Liny stalowe stosowane w żurawiach

 0    15 Datenblatt    tekeda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Liny stalowe składją się z?
Lernen beginnen
rdzenia i owiniętych wokół niego splotek.
Splotki z kolei zbudowane są z?
Lernen beginnen
drutów stalowych o odpowiedniej wytrzymałości zwiniętych warstwami wokół drutu środkowego(rdzenia środkowego)
Rdzenie lin możemy podzielic na:
Lernen beginnen
organiczne(w linach nie nośnych) stalowe(w linach nośnych)
Występuje kilka podziałów lin stalowych pod względem konstrukcji
Lernen beginnen
Ze względu na stopień złożoności budowy liny, sposób zwinięcia splotki liny, kierunek nawinięcia drutów w splotce wględem kierunku nawinięcia splotek wokół rdzenia liny, kierunek skręcenia splotek.
Ze względu za stopień złożoności budowy liny dzielimy je na:
Lernen beginnen
jednozwite i dwuzwite
Jednozwite
Lernen beginnen
linię stanowi jedna splotka złożona z kilku warstw drutów, linytego rodzju nie są używane w układach linowych żurawia, lecz mogą pełnić rolę lin odciągowych
Dwuzwite
Lernen beginnen
Składają się z kilku splotek (minimum 6) zwiniętych wokół rdzenia liny, używane są w układach linowych żurawi; w przypadku większych średnic lin splotki muszą być co najmniej trzywarstwowe
Ze względu na sposób zwinięcia splotki liny dzielimy na
Lernen beginnen
Liny ze splotkami z punktowym stykiem drutów, liny ze splotkami z linowym stykiem drutów.
Liny ze splotkami z punktowym stykiem drutów
Lernen beginnen
z reguły wytwarzane z drutów o jednakowej średnicy w każdej warstwie i używane w układach linowych mechanizmów o mniejszym natężeniu pracy lub jako liny odciągowe.
liny ze splotkami z linowym stykiem drutów
Lernen beginnen
liny z takimi splotkami mają wytrzymałość zmęczeniową około 3 razy większą niż porzedniego rodzaju, dlatego często stosuje się je do budowy układów linowych mechanizmów o większym natężeniu pracy.
Ze względu na kierunek nawinięcia drutów w splotce wględem kierunku nawinięcia splotek wokół rdzenia liny dzielimy na:
Lernen beginnen
przeciwzwite i współzwite
przeciwzwite
Lernen beginnen
w których druty w splotce są nawinięte w przeciwnym kierunku niż splotki wokół rdzenia liny; stosowane w żurawiach częściej ze względu na małą tendencje do rozkręcania się
współzwite
Lernen beginnen
w których druty w splotce są nawinięte w tym samym kierunku co splotki wokół rdzenia liny; mają dużą tendencje do rozkręcania się i z tego względu stosowane są rzadziej
Ze względu na kierunek skręcania splotek
Lernen beginnen
prawoskrętne i lewoskrętne
W żurawiach stosuje się również liny?
Lernen beginnen
nieodkrętne które są odporne na rozkręcanie. Liny te składają się z przynajmniej dwóch warstw splotek, z których warstwa wewnętrzna jest skręcona w kierunku przeciwnym do warstwy zewnętrzenej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.