Międzynarodowe stosunki gospodarcze – ważne pojęcia

 0    25 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
incydencja ceł
Lernen beginnen
występuje np. gdy polscy eksporterzy krasnali do Niemiec obniżają ich ceny z obawy na spadek popytu na nie w wyniku wprowadzenia przez Niemcy ceł
specjalne prawa ciągnienia (special drawing rights)
Lernen beginnen
prawa do zaciągania przez dany kraj członkowski specjalnego kredytu na swoim rachunku w MFW
cło naukowe
Lernen beginnen
nakładane na towary importowane do takiej wysokości, by zrównoważyć poziom cen dóbr importowanych i krajowych
klauzula największego uprzywilejowania
Lernen beginnen
zasada, zgodnie z którą obniżenie taryfy celnej dla jednego kraju wymaga podobnej obniżki wobec innych
prawo jednej ceny
Lernen beginnen
zasada, zgodnie z którą przy braku barier handlowych i kosztów transportu, identyczne dobra powinny kosztować tyle samona całym świecie
kontrakty wielostronne
Lernen beginnen
wspólne wyznaczanie przez eksporterów i importerów przedziału cen. Eksporterzy wyznaczają najwyższą cenę sprzedaży, a importerzy- zakupu.
efekt terms of trade cła
Lernen beginnen
efekt powodujący polepszenie się relacji eksportu i importu w kraju poprzez spadek cen towarów importowanych (wyniku wprowadzenia ceł) i zachowanie cen towarów eksportowanych na niezmiennym poziomie.
Big Mac Index
Lernen beginnen
indeks zawierający zestawienie przeliczonych na dolary cen hamburgera sprzedawanego w sieciach McDonalds na całym świecie. Różnica tego indeksu między poszczególnym krajami a USA wskazuje na przewartościowanie lub niedowartościowanie waluty w danym kraju.
bilans płatniczy kraju
Lernen beginnen
relacja wartości eksportu do wartości importu
transakcje autonomiaczne
Lernen beginnen
zawierane niezależnie od bilansu płatniczego kraju
transakcje wyrównawcze
Lernen beginnen
dochodzą do skutku z myślą o wyrównaniu bilansu płatniczego
równowaga bilansu płatniczego
Lernen beginnen
występuje gdy transakcje autonomiczne równoważą się, a transakcje wyrównawcze nie występują
redystrybucyjny efekt cła
Lernen beginnen
korzyści uzyskiwane przez krajowych producentów w wyniku wprowazenia cła
strefa wolnego handlu
Lernen beginnen
zdjęcie ceł i ograniczeń pozataryfowych między krajami
klauuzula narodowa
Lernen beginnen
zasada, zgodnie z którą towary na danym rynku nie powinny być traktowane gorzej niż towary krajowe
transakcje debetowe
Lernen beginnen
transakcje, w wyniku których kapitał upływa za granicę (np. gdy kupujemy wyprodukowany za granicą samochód)
transakcje kredytowe
Lernen beginnen
transakcje, które pociągają za sobą przypływ kapitału z zagranicy (gdy ktoś kupuje produkt polski)
transakcje arbitrażu procentowego
Lernen beginnen
transakcje zakupu i sprzedaży aktywów z zamiarem osiągnięcia zysku z różnic w stopie procentowej, występujących między różnymi krajami
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Lernen beginnen
stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie
hipoteza Lindera
Lernen beginnen
hipoteza, zgodnie z którą eksport ma miejsce wtedy, gdy popyt w dwóch krajach pokrywa się
choroba holenderska (deindustralizacja)
Lernen beginnen
zjawisko, w którym odkrycie zasobów naturalnych powoduje spadek dynamiki rozwoju przemysłu w danym kraju (gdyż rozwija się głównie rolnictwo)
unia celna
Lernen beginnen
porozumienie handlowe w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową
zjawisko kreacji handlu
Lernen beginnen
zjawisko, gdy kraj A zmniejsza produkcję np. żywności, gdyż w wyniku wstąpienia w Unię Celną z krajem B woli tę żywność importować z kraju B.
straty puste
Lernen beginnen
straty ponoszone przez konsumentów w wyniku wprowadzenia cła, którym nie towarzyszą korzyści uzyskiwane przez inne grupy podmiotów
koncepcja dynamicznej przewagi komparatywnej
Lernen beginnen
koncepcja, zgodnie z którą państwo, dokonując wyboru gałęzi przemysłu, które chce rozwijać, posługuje się kryterium ich nowoczesności, a nie zapotrzebowania na czynniki produkcji dostępne w państwie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.