HISTORIA - III GIM REPEAT

 0    60 Datenblatt    jronek3010
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1701
Lernen beginnen
Prusy królestwem
1717
Lernen beginnen
sejm walny
1763
Lernen beginnen
wynalezienie maszyny parowej watt
1765
Lernen beginnen
szkoła rycerska
1768-72
Lernen beginnen
konfederacja Barska
1772
Lernen beginnen
I rozbiór polski
1773
Lernen beginnen
powstanie KEN
1776
Lernen beginnen
deklaracja niepodległości USA
1787
Lernen beginnen
pierwsza na swiecie konstytucja USA
1788-92
Lernen beginnen
obrady sejmu wielkiego
1789
Lernen beginnen
wybuch wielkiej rewolucji francuskiej
3 V 1791
Lernen beginnen
druga konstytucja na swiecie POLSKA
1791
Lernen beginnen
konstytucja francuska
1793
Lernen beginnen
II rozbiór polski
1795
Lernen beginnen
III rozbiór Polski
1794
Lernen beginnen
powstanie kościuszkowskie
1797
Lernen beginnen
legiony polskie we włoszech
1797-1863
Lernen beginnen
unia polsko-saska
1804
Lernen beginnen
bonaparte cesarzem
1813
Lernen beginnen
bitwa narodow pod lipskiem
1815
Lernen beginnen
bitwa pod waterloo
1830
Lernen beginnen
powstanie listopadowe
1846
Lernen beginnen
powstanie krakowskie
1848
Lernen beginnen
wiosna ludów w europie
1861
Lernen beginnen
zjednoczenie włoch
1861-65
Lernen beginnen
wojna secesyjna
1863-65
Lernen beginnen
pow. styczniowe
1871
Lernen beginnen
zjednoczenie niemiec
1892
Lernen beginnen
pow. pps
1893
Lernen beginnen
pow ligi narodowej
1895
Lernen beginnen
stronnictwo ludowe
1896
Lernen beginnen
pierwsza nowoczesna olimpiada
August II
Lernen beginnen
król polski z dynasti Wettinów
S. Leszczyński
Lernen beginnen
2x król polski
St.A. Poniatowski
Lernen beginnen
ostatni król polski
J. Watt
Lernen beginnen
wynalazł maszynę parową
T. Rejtan
Lernen beginnen
poseł, sprzeciwił się I rozbiorowi
Hugo Kołłątaj
Lernen beginnen
współtwórca konstytucji 3maja
Cannaletto
Lernen beginnen
malarz dworny poniatowskiego
Waszyngton
Lernen beginnen
I prezydent USA
Ludwik XVI
Lernen beginnen
ścięty król Frncji
Robespierre
Lernen beginnen
przywódca Jakobinów
Małachowski
Lernen beginnen
Marszałek sejmu wilkeigo
Kościuszko
Lernen beginnen
naczelnik powstania 1794, bohater USA
Monteskiusz
Lernen beginnen
autor zasady trójpodziału władzy
J. Poniatowski
Lernen beginnen
dowodca wojsk KW, marszałek Francji
P. Wysocki
Lernen beginnen
Założcyiel stowarzyszenia podchorążcyh
J. Chłopicki
Lernen beginnen
I dyktator powstania listopadowego
Lelewel
Lernen beginnen
przywódca towarzystaw demokratyczne polskie
A. J czartoryki
Lernen beginnen
przywodca hotelu lambert
Cavaour, Gaubaldi,
Lernen beginnen
ws. jednosci wloch
otto von bismarck
Lernen beginnen
tw. zjednoczeni niemiec
Lincoln
Lernen beginnen
prezydent USA, zwyciezca wojny secesyjnej
Dmowski
Lernen beginnen
polski narodowiec, wspoltworca niepodleglosci
Lenin
Lernen beginnen
przywodca bolszewikow i rewolucji pazdziernikowej w rosji
Traugutt
Lernen beginnen
ost dyktator pow styczniowego
Witos
Lernen beginnen
Działacz ludowy
Piłsudzki
Lernen beginnen
socjalista, tworca niepodleglej polski
Drzymała
Lernen beginnen
polski chlop walczył z germanizacja
Cegieslki
Lernen beginnen
polski działacz gospodarczy z wielkopolsko

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.