Histologia - Układ krążenia

 0    99 Datenblatt    wadabase1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Z jakiego listka zarodkowego powstaje układ sercowo naczyniowy?
Lernen beginnen
Z mezodermy
Gdzie i kiedy powstają wyspy krwiotwórcze?
Lernen beginnen
Między 13 a 15 dniem rozwoju zarodkowego w mezodermie pozarodkowej.
Jak nazywają sie komórki budujące wyspy krwwiotwórcze?
Lernen beginnen
Hemoangioblasty
Jakie komórki budują obwodową i wewnętrzną warstwę wysp krwiotwórczych?
Lernen beginnen
Obwodową - angioblasty, wewnętrzną hematogonia
Co to są angioblasty?
Lernen beginnen
Pierwotne komórki śródbłonka naczyć krwionośnych
Co powstaje z hematogonii?
Lernen beginnen
Elementy morfotyczne krwi
Kiedy angioblasty tworzą pierwotne cewki naczyć krwionośnych?
Lernen beginnen
Około 18 dnia rozwoju zarodka
Co to jest waskulogeneza?
Lernen beginnen
Tworzenie się pierwotnych naczyń krwionośnych na skutek wrastania się pierwotnych cewek naczyń krwionośnych do mezodermy zarodkowej
Jakie czynniki regulują waskulogenezę? (2)
Lernen beginnen
Naczyniowy czynnik wzrostu (VEGF) i leptyna
Co to jest angiogeneza i kiedy nastepuje?
Lernen beginnen
Tworzenie się naczyń po zakończeniu fazy waskulogenezy
Przykłady fizjologicznej i patologicznej angiogenezy (4)
Lernen beginnen
Fizjologiczne: 1. Wzrost liczby naczyń krwionośnych w trenowanym m. sercowwym 2. Odnowa błony śluzowej macicy w cyklu menstruacyjnym 3. Gojenie się ran Patologiczne: 4. Rozrost nowotworów litych
Co i gdzie rozpoczyna się rozwój serca?
Lernen beginnen
Wytworzenie z kom. mezodermalnych w cz. glowowej tarczy zarodkowej parzystych sznurów sercowych.
Kiedy parzyste sznury sercowe zyskują światło?
Lernen beginnen
Około 20 dnia życia płodowego zarodka
Kiedy cewy nasierdziowe łącza się w cewę wsierdziową, z której rozwija się serce?
Lernen beginnen
Około 22 dnia życia płodowego zarodka.
Od którego dnia życia płodowego serce rozpoczyna czynnośc skurczową?
Lernen beginnen
Od 22 dnia życia płodowego
Co wchodzi w skład układu sercowo-naczyniowego? (3)
Lernen beginnen
1. Serce 2. Układ krwionośny 3. Układ limfatyczny
Naczynia wchodzące w skład układu krwionośnego? (8)
Lernen beginnen
1. Tętnice sprężyste duże 2.T. mięśniowe duże i średnie 3.T. mięśniowe małe 4. Tętniczki 5. Naczynia włosowate zwykłe i zatokowe 6.Żyłki 7. Małe żyły 8.Żyły średnie
Które naczynia krwionośne mają średnicę>1cm
Lernen beginnen
Naczynia sprężyste duże i żyły duże
Średnica t. mięśniowych dużych i średnich wynosi?
Lernen beginnen
2-10mm
Średnica tętnic mięśniowych małych wynosi?
Lernen beginnen
0,1-2mm
Ile wynosza średnice tętniczek i żyłek (postkapilarnych i mięśniowych)?
Lernen beginnen
Od 10 do 100 mikrometrów
Jakie śrędnicę maja naczynia włosowate zwykłe, a jaką zatokowe?
Lernen beginnen
Zwykłe (kapilary) - 4-10 mikrometrów. Zatokowe - 30-40 mikrometrów
Jaką średnice mają małe żyły i żyły średnie?
Lernen beginnen
Małe - 0,1-1mmm, Średnie 1-10mm
Funkcje układu krążenia (5)
Lernen beginnen
1. Doprowadza tlen, wodę, składniki mineralne i substancje odżywcze do tkanek 2. Odbiera z tkanek CO2 i zbędne produkty przemiany materii 3. Uczestniczy w regulacji temperatury 4. Transportuje hormony 5. i składniki układu immunologicznego
Co wchodzi w skłąd warstwy wewnętrznej (intimy) naczyń krwionośnych?
Lernen beginnen
1.Śródbłonek naczyniowy 2. Warstwa podśrodbłonkowa 3. Blaszka sprężysta wewnętrzna
Z czego zbudowana jest warstwa podśródbłonkowa?
Lernen beginnen
Z tkanki łącznej wiotkiej, zawiera pojedyncze kom. mięśniowe gladkie i fibroblasty
Charakterystyka blaszki sprężystej wewnętrznej
Lernen beginnen
Jest zbudowana z włókien sprężystych, najlepiej rozwinięta w dużych tetnicach typu mięśniowego, ma strukturę okienkową - pozwala na swobodną dyfuzję substancji
Z czego zbudowana jest warstwa środkowa naczyń krwionośnych?
Lernen beginnen
Z kom. mięśniowych gładkich, pomiędzy nimi włókna elastynowe, włókna kolagenowe typu III i substancja amorficzna(proteoglikany)
Co to sa błony sprężyste?
Lernen beginnen
Struktury uformowane z włókien elastynowych znajdujące się w warstwie środkowej dużych tętnic.
W jakim typie naczyń krwionośnych dominuje warstwa środkowa?
Lernen beginnen
W tętnicach
Gdzie znajduje się blaszka sprężysta zewnętrzna?
Lernen beginnen
W warstwie środkowej naczyń, oddziela ją od przydanki
Jakie włókna kolagenowe budują warstwe zewnętrzną naczyń?
Lernen beginnen
Typu I
W jakich naczyniach najlepiej rozwinięta jest warstwa zewnętrzna?
Lernen beginnen
W zyłach
Gdzie znajdują się naczynia naczyń oraz nerwy wazometryczne?
Lernen beginnen
W warstwie zewnętrznej ściany naczyń
Co i gdzie uwalnia epinefrynę i jakie jest jej działanie?
Lernen beginnen
Bezmielinowe nerwy sympatyczne w warstwie zewnętrznej. Norepinefryna powoduje skurcz naczynia
Jakie włókna nerwowe uwalniają acetylocholinę i co ona powoduje?
Lernen beginnen
Włókna parasympatyczne, powoduje rozkurcz naczynia
Gdzie występują komórki śródbbłonka?
Lernen beginnen
W wewnętrznej warstwie naczyń krwionośnych i limfatycznych
Charakterystyczne cechy kom. śródbłonka
Lernen beginnen
Komórki śródbłonka ściśle do siebie przylegają, mają spłaszczony kształt i cygarowate jądro skierowane długą osią do światła naczynia
Gdzie wsytępuje środbłonek o sześciennym kształcie?(4)
Lernen beginnen
1. W zatokach śledziony 2.Żyłkach węzła limfatycznego 3. Migdałkach 4. Kepkach Peyera
Skłądniki układu kurczliwego wystepujące w nabłonku?
Lernen beginnen
Aktyna, miozyna, tropomiozyna i α-aktynina
Za co odpowiadają składniki kurczliwe śródbłonka?
Lernen beginnen
1. Za tworzenie cytoszkieletu 2. Regulowanie przepływu krwi 3. Przepuszczalność blon komórkowych
Jakie substancje istoty międzykomórkowej i substancje biologicznie czynne syntezują i uwalniają kom. śródbłonka?
Lernen beginnen
1. Kolagen II, IV i V typu, lamininę i fibronektynę 2. Czynniki krzepnięcia, tlenek azotu, prostacyklinę, cytokiny
Antygeny pozwalające na wykazanie obecności kom. śródbłonkowych?
Lernen beginnen
1. Kompleks VIII czynnika krzepnięcia 2. Czynnik von Willebranda 3. CD31 4. CD34
Co to sa ciałka Weibela-Palade'a?
Lernen beginnen
Ziarnistości cytoplazmatyczne kom. śródbłonka jak i warstwy podśródbłonkowej. Zawierają czynnik von Willebranda.
Podstawowe funkcje śródbłonka? (5)
Lernen beginnen
1. Udział w transporcie gazów oraz transporcie niezależnie od stężenia (transcytoza) 2. Utrzymanie przepływu krwi 3. Regulacja przepuszczalności naczyń 4. Regulacja przylegania i interakcji z leukocytami i płytkami krwi 5. Udział w angiogenezie
Powierzchnię ilu kortów tenisowych zajmują komórki śródbłonka w ciele dorosłego człowieka?
Lernen beginnen
Sześciu xD
Czym różnia się komórki mięśniowe gładkie naczyń od innych kom. kurczliwych?
Lernen beginnen
Zawierają α-aktynę i vimentynę.
Co to jest anty-α-aktyna (SMA-1)?
Lernen beginnen
Przeciwciało monoklonalne pozwalające na uwidocznie nie metodami immunohistochemicznymi kom. mięśni gładkich naczyń krwionośnych.
Charakterystyka Pericytów?
Lernen beginnen
Pericyty towarzysza kom. śródbłonka naczyń kapilarnych oraz małych żyłek. Posiadają własną błonę podstawną i długie wypustki cytoplazmatyczne ułożone wzdłuż długiej osi naczynia.
Jakie połączenia wystepują między pericytami i kom. śródbłonka?
Lernen beginnen
Połączenia szczelinowe
Ryszard Petru
Lernen beginnen
Nie spodziewałeś się Ryszarda Petru w tych fiszkach
Jakie komórki mają zdolność kurczenia się i fagocytozy?
Lernen beginnen
Pericyty
Funkcja fibroblastów w ścianach naczyń?
Lernen beginnen
Wytwarzają włokna kolagenowe i składniki substancji bezpostaciowej
Jakie naczynia zaliczamy do tętnic sprężystych?
Lernen beginnen
Aortę, oraz tętnice od niej odchodzace, t. szyjne wspólne, podobojczykowe, t. biodrową wspólną i duże tętnice płucne.
Jaka jest cecha charakterystyczna tętnic sprężystych?
Lernen beginnen
Obecność grubej warstwy środkowej o budowie warstwowej, w której włokna sprężyste o śr. 0,2-1mikrometra występują naprzemiennie z kom. mięśniowymi oraz pęczkami włokien kolagenowych.
Ile wynosi ciśnienine krwi w t. sprężystych?
Lernen beginnen
120/80 mmHg
Po czym odróżnia sie tętnicę mięśniową dużą od tętnicy sprężystej?
Lernen beginnen
Po obecności blaszek sprężystych, szczególnie w warstwie wewn. która jest w tętnicach mięśniowych najlepiej rozwinięta.
Co odróżnia małe tetnice od tętniczek?
Lernen beginnen
1. Te pierwsze moga mieć do 8 warstw kom. mięśniowych gładkich, a tetniczki mają zwykle od jednej do trzech takich warstw. 2. W małych tętnicach występuje blaszka sprężysta wewnętrzna, której juz nie ma w tętniczkach
Co to sa tętniczki pośrednie?
Lernen beginnen
Tętniczki doprowadzające krew bezpośrednio do naczyń włosowatych
Gdzie występują najlepiej rozwinięte sieci naczyń włosowatych?
Lernen beginnen
W wkankach aktywnych metabolicznie: mięśniach szkieletowych, sercu i gruczołach.
Trzy typy naczyń włosowatych?
Lernen beginnen
Ciągłe, okienkowe i zatokowe
Gdzie wystepują naczynia włosowate ciągle?
Lernen beginnen
M. sercowy, m. szkieletowe, mózg, grasica
Wystepowanie naczyń włosowatych okienkowych
Lernen beginnen
Naczynia te występują w trzustce, śluzówce przewodu pokarmowego i gruczołach dokrewnych.
Który rodzaj naczyń włosowatych okienkowychnie zawiera błon pomiędzy okienkami?
Lernen beginnen
Kłębki nerkowe
Gdzie wystepuja naczynia włosowate zatokowe?
Lernen beginnen
1. W wątrobie 2.Śledzionie 3. Szpiku kostnym
Budowa naczyń włosowatych zatokowych
Lernen beginnen
Zarówno błona podstawna jak i obwodowe części kom. śródbłonkowej mają budowe nieciągłą (okienkową). Okienka nie zawierają struktur błoniastych.
Gdzie sa i za co odpowiadają zwieracze przedwłośniczkowe?
Lernen beginnen
Występują w miejscu odejścia naczyń włosowatych i kontrolują ilość krwi przepływającej przez łożysko tych naczyń
Podział żyłek i żył ze względu na średnice i gruboś ścian (3)
Lernen beginnen
1. Postkapilarne 2.Żyłki mięśniowe 3.Żyły małego, sredniego i dużego kalibru
Jakie czynniki wazoaktywne oddziałuja w żyłkach postkapilarnych?
Lernen beginnen
Histamina, bradykinina i serotonina
Które naczynia krwionośne stanowia wazny element reakcji zapalnej w tkankach?
Lernen beginnen
Żyłki postkapilarne
Gdzie znajdują się żyły wykazujące atypową budowe ściany naczyniowej?
Lernen beginnen
1. W oponie twardej 2.Łożysku 3. siatkówce 4.Śledzionie
Gdzie wystepują nagromadzenia anastamoz tętniczo-żylnych?(4)
Lernen beginnen
1. W opuszce palca 2. Wargach 3. Uchu 4. Nosie
Co to sa połączenia jamiste i gdzie wystepują?(3)
Lernen beginnen
Jest to odmiana anastamoz tetniczo-żylnych. Występują w: 1. Tkankach erekcyjnych (praciu i łechtaczce) 2. Błonie śluzowej nosa 3. W mózgu
Za pośrednictwem jakiego transportu odbywa się transport wody i makroczasteczek?
Lernen beginnen
Paracellularnego
Za pośrednictwem jakiego transportu odbywa się transport białek substancji organicznych oraz jonów?
Lernen beginnen
Transcellularnego
Ile wynosi ciśnienie w tetniczkach końcowych w mikrokrążeniu systemowym?
Lernen beginnen
35mmHg
Ile wynosi średnie ciśnienie w kapilarach 1. systemowych 2. płucnych?
Lernen beginnen
1.17mmHg 2.7mmHg
Od czego zalezy cykliczny przepływ krwi?
Lernen beginnen
Od mechanizmu miogennego
Jakie czynniki powodują aktywację śródbłonka?
Lernen beginnen
Czynniki infekcyjne oraz zapalne, stres oksydacyjny, spadek poziomu HDL i wzrost poziomu LDL i VLDL
Gdzie występują żylne układy wrotne?
Lernen beginnen
W wątrobie i przysadce.
Co wchodzi w skład struktur sensorycznych układu krążenia i gdzie one występują?
Lernen beginnen
Lemocyty i komórki kłębkowe. Wystepują w kłębkach: szyjnym aortalnym, płucnym oraz ogonowym
Jaką funkcję pęłnią zakończenia nerwowe n. błędnego (czaszkowego IX) w zatoce t. szyjnej?
Lernen beginnen
Pęłnią funkcję baroreceptorów
Ile krwi przepompowuje w ciągu doby serce doroslego człowieka o wadze 70 kg?
Lernen beginnen
6000 l krwi
Z jakiej tkanki jest zbudowany zrąb serca?
Lernen beginnen
Z tkanki łacznej włóknistej zbitej
Co wchodzi w skład szkieletu serca?
Lernen beginnen
1. Błoniasta przegroda międzykomorowa 2. Włokniste pierścienie zastawkowe (cztery) 3. Trójkąty włokniste (dwa)
Jaką objętość zajmuje płym wypełniający jamę osierdziową?
Lernen beginnen
50 ml
Jakie błony surowicze budują worek osierdziowy?
Lernen beginnen
1. Trzewna (osierdzie surowicze) - zwana nasierdziem 2.Ścienna(osierdzie włókniste)
Jakie warstwy budują serce?
Lernen beginnen
Od jam serca: 1. Wsierdzie 2. Śródsierdzie 3. Nasierdzie
Gdzie znajdują się kom. bodźcoprzewodzące Purkinjego?
Lernen beginnen
W warstwie podwsierdziowej, we wsierdziu
Gdzie znajdują się m. brodawkowate?
Lernen beginnen
W śródsierdziu
Z czego składa się śródsierdzie?
Lernen beginnen
Głownie z tkanki mięśniowej serca, zawiera również endokrynne kom. mięśniowe, śródścienną sieć włókien Purkinjego oraz kom. węzłowe serca.
Budowa i wymiary kardiomiocytów
Lernen beginnen
Długośc 80µm, średnica 12µm, cylindryczny kształt i centralnie zlokalizowane jądro
Co zawierają ziarnistości mięśniowych kom. endokrynowych?
Lernen beginnen
Hormony natruretyczne. Ziarnistości zawierają przedsionkowy i mózgowy czynnik natriuretyczny (ANP i BNP)
Co różni kom. Purkinjego od innych kom. mięśniowych?
Lernen beginnen
Mało ułożonych obwodowo miofibryli, dużo ziaren glikogenu oraz mitochondrióww, wykazują brak wstawek.
Czym jest węzeł zatokowo-przedsionkowy?
Lernen beginnen
Jest to skupisko wyspecjalizowanych kom. mięśniowych odpowiedzialnych za autonomiczną funkcję skurczową serca.
Warstwy zastawek
Lernen beginnen
1. Włóknista 2. Gabczasta 3. Komorowa
Czym są struny ścięgniste?
Lernen beginnen
Przedłużeniem warstwy komorowej zastawek serca
Która część serca jest "najsłabiej perfundowana"?
Lernen beginnen
Wsierdzie
Co odpowiada za przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca (efekt chronotropowy)?
Lernen beginnen
Sploty włokien układu autonomicznego: powierzchniowy i głębokie serca.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.