ślady ojca i został prawnikiem.
infertility
Infertility has become a serious problem over the last few decades.
Lernen beginnen
bezpłodność
Bezpłodność stała się prawdziwym problemem w ciągu kilku ostatnich dekad.
peer pressure
In the movie entitled Thirteen, a 13 year old girl gets into crime due to peer pressure.
Lernen beginnen
presja grupy rówieśniczej
W filmie Trzynastka, trzynastoletnia dziewczyna wchodzi na drogę przestępstwa z powodu presji grupy rówieśniczej.
broken home
People from broken homes tend to divorce their spouses more often.
Lernen beginnen
rozbita rodzina
Małżonkowie z rozbitych rodzin rozwodzą się częściej.
to nurture
Most mothers share the same need to nurture and protect their children.
Lernen beginnen
pielęgnować
Większość matek charakteryzuje ta sama potrzeba pielęgnowania i opieki nad dziećmi.
to pamper
It’s high time they started to pamper the guests at that guest house after all these years of negligence.
Lernen beginnen
rozpieszczać
Najwyższy czas, żeby zaczęli rozpieszczać gości w tym pensjonacie po tych wszystkich latach zaniedbań.
amorous advances
The tigress turned down the amorous advances of the aggressive Bengal tiger.
Lernen beginnen
miłosne zaloty
Tygrysica odrzuciła miłosne zaloty agresywnego tygrysa bengalskiego.
dedication
I do appreciate your true dedication to our cause.
Lernen beginnen
oddanie
Naprawdę doceniam twoje oddanie naszej sprawie.
to wheel
The sight of a kid wheeling his parents’ big old bicycle had us completely slack-jawed.
Lernen beginnen
prowadzić (pojazd)
Widok dziecka prowadzącego ogromny, stary rower rodziców kompletnie nas zaskoczył.
angling
I never thought I’d be so keen on angling.
Lernen beginnen
wędkarstwo
Nigdy nie przypuszczałem, że zostanę miłośnikiem wędkarstwa.
scaling
Before we started scaling the cliff, he ordered me to put on the helmet.
Lernen beginnen
wspinaczka
Zanim rozpoczęliśmy wspinaczkę, kazał mi założyć kask.
to deal out
I took another pack of cards and dealt out five to each player.
Lernen beginnen
rozdawać karty
Wzięłam następną talię i rozdałam po pięć kart każdemu graczowi.
mediocre
But for Justin’s mediocre performance, they would have won the gold medal.
Lernen beginnen
kiepski
Gdyby nie kiepska gra Justina, zdobyliby złoty medal.
staunch
Before their son changed his team club colours, they had been staunch supporters of Manchester United.
Lernen beginnen
zagorzały
Zanim ich syn zmienił klub piłkarski, byli zagorzałymi kibicami Manchester United.
strenuous
Strenuous exertion will get you good results in a short time.
Lernen beginnen
wytężony
Wytężony wysiłek przyniesie dobre wyniki w krótkim czasie.
hooked on
I didn’t know that you can get hooked on chocolate!
Lernen beginnen
uzależniony od
Nie wiedziałam, że można się uzależnić od czekolady!
dabbler
I know I’m a dabbler, compared to you, but I’m trying to learn as much as possible about the jungle.
Lernen beginnen
amator
Wiem, że w porównaniu z tobą jestem amatorem, ale staram się nauczyć możliwie dużo o dżungli.
aficionado
Like most of his peers, he was an aficionado of rollerblading.
Lernen beginnen
miłośnik
Jak wielu jego rówieśników, był miłośnikiem jazdy na rolkach.
tripod
In spite of using the tripod, the pictures came out pretty blurred.
Lernen beginnen
statyw
Mimo że użyłam statywu, zdjęcia wyszły dosyć zamazane.
rendition
Have you heard their last rendition of this song?
Lernen beginnen
wykonanie
Słyszałeś ich ostatnie wykonanie tej piosenki?
perspiration
He wiped perspiration from his forehead and went on training.
Lernen beginnen
pot
Otarł pot z czoła i nadal ćwiczył.
zeal
Sorry, I must have misunderstood your zeal.
Lernen beginnen
zapał
Przepraszam, musiałam źle zrozumieć twój zapał.
fatigue
This is the first time I’ve seen fatigue on your face.
Lernen beginnen
zmęczenie
Pierwszy raz widzę zmęczenie na twojej twarzy.
stamina
The coach warned us that we’d need much more stamina in the second round.
Lernen beginnen
wytrzymałość
Trener ostrzegł nas, że musimy wykazać się jeszcze większą wytrzymałością w drugiej rundzie.
to outclass
Our school baseball team is said to have been outclassed by the junior opposition team this time.
Lernen beginnen
deklasować
Mówi się, że tym razem to juniorzy zdeklasowali naszą szkolną drużynę bejsbolową.
umpire
Everybody suspected that the umpire wouldn’t be impartial.
Lernen beginnen
sędzia
Wszyscy podejrzewali, że sędzia nie będzie bezstronny.
bridle
Hold the bridle tightly, otherwise you will fall off.
Lernen beginnen
uzda
Trzymaj mocno uzdę, bo inaczej spadniesz.
gum shield
Wearing gum shields in hockey is obligatory.
Lernen beginnen
ochraniacz na zęby
W hokeju noszenie ochraniaczy na zęby jest obowiązkowe.
orienteering
The school orienteering course has been subsidised by the local authorities.
Lernen beginnen
bieg na orientację
Szkolny tor do biegów na orientację został dofinansowany przez lokalne władze.
piste
The mayor arrived to celebrate the opening of a new piste.
Lernen beginnen
nartostrada
Burmistrz przyjechał, żeby uczcić otwarcie nowej nartostrady.
breaststroke
You will learn to swim breaststroke quickly provided you are able to move your legs simultaneously.
Lernen beginnen
żabka (styl klasyczny)
Szybko nauczysz się pływać żabką, pod warunkiem, że umiesz jednocześnie ruszać nogami.
respite
There was a little respite between the first and second halves.
Lernen beginnen
odpoczynek
Między połowami była tylko krótka chwila na odpoczynek.
to indulge
If I may indulge you, I will tell you how this all started.
Lernen beginnen
pozwalać sobie
Jeśli mogę sobie pozwolić, opowiem wam, jak to wszystko się zaczęło.
squid
Have you ever tried eating squid?
Lernen beginnen
kałamarnica
Czy kiedykolwiek jadłeś kałamarnicę?
sirloin
Henry enjoyed several different kinds of steaks, but the sirloin was his favourite.
Lernen beginnen
polędwica
Henry’emu smakowało kilka różnych rodzajów steków, ale ten z polędwicy był jego ulubionym.
delicacies
I didn’t expect to find such delicacies on the table, you must be a wonderful cook.
Lernen beginnen
frykasy
Nie spodziewałem się znaleźć takich frykasów na stole, musisz być świetną kucharką.
caraway
Caraway seeds are a good source of dietary fibre.
Lernen beginnen
kminek
Nasiona kminku są dobrym źródłem błonnika.
coriander
Drinking a few sips of coriander seed extract can be an effective remedy for many ailments.
Lernen beginnen
kolendra
Wypicie kilku łyków ekstraktu z nasion kolendry może być skutecznym lekarstwem na wiele dolegliwości.
savory
Summer savory is a herb suitable for freezing.
Lernen beginnen
cząber
Letni cząber jest ziołem nadającym się do mrożenia.
tarragon
What can I do with my freshly cut tarragon?
Lernen beginnen
estragon
Co można zrobić ze świeżo ściętym estragonem?
juniper
Chewing dried juniper berries refreshes one’s breath.
Lernen beginnen
jałowiec
Żucie suszonych ziaren jałowca odświeża oddech.
quince
Quince can be added to tea instead of lemon and is equally good and healthy.
Lernen beginnen
pigwa
Pigwa może być dodana do herbaty zamiast cytryny, bo jest równie smaczna i zdrowa.
sorrel
Sorrel soup is best served with hard boiled eggs.
Lernen beginnen
szczaw
Zupę szczawiową najlepiej podawać z jajkami na twardo.
to gut a fish
Nobody in our family is able to gut a fish.
Lernen beginnen
wypatroszyć rybę
Nikt w naszej rodzinie nie jest w stanie wypatroszyć ryby.
sprat
Smoked sprats contain high amounts of calcium.
Lernen beginnen
szprotka
Wędzone szprotki zawierają dużo wapnia.
curd
Curd is full of bacteria beneficial for the gut.
Lernen beginnen
zsiadłe mleko
W zsiadłym mleku znajduje się dużo pożytecznych bakterii dla jelit.
icing
My favourite doughnuts are the ones with icing on the top.
Lernen beginnen
lukier
Moje ulubione pączki to te z lukrem.
waffle
Waffles are very fattening, I am afraid.
Lernen beginnen
gofr
Obawiam się, że gofry są bardzo tuczące.
meringue
To make the meringue it is enough to whisk egg whites until stiff.
Lernen beginnen
beza
Zrobienie bezy polega głównie na ubiciu na sztywno białek jajka.
mouldy
Don’t eat this bread, the crust is mouldy on the sides.
Lernen beginnen
spleśniały
Nie jedz tego chleba, skórka jest spleśniała na brzegach.
stale
When we got lost in the mountains, stale bread was our only food.
Lernen beginnen
czerstwy
Kiedy zgubiliśmy się w górach, czerstwy chleb był naszym jedynym pożywieniem.
unpalatable
Drinks made from some bitter herbs are totally unpalatable.
Lernen beginnen
niesmaczny
Napoje zrobione z niektórych gorzkich ziół są strasznie niesmaczne.
defrost
This meat needs defrosting before you start doing anything with it.
Lernen beginnen
rozmrażać
To mięso wymaga rozmrożenia, zanim zaczniesz cokolwiek z nim robić.
stoner
I have been able to swiftly remove the stone from cherries, plums and olives since I bought this new stoner.
Lernen beginnen
drylownica
Odkąd mam tę nową drylownicę, mogę szybciej usuwać pestki z wiśni, śliwek i oliwek.
funnel
A funnel is a very useful kitchen utensil.
Lernen beginnen
lejek
Lejek jest bardzo pożytecznym kuchennym przyrządem.
ladle
It would be extremely hard to serve soup without a ladle.
Lernen beginnen
łyżka wazowa
Bardzo trudno byłoby nalać zupę bez łyżki wazowej.
to be peckish
By noon we were a bit peckish.
Lernen beginnen
być lekko głodnym
W okolicach południa byliśmy już lekko głodni.
to dawdle over one’s food
Don’t dawdle over your food, we don’t have much time.
Lernen beginnen
marudzić przy jedzeniu
Nie marudź przy jedzeniu! Nie mamy dużo czasu.
gluttony
His gluttony was notorious, but he was an athlete of great prowess.
Lernen beginnen
obżarstwo
Słynął z obżarstwa, ale był sportowcem o niespotykanej tężyźnie fizycznej.
square meal
I was made to eat a square meal although I wasn’t really hungry.
Lernen beginnen
obfity posiłek
Zostałem zmuszony do zjedzenia obfitego posiłku, choć nie byłem tak naprawdę głodny.
blinding
In the middle of the performance I was struck by a blinding headache.
Lernen beginnen
nieznośny
W połowie występu znów dopadł mnie nieznośny ból głowy.
to ease off
You should ease off the cakes before you get too fat.
Lernen beginnen
odpuszczać
Powinieneś odpuścić jedzenie ciasteczek, zanim będziesz zbyt gruby.
to unwind
A game of squash is just wonderful for unwinding after a stressful day at work.
Lernen beginnen
odprężać się
Gra w squasha jest najlepszym sposobem na odprężenie się po stresującym dniu w pracy.
blues
Eating a bar of dark chocolate is the best way to wash away the blues.
Lernen beginnen
chandra
Najlepszym sposobem na pozbycie się chandry jest zjedzenie tabliczki czekolady.
drowsy
The rainy weather made him very drowsy.
Lernen beginnen
senny
Deszczowa pogoda sprawiła, że poczuł się senny.
worn out
You look worn out. Have you been running or something?
Lernen beginnen
wyczerpany
Wyglądasz na wyczerpanego. Biegałeś, czy co?
exhilarated
I felt exhilarated because he was finally with us.
Lernen beginnen
szczęśliwy
Byłam szczęśliwa, ponieważ w końcu był z nami.
to gasp for breath
She was gasping for breath and had to stop.
Lernen beginnen
łapać oddech
Musiała się zatrzymać, żeby złapać oddech.
petrified
Although he was smiling, he was petrified.
Lernen beginnen
sparaliżowany strachem
Mimo że się uśmiechał, był sparaliżowany strachem.
overwhelmed
After the whole night spent in hospital, I feel overwhelmed by the number of suffering people.
Lernen beginnen
przytłoczony
Po całej nocy spędzonej w szpitalu czuję się przytłoczona liczbą cierpiących ludzi.
nausea
Concussion can often cause nausea or even vomiting.
Lernen beginnen
mdłości
Wstrząs mózgu często powoduje mdłości, a nawet wymioty.
well-being
A child’s well-being is of primary concern to most parents.
Lernen beginnen
dobre samopoczucie
Dobre samopoczucie dziecka jest największą troską rodziców.
susceptible to
If your immunity is low, you are susceptible to a whole host of illnesses.
Lernen beginnen
podatny na
Jeśli masz obniżoną odporność, jesteś podatny na wszelkie choroby.
psoriasis
Psoriasis is a skin disease that affects many Americans and it is still on the rise.
Lernen beginnen
łuszczyca
Łuszczyca jest chorobą skóry, która dotyka wiele milionów Amerykanów i zachorowalność na nią nadal wzrasta.
shingles
It is homeopathy that offers powerful remedies for shingles.
Lernen beginnen
półpasiec
To właśnie homeopatia oferuje skuteczne lekarstwa na półpasiec.
tetanus
You can prevent tetanus by getting all of your recommended vaccinations.
Lernen beginnen
tężec
Można zapobiec tężcowi poprzez przyjęcie wszystkich zalecanych szczepień.
pockmark
He had a very ugly face covered with spots and pockmarks.
Lernen beginnen
ślad po ospie
Miał bardzo brzydką twarz pokrytą krostami i śladami po ospie.
tinnitus
Constant tinnitus can be very annoying to the sufferer.
Lernen beginnen
szum uszny
Stały szum uszny może być bardzo uciążliwy.
cold sore
Research has shown that cold sores are caused by a viral infection.
Lernen beginnen
opryszczka
Badania wykazały, że opryszczkę powoduje zakażenie wirusem.
rickets
Rickets has almost been eradicated by the consumption of extra doses of vitamin D.
Lernen beginnen
krzywica
Krzywica została praktycznie wyeliminowana, dzięki przyjmowaniu dodatkowych dawek witaminy D.
German measles
German measles is very dangerous for pregnant women because it can cause birth defects.
Lernen beginnen
różyczka
Różyczka jest chorobą bardzo niebezpieczną dla kobiet w ciąży, ponieważ może powodować wady płodu.
scab
Not only did she have a scab on her forehead but also a bruise on her cheek.
Lernen beginnen
strupek
Nie tylko miała strupek na czole, lecz także siniec na policzku.
graze
Mary had bruises and grazes all over her body after her horrible car crash.
Lernen beginnen
obtarcie
Mary miała na ciele pełno siniaków i obtarć po tym strasznym wypadku.
crutches
As a result of war, there are many crippled people walking around using crutches.
Lernen beginnen
kule
Konsekwencją wojny są kalecy ludzie, poruszający się o kulach.
stretcher
Andrew remembers being carried on a stretcher. But later, because of a terrible headache, he lost consciousness.
Lernen beginnen
nosze
Andrew pamięta, że był niesiony na noszach. Później, z powodu silnego bólu głowy, stracił przytomność.
drip
After Stella had fainted in the office she was taken to hospital and put on a drip.
Lernen beginnen
kroplówka
Po tym, jak Stella zemdlała w biurze, została zabrana do szpitala i podłączono jej kroplówkę.
concussion
The two footballers collided on the pitch during the final minutes of the match and one of them suffered a severe concussion.
Lernen beginnen
wstrząs mózgu
Dwaj piłkarze zderzyli się na boisku w końcówce meczu i jeden z nich doznał poważnego wstrząsu mózgu.
shin
It was his younger brother who kicked him in the shin.
Lernen beginnen
goleń
To jego młodszy brat kopnął go w goleń.
temple
I prefer rubbing my temples with ointment to taking a painkiller.
Lernen beginnen
skroń
Wolę posmarować skronie maścią niż wziąć środek przeciwbólowy.
larynx
You can easily recognise that she has problems with her larynx.
Lernen beginnen
krtań
Łatwo możesz rozpoznać, że ma problemy z krtanią.
instep
I had my insteps carefully examined by the doctor.
Lernen beginnen
podbicie
Lekarz dokładnie zbadał podbicie moich stóp.
earlobe
She has a dark spot on her earlobe which looks like an earring.
Lernen beginnen
płatek ucha
Na płatku ucha ma ciemną plamkę, która wygląda jak kolczyk.
to flare one’s nostrils
I saw you flaring your nostrils every time I mentioned Jessica.
Lernen beginnen
rozszerzać nozdrza ze złości
Zauważyłam, jak rozszerzasz nozdrza ze złości za każdym razem, gdy wspominam o Jessice.
eardrum
I have difficulty hearing as I have the left eardrum perforated.
Lernen beginnen
błona bębenkowa
Mam problemy ze słuchem, ponieważ pękła mi błona bębenkowa w lewym uchu.
incisor
He had hardly any teeth, not to mention the incisors.
Lernen beginnen
siekacz
Nie miał prawie żadnych zębów, nie wspominając o siekaczach.
knuckles
I fell down and grazed all the knuckles on my right hand.
Lernen beginnen
knykieć
Upadłam i zadrapałam sobie wszystkie knykcie u prawej ręki.
kneecap
A shattered kneecap led to him withdrawing from the race.
Lernen beginnen
rzepka w kolanie
Strzaskana rzepka w kolanie uniemożliwiła mu wzięcie udziału w biegu.
vertebra
His wrestling career was brought to an end due to a cracked vertebra.
Lernen beginnen
kręg
Musiał zakończyć swoją zapaśniczą karierę z powodu pękniętego kręgu.
cornea
Do you know that damage to the cornea is the most frequent cause of blindness?
Lernen beginnen
rogówka
Czy wiesz, że uszkodzenie rogówki jest najczęstszą przyczyną ślepoty?
pelvis
She’s had an X-ray done and it turns out that she has a fractured pelvis.
Lernen beginnen
miednica
Zdjęcie rentgenowskie wykazało, że ma pękniętą miednicę.
breastbone
Put the hands on the breastbone and push thirty times.
Lernen beginnen
mostek
Połóż dłonie na mostku i uciskaj trzydzieści razy.
gall bladder
My grandmother had her gall bladder removed two years ago as she had many small stones in it.
Lernen beginnen
woreczek żółciowy
Moja babcia miała usunięty woreczek żółciowy dwa lata temu, ponieważ miała w nim dużo małych kamieni.
airway
Eucalyptus is good for clearing the airways.
Lernen beginnen
drogi oddechowe
Eukaliptus dobrze oczyszcza drogi oddechowe.
tonsils
Kindergarten children used to have their tonsils removed due to frequent throat infections.
Lernen beginnen
migdałki
Wiele przedszkolaków przechodziło zabieg usunięcia migdałków, gdy zbyt często się przeziębiały.
reactionary
We don’t want another reactionary in the party.
Lernen beginnen
reakcjonista
Nie potrzebujemy kolejnego reakcjonisty w partii.
secret ballot
The leaders of the party are elected by secret ballot every five years.
Lernen beginnen
tajne głosowanie
Przewodniczący partii są wybierani w tajnym głosowaniu co pięć lat.
ballot box
Under no circumstances can you open the ballot box before the voting finishes.
Lernen beginnen
urna wyborcza
Pod żadnym pozorem nie można otwierać urn wyborczych przed końcem głosowania.
nepotism
He was accused of nepotism and sentenced to two years in prison.
Lernen beginnen
nepotyzm
Został skazany na dwa lata więzienia za nepotyzm.
constituency
This is the constituency with the lowest number of people entitled to vote.
Lernen beginnen
okręg wyborczy
To okręg wyborczy z najmniejszą liczbą osób uprawnionych do głosowania.
state-run
State-run television is said to be biased.
Lernen beginnen
państwowy
Mówi się, że telewizja państwowa jest stronnicza.
refugee
It’s no use speculating about the exact numbers of refugees crossing the border.
Lernen beginnen
uchodźca
Nie ma sensu spekulować o dokładnej liczbie uchodźców przekraczających granicę.
disadvantaged
The Prime Minister got very concerned about the situation of disadvantaged minority groups.
Lernen beginnen
pokrzywdzony
Premier przejął się sytuacją pokrzywdzonych grup mniejszościowych.
incapacitated
I can’t decide on my own since I’ve been incapacitated.
Lernen beginnen
ubezwłasnowolniony
Nie mogę decydować o sobie, ponieważ jestem ubezwłasnowolniony.
to infringe
Should you feel your rights are being infringed, call our helpline.
Lernen beginnen
naruszać
Jeśli uważasz, że twoje prawa są naruszane, zadzwoń na naszą infolinię.
judiciary
The reforms in the judiciary will have been introduced by the beginning of next year.
Lernen beginnen
władza sądownicza
Reforma władzy sądowniczej zostanie wprowadzona do początku przyszłego roku.
work-to-rule
The work-to-rule among lorry drivers is expected to last for another seven days.
Lernen beginnen
strajk włoski
Strajk włoski kierowców ciężarówek ma trwać przez kolejne siedem dni.
to exploit
The leaders of the committee were accused of exploiting the party’s female members.
Lernen beginnen
wykorzystywać
Liderzy ugrupowania zostali oskarżeni o wykorzystywanie kobiet w partii.
leisure society
One day we will become a leisure society.
Lernen beginnen
społeczeństwo dobrobytu
Pewnego dnia staniemy się społeczeństwem dobrobytu.
to deport
Unless they stop rioting, they will be deported back to their countries.
Lernen beginnen
deportować
Jeśli nie przestaną wszczynać zamieszek, zostaną deportowani do swoich krajów.
incumbent
All incumbents in the party’s senior positions were the leader’s relatives.
Lernen beginnen
osoba piastująca urząd
Wszystkie osoby piastujące urząd w partii były krewnymi przewodniczącego.
compulsory
Taking part in the election debate is compulsory for all candidates.
Lernen beginnen
obowiązkowy
Udział w debacie wyborczej jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów.
to riot
Before the election, miners were rioting in the streets for several days.
Lernen beginnen
wszczynać rozruchy
Przed wyborami, górnicy przez kilka dni wszczynali zamieszki na ulicach miast.
the Speaker of the Parliament
If only he hadn’t been appointed the Speaker of the Parliament.
Lernen beginnen
marszałek sejmu
Szkoda, że został mianowany marszałkiem sejmu.
policy
I’m not sure what policy they will adopt next year but this one is unsuccessful.
Lernen beginnen
polityka
Nie jestem pewna, jaką politykę przyjmą w przyszłym roku, ale obecna jest niewydajna.
turnout
We didn’t expect the turnout to be so low this time.
Lernen beginnen
frekwencja wyborcza
Nie spodziewaliśmy się, że frekwencja wyborcza będzie tym razem tak niska.
truancy
I’ve never heard such a ridiculous reason for truancy.
Lernen beginnen
wagarowanie
Nigdy nie słyszałam tak śmiesznego powodu wagarowania.
charitable
He’s been a volunteer for a charitable organisation helping the homeless.
Lernen beginnen
charytatywny
Był wolontariuszem organizacji charytatywnej zajmującej się pomocą dla bezdomnych ludzi.
underprivileged
The fact that you are poor doesn’t mean that you are underprivileged.
Lernen beginnen
mający mniejsze prawa
To, że jesteś ubogi, nie oznacza, że masz mniejsze prawa.
intelligence
The police have received intelligence that a terrorist attack is being prepared.
Lernen beginnen
informacje wywiadowcze
Policja otrzymała informacje wywiadowcze, że przygotowywany jest zamach terrorystyczny.
chivalry
Chivalry is an admirable quality in modern men.
Lernen beginnen
rycerskość
Rycerskość u współczesnych mężczyzn jest cechą godną podziwu.
squire
Sancho Panza was the squire to a famous knight errant called Don Quixote.
Lernen beginnen
giermek
Sancho Panza był giermkiem słynnego błędnego rycerza zwanego Don Kichot.
suit of armour
The king told his knights to put on their suits of armour.
Lernen beginnen
zbroja
Król nakazał swoim rycerzom założenie zbroi.
shield
In the details of its construction the shield was innovative.
Lernen beginnen
tarcza
Jeśli chodzi o detale konstrukcji, ta tarcza była nowatorstwem.
chain mail
The archers in the Middle Ages were protected from the enemy’s arrows by a type of chain mail.
Lernen beginnen
kolczuga
Łucznicy w średniowieczu byli chronieni przed strzałami nieprzyjaciela przez rodzaj kolczugi.
gauntlet
Medieval knights used to wear leather gauntlets with metal plates to protect the hands in combat.
Lernen beginnen
rękawica
Średniowieczni rycerze nosili skórzane rękawice z metalowymi wstawkami, aby chronić ręce podczas walki.
hereditary title
I will have received my hereditary title by the time I am 18.
Lernen beginnen
tytuł dziedziczny
Do czasu, kiedy skończę 18 lat, otrzymam już swój tytuł dziedziczny.
retinue
By the time the king and his retinue reached the drawbridge, the enemy had flanked the castle.
Lernen beginnen
świta
Do czasu, kiedy król ze swoją świtą dotarli do mostu zwodzonego, wróg otoczył już zamek.
nobility
The nobility in this country used to have a lot of privileges in the past.
Lernen beginnen
szlachta
W przeszłości szlachta miała wiele przywilejów w tym kraju.
domain
He didn’t dare give up his power and his domain.
Lernen beginnen
włości
Nie odważył się oddać ani władzy, ani swoich włości.
peasants
The peasants of this village did nothing but complain.
Lernen beginnen
chłopi
Chłopi z tej wioski nie robili nic poza narzekaniem.
posterity
Pasteur and Lister will go down in posterity as the greatest figures in the history of medical science.
Lernen beginnen
potomność
Pasteur i Lister przejdą do potomności jako dwie największe postacie w dziejach medycyny.
illegitimate
The last days of the King were spent on endeavouring to secure the succession to the throne of his illegitimate son.
Lernen beginnen
nieślubny
Ostatnie dni króla były wypełnione staraniami o zapewnienie sukcesji swemu nieślubnemu synowi.
to dethrone
Louis XVI was dethroned by the will of his people.
Lernen beginnen
zdetronizować
Ludwik XVI został zdetronizowany z woli narodu.
to abdicate
In 1936 king Edward VIII abdicated the throne because he wanted to marry an American divorcee Wallis Simpson.
Lernen beginnen
abdykować
W roku 1936 król Edward VIII abdykował, ponieważ chciał poślubić amerykańską rozwódkę, Wallis Simpson.
exile
If he hadn’t killed his brother, he wouldn’t have had to go into exile.
Lernen beginnen
wygnanie
Gdyby nie zabił brata, nie musiałby udać się na wygnanie.
to found a city
You said you didn’t know who founded this city.
Lernen beginnen
założyć miasto
Mówiłaś, że nie wiesz, kto założył to miasto.
stronghold
There are no remains of early medieval strongholds in this area at all.
Lernen beginnen
gród
Nie zachowały się żadne pozostałości średniowiecznych grodów w tym regionie.
rampart
The new city formed a rectangle, enclosed by a colossal mud rampart.
Lernen beginnen
wał obronny
Nowopowstałe miasto kształtem przypominało prostokąt, otoczony olbrzymim wałem obronnym.
drawbridge
Medieval castles usually had a moat and a drawbridge.
Lernen beginnen
most zwodzony
Średniowieczne zamki zazwyczaj były otoczone fosą ze zwodzonym mostem.
dungeon
As soon as the king heard about the treachery of his brother, he immediately ordered him cast into a dungeon.
Lernen beginnen
loch
Jak tylko król dowiedział się o zdradzie swego brata, natychmiast kazał wtrącić go do lochu.
merchant
The Merchant of Venice is my favourite play by Shakespeare.
Lernen beginnen
kupiec
Kupiec wenecki Szekspira jest moją ulubioną sztuką.
to mint coins
Minting coins was the privilege of the sovereign.
Lernen beginnen
wybijać monety
Wybijanie monet było przywilejem panującego.
to be burnt at the stake
Joan of Arc was burnt at the stake by the English during the Hundred Years’ War.
Lernen beginnen
zostać spalonym na stosie
Joanna d’Arc została spalona na stosie przez Anglików podczas wojny stuletniej.
martyr
St Sebastian was a Christian martyr, whose festival is celebrated on the 20th of January.
Lernen beginnen
męczennik
Św. Sebastian był chrześcijańskim męczennikiem, którego święto obchodzone jest dwudziestego stycznia.
tribe
Each tribe had tribal elders, who used to take major decisions.
Lernen beginnen
plemię
W każdym plemieniu była starszyzna plemienna, która zwykła podejmować najważniejsze decyzje.
to proclaim
The government proclaimed the country a republic after a referendum.
Lernen beginnen
proklamować
Rząd proklamował utworzenie republiki po referendum.
revolt
What they are trying to do is prevent social revolt.
Lernen beginnen
bunt
To, co oni próbują zrobić, to zapobieganie buntowi.
skirmish
He became a lieutenant at the end of April and then took part in a skirmish.
Lernen beginnen
potyczka
Został porucznikiem pod koniec kwietnia, a potem wziął udział w potyczce.
treachery
Had I known earlier about this treachery, I wouldn’t be in trouble now.
Lernen beginnen
zdrada
Gdybym wcześniej się dowiedział o jego zdradzie, nie miałbym teraz takich problemów.
to rekindle a conflict
The two nations are on the point of rekindling the conflict.
Lernen beginnen
wznowić konflikt
Obydwa kraje są na krawędzi wznowienia konfliktu.
successor
The king promised that he would never make his eldest son his successor.
Lernen beginnen
następca
Król obiecał, że nigdy nie uczyni swego najstarszego syna swoim następcą.
tribute
The king delayed paying the tribute to the emperor by a few months and this led to the outbreak of war.
Lernen beginnen
hołd
Król opóźnił złożenie hołdu cesarzowi o kilka miesięcy i to okazało się pretekstem do wojny.
orb
The ancient regalia of our state consisted of the crown, the orb and the sceptre.
Lernen beginnen
jabłko monarsze
Pradawne insygnia naszego państwa to korona, jabłko monarsze i berło.
page
In medieval times it was a great honour for the family if one of their sons became the king’s page.
Lernen beginnen
paź
W średniowieczu było wielkim zaszczytem dla rodziny, kiedy jeden z synów został paziem króla.
fine arts
My sister is a student at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
Lernen beginnen
sztuki piękne
Moja siostra jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
daub
The painting was just a series of daubs of thick paint.
Lernen beginnen
bohomaz
Ten obraz to była po prostu seria bohomazów nałożonych gęstą farbą.
chisel
A chisel is an indispensable tool for every sculptor.
Lernen beginnen
dłuto
Dłuto jest nieodłącznym narzędziem każdego rzeźbiarza.
double bass
I didn’t have a clue your dad could play the double bass so well.
Lernen beginnen
kontrabas
Nie miałam pojęcia, że twój tata potrafi tak dobrze grać na kontrabasie.
easel
He is a landscape painter so he takes his canvas, easel and paints everywhere.
Lernen beginnen
sztalugi
Jest malarzem-pejzażystą i wszędzie zabiera ze sobą płótno, sztalugi i farby.
nude
The nude has been represented in art since prehistory.
Lernen beginnen
akt
Akty są obecne w sztuce już od czasów prehistorycznych.
genuine
Genuine paintings by van Gogh are worth millions of dollars.
Lernen beginnen
oryginalny
Oryginalne obrazy van Gogha warte są miliony dolarów.
silhouette
The two silhouettes were soon gone.
Lernen beginnen
sylwetka
Obydwie sylwetki wkrótce zniknęły.
to applaud
The audience applauded for more than 5 minutes during the standing ovation.
Lernen beginnen
bić brawo
Występ wywołał owację na stojąco, publiczność biła brawo przez ponad 5 minut.
dress rehearsal
The actors would go to the pub after every dress rehearsal.
Lernen beginnen
próba generalna
Aktorzy zwykle chodzili do pubu po próbie generalnej.
spotlight
Are there any celebrities who hate being in the spotlight?
Lernen beginnen
światła jupiterów
Czy są jacyś celebryci, którzy nienawidzą być w świetle jupiterów?
stage fright
Fighting stage fright is a serious problem for many actors.
Lernen beginnen
trema
Zwalczanie tremy jest poważnym problemem dla wielu aktorów.
to prompt
The lead actor has a very poor memory and he needs to be prompted every second sentence.
Lernen beginnen
podpowiadać
Główny aktor ma bardzo słabą pamięć i trzeba mu podpowiadać co drugie zdanie.
supporting actor
Aaron Paul won the Emmy Award last year for the best supporting actor, in the drama series Breaking Bad.
Lernen beginnen
aktor drugoplanowy
Aaron Paul zdobył w zeszłym roku nagrodę Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w serialu Breaking Bad.
extra
Most major film productions hire extras, who are usually very poorly paid.
Lernen beginnen
statysta
Duże produkcje filmowe zatrudniają statystów, ale zazwyczaj nie są oni dobrze opłacani.
chick-flick
My mum just adores love stories and chick-flicks of different kinds.
Lernen beginnen
babski film
Moja mama wprost uwielbia romansidła i inne babskie filmy.
tapestry
There are many beautiful tapestries dating back to the 16th century at Wawel castle.
Lernen beginnen
arras
Na zamku wawelskim zachowało się wiele pięknych arrasów z XVI wieku.
relief
To a create relief is to give the impression that the sculpted material has been raised above the background plane.
Lernen beginnen
płaskorzeźba
Tworzenie płaskorzeźby polega na uzyskaniu wrażenia, że rzeźbiony materiał wychodzi poza płaszczyznę.
copper engraving
I was thinking of buying a copper engraving at an auction, but it was too expensive.
Lernen beginnen
miedzioryt
Myślałam o kupnie miedziorytu na aukcji, ale okazał się za drogi.
curator
If I were you, I would talk to the curator of this exhibition.
Lernen beginnen
kustosz
Gdybym był na twoim miejscu, porozmawiałbym z kustoszem tej wystawy.
etching
I’d rather you used a different technique; etching seems to be too difficult for you.
Lernen beginnen
akwaforta
Wolałbym, żebyś używał innej techniki; akwaforta wydaje się dla ciebie za trudna.
brush stroke
With every brush stroke the painting was becoming more and more beautiful.
Lernen beginnen
pociągnięcie pędzla
Z każdym pociągnięciem pędzla, obraz stawał się coraz piękniejszy.
chiaroscuro
His colouring of the painting is unpleasant and his chiaroscuro is usually much exaggerated.
Lernen beginnen
światłocień
Jego sposób nakładania koloru jest nieprzyjemny dla oka, a światłocień jest przesadzony.
starling
The starling is one of the most common birds in this country.
Lernen beginnen
szpak
Szpak jest jednym z najczęściej występujących ptaków w tym kraju.
nightingale
The nightingale is a bird with an exquisitely beautiful, flute-like voice.
Lernen beginnen
słowik
Słowik to ptak obdarzony pięknym głosem, podobnym do dźwięku fletu.
weeds
There are so many weeds in our garden we will need a strong herbicide to get rid of them.
Lernen beginnen
chwasty
Jest tyle chwastów w ogrodzie; będziemy potrzebowali silnego środka chwastobójczego, aby je wyplenić.
twig
No sooner had the bird picked up the twig than it flew to its nest.
Lernen beginnen
gałązka
Zaraz po tym, jak ptak chwycił gałązkę, zaniósł ją do gniazda.
to prune
This hedge needs urgent pruning, otherwise we won’t be able to see anything from the windows.
Lernen beginnen
przycinać
Żywopłot wymaga przycięcia, w przeciwnym razie nie będziemy mogli nic zobaczyć przez okno.
mane
The owner of this stud farm really loves his horses; I see him stroking their manes all the time.
Lernen beginnen
grzywa
Właściciel tej stadniny naprawdę kocha konie, ciągle widzę, jak głaszcze je po grzywach.
quadruped
The armadillo is one of the most common small quadrupeds in Texas.
Lernen beginnen
czworonóg
Pancernik to jeden z najliczniej występujących czworonogów w Teksasie.
invertebrate
Another 20 species of invertebrates have been found.
Lernen beginnen
bezkręgowiec
Zostało odkrytych kolejnych 20 gatunków bezkręgowców.
breed
Cows of this breed give a lot of milk, don’t they?
Lernen beginnen
rasa
Krowy tej rasy dają dużo mleka, prawda?
pedigree
I’m thinking of buying a pedigree dog. Would you help me find one?
Lernen beginnen
rodowód
Rozważam zakup psa z rodowodem. Czy pomógłbyś mi takiego znaleźć?
in captivity
Wild animals born in captivity would soon die in the wild.
Lernen beginnen
w niewoli
Dzikie zwierzęta urodzone w niewoli, po wyjściu na wolność nie przeżyłyby długo.
natural habitat
In some parts of the world tourists destroy the natural habitats of animals and trample over rare plants.
Lernen beginnen
środowisko naturalne
W niektórych częściach świata turyści niszczą środowisko naturalne, w którym żyją zwierzęta, i depczą rzadkie rośliny.
on the verge of extinction
The white-tailed eagle is on the verge of extinction in this region.
Lernen beginnen
na krawędzi wyginięcia
Orzeł bielik jest na krawędzi wyginięcia w tym regionie.
scale
The body of the mermaid from fairy tales is covered with fish scales from the waist down.
Lernen beginnen
rybia łuska
Ciało baśniowej syreny od pasa w dół jest pokryte rybią łuską.
den
The bear spent the winter in a warm den.
Lernen beginnen
jaskinia
Niedźwiedź spędził zimę w ciepłej jaskini.
pigsty
Your bedroom is a pigsty.
Lernen beginnen
chlew
Twój pokój wygląda jak chlew.
burrow
Some species of birds live in burrows, dug by other animals in the ground.
Lernen beginnen
nora
Niektóre gatunki ptaków żyją w norach, wykopanych w ziemi przez inne zwierzęta.
udder
One of our cows has got some inflammation of the udder.
Lernen beginnen
wymię
Jedna z naszych krów ma jakieś zapalenie wymienia.
pigeon loft
It is always dirty and very smelly in the close vicinity of my uncle’s pigeon loft.
Lernen beginnen
gołębnik
W pobliżu gołębnika mojego wujka jest zawsze bardzo brudno i brzydko pachnie.
to fawn on
It sickens me to see them fawning on their rich uncle.
Lernen beginnen
przymilać się do
Niedobrze mi się robi, gdy widzę, jak przymilają się do swojego bogatego wujka.
to snap
My neighbour’s dog tried to snap at my ankles.
Lernen beginnen
kłapnąć zębami
Pies mojego sąsiada kłapnął zębami, próbując dobrać się do moich kostek.
walrus
Do you have any idea where walruses live?
Lernen beginnen
mors
Czy wiesz, gdzie żyją morsy?
locust
A Bible story tells how God punished the Egyptians by sending a plague of locusts on them.
Lernen beginnen
szarańcza
Opowieść biblijna mówi o tym, jak Bóg ukarał Egipcjan poprzez zesłanie na nich plagi szarańczy.
to peck
Don’t go too near that bird, it might peck you.
Lernen beginnen
dziobać
Nie podchodź blisko tego ptaka, może cię dziobnąć.
muzzled
Big dogs should always be muzzled in public places.
Lernen beginnen
w kagańcu
Duże psy powinny być zawsze w kagańcu w miejscach publicznych.
conscientious objector
In this country conscientious objectors are treated like traitors and thrown into prison.
Lernen beginnen
uchylający się od służby wojskowej z powodów moralnych
W tym kraju osoby uchylające się od służby wojskowej z powodów moralnych traktowane są jak zdrajcy i wtrącani do więzienia.
disarmament
During the Cuban crisis Washington gave an ultimatum to Moscow, demanding immediate Soviet nuclear disarmament.
Lernen beginnen
rozbrojenie
Podczas kryzysu kubańskiego Waszyngton wystosował do Moskwy ultimatum, domagając się od Sowietów natychmiastowego rozbrojenia nuklearnego.
conscription
Many young people fled the country in order to avoid conscription.
Lernen beginnen
pobór do wojska
Wielu młodych ludzi uciekło z kraju, by uniknąć poboru do wojska.
sentry
I was proud when my son did his first stint as a sentry in front of the Tomb of the Unknown Soldier.
Lernen beginnen
warta
Byłam dumna, kiedy mój syn po raz pierwszy miał wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
ally
You are no ally of mine, are you?
Lernen beginnen
sprzymierzeniec
Nie jesteś moim sprzymierzeńcem, prawda?
to expose to danger
I didn’t mean to expose you to any danger. Who knew that doing a routine activity might turn out to be so risky.
Lernen beginnen
narazić na niebezpieczeństwo
Nie chciałem narazić cię na żadne niebezpieczeństwo, ale kto wiedział, że wykonywanie rutynowej czynności może okazać się tak ryzykowne.
trenches
During World War I soldiers lived in the trenches for months.
Lernen beginnen
okopy
Podczas pierwszej wojny światowej żołnierze mieszkali w okopach miesiącami.
ambush
Henry sensed the ambush long before it came.
Lernen beginnen
zasadzka
Henry wyczuł zasadzkę na długo, zanim miała miejsce.
to besiege
During World War II Stalingrad was besieged by the Germans for over two years.
Lernen beginnen
oblegać
Podczas drugiej wojny światowej Stalingrad był oblegany przez Niemców przez ponad dwa lata.
to repel attacks
The soldiers surrendered as they were unable to repel the enemy’s attacks any longer.
Lernen beginnen
odpierać ataki
Żołnierze poddali się, ponieważ nie byli już dłużej w stanie odpierać ataków wroga.
to avert tragedy
If he hadn’t managed to swerve, he wouldn’t have averted the tragedy.
Lernen beginnen
uniknąć tragedii
Gdyby nie zdołał gwałtownie skręcić, nie uniknąłby tragedii.
tremor
Such news always sends tremors through the stock market.
Lernen beginnen
wstrząs
Takie wieści zawsze powodują wstrząs na giełdzie.
bomb hoax
A teacher who sent a bomb hoax from a school email account has been jailed for 15 months.
Lernen beginnen
fałszywy alarm bombowy
Nauczyciel, który wysłał fałszywy alarm bombowy ze szkolnego adresu mejlowego, został skazany na 15 miesięcy więzienia.
avalanche
A huge avalanche containing earth and rock devastated the whole area.
Lernen beginnen
lawina
Wielka lawina złożona z ziemi i kawałków skał zdewastowała kompletnie całą okolicę.
debris
Another three people were removed from under the debris two days after the earthquake.
Lernen beginnen
gruzy
Kolejne trzy osoby, które zostały przysypane gruzami, wydobyto żywe po dwóch dniach od trzęsienia ziemi.
calamity
It will be a real calamity if he fails his exam again.
Lernen beginnen
katastrofa
To będzie prawdziwa katastrofa, jeśli powtórnie nie zda tego egzaminu.
booby trap
When she opened the safe, she jumped to the side because there might have been a booby trap.
Lernen beginnen
ukryta bomba
Kiedy otworzyła sejf, odskoczyła na bok, ponieważ mogła tam być ukryta bomba.
hazardous
Mining is an extremely hazardous occupation and catastrophes usually claim many lives.
Lernen beginnen
niebezpieczny
Górnictwo jest bardzo niebezpiecznym zajęciem, a katastrofy zazwyczaj kosztują wiele ludzkich istnień.
radioactive contamination
Radioactive contamination spread from Fukushima to the United States.
Lernen beginnen
skażenie radioaktywne
Skażenie radioaktywne rozprzestrzeniło się z Fukushimy na obszar Stanów Zjednoczonych.
to zigzag
The woman got so scared that she zigzagged through the oncoming traffic.
Lernen beginnen
jechać zygzakiem
Kobieta była tak przestraszona, że jechała zygzakiem pod prąd.
built-up area
You mustn’t drive faster than 50 km per hour in a built-up area.
Lernen beginnen
teren zabudowany
W terenie zabudowanym nie wolno jeździć szybciej niż 50 km na godzinę.
sun visor
Why don’t you use the sun visor; the sunshine is almost blinding.
Lernen beginnen
daszek przeciwsłoneczny
Dlaczego nie użyjesz daszka przeciwsłonecznego; światło słoneczne jest tak intensywne, że prawie oślepia.
rim
I have never had a car with alloy rims in my life, I think I will give it a go.
Lernen beginnen
felga
Nigdy nie miałam samochodu z aluminiowymi felgami, chętnie spróbuję.
hubcap
My sister borrowed my car yesterday and lost one of my hubcaps when she hit the kerb.
Lernen beginnen
kołpak
Moja siostra pożyczyła wczoraj mój samochód i zgubiła jeden kołpak, gdy uderzyła w krawężnik.
dipped beam
The driver’s side dipped beam in my new car has already stopped working.
Lernen beginnen
światła mijania
Światła mijania od strony kierowcy w moim nowym samochodzie już przestały działać.
number plate
My number plate got stolen yesterday.
Lernen beginnen
tablica rejestracyjna
Wczoraj skradziono mi tablicę rejestracyjną.
headrest
Matthew developed such a headache while driving that he had to keep his head on the headrest all the time.
Lernen beginnen
zagłówek
Matthew miał taki ból głowy podczas jazdy samochodem, że musiał cały czas trzymać głowę na zagłówku.
glove compartment
I always keep extra sunglasses in the glove compartment.
Lernen beginnen
schowek
Zawsze trzymam dodatkowe okulary przeciwsłoneczne w schowku.
mileage
If you’ve ever owned a car, you probably know that having regular services can help you get better mileage.
Lernen beginnen
przebieg
Jeśli masz samochód, pewnie wiesz, że dzięki regularnym przeglądom można osiągnąć lepszy przebieg.
to give priority
My brother was fined for not giving another driver priority on the road.
Lernen beginnen
ustąpić pierwszeństwa
Mój brat dostał mandat za nieustąpienie pierwszeństwa na drodze.
to have a puncture
My younger brother has had two punctures in the last two weeks.
Lernen beginnen
złapać gumę
Mój młodszy brat złapał gumę już dwa razy w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
right of way
He screams at other drivers for not giving way, even when the right of way is theirs.
Lernen beginnen
pierwszeństwo przejazdu
Krzyczy na innych kierowców za nieustąpienie drogi, choć to oni mają pierwszeństwo przejazdu.
road rage
I didn’t know that your boyfriend had been arrested for road rage. Was he sober or drunk?
Lernen beginnen
szaleńcza jazda
Nie wiedziałam, że twój chłopak został zatrzymany za szaleńczą jazdę. Był trzeźwy czy pijany?
ring road
A new ring road is being built around our city.
Lernen beginnen
obwodnica
Wokół naszego miasta jest właśnie budowana nowa obwodnica.
to cut somebody up
Cutting people up on the road should be punishable with high fines as it is extremely dangerous.
Lernen beginnen
zajechać komuś drogę
Zajeżdżanie komuś drogi powinno być karane wysokimi mandatami, ponieważ jest bardzo niebezpieczne.
lay-by
There was an unmarked police car in a lay-by and they fined me for speeding.
Lernen beginnen
zatoczka
W zatoczce stał nieoznakowany policyjny samochód i otrzymałem mandat za przekroczenie prędkości.
to tow
Carole’s car has broken down on the road and I’m going to tow it home for her.
Lernen beginnen
holować
Samochód Carole zepsuł się podczas jazdy i mam zamiar odholować go do domu za nią.
to career
The ​coach careered down a ​slope and ​collided with a ​huge tree trunk.
Lernen beginnen
pędzić (o pojeździe)
Autokar pędził w sposób niekontrolowany w dół zbocza, po czym uderzył w wielki pień drzewa.
slippery surface
Slippery road surfaces cause many car accidents.
Lernen beginnen
śliska nawierzchnia
Śliska nawierzchnia dróg jest przyczyną wielu wypadków.
to ram
The lorry rammed the cars waiting for the lights to change.
Lernen beginnen
staranować
Ciężarówka staranowała samochody stojące na światłach.
quay
This little town has a very fine quay, a recently renovated town hall and a big park, close to the bay.
Lernen beginnen
nabrzeże
To miasteczko posiada bardzo ładne nabrzeże, niedawno odnowiony ratusz oraz duży park tuż przy zatoce.
crossing
Welcome to England! Did you have a smooth or a rough Channel crossing?
Lernen beginnen
przeprawa
Witamy w Anglii! Mieliście łatwą czy trudną przeprawę przez kanał?
to punch a ticket
If you had punched your ticket, you wouldn’t have been fined by the ticket inspector.
Lernen beginnen
skasować bilet
Jeśli skasowałbyś bilet, nie zostałbyś ukarany grzywną przez kontrolera.
hydrofoil
Salina can be reached by ferry or hydrofoil from Naples, Palermo and Messina.
Lernen beginnen
wodolot
Można dotrzeć do Saliny promem lub wodolotem z Neapolu, Palermo i Messyny.
inflatable dinghy
You should have taken an inflatable dinghy with you since you were going to the Lake District.
Lernen beginnen
ponton
Powinieneś był zabrać ze sobą ponton, skoro wybierałeś się na pojezierze.
gangplank
It is a strange feeling to leave the ship using a gangplank.
Lernen beginnen
trap
To bardzo dziwne uczucie, schodzić ze statku po trapie.
oar
You mustn’t use the oar this way, you will break it.
Lernen beginnen
wiosło
Nie używaj wiosła w ten sposób, bo je złamiesz.
harbour dues
All vessels using harbours must pay harbour dues.
Lernen beginnen
opłaty portowe
Wszystkie jednostki pływające, korzystające z portów, muszą uregulować opłaty portowe.
hold
The hold is full, no more cargo can be loaded on this ship.
Lernen beginnen
luk ładunkowy
Luk ładunkowy jest pełny, żaden ładunek już się na statek nie zmieści.
breakwater
The harbour, which is owned by a private company, is enclosed by two piers and a breakwater.
Lernen beginnen
falochron
Port, który jest własnością prywatnej firmy, jest otoczony przez dwa mola i falochron.
hull
Both ships damaged their hulls during the collision.
Lernen beginnen
kadłub
Obydwa statki uszkodziły kadłuby podczas kolizji.
anchor
The anchor is an indispensable element on every sailing vessel.
Lernen beginnen
kotwica
Kotwica jest nieodzownym elementem każdej pływającej jednostki.
buoy
This is the third meteorological buoy in our offshore zone that has broken down this year.
Lernen beginnen
boja
To już trzecia boja meteorologiczna, która się popsuła w naszej strefie przybrzeżnej w tym roku.
berth
This is not my berth, it’s yours. That one is mine.
Lernen beginnen
miejsce sypialne
To nie jest moje miejsce sypialne, tylko twoje. Moje jest tutaj.
tollbooth
I must have lost my wallet by the tollbooth.
Lernen beginnen
punkt pobierania opłat na autostradzie
Musiałem zostawić swój portfel przy punkcie pobierania opłat na autostradzie.
verge
Mary’s husband felt so dizzy while driving that they had to pull up on the verge.
Lernen beginnen
pobocze
Mąż Mary miał takie zawroty głowy podczas prowadzenia auta, że aż musiał zatrzymać się na poboczu.
appraisal
Even experienced employees feel apprehensive before performance appraisals.
Lernen beginnen
ocena pracownicza
Nawet doświadczeni pracownicy obawiają się oceny pracowniczej.
probation
After a six-month probation period, he became a junior assistant in the company.
Lernen beginnen
okres próbny
Po sześciomiesięcznym okresie próbnym, został przyjęty na stanowisko młodszego asystenta.
tedious
However tedious it was, the job paid a high salary.
Lernen beginnen
monotonny
Chociaż praca była monotonna, to pensja była wysoka.
work permit
He needed a work permit to officially play in the national team.
Lernen beginnen
pozwolenie na pracę
Potrzebował pozwolenia na pracę, żeby oficjalnie grać w reprezentacji.
to short-list
How will I know that I’ve been short-listed?
Lernen beginnen
wybrać kandydatów do dalszej rekrutacji
Jak się dowiem, że zostałam wybrana do dalszego etapu rekrutacji?
to deputise
The CEO himself asked me to deputise for him, so I couldn’t refuse.
Lernen beginnen
zastępować
Dyrektor naczelny osobiście poprosił mnie, żebym go zastąpił, więc nie mogłem odmówić.
to be stuck in a rut
It’s not surprising that after thirty years in this office Matthew is stuck in a rut.
Lernen beginnen
popaść w rutynę
Nic w tym dziwnego, że po trzydziestu latach pracy na tym stanowisku Matthew popadł w rutynę.
arduous
I’m always given the most arduous tasks on Fridays.
Lernen beginnen
męczący
Zawsze przydzielają mi najbardziej męczące zadania w piątki.
to clock off
We have to clock off even for lunch.
Lernen beginnen
meldować wyjście z pracy
Musimy meldować wyjście z pracy, nawet kiedy idziemy tylko na lunch.
slave driver
My boss is such a slave driver! He makes me work 12 hours a day!
Lernen beginnen
srogi przełożony
Mam bardzo srogiego przełożonego. Każe mi pracować po 12 godzin dziennie.
drudgery
I didn’t know that picking strawberries is such drudgery.
Lernen beginnen
harówka
Nie wiedziałam, że zbieranie truskawek to taka harówka.
backlog
I had two days to catch up on the backlog of work from the previous two weeks.
Lernen beginnen
zaległości
Miałam dwa dni na nadrobienie dwutygodniowych zaległości.
mind-numbing
One day this mind-numbing job will make me crazy.
Lernen beginnen
otępiający
Któregoś dnia ta otępiająca praca doprowadzi mnie do szału.
credentials
At such a young age, she could be really proud of her impressive credentials.
Lernen beginnen
kwalifikacje
W tak młodym wieku mogła być naprawdę dumna ze swoich imponujących kwalifikacji.
stirrer
Only the boss knew that Ben was such a stirrer.
Lernen beginnen
intrygant
Tylko szef wiedział, że Ben jest takim intrygantem.
regimentation
Our department was known as a place that would always resist regimentation.
Lernen beginnen
dyscyplina
Nasz oddział był znany z tego, że zawsze opiera się dyscyplinie.
payroll
How many people are there on the payroll in this company?
Lernen beginnen
lista płac
Ile osób widnieje na liście płac w tej firmie?
allowance
After moving to England, I decided to apply for a housing allowance.
Lernen beginnen
dodatek
Po przeprowadzeniu się do Anglii postanowiłam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
contract of employment
They offered a contract of employment, which made me more trustful of them.
Lernen beginnen
umowa o pracę
Zaoferowali mi umowę o pracę, co sprawiło, że bardziej im zaufałam.
to sift
For recruiters an internship is a way of sifting candidates.
Lernen beginnen
sprawdzać
Dla osób rekrutujących staż jest sposobem na sprawdzenie kandydatów.
clerical
I was supposed to do some clerical work and serve tea and coffee.
Lernen beginnen
biurowy
Miałem zajmować się pracą biurową oraz parzeniem kawy i herbaty.
commission
He behaved as if he hadn’t earned any commission on his sales.
Lernen beginnen
prowizja
Zachowywał się, jakby nie dostał żadnej prowizji za sprzedaż.
incentive
The pay is too low and no additional incentive can change my mind.
Lernen beginnen
motywacja
Pensja jest zbyt niska i żadna inna motywacja nie zmieni już mojej decyzji.
division
You have to talk to someone from another division.
Lernen beginnen
dział
Powinieneś porozmawiać z kimś z innego działu.
intern
They are notorious for exploiting their interns and not paying them for their work.
Lernen beginnen
stażysta
Słyną z tego, że wykorzystują swoich stażystów i nie płacą im za pracę.
hot desking
In today’s modern companies, hot desking is preferred rather than the designated personal office of the past.
Lernen beginnen
brak stałego stanowiska pracy w biurze
Obecnie, w nowoczesnych firmach, zamiast osobnego biura dla pracownika preferuje się styl bez stałego stanowiska pracy.
chickenfeed
Don’t be silly, to a multi-millionaire $1000 is chickenfeed.
Lernen beginnen
marne grosze
Nie żartuj, dla multimilionera 1000 dolarów to marne grosze.
to indemnify
Make sure you are indemnified against any breach of regulations.
Lernen beginnen
ubezpieczyć
Upewnijcie się, czy jesteście ubezpieczeni na wypadek jakichkolwiek naruszeń regulaminu.
accountable
The CEO bore the whole burden because it was him who was financially accountable for the merger.
Lernen beginnen
odpowiedzialny za coś
Dyrektor został najbardziej obciążony, ponieważ to właśnie on był odpowiedzialny finansowo za tę fuzję.
volatile
It’s essential that our specialists quickly respond to the volatile stock market.
Lernen beginnen
zmienny
Jest bardzo istotne, żeby nasi specjaliści szybko reagowali na zmienny rynek papierów wartościowych.
exempt from
The greater the income exempt from tax, the less tax paid to the public treasury.
Lernen beginnen
zwolniony z czegoś
Im wyższy dochód zwolniony z podatku, tym mniejsze podatki wpłacane na rzecz skarbu państwa.
to get bogged down
The architects got bogged down in the detail of the project and were late finishing.
Lernen beginnen
utknąć w miejscu
Architekci utknęli w miejscu, dyskutując o szczegółach projektu, i spóźnili się z ukończeniem pracy.
tender
In construction, the main tender is generally for the selection of the contractor.
Lernen beginnen
przetarg
W budownictwie najważniejszy przetarg dotyczy zwykle wyboru głównego wykonawcy.
exacting
The company prides itself on never having fallen below the exacting standards set by its first owner.
Lernen beginnen
rygorystyczny
Firma może poszczycić się tym, że jakość jej usług nigdy nie spadła poniżej rygorystycznych standardów wyznaczonych przez pierwszego właściciela.
to allocate
Each customer will have been allocated to a specific salesperson by the end of the month.
Lernen beginnen
przydzielić
W ciągu miesiąca każdemu klientowi zostanie przydzielony konkretny sprzedawca.
bricks and mortar
Don’t put your money under the mattress: bricks and mortar are your best bet!
Lernen beginnen
inwestycja w nieruchomość
Nie chowaj pieniędzy pod materac: inwestycja w nieruchomości jest najlepszym wyborem!
to go pear-shaped
I inherited the firm during a bear market so the business was bound to go pear-shaped.
Lernen beginnen
źle iść
Odziedziczyłam firmę w okresie bessy, więc było pewne, że interesy będą szły źle.
arrears
Ten big companies account for approximately 25 percent of all the tax arrears.
Lernen beginnen
zadłużenie
Dziesięć dużych firm stanowi około 25 procent całego zadłużenia podatkowego.
windfall
The survey will show the effects of windfalls on people’s health.
Lernen beginnen
niespodziewany przypływ gotówki
Ankieta pokaże wpływ niespodziewanego przypływu gotówki na zdrowie człowieka.
credit crunch
An American credit crunch would keep interest rates high for the next several years.
Lernen beginnen
krach kredytowy
Z powodu krachu kredytowego na rynku amerykańskim, stopy procentowe będą się utrzymywać na wysokim poziomie przez kolejnych kilka lat.
tangible
The plan will bring tangible economic benefits to the entire area.
Lernen beginnen
namacalny
Plan przyniesie namacalne korzyści gospodarcze dla całego regionu.
standing order
I haven’t forgotten to pay the bills since I started using standing orders.
Lernen beginnen
polecenie zapłaty
Od kiedy używam usługi polecenia zapłaty, nie zapominam opłacić rachunków.
speculate
They admitted that they had been speculating in the stock markets.
Lernen beginnen
spekulować
Przyznali się do spekulowania na rynkach giełdowych.
solvent
After selling some shares, his business was more solvent.
Lernen beginnen
wypłacalny
Po sprzedaniu paru akcji, jego firma stała się bardziej wypłacalna.
to eke out
This year’s unexpectedly poor crops will need to be eked out through the winter.
Lernen beginnen
oszczędnie gospodarować
Tegoroczne niespodziewanie niskie zbiory będą musiały być oszczędnie gospodarowane zimą.
to plummet
The market is so volatile that the price has plummeted from EUR 40 to EUR 17.
Lernen beginnen
spadać (o cenie)
Rynek jest tak nieprzewidywalny, że cena nagle spadła z 40 do 17 euro.
royalties
If your manager were a better negotiator, the royalties on the recent show would have been higher.
Lernen beginnen
tantiemy
Gdyby wasz menadżer był lepszym negocjatorem, tantiemy za ostatni występ byłyby wyższe.
break-even point
Calculating the break-even point is a key financial analysis tool, so don’t tell me that you can’t do it.
Lernen beginnen
próg rentowności
Obliczanie progu rentowności jest najważniejszym narzędziem analizy finansowej, więc nie mów mi, że nie potrafisz tego zrobić.
bond
My financial advisor recommends putting all my savings into bonds.
Lernen beginnen
obligacja
Mój doradca finansowy radzi ulokować wszystkie oszczędności w obligacje.
buoyant
I regret not having sold the flat when the housing market was really buoyant.
Lernen beginnen
prężny
Żałuję, że nie sprzedałem mieszkania, kiedy rynek nieruchomości był naprawdę prężny.
to broadcast
You had better not broadcast what the manager told you.
Lernen beginnen
rozgłaszać
Lepiej nie rozgłaszaj tego, co ci powiedział manager.
to market
They started to market jewellery but had no idea how to do it properly.
Lernen beginnen
handlować
Zaczęli handlować biżuterią, ale nie mieli pojęcia, jak to robić.
to publicise
The editors publicised the book well ahead of its release.
Lernen beginnen
nagłaśniać
Wydawcy nagłośnili treść książki na długo przed jej pojawieniem się w księgarniach.
custom-made
The shoes fitted as though they were custom-made.
Lernen beginnen
zrobiony na zamówienie
Buty pasowały, jakby były zrobione na zamówienie.
freebie
All participants were given freebies before the show.
Lernen beginnen
darmowy produkt
Przed występem wszyscy uczestnicy dostali darmowe produkty od firmy.
target group
The homeless are the next target group of our campaign.
Lernen beginnen
grupa docelowa
Bezdomni są kolejną grupą docelową naszej kampanii.
viral marketing
The artists used viral marketing to attract attention to their exhibition.
Lernen beginnen
marketing wirusowy
Artyści posłużyli się marketingiem wirusowym, żeby przyciągnąć uwagę ludzi do wystawy.
laissez-faire
It was the government’s laissez-faire system that allowed them to survive.
Lernen beginnen
polityka nieinterwencji
To polityka nieinterwencji ze strony rządu pozwoliła im przetrwać.
merchandise
Schools turned out to be the best market for their merchandise.
Lernen beginnen
towar
Szkoły okazały się najlepszym rynkiem zbytu dla ich towarów.
to overspend
He used to overspend just to impress his mates.
Lernen beginnen
przepłacić
Przepłacił tylko po to, żeby zrobić wrażenie na kolegach.
off the shelf
You needn’t have ordered it, the product is off the shelf.
Lernen beginnen
dostępny od ręki
Niepotrzebnie to zamawialiście, produkt jest dostępny od ręki.
circulation
After the terrorist attack, the circulation of the tabloids rose to 4 million.
Lernen beginnen
nakład
Po ataku terrorystycznym nakład tabloidów wzrósł do czterech milionów egzemplarzy.
barter
Take some cash in case the barter system isn’t used there any longer.
Lernen beginnen
wymiana bezgotówkowa
Weź gotówkę, na wypadek gdyby wymiana bezgotówkowa nie była już tam praktykowana.
to undercut
For decades the manufacturer was undercutting his competitor.
Lernen beginnen
sprzedać w niższej cenie
Przez lata producent sprzedawał towary w niższej cenie niż konkurencja.
upmarket
This is the most upmarket hotel I’ve ever stayed at.
Lernen beginnen
ekskluzywny
To najbardziej ekskluzywny hotel, w jakim się kiedykolwiek zatrzymałam.
overhead
You have six months to cut the overhead in your department.
Lernen beginnen
koszty ogólne
Macie sześć miesięcy, żeby obniżyć koszty ogólne w waszym dziale.
to subsidise
A major part of the investment is subsidised by the government.
Lernen beginnen
dofinansować
Główna część inwestycji jest dofinansowana przez rząd.
to dump
In order to remain competitive, they had to dump their products.
Lernen beginnen
sprzedawać towar po zaniżonych cenach
Żeby być konkurencyjni, musieli sprzedawać towar po zaniżonych cenach.
brochure
I was handed their brochure at the last job fair.
Lernen beginnen
broszurka
Wręczono mi ich broszurkę na ostatnich targach pracy.
pricing
None of us had any influence on the pricing of the services.
Lernen beginnen
wycena
Nikt z nas nie miał wpływu na wycenę usług.
profitability
And these are the methods of increasing the company’s profitability.
Lernen beginnen
rentowność
I to są właśnie sposoby na podniesienie rentowności firmy.
timely
But for their timely action, we would have lost a fortune.
Lernen beginnen
w odpowiednim momencie
Gdyby nie zareagowali w odpowiednim momencie, stracilibyśmy fortunę.
to oversee
It’s said that the CEO himself will oversee the tender.
Lernen beginnen
nadzorować
Mówi się, że sam dyrektor naczelny będzie nadzorował przetarg.
tariff
Unfortunately, we’ll have to raise the tariffs to break even.
Lernen beginnen
cło
Niestety, musimy podnieść cło, żeby wyjść na zero.
quota
The quotas are set every five years.
Lernen beginnen
przydział
Przydziały są ustalane co pięć lat.
jaywalking
If you think jaywalking is a minor offence, you are wrong!
Lernen beginnen
przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
Mylisz się, jeśli sądzisz, że przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu jest drobnym przewinieniem.
parole
Where will you be living after being granted parole?
Lernen beginnen
warunkowe zwolnienie z więzienia
Gdzie będziesz mieszkał na po wyjściu na warunkowe zwolnienie z więzienia?
racketeer
The racketeer was found guilty of gambling and drug dealing.
Lernen beginnen
gangster
Gangster został uznany za winnego za hazard i handel narkotykami.
corroborate
Although he told the truth, nobody corroborated his words.
Lernen beginnen
potwierdzać
Chociaż powiedział prawdę, nikt nie potwierdził jego słów.
detriment
The changes should not be done to the detriment of regular citizens.
Lernen beginnen
szkoda
Zmiany nie powinny zachodzić ze szkodą dla zwykłych obywateli.
misdeed
The accused were trying to hide some misdeeds hoping to get a lower fine.
Lernen beginnen
występek
Oskarżeni starali się ukryć niektóre występki, mając nadzieję na niższą grzywnę.
libel
I’m glad that he was charged with libel for what he’d done to you.
Lernen beginnen
zniesławienie
Cieszę się, że postawiono mu zarzut o zniesławienie, po tym, co ci zrobił.
misdemeanour
That may have been just a misdemeanour but the consequences will be serious.
Lernen beginnen
wykroczenie
Może i było to tylko wykroczenie, ale jego konsekwencje będą poważne.
embezzlement
In some countries you can be sentenced to death for embezzlement.
Lernen beginnen
defraudacja
W niektórych krajach można zostać skazanym na karę śmierci za defraudację.
to forge
Harry got the money dishonestly, by forging his late father’s signature on a cheque.
Lernen beginnen
fałszować
Harry wszedł w posiadanie tych pieniędzy nieuczciwie poprzez sfałszowanie na czeku podpisu zmarłego ojca.
to revoke
After two years the judge revoked his suspended sentence.
Lernen beginnen
anulować
Po dwóch latach sędzia anulował mu karę w zawieszeniu.
tip-off
Police found 10 cannabis plants thanks to an anonymous tip-off.
Lernen beginnen
cynk
Ktoś dał cynk, dzięki czemu policja namierzyła 10 plantacji konopi indyjskich.
to frame
Rarely do you hear stories that a son frames his mother for a crime she didn’t commit.
Lernen beginnen
wrobić kogoś
Rzadko się słyszy, żeby syn wrobił matkę w zbrodnię, której nie popełniła.
lenient
Lay people seem more lenient than judges in deciding about punishments for criminals.
Lernen beginnen
pobłażliwy
Zwykli ludzie wydają się bardziej pobłażliwi niż sędziowie, jeśli chodzi o wymierzanie kar dla przestępców.
fraudster
They’ve taken new measures to prevent fraudsters transferring money to foreign accounts.
Lernen beginnen
oszust
Podjęli kroki mające na celu powstrzymanie oszustów przed przelewaniem pieniędzy na zagraniczne konta.
mounted police
The Royal Canadian Mounted Police greeted the Queen.
Lernen beginnen
policja konna
Kanadyjska Królewska Policja Konna powitała królową.
tax evasion
The film production industry is not free from cases of tax evasion either.
Lernen beginnen
uchylanie się od płacenia podatków
Przemysł filmowy również nie jest wolny od przypadków uchylania się od płacenia podatków.
law-abiding
Nobody will suspect you if you are really an honest, law-abiding citizen.
Lernen beginnen
praworządny
Nikt nie będzie miał wobec ciebie podejrzeń, jeśli naprawdę jesteś uczciwym i praworządnym obywatelem.
to cordon off
They will cordon off the building in case some roof tiles fall onto the street below.
Lernen beginnen
otoczyć taśmą zabezpieczającą
Otoczą budynek taśmą zabezpieczającą, na wypadek, gdyby dachówki spadały na ulicę.
to pardon
If he had been pardoned, he wouldn’t be doing community service right now.
Lernen beginnen
ułaskawić
Gdyby go ułaskawiono, nie odbywałby teraz kary robót publicznych.
cache
A man was arrested after finding a cache of weapons in the basement of his house.
Lernen beginnen
tajny skład
Mężczyzna został aresztowany, po tym, jak odnaleziono tajny skład broni w jego piwnicy.
robbery
The police still don’t know who is responsible for this robbery.
Lernen beginnen
kradzież
Policja nadal nie wie, kto jest odpowiedzialny za tę kradzież.
to flout
Many cyclists flout the law by riding on the pavements.
Lernen beginnen
lekceważyć
Wielu rowerzystów lekceważy prawo i jeździ po chodnikach.
to relinquish
Relinquishing your parental rights must be an emotional ordeal.
Lernen beginnen
zrzekać się
Zrzeczenie się praw rodzicielskich na pewno jest emocjonalną męką.
warrant
We were served with the warrant sooner than we expected.
Lernen beginnen
nakaz sądowy
Przysłano nam nakaz sądowy wcześniej, niż się tego spodziewaliśmy.
breathalyser
We were roaring with laughter when he failed to blow into the breathalyser properly for the 5th time in a row.
Lernen beginnen
alkomat
Ryczeliśmy ze śmiechu, kiedy nie udało mu się poprawnie dmuchnąć w alkomat piąty raz z rzędu.
unmanned
Americans are planning to send another unmanned spacecraft to the moon.
Lernen beginnen
bezzałogowy
Amerykanie planują wysłanie kolejnego bezzałogowego statku kosmicznego na Księżyc.
cutting-edge
We are witnesses to the development of intelligent, cutting-edge technology.
Lernen beginnen
nowatorski
Jesteśmy świadkami rozwoju inteligentnej, nowatorskiej technologii.
wearable
Wearable computers have already become very common.
Lernen beginnen
przenośny
Przenośne komputery stały się bardzo powszechne.
gizmo
Every time I come to your place, there are more and more gizmos in your room.
Lernen beginnen
gadżet
Za każdym razem, kiedy do ciebie przychodzę, widzę coraz więcej gadżetów w twoim pokoju.
thumbnail
I asked you to send me just a few thumbnails, not the whole album.
Lernen beginnen
miniatura zdjęcia
Prosiłam cię o przesłanie kilku miniatur zdjęć, nie całego albumu.
to bookmark
I remember bookmarking this site, but now I can’t find it.
Lernen beginnen
dodać do zakładek
Pamiętam, że dodałam tę stronę do zakładek, ale teraz nie mogę jej znaleźć.
technophobe
Don’t exaggerate! Even the worst technophobe can do this!
Lernen beginnen
technofob
Nie przesadzaj! Nawet największy technofob potrafi to zrobić!
advance
Technological advances have brought a lot of benefits to medicine.
Lernen beginnen
rozwój
Rozwój technologiczny przyniósł wiele korzyści w dziedzinie medycyny.
appliance
There are still not enough appliances to call the kitchen well-equipped.
Lernen beginnen
sprzęt
Nadal nie ma tyle sprzętów, żeby nazwać kuchnię całkowicie wyposażoną.
digital
Everybody in the group has bought digital cameras, haven’t they?
Lernen beginnen
cyfrowy
Wszyscy w grupie kupili aparaty cyfrowe, prawda?
access
Show me a single person who doesn’t have access to a computer at home.
Lernen beginnen
dostęp
Pokaż mi chociaż jedną osobę, która nie ma dostępu do komputera w domu.
mod cons
Our hotel rooms have all typical mod cons and most of them have big balconies.
Lernen beginnen
wygody
Nasze pokoje hotelowe mają wszystkie standardowe wygody, a niektóre dodatkowo posiadają taras.
automation
They will have spent 10 million dollars on complete automation of the system by 2030.
Lernen beginnen
automatyzacja
Do 2030 roku wydadzą 10 milionów dolarów na całkowitą automatyzację systemu.
keyless
They are targeting cars with keyless entry systems.
Lernen beginnen
bezkluczowy
Mają na celowniku samochody z bezkluczowym systemem otwierania.
humanoid
A few decades ago we could see humanoid robots only in sci-fi films.
Lernen beginnen
przypominający człowieka
Kilka dziesięcioleci temu roboty przypominające człowieka istniały tylko w filmach science fiction.
turbine
Wind turbines are used to generate electricity.
Lernen beginnen
turbina
Turbin wiatrowych używa się do wytwarzania energii.
facility
I’m sorry but the facilities are out of use for the next five hours.
Lernen beginnen
udogodnienia
Bardzo mi przykro, ale nie będzie można korzystać z udogodnień przez najbliższe 5 godzin.
screensaver
After two minutes the screensaver will come on automatically.
Lernen beginnen
wygaszacz ekranu
Po dwóch minutach wygaszacz ekranu włączy się automatycznie.
ergonomic
The newest model of the car has very comfortable and ergonomic seats.
Lernen beginnen
ergonomiczny
Najnowszy model samochodu posiada bardzo wygodne i ergonomiczne siedzenia.
resistance
The parts show great resistance to rusting.
Lernen beginnen
odporność
Części wykazują dużą odporność na rdzewienie.
techie
She asks me about everything as though I was a bit of a techie.
Lernen beginnen
guru informatyczny
Pyta mnie o wszystko, tak jakbym była jakimś guru informatycznym.
hands-free
The best gift for him would be a hands-free car kit.
Lernen beginnen
głośnomówiący
Najlepszym prezentem dla niego będzie głośnomówiący zestaw do samochodu.
to envisage
One of the problems envisaged by scientists is overpopulation.
Lernen beginnen
przewidywać
Przeludnienie jest jednym z problemów przewidywanym przez naukowców.
designer baby
In the 21st century people still fear cloning and designer babies most.
Lernen beginnen
dziecko genetycznie zaprojektowane
W XXI wieku ludzie nadal obawiają się klonowania i dzieci genetycznie zaprojektowanych.
coating
The creation of anti-reflection coating has contributed a lot to safety improvement.
Lernen beginnen
powłoka
Wymyślenie powłoki przeciwodblaskowej znacznie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa.
artificial
I didn’t mean to announce that the project on artificial heart design is mine.
Lernen beginnen
sztuczny
Nie zamierzałam ogłosić, że projekt stworzenia sztucznego serca jest mój.
vaccination
Information about vaccinations is available on our website.
Lernen beginnen
szczepienie
Informacje na temat szczepień są dostępne na naszej stronie internetowej.
convergent
All these equations give convergent results.
Lernen beginnen
zbieżny
Wszystkie te równania dają zbieżne wyniki.
gene pool
Looking at them it’s hard to say they’re from the same gene pool.
Lernen beginnen
pula genów
Patrząc na nich trudno powiedzieć, że pochodzą z tej samej puli genów.
to disintegrate
The experiment proved that it can disintegrate under the water’s force.
Lernen beginnen
rozpadać się
Eksperyment udowodnił, że to może się rozpaść pod wpływem naporu wody.
soluble
I remember from chemistry lessons that this fat is soluble.
Lernen beginnen
rozpuszczalny
Pamiętam z lekcji chemii, że to tłuszcz rozpuszczalny.
evaporation
Most water is lost by evaporation.
Lernen beginnen
parowanie
Największa utrata wody zachodzi poprzez parowanie.
precipitation
There has been a significant rise in precipitation in the last two years.
Lernen beginnen
opady atmosferyczne
Odnotowano znaczny wzrost opadów atmosferycznych w ostatnich dwóch latach.
subterranean
The scientists had to move beneath the subterranean surface of the building to get the sample.
Lernen beginnen
podziemny
Naukowcy muszą się przedostać do podziemnej części budynku, żeby wziąć próbkę.
factor
We changed one of the factors lest we get the inaccurate results.
Lernen beginnen
czynnik
Zmieniliśmy jeden z czynników w obawie przed otrzymaniem niedokładnych wyników.
trial and error
Most of their discoveries were made by trial and error.
Lernen beginnen
metoda prób i błędów
Większość ich odkryć została dokonana metodą prób i błędów.
longevity
I wish I had known that one of the keys to longevity is a glass of wine drunk before going to bed.
Lernen beginnen
długowieczność
Szkoda, że nie wiedziałam, że lampka wina przed snem to jeden ze sposobów na długowieczność.
stem cell
It’s time she presented the results of her stem cell research.
Lernen beginnen
komórka macierzysta
Najwyższy czas, żeby zaprezentowała wyniki badań nad komórkami macierzystymi.
scrutiny
I agree with you that this scrutiny should become an inherent part of the experiment.
Lernen beginnen
szczegółowe badanie
Zgadzam się z tobą, że to szczegółowe badanie powinno stać się nieodłączną częścią całego eksperymentu.
to douse
The scientist is said to have been doused with radioactive chemicals.
Lernen beginnen
oblewać
Mówi się, że naukowiec został oblany radioaktywną substancją chemiczną.
explicable
I think that the quality of our equipment is an explicable reason for all our failures.
Lernen beginnen
wytłumaczalny
Wydaje mi się, że jakość naszego sprzętu jest wytłumaczalnym powodem wszystkich naszych niepowodzeń.
alternating current
Don’t you know that power lines carry alternating current?
Lernen beginnen
prąd zmienny
Nie wiedziałeś, że linie wysokiego napięcia przewodzą prąd zmienny?
to give a try
Just put the safety glasses on and give it a try once more.
Lernen beginnen
próbować
Po postu załóż okulary ochronne i spróbuj jeszcze raz.
guinea pig
I should have been paid for being her guinea pig so many times.
Lernen beginnen
królik doświadczalny
Powinna mi zapłacić za to, że tyle razy byłem jej królikiem doświadczalnym.
ingenious
Next time we will use your ingenious techniques.
Lernen beginnen
pomysłowy
Następnym razem wykorzystamy twoje pomysłowe metody.
to accomplish
We could have accomplished the same thing by one simple experiment.
Lernen beginnen
osiągnąć
Mogliśmy osiągnąć to samo dzięki jednemu, prostemu eksperymentowi.
incidental
We didn’t expect to get so many incidental findings in this trial.
Lernen beginnen
przypadkowy
Nie spodziewaliśmy się tylu przypadkowych odkryć w tym badaniu.
test tube
No sooner had they put the acid into the test tube than it exploded.
Lernen beginnen
probówka
Zaraz po tym, jak wlali kwas do probówki, nastąpił wybuch.
breakthrough
One more test and a breakthrough in cancer research is guaranteed!
Lernen beginnen
przełom
Jeszcze jeden test i przełom w badaniach nad rakiem mamy zagwarantowany!
periodic table
I’m baffled by your ignorance, I was sure you knew what the periodic table was.
Lernen beginnen
układ okresowy pierwiastków
Jestem zdumiony twoją ignorancją, byłem pewien, że wiesz co to jest układ okresowy pierwiastków.
molecular density
Can you explain to me what molecular density really is.
Lernen beginnen
gęstość cząsteczkowa
Czy możesz mi wyjaśnić, czym jest gęstość cząsteczkowa?
free radical
Free radicals are thought to be one of the main causes of cancer.
Lernen beginnen
wolny rodnik
Wolne rodniki są uważane za jedną z głównych przyczyn raka.
alloy
Steel is a metal alloy, whose major components are iron and carbon.
Lernen beginnen
stop (np. metali)
Stal jest stopem metali, którego głównymi komponentami są żelazo i węgiel.
tin
Tin was known to have existed in Australia from the first years of colonization.
Lernen beginnen
cyna
Cyna była znana w Australii od pierwszych lat kolonizacji.
litmus paper
Litmus paper is one of the most useful tools of every chemist.
Lernen beginnen
papierek lakmusowy
Papierek lakmusowy jest jednym z podstawowych narzędzi każdego chemika.
to lay the groundwork
The theory of valency lays the groundwork upon which modern chemistry reposes.
Lernen beginnen
stworzyć podwaliny
Teoria wartościowości pierwiastków stworzyła podwaliny, na których opiera się współczesna chemia.
law of motion
Newton changed our understanding of the Universe by enumerating his Three Laws of Motion.
Lernen beginnen
zasada dynamiki
Newton zmienił nasze postrzeganie świata poprzez przedstawienie swoich trzech zasad dynamiki.
variable
All variables represented this phenomenon well.
Lernen beginnen
zmienna
Wszystkie zmienne dobrze reprezentowały to zjawisko.
velocity
The wind velocity has increased to 75 km per hour, you’d better stay at home.
Lernen beginnen
prędkość
Prędkość wiatru wzrosła do 75 km na godzinę, lepiej zostań w domu.
felt-tip pen
You are always using my felt-tip pens without asking.
Lernen beginnen
flamaster
Zawsze pożyczasz moje flamastry bez pytania.
set square
The teacher told the pupils to bring set squares to the maths test.
Lernen beginnen
ekierka
Nauczyciel poprosił uczniów, aby przynieśli ekierki na test z matematyki.
protractor
I used a protractor to find the angle.
Lernen beginnen
kątomierz
Użyłem kątomierza, aby zmierzyć kąt.
nib
The nib on my pen has broken.
Lernen beginnen
stalówka
Pękła stalówka od mojego pióra.
to run out
All my pens have run out, seriously I have nothing to write with.
Lernen beginnen
wypisać się
Wszystkie moje długopisy się wypisały i naprawdę nie mam czym pisać.
to be reprimanded
It’s the third time you’ve been reprimanded this month.
Lernen beginnen
otrzymać naganę
Już trzeci raz w tym miesiącu otrzymujesz naganę.
toady
Jimmy why are you such a toady? Nobody will like you for that.
Lernen beginnen
lizus
Jimmy, czemu jesteś takim lizusem? Nikt cię przez to nie będzie lubił.
sneak
Sneaks are despised at school and everybody teases them.
Lernen beginnen
skarżypyta
Skarżypyty nie są lubiane w szkole i wszyscy im dokuczają.
dean
If the Dean was student friendly, we wouldn’t have had to resit the exam.
Lernen beginnen
dziekan
Gdyby dziekan był przychylny studentom, nie musielibyśmy poprawiać egzaminu.
chancellor
Our Chancellor is a man we can trust and rely on in every situation.
Lernen beginnen
rektor
Nasz rektor jest człowiekiem, któremu można zaufać i na którym można polegać w każdej sytuacji.
integral
I don’t understand the process of integration at all and the whole concept of an integral confuses me.
Lernen beginnen
całka
Zupełnie nie rozumiem procesu całkowania, a samo hasło „całka” miesza mi w głowie.
sine
The sine of an angle can never be greater than unity.
Lernen beginnen
sinus
Sinus kąta nie może być większy od jeden.
circumference
The paediatrician recorded the child's weight and the circumference of his head.
Lernen beginnen
obwód
Pediatra zapisała wagę dziecka oraz obwód jego głowy.
prism
The task was to calculate the length of the edge of the prism and nobody knew how to do it.
Lernen beginnen
graniastosłup
Zadanie polegało na obliczeniu długości krawędzi graniastosłupa i nikt nie wiedział, jak to zrobić.
fraction
What I’ve just told you is just a fraction of what I know.
Lernen beginnen
ułamek
To, co ci przed chwilą powiedziałem, jest tylko ułamkiem tego, co wiem na ten temat.
numerator
I told you that this is done by multiplying both numerator and denominator by 7.
Lernen beginnen
licznik
Powiedziałem ci, że to się robi poprzez pomnożenie licznika i mianownika przez 7.
denominator
We’ve found a common denominator at last for the whole conversation.
Lernen beginnen
mianownik
W końcu znaleźliśmy wspólny mianownik w całej dyskusji.
in public
It’s the first time I’ve seen him speaking in public.
Lernen beginnen
publicznie
To pierwszy raz, gdy widzę jak przemawia publicznie.
to pride oneself on
I wish he would stop priding himself on his ideas!
Lernen beginnen
szczycić się
Chciałabym, żeby przestał się w końcu szczycić swoimi pomysłami!
to operate on
After the accident he had to have his leg operated on.
Lernen beginnen
operować coś
Po wypadku musiał mieć operowaną nogę.
to be indicative of
Such behaviour is not necessarily indicative of mental disorder.
Lernen beginnen
być przejawem czegoś
Takie zachowanie niekoniecznie jest przejawem choroby psychicznej.
to refrain from
He will always refrain from participating in a crucial debate.
Lernen beginnen
powstrzymać się
Zawsze się powstrzymuje od udziału w najważniejszej debacie.
prior to
All assignments must be completed prior to the deadline.
Lernen beginnen
przed czymś
Wszystkie zadania muszą zostać wykonane przed upływem terminu.
to meddle in
I’ve never suspected him of meddling in his employees’ affairs.
Lernen beginnen
mieszać się w
Nigdy go nie podejrzewałam o mieszanie się w sprawy pracowników.
to long for
The country has been longing for democracy for decades.
Lernen beginnen
pragnąć czegoś
Kraj pragnie demokracji od wielu dziesięcioleci.
on the move
By next year we will have been on the move for 10 years.
Lernen beginnen
żyć na walizkach
W przyszłym roku minie 10 lat, odkąd żyjemy na walizkach.
to be at odds with
He was usually at odds with his whole family over political issues.
Lernen beginnen
nie zgadzać się z
Zazwyczaj nie zgadzał się z całą rodziną w kwestiach polityki.
to be wary of
Be wary of strangers and don’t open the doors to anyone, will you?
Lernen beginnen
mieć się na baczności
Miej się na baczności i nie otwieraj drzwi nieznajomym, dobrze?
to excel in
Kate always excelled in science at school.
Lernen beginnen
osiągać doskonałe wyniki
Kate zawsze osiągała doskonałe wyniki z przedmiotów ścisłych w szkole.
heartened by
The grandparents felt heartened by the news about their grandson’s achievements.
Lernen beginnen
podbudowany
Dziadkowie czuli się podbudowani osiągnięciami wnuka.
at ease
She felt completely at ease with older students.
Lernen beginnen
swobodny
Czuła się swobodnie ze starszymi uczniami.
to deal in
There aren’t many shops dealing in rare books.
Lernen beginnen
handlować czymś
Jest niewiele sklepów, w których handluje się rzadkimi książkami.
to dispose of
After disposing of all her boyfriend’s things, she breathed a sigh of relief.
Lernen beginnen
pozbyć się
Odetchnęła z ulgą po pozbyciu się wszystkich rzeczy swojego chłopaka.
to abide by
The employees who refused to abide by the rules were fired.
Lernen beginnen
przestrzegać
Pracownicy, którzy odmówili przestrzegania zasad, zostali zwolnieni.
to revel in
Everybody revelled in the first day of fresh, warm, spring air.
Lernen beginnen
rozkoszować się
Wszyscy rozkoszowali się pierwszym dniem świeżego, ciepłego, wiosennego powietrza.
to act on
It’s high time the government acted on the nurses’ protests.
Lernen beginnen
brać pod uwagę
Najwyższy czas, żeby rząd wziął pod uwagę protesty pielęgniarek.
to keep at bay
Please keep these dogs at bay.
Lernen beginnen
trzymać z dala
Proszę, trzymaj te psy z dala ode mnie.
on the go
My New Year’s resolution is to stop eating on the go.
Lernen beginnen
w biegu
Moim postanowieniem noworocznym jest zaprzestanie jedzenia w biegu.
at a pinch
This colour isn’t what I wanted, but it will do at a pinch.
Lernen beginnen
w ostateczności
To nie jest kolor, który chciałam, ale w ostateczności może być.
at random
Why am I not surprised! You’ve been choosing the contestants at random again!
Lernen beginnen
losowo
Dlaczego mnie to nie dziwi! Znów wybierałeś zawodników losowo!
from scratch
It’s not what I meant. Let’s do it again from scratch.
Lernen beginnen
od początku
Nie to miałam na myśli. Zacznijmy od początku.
to marvel at
I’m just marvelling at your talent.
Lernen beginnen
zachwycać się
Po prostu zachwycam się twoim talentem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.