Fizyka 2 Elektromagnetyzm + prąd

 0    44 Datenblatt    Zyniek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czego jednostką jest kolumb (C)?
Lernen beginnen
Jednostką układu elektrycznego
Co to jest jeden Columb?
Lernen beginnen
Columb to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy
Wzór na EPSILON?
Lernen beginnen
Epsilon=EoEr E= przenikalność elektryczna Eo=przenikalność elektryczna próżni Er=względna przenikalność elektryczna
Gdzie istnieje pole elektryczne?
Lernen beginnen
Wokół ładunków elektrycznych
Jak definiujemy natężenie pola elektrycznego E?
Lernen beginnen
Jest to stosunek siły F działającej na próbny łądunek dodatni q0, do wartości tego ładunku. E=F/qo
Jak obliczamy natężenie pola w określonym punkcie wiedząc, że pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków?
Lernen beginnen
Jeżeli pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków punktowych q0, q1, q2, qn... to natężenie pola w określonym punkcie obliczamy sumując natężena pól przechodzące od poszczególnych ładunków.
Co to jest DIPOL?
Lernen beginnen
Dipol jest to układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach położonych w niewielkiej odległości od siebie.
Prawo Gaussa?
Lernen beginnen
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zmkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. WZÓR: wiadomka.
Co to jest E?
Lernen beginnen
Jest to natężenie pola elektrycznego.
Co to jest U?
Lernen beginnen
Jest to napięcie elektryczne.
Co to jest napięcie elektryczne miedzy punktami A i B?
Lernen beginnen
Jest to stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B do wielkości tego ładunku.
Potencjał punktu?
Lernen beginnen
Jest to napięcie pomiedzy punktem A i punktem nieskończenie odległym.
Napięcie między dwoma piunktami pola elektrycznego?
Lernen beginnen
Równa się różnicy potencjału tych punktów.
Jaka jest jednostka napięcia?
Lernen beginnen
1V=1J/C
Co to są powierzchnie ekwipotencjalne?
Lernen beginnen
Charakteryzują się tym, że w każdym ich punkcie potencjał ma wartość stałą. Powierzchnia przewodnika jest zawsze ekwipotencjalna.
Wzór na potencjał pola ładunku punktowego?
Lernen beginnen
V(r)=q/4PiEpsilon*r
Pojemnośc elektryczna?
Lernen beginnen
Pojemnością elektryczną nazywamy stosunek ładunku kondenstatora do napięcia między okładkami.
Co jest jenostką pojemności?
Lernen beginnen
Farad 1F=1C/V
Połączenie szeregowe
Lernen beginnen
Przy połączeniu szeregowym ładunki poszczególnych kondenstatorów są takie same.
Połączenie równoległe
Lernen beginnen
Przy połączeniu równoległym napięcia poszczególnych kondensatorów są takie same.
Co to jest prąd elektryczny?
Lernen beginnen
Uporządkowany ruch łądunków. ładunki są przenoszone za pośrednictwem nośników ładunku.
Jakie są rodzaje nośników?
Lernen beginnen
1. Metale - elektrony 2. Ciecze i gazy - jony dodatnie kationy jony ujemne - aniony elektrony W półprzewodnikach nośnikami są: ujemnymi są elektrony dodatnimi są dziury
Co to jest natężenie prądu?
Lernen beginnen
Jest to stosunek łądunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika "S" do czasu przeływu "t" tego łądunku.
Jednostką natężenia jest?
Lernen beginnen
Amper
Jednostką gęstości jest?
Lernen beginnen
1Am/m^2
Czym jest wywołany przepływ prądu w przewodniku?
Lernen beginnen
Jest wywołany działaniem pola elektrycznego na nośniki ładunku.
Opór elektryczny wzór
Lernen beginnen
R=U/I
Jednostką oporu jest?
Lernen beginnen
1 om = 1V/1A
Prawo ohma?
Lernen beginnen
Stosunek napięcia miedzy dwoma końcami przewodnika do natężenia przeplywającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu.
Co to jest siła elektromotoryczna zródła prądu?
Lernen beginnen
Jest to napięcie na zaciskach zródła otwartego.
Wzór na opór właściwy?
Lernen beginnen
R=p*l/S l-długość przewodnika S - przkrój poprzeczny p- opór właściwy
Co charakteryzuje źródło prądu?
Lernen beginnen
1) Opór wewnętrzny 2) Siła elektromotoryczna
I prawo kirchhoffa
Lernen beginnen
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do wężła równa się zeru.
2 Prawo kirchhoffa
Lernen beginnen
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadów napięć jest równa zeru.
Gdzie powstają siły magnetyczne?
Lernen beginnen
W pobliżu przewodnika z prądem elektrycznym lub ciała namagnesowanego.
Siła Lorentza
Lernen beginnen
W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B, jeżeli na ładunek próbny q0, poruszający się w tej przestrzeni z prędkością "v" działa siła F.
Wzór na Lorentza
Lernen beginnen
F=q0(VxB)
Jednostką indukcji jest?
Lernen beginnen
Tesla - 1T = 1N/(Am)
Jednostką natężenia pola magnetycznego jest?
Lernen beginnen
1A/m
Prawo Amper'a
Lernen beginnen
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku,
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Lernen beginnen
Polega ono na powstaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetyczengo.
Prawo Faraday'a
Lernen beginnen
Indukowna w obwodzie (konturze) SEM indukcji (zamkniętym?) jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem.
Jednostką strumienia magnetycznego jest?
Lernen beginnen
Weber (wb) 1Wb=1T*m^2
Jednostką indukcyjności jest
Lernen beginnen
henr 1H=1Wb/A

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.