I Wojna Światowa

 0    42 Datenblatt    janpawel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry
Lernen beginnen
28 lipca 1914
wystosowanie ultimatum Francji przez władze niemieckie
Lernen beginnen
31 lipca 1914
Wypowiedzenie wojny Rosji przez Niemcy.
Lernen beginnen
1 sierpnia 1914
Wojska rosyjskie wkroczyły na teren Galicji i Prus Wschodnich.
Lernen beginnen
Sierpień 1914
Wkroczenie wojsk niemieckich do Luksemburga
Lernen beginnen
2 sierpnia 1914
Wypowiedzenie wojny Francji przez Niemcy.
Lernen beginnen
3 Sierpnia 1914
Wkroczenie wojsk niemieckich na terytorium Belgii
Lernen beginnen
3 Sierpnia 1914
Wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię. Początek morskiej blokady Niemiec.
Lernen beginnen
4 Sierpnia 1914
Ogłoszenie neutralności w wojnie przez Stany Zjednoczone
Lernen beginnen
5 Sierpnia 1914
Początek niemieckiej ofensywy na Francję
Lernen beginnen
18 Sierpnia 1914
wypowiedzenie wojny Japonii przez Niemcy
Lernen beginnen
23 Sierpnia 1914
Bitwa pod Tannenbergiem - Data, Zwycięzca, zwycięski dowódca
Lernen beginnen
26-28 Sierpnia 1914, Niemcy pokonały Rosję, Paul Von Hindenburg
Bitwa pod Marną - Data, Zwycięzca, zwycięski dowódca
Lernen beginnen
6-9 Września 1914, Francja pokonała Niemców, gen. Joseph Joffre
Turcja zamknęła drogę wodną przez cieśniny Bosfor i Dardanele dla żeglugi
Lernen beginnen
21 października 1914
zaatakowanie rosyjskich wybrzeży przez flotę turecką
Lernen beginnen
29 października 1914
wypowiedzenie wojny Turcji przez Rosję, Wielką Brytanię i Francję
Lernen beginnen
2 listopada 1914
pod Limanową - co i kiedy miało miejsce?
Lernen beginnen
17 grudnia 1914 - zatrzymane wojsk rosyjskich przez wojska austriackie
walki pod Ypres - data, kto walczył
Lernen beginnen
22 kwietnia 1915, niemiecko-francuskie
podpisanie w Londynie tajnego układu sojuszniczego między Włochami i Ententą
Lernen beginnen
26 kwietnia 1915
bitwa pod Gorlicami i jej znaczenie
Lernen beginnen
2 - 5 maja 1915, przełamanie frontu rosyjskiego przez wojska państw centralnych
Podjęcie działań zbrojnych przez Włochów przeciwko Austro-Węgrom
Lernen beginnen
23 maja 1915
Początek niemieckiej ofensywy na Litwę, Kurlandię i dawne Królestwo Polskie
Lernen beginnen
1 lipca 1915
Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie przez Niemcy
Lernen beginnen
24 sierpnia 1915
Początek francuskiej ofensywy w Szampanii
Lernen beginnen
22 września 1915
Początek austriackiej ofensywy w Serbii (do grudnia Serbia została zajęta)
Lernen beginnen
Październik 1915
Bułgaria przystępuje do wojny - data, po czyjej stronie
Lernen beginnen
październik 1915, państw centralnych
Bitwa pod Verdun - data, strony, zwycięzca, generał zwycięski
Lernen beginnen
Luty - Grudzień 1916, Taktyczne zwycięstwo Francji nad Niemcami, Philippe Pétain
Bitwa Jutlandzka - data, strony, zwycięzca
Lernen beginnen
31 maja - 1 czerwca 1916, Wielka Brytania vs. Cesarstwo Niemieckie, nierozstrzygnięta obie strony ogłosiły zwycięstwo
początek rosyjskiej ofensywy gen. Brusiłowa na froncie wschodnim
Lernen beginnen
czerwiec 1916
Bitwa pod Sommą, data, strony, zwycięzca,
Lernen beginnen
1 lipca - 18 listopada 1916, Cesarstwo Niemieckie vs. Ententa, pyrrusowe zwycięstwo wojsk Ententy
Propozycje pokojowe prezydenta USA Woodrowa Wilsona
Lernen beginnen
22 stycznia 1917
przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych po stronie Ententy
Lernen beginnen
2 kwietnia 1917
wydanie przez prezydenta Francji dekretu o rozpoczęciu formowania oddziałów polskich we Francji
Lernen beginnen
4 czerwca 1917
uwięzienie przez Niemcy Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Magdeburgu
Lernen beginnen
22 czerwca 1917
wygłoszenie orędzia przez prezydenta Wilsona, w którym zawarte były obietnice utworzenia państwa polskiego
Lernen beginnen
8 stycznia 1918
podpisanie przez państwa centralne układu pokojowego z Rosją w Brześciu
Lernen beginnen
3 marca 1918
Kontrofensywa nad Marną, data, storny, zwycięzca,
Lernen beginnen
15 lipca - 6 sierpnia 1918, Ententa (Wielka Brytania Francja Stany Zjednoczone Włochy) vs Cesarstwo Niemieckie, Zwycięstwo Ententy,
Zawieszenie broni w Compiegne
Lernen beginnen
11 listopada 1918
Bitwa pod Amines - data, znaczenie, dowódca Ententy
Lernen beginnen
8-13 sierpnia 1918, przełamanie niemieckiej obrony, Ferdinand Foch,
abdykacja cesarza Niemiec Wilhelma II
Lernen beginnen
9 Listopada 1918
podpisanie przez Austro-Węgry rozejmu z państwami Ententy
Lernen beginnen
3 Listopad 1918
Kapitulacja Bułgarii
Lernen beginnen
30 września 1918

Kommentare:

kikitest er schrieb: 2011-04-02 19:35:06
fajny zestaw!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.