FIZJOLOGIA MIĘSNIA SERCOWEGO ćw 2

 0    55 Datenblatt    smolskamarysia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
miocyty węzła zatokowego --> rola
Lernen beginnen
rozrusznik (chronotropizm, HR)
miozycty węzła przedsionkowo - komorowego
Lernen beginnen
przewodzenie przewodzenia do komór(dronotropizm) kontrola rytmu pobudzen
miocyty układu komorowego, pęczek Hisa odnogi -- rola
Lernen beginnen
przewodzenie pobudzenia w komorach oraz z układu bodżcowo - przewodzącego na błonę kardiomoiocytow
zespólnie komórkowe (przedsionków i komór)
Lernen beginnen
pobudzenie jednoczesne i brak straty siły
pobudzenie miocytow przedsionków =>
Lernen beginnen
SKURCZ przedsionków = ostateczne wypełnienie komór krwią w okresie rozkurczu komór
pobudzenie kardiomiocytów komór =>
Lernen beginnen
inotropizm -> SV STROKE VOLUM
węzeł ASN
Lernen beginnen
węzeł ASN auf Polnisch
rozrusznik
węzeł AVN
Lernen beginnen
kontrola opóźnienia pobudzenia komór (obniże nei przewodzenia do ~0.05 m/s
pęczek hisa wł Purkinjego
Lernen beginnen
szybkie przewodzenie - pobudzenie kadiomiocytów[pęczek hisa 2.5 ]; 2.5 - 4.5 m/s
właściwości złącza AV
Lernen beginnen
1zwolnienie przewodzenia do 0.05 ,2 brak automatyzmu 3sumowanie potencjalów 4 mala amplituda i dynamika poten.
rola złącza AV
Lernen beginnen
opuźnienie skurczu komór, kontrola częstości i rytmu pobudzeń docierających do komór
komórki P
Lernen beginnen
powolna samoistna depolaryzacja - przedpotencjał - podstawa automatyzmu
komorki P (Pacemakery) wystepowanie
Lernen beginnen
skupione w węźle zatokomy, obecne rownież w węźle przedsionkowo komorowym
i - rzędowy ośrodek automatyzmu serca
Lernen beginnen
węzeł zatokowy (rozkrusznik) 60 -90 /min
II - rzędowy ośrodek automatyzmu serca
Lernen beginnen
węzeł przedsionkowo komorowy 40-50/min
III rzędowy ośrodek automatyzmu serca
Lernen beginnen
układ bodźcowo p przew komorowy 20- 30 /min
co terminuje samopobudzenie
Lernen beginnen
przewaga prądów dokomórkowych (Ca ++ (głównie) i Na + nad odkomórkowymi K=
powolna spoczynkowa deopolaryzacja wartości
Lernen beginnen
od - 65 do -40 mV
potencjał krytyczny, wyzwala potencjał czynnościowy
Lernen beginnen
- 40 mV
potencjał błonowy -40 mV --> aktywacja jonów;
Lernen beginnen
Ca ++!!! szybszy --> szybka depolaryzaca i K+
potencjał czynnościowy zależny od prądów jonu?
Lernen beginnen
Ca ++
co jest przyczyną repolaryzacji?
Lernen beginnen
przewaga prądu odkomórkowego (K+) przy zmniejszającej się aktywności kanału odkomórkowego
faza 0 potencjalu czyn komór
Lernen beginnen
DYNAMICZNA DEPOLARYZACJA - bo przy pot - 65 AKTYWACJA KANAŁU NA+, POTENCJAŁ OSIĄGA WARTOŚCI DODATNIĄ
FAZA 0 CD.
Lernen beginnen
przy potencjałe -40 mV/-30 mV aktywacja kanałów Ca++ i K+
FAZA 1
Lernen beginnen
WSTĘPNA REPOLARYZACJA | pełna inaktywacja kanałów Na+, krótkotrwala katywacja róznych kanałów K+, napłwy jonów Cl-
Faza 2
Lernen beginnen
FAZA PLATEAU ok 0 mV czasowe zwolnienie repolar, = równowaga pomiędzy prądamo Ca ++ o K= (To)
wzrost HR
Lernen beginnen
układ wsp, KA glukagon T3
spadek HR
Lernen beginnen
N X Acetylocholina
połączenia międzykomórkowe
Lernen beginnen
połączone wstawkami -> koneksony > neksus swobodna dyfuzja jonów
zamknięcie kanałów o właściwościach PROSTOWNICZYCH K1 i dokomórkowy prąd Ca++
Lernen beginnen
zahamowanie fazy repolaryzacji - faza plateau
przejście fazy 2 w 3
Lernen beginnen
wygaszanie prądu Ca++ i coraz większa aktywacja odkomórkowego prądu K+ (To), odpływ ład + niż naplyw, i mniejszy napór K+ na blone kom = otwatcie kanalów K1
FAZA 3
Lernen beginnen
otwarcie kanałów K1 =>szybki spadek potencjału = szybka repolaryzacja
FAZA 4
Lernen beginnen
osiągnięcie potencjału spoczynkowego
AKTYWACJA 3 Na+ /2 K+ ATP azy / wymiana 1 Ca++ / 3 Na + / prądy tła Na+ wolny K+
Lernen beginnen
FAZA 4 utrzymywanie potencjału spoczynkowego
REFRAKCJA BEZWZGLĘDNA jakie fazy, i jaki potencjał
Lernen beginnen
fazy 0 1 2 i pocz 3 powyżej - 60 mV- potencjał powyżej poziomku aktywacji kanałów sodowych (ok -65)
REFRAKCJA WZGLĘDNA jaki potencjał
Lernen beginnen
obnizona pobudliwość kardiomocytu potencjał poniżej - 60 mV druga część 3 fazy i faza 4 , mozna osiągnąc pobudzenie poprzez bodziec silniejszy niz progowy
skurcz tężcowy niemożliwy bo?
Lernen beginnen
długi czas refrakcji
sprzężenia elektormechaniczne w kardiomiocytach (3)
Lernen beginnen
1 potencjał czynnościowy - prąd czynnościowy 2 zwiększenie stężenia Ca 2++ (w sarkoplaźmie) w odpowiedzi na depo sarkolemmy 3. wiązanie Ca++ z podjednostą C troponiny - aktywacja skurczu
depolaryzaja błony kom => wzrost stęź Ca++ mechanizmy (3)
Lernen beginnen
1 napływ jonów ze środowiska zewn receptor DHP_R - kan Ca typu L 10-15% Ca++ biorących udział w skurczu 2 DIADY kanlik T / 1 pęcherzyk końcowy siateczki 3. SZYBKI NAPŁWY Ca ++ z SER receptor rianodynowy RYR(
uwalnianie wapnia przez wapń
Lernen beginnen
szybki bapłwy Ca ++ z ser przez kanal / receptor RYR rianodynowy
rola Ca++ ATP aza
Lernen beginnen
magazynowanie Ca ++ w SER
rola antyportów 3 NA+ /Ca++ i Ca++ ATP azy między pobudzeniem
Lernen beginnen
usuwanie Ca++ z kardiomiocytu, gdy przerwa zbyt długa zbyt mało Ca++ i spadek siły skurczu
rola kanałów DHPR i RYR
Lernen beginnen
napływ Ca++ do sarkoplazmy
działanie INOTROPOWE
Lernen beginnen
wpływ na siłę skurczu, regulacja heterometryczna -> zmiana dlugości sarkomerów (Starlinga prawo) homeometryczna reg. --> zmina kurczliwości mierzona Pzero
działanie chronotropowe
Lernen beginnen
wpływ na czas powolnej depo komórek P _> zmina częstotliwości powstawania potencjalów czynnościowych w kom P __> zmiana częstotliwości skurczów serca (HR
działanie dromotropowe
Lernen beginnen
wpływ na przewodzenie potencjalów czynnościowoych zwłaszcza uklad węzeł AV
dzialanie batmotropowe
Lernen beginnen
wpływ na pobudliwość miocytów w ogniskach ektotopowych
działanie tonotropowe
Lernen beginnen
wpływ na napięcie mięsnia sercowego w okresie rozkurczu
unerwnie wsp serca receptory główne
Lernen beginnen
GŁÓWNIE BETA 1 ADR = białko Gs > Ca > wzrost cAMP _> PKA > aktywacja kan Ca++
unerwienie serca wsp receptory dodatkowe
Lernen beginnen
alfa 1 ADR b Gq -> PLC --> DAG i IP3
unerwnie wsp receptory dodatkowe cz II
Lernen beginnen
BETA 2 ADR wzrost cAMP
ukła wspólczulny (wlokna wszędobylskie) wplyw na serce - efekty
Lernen beginnen
tropizmy DODATNIE ++++ zmiany metab, wzrost zapotrzebowania na O2 , hamowanie wpływ n. X antagonizm pre i post synaptyczny
unerwienie przywsp m sercowego -> n X
Lernen beginnen
unerwia TYLKO mięśnie przedsionków i węzly układu bodźcowo przew., mediator Ach > kanała K+ zależne, receptor M2 bG1 spadek CA spadek cAMP
układ wsp wpły na serce efekty
Lernen beginnen
chronotropowow i dronotropowo ujemnie, zmniejsza siłe skurczu przedsionków,
przewaga unerwienia wsp czy pwsp w węźle SA
Lernen beginnen
PWSP, działa chronotropowo i tonicznie ujemnie ------

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.