Europa i Polska w czasach Oświecenia;)

5  1    15 Datenblatt    madzia970525
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest Oświecenie?
Lernen beginnen
Epoka rozumu. Przypada na koniec XVII w.
Wymień 4 kierunki filozoficzne w tym okresie.
Lernen beginnen
Empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm.
Prawo ciążenia?
Lernen beginnen
Izaak Newton
Zbadał skład powietrza i wody.
Lernen beginnen
Antoine Lavoisier
Karol Linneusz
Lernen beginnen
Klasyfikacja gatunków roślin i zwierząt
Anders Celsjusz
Lernen beginnen
Nowa skala pomiaru temperatury
Pierwszy piorunochron.
Lernen beginnen
Benjamin Franklin
Co znaczą pojęcia: Racjonalizm, Empiryzm, Deizm, Ateizm?
Lernen beginnen
Racjonalizm- kierowanie się w życiu rozumem Empiryzm- kirowanie się w życiu doświadczeniem Deizm- Wierzono że Bóg stworzył świat lecz nie ingeruje w życiu człowieka Ateizm- Nie wierzono w Boga
Kto i na jakie władze dzieli się trójpodział władz?
Lernen beginnen
Karol Ludwik Monteskiusz. władza wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza
1763
Lernen beginnen
skonstruowanie przez Jamesa Watta maszyny parowej.
Bracia Montgolfier
Lernen beginnen
Pierwszy balon napełniony gorącym powietrzem
Encyklopedyści
Lernen beginnen
grupa wielkich uczonych i myślicieli- twórców encyklopedii
Wolnomularze lub masoneria
Lernen beginnen
Tajemny ruch międzynarodowy
Rokoko i Klasycyzm
Lernen beginnen
Rokoko- nowy styl narodzony we Francji, Bogate zdobnictwo np. Pałac Zwingera Klasycyzm- nowy styl naśladujący sztukę Greków i Rzymian, styl bardzo prosty, mało ozdobny, (możliwe motywy religijne) np. Kościół św. Magdaleny
Przeniewierca
Lernen beginnen
osoba która zdradziła ideały oświecenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.