kolokwium semestralne z farmy

 0    11 Datenblatt    piotrmielczarek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
angina paciorkowcowa
Lernen beginnen
-penicyliny-cefalosporyny -makrolidy
urykozuryki
Lernen beginnen
probenecid, benzbromaron -hamują zwrotne wchłanianie kanalikowe
anastetyki wziewne
Lernen beginnen
halotan, enfluran, izofluran, sewofluran, desfluran, N2O podtlenek azotu
anastetyki dożylne
Lernen beginnen
barbiturany Nmetylowane, tiobarbiturany, etomidat, propofol, ketamina, kwas 4hydroksymaslowy, dożylne benzenodiazepiny, opioidy-fentanyl, alfentanyl, sufentanyl, remifentanyl
antagonista benzenodiazepin
Lernen beginnen
flumazenil
stabilizujące środki zwiotczające mięśnie
Lernen beginnen
chlorek tubokuraryny, chl. alkuronium, pankuronium, chl. miwakarium
depolaryzujace środki zwiotczające miesnie
Lernen beginnen
chl. suksametonium
leki przeciwpadaczkowe 1 rzutu
Lernen beginnen
kwas walproinowy [Na], karbamazepina[Na], fenobarbital[GABA], primidon[GABA]
hamujące kanały to
Lernen beginnen
K+ i Cl-
pobudzenie receptorów B2 w mięśniach gładkich
Lernen beginnen
hamuje, zwiodczenie / rozkurcz mięśni, mniej Ca
pobudzenie receptorów A2
Lernen beginnen
hamuje/ blokuje Ca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.