Egzamin gimnazjalny: 1772-1922

 0    67 Datenblatt    kasiawitczak310
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
2.12.1804
Lernen beginnen
koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
X 1805
Lernen beginnen
bitwa pod Ulm, klęska Austrii
2.12.1805
Lernen beginnen
bitwa 3 cesarzy (Napoleon, Aleksander I, Franciszek II) klęska wojsk austriacko-rosyjskich pod Austerlitz
12.07.1806
Lernen beginnen
Związek Reński (Napoleon)
1806
Lernen beginnen
zwycięstwo Francuzów nad Prusami pod Jeną i Auerstedt
1807
Lernen beginnen
zwycięstwo Francuzów nad Prusami i Rosją pod Iławą Pruską i Frydlandem
07.07.1807
Lernen beginnen
pokój w Tylży (Francja i Rosja)
1797
Lernen beginnen
zgoda Napoleona na utworzenie Legionów przez Dąbrowskiego (Mazurek Dąbrowskiego)
22.07.1807
Lernen beginnen
konstytucja Księstwa Warszawskiego
24.06.1812
Lernen beginnen
początek wyprawy Napoleona na Rosję
5-7.09.1812
Lernen beginnen
bitwa pod Borodino, zajęcie Moskwy przez Napoleona
16-19.10.1813
Lernen beginnen
bitwa narodów pod Lipskiem, klęska Napoleona
6.04.1814
Lernen beginnen
abdykacja Napoleona (na tronie Ludwik XVIII) i zesłanie na Elbę
1.03.1815
Lernen beginnen
Sto dni Napoleona
18.06.1815
Lernen beginnen
bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona
1814-1815
Lernen beginnen
kongres wiedeński (święte przymierze RAP)
18.02.1861
Lernen beginnen
zjednoczenie Włoch
1864
Lernen beginnen
Prusy pokonują Danię
1866
Lernen beginnen
Prusy pokonują Austrię
1870
Lernen beginnen
Prusy pokonują Francję
1871
Lernen beginnen
powstanie II Rzeszy
1772
Lernen beginnen
I rozbiór Polski
1793
Lernen beginnen
II rozbiór Polski
1795
Lernen beginnen
III rozbiór Polski
1791
Lernen beginnen
Konstytucja 3 maja
1792
Lernen beginnen
konfederacja targowicka
1792
Lernen beginnen
wojna polsko-rosyjska (Dubienka, Zieleńce)
1794
Lernen beginnen
insurekcja kościuszkowska
1788-1792
Lernen beginnen
Sejm Wielki (Czteroletni)
IX 1791
Lernen beginnen
konstytucja Francji
1787
Lernen beginnen
konstytucja USA
1797
Lernen beginnen
legiony Polskie (J. Wybicki - hymn)
1807
Lernen beginnen
Księstwo Warszawskie (pokój w Tylży)
1809
Lernen beginnen
bitwa pod Raszynem (Poniatowski vs. Austriacy)
1814-1815
Lernen beginnen
kongres wiedeński
1830-1831
Lernen beginnen
powstanie listopadowe w Królestwie Polskim
29/30 listopada 1830
Lernen beginnen
wybuch powstania listopadowego
1815
Lernen beginnen
powstanie Królestwa Polskiego
1828
Lernen beginnen
Sprzysiężenie Podchorążych
1831
Lernen beginnen
wojna polsko-rosyjska
24-25.02.1831
Lernen beginnen
bitwa pod Grochowem (gen. Józef Chłopicki)
31.03.1831
Lernen beginnen
bitwa pod Wawrem i Dębem Wielkim
10.04.1831
Lernen beginnen
bitwa pod Iganiem
26.05.1831
Lernen beginnen
bitwa pod Ostrołęką
1846
Lernen beginnen
powstanie krakowskie, rabacja galicyjska
1863-1864
Lernen beginnen
powstanie styczniowe
14/15.01.1863
Lernen beginnen
początek branki w Warszawie
11.04.1864
Lernen beginnen
aresztowanie Romualda Traugutta
22.01.1863
Lernen beginnen
wybuch powstania styczniowego
1882
Lernen beginnen
Trójprzymierze (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy) państwa centralne
1904
Lernen beginnen
Trójporozumienie (Rosja, Francja, Anglia)
1906 i 1911
Lernen beginnen
kryzys marokański
1912-1913
Lernen beginnen
1. wojna bałkańska
1913
Lernen beginnen
2. wojna bałkańska
28.06.1914
Lernen beginnen
zamach w Sarajewie na Franciszka Ferdynanda
6-10.09.1914
Lernen beginnen
bitwa nad rzeką Marną
21.02.1916
Lernen beginnen
krwawa bitwa pod Verdun
24.06.1916
Lernen beginnen
wielk ofensywa aliantów
31.05-1.06.1916
Lernen beginnen
morska bitwa jutlandzka
11.11.1918
Lernen beginnen
rozejm pod Campiegne
26-31.08.1914
Lernen beginnen
zwycięstwo Niemców nad Rosjanami pod Tannenbergiem
3.03.1918
Lernen beginnen
pokój brzeski
28.06.1919
Lernen beginnen
koniec I wojny światowej
22.01.1905
Lernen beginnen
krwawa niedziela w Petersburgu (demonstracja robotników)
II 1917
Lernen beginnen
rewolucja lutowa
X 1917
Lernen beginnen
rewolucja październikowa
1918-1922
Lernen beginnen
wojna domowa w Rosji: biali vs czerwoni

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.