Makroekonomia-pojęcia bezrobocia

 0    8 Datenblatt    serbinka5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest bezrobocie?
Lernen beginnen
To zjawisko społeczno – ekonomiczne, które polega na tym, że część osób, które są zdolne do podjęcia i chcące pracować na typowych warunkach nie może znaleźć pracy.
Wyjaśnij pojęcie - bezrobotni
Lernen beginnen
osoby w wieku produkcyjnym, które są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy pomimo podjęcia poszukiwań pracy.
Zasoby siły roboczej, in. aktywni zawodowo -wyjaśnij pojęcie
Lernen beginnen
Wszyscy ludzie, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie pracować.
Jaki są rodzaje bezrobocia?
Lernen beginnen
* bezrobocie krótkookresowe – bezrobocie średniookresowe – bezrobocie długookresowe – bezrobocie chroniczne * bezrobocie jawne – bezrobocie ukryte * bezrobocie strukturalne – bezrobocie technologiczne * bezrobocie cykliczne – bezrobocie sezonowe * bezrobocie klasyczne – bezrobocie neoklasyczne * bezrobocie frykcyjne – bezrobocie z wyboru
Jakie są koszta bezrobocia?
Lernen beginnen
1. Prywatny koszt bezrobocia – bieda, brak rozwoju rodziny (edukacja) 2. Społeczny koszt bezrobocia – dysproporcje między regionami, ubożenie całych regionów, budżet – zasiłki
Wyjaśnij pojęcie- równowaga na rynku pracy.
Lernen beginnen
- popyt na pracę – pracodawcy płacący wynagrodzenie - podaż pracy – zgłaszający chęć do pracy w określonych warunkach Równowaga: Popyt = Podaż Wszystkie osoby chcące pracować w danych warunkach znajdują zatrudnienie. Wszyscy pracodawcy znajdują pracownika na oferowane miejsca pracy.
Co to jest bezrobocie dobrowolne?
Lernen beginnen
gdy chcemy pracować, ale warunki nam nie odpowiadają
PRZYCZYNY BEZROBOCIA WG KEYNESA
Lernen beginnen
ktywna ingerencja państwa w procesy gospodarcze nie jest potrzebna do zwalczania bezrobocia. Natomiast konieczna jest likwidacja ograniczeń swobodnego działania mechanizmu rynkowego. Chodzi o osłabienie pozycji związków zawodowych oraz o zwiększenie elastyczności płac.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.