Historia biologii

 0    17 Datenblatt    Stencja
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
V- IV w. p.n.e. Hipokrates
Lernen beginnen
Grecja etyka zawodu lekarza
IV w. p.n.e. Arystoteles (3)
Lernen beginnen
Stagira 1. system klasyfikacji r i z, zasada korelacji (współzależności) budowy i funkcji poszczególnych cz. ciała; obalił teorię samorództwo
II w. p.n.e. Galen (1)
Lernen beginnen
Rzym podstawy anatomii i fizjologii
XVI w. A. Vesalius (1)
Lernen beginnen
budowa ciała człowieka
1590 Z. Jansen
Lernen beginnen
Holandia mikroskop
1628 H. Harvey (2)
Lernen beginnen
GB przedstawienie obiegu krwi u człowieka; wyjaśnienie pracy serca
1680 A. Leeuwenhoek
Lernen beginnen
Holandia wymoczki (pierwotniaki, plemniki, krwinki czerwone)
1693 J. Ray
Lernen beginnen
GB definicja gatunku
XVII w.
Lernen beginnen
pierwsze towarzystwa naukowe
1735 K. Linneusz (4)
Lernen beginnen
Szwecja "Systema naturae"- klasyfikacja r i z, nowoczesne nazewnictwo gatunków, człowiek to zwierzę
1779 J. Ingenhousz(2)
Lernen beginnen
Holandia udowodnił znaczenie światła i barwników w procesie asymilacji CO2; odkrył, że rośliny oddychają podobnie jak zwierzęta
1857- 90 L. Pasteur
Lernen beginnen
Francja podstawy mikrobiologii i immunologii
1858/59 K. Darwin, A. Wallace
Lernen beginnen
GB niezależnie: teoria ewolucji biologicznej oparta na doborze naturalnym
1866 G. Mendel
Lernen beginnen
Czechy reguły dziedziczenia cech
XX w. J. Watson F. Crick
Lernen beginnen
molekularne podłoże dziedziczenia
T. Murray
Lernen beginnen
pierwsze przeszczepy
W. Arber H. Smith
Lernen beginnen
inżynieria genetyczna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.