Mikroekonomia: elastyczność popytu i podaży

 0    12 Datenblatt    Agatka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
elastyczność cenowa popytu
Lernen beginnen
stosunek względnej procentowej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej procentowej zmiany jego ceny
popyt elastyczny
Lernen beginnen
elastyczność cenowa jest mniejsza od -1
popyt nieelastyczny
Lernen beginnen
przyjmuje wartości pomiędzy -1 a 0
elastyczność równa jedności
Lernen beginnen
elastyczność popytu wynosi -1
mieszana elastyczność cenowa popytu
Lernen beginnen
na dobro i względem zmian ceny dobra j to relacja między względną % zmianą zapotrzebowania na dobro a względną % zmianą ceny dobra j
udział dobra w budżecie
Lernen beginnen
stanowią wydatki na zakup tego dobra (cena x ilość) wyrażone jako część całości wydatków konsumenta lub część jego dochodów
elastyczność dochodowa popytu
Lernen beginnen
stosunek względnej % zmiany wielkości zapotrzebowania na określone dobro do względnej % zmiany dochodu
dobra normalne
Lernen beginnen
charakteryzują się dodatnią elastycznością dochodową popytu
dobra niższego rzędu
Lernen beginnen
mają ujemną elastyczność dochodową popytu
dobra luksusowe
Lernen beginnen
mają elastyczność dochodową wyższą od jedności
dobra podstawowe
Lernen beginnen
mają elastyczność dochodową niższą od jedności
elastyczność podaży
Lernen beginnen
procentowa zmiana ilości oferowanej/ procentowa zmiana ceny * zawsze dodatnia * im wyższa tym większa % zmiana ilości oferowanej towaru

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.