Wybory i opinia publiczna

 0    19 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Opinia społeczna/publiczna
Lernen beginnen
poglądy, oceny, przekonania ogółu społeczeństwa lub jego większości, dotyczące zagadnienia istotnego dla zbiorowości
Badania opinii społecznej
Lernen beginnen
CBOS; TNS OBOP; PBS DGA; Instytut Gallupa
CBOS
Lernen beginnen
Centrum Badania Opinii Społecznej, założony w 1982 roku
TNS OBOP
Lernen beginnen
Ośrodek Badania Opinii Publicznej, założony w 1958 roku, najstarszy działający w Polsce, należy do międzynarodowej grupy badawczej TNS
PBS DGA
Lernen beginnen
Pracownia Badań Społecznych, założona w 1990 roku, zajmuje się także badaniami rynku
Instytut Gallupa
Lernen beginnen
najbardziej znany i najstarszy instytut badania opinii publicznej na świecie, założony w 1935 roku w USA
Błąd statystyczny
Lernen beginnen
błąd wyniku pomiaru, niezgodność wyniku sondażu ze stanem rzeczywistym (różne czynniki wpływają na wielkość błędu statystycznego i jego wystąpienie)
Próba reprezentatywna
Lernen beginnen
grupa losowa respondentów stanowiąca wycinek danej zbiorowości, wynik sondażu w dobrze dobranej grupie reprezentatywnej można przełożyć na ogół danej zbiorowości
Respondent
Lernen beginnen
osoba biorąca udział w badaniu
Wpływ wyników sondażu na opinię publiczną
Lernen beginnen
sondaż ma za zadanie oszacować pewne zjawiska, jednak w wyniku upublicznienia wyników sondaży wyborczych lub referendów, głosujący mogą zmienić zdanie (np.: wycofać swoje poparcie dla partii, która w sondażu osiągnęła słaby wynik)
Cisza wyborcza
Lernen beginnen
czas przedwyborczy (od północy w dniu poprzedzającym głosowanie, aż do zamknięcia lokali wyborczych), w którym funkcjonuje całkowity zakaz agitacji (za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny)
Zakres ciszy wyborczej
Lernen beginnen
manifestacje; audycje radiowe i telewizyjne; plakaty; publikacje prasowe (w tym publikacje sondaży wyborczych)
Wybory parlamentarne 2007r.
Lernen beginnen
PO - 209 posłów i 60 senatorów; PiS - 166 posłów i 39 senatorów; LiD 53 posłów; PSL - 31 posłów; Mniejszość Niemiecka - 1 poseł
Wybory parlamentarne 2005r.
Lernen beginnen
PiS - 155 posłów i 49 senatorów; PO - 133 posłów i 34 senatorów; Samoobrona - 56 posłów i 3 senatorów; SLD - 55 posłów; LPR - 34 posłów i 7 senatorów; PSL - 25 posłów i 2 senatorów; Mniejszość Niemiecka - 2 posłów; Nowy Senat 2005 - 1 senator
Wybory parlamentarne 2001r.
Lernen beginnen
SLD-UP -216 posłów i 75 senatorów; PO - 65 posłów; Samoobrona - 53 posłów i 2 senatorów; PiS - 44 posłów; PSL - 42 posłów i 4 sanatorów; LPR - 38 posłów i 2 senatorów; Mniejszość Niemiecka - 2 posłów; Blok Senat 2001 - 15 senatorów
Wybory parlamentarne 1997r.
Lernen beginnen
AWS - 201 posłów i 51 senatorów; SLD - 164 posłów i 28 senatorów; UW - 60 posłów i 8 senatorów; PSL - 27 posłów i 3 senatorów; Ruch Odbudowy Polski - 6 posłów i 5 senatorów; Mniejszość Niemiecka - 2 posłów
Wybory parlamentarne 1993r.
Lernen beginnen
SLD - 171 posłów i 37 senatorów; PSL - 132 posłów i 36 senatorów; Unia Demokratyczna - 74 posłów i 4 senatorów; UP - 41 posłów i 2 senatorów; Konfederacja Polski Niepodległej - 22 posłów; Bezpartyjny Blok Wspierania Reform - 16 posłów i 2 senatorów; NSZZ Solidarność 9 senatorów; 8 pomniejszych partii po 1 senatorze
Wybory parlamentarne 1991r.
Lernen beginnen
ogromne rozdrobnienie, do parlamentu dostało się 29 partii, największe wyniki osiągnęły: Unia Demokratyczna, SLD, Wyborcza Akcja Katolicka, Porozumienie Obywatelskie Centrum, PSL, Konfederacja Polski Niepodległej, Kongres Liberalno-Demokratyczny, Porozumienie Ludowe, NSZZ Solidarność i Polska Partia Przyjaciół Piwa
Wybory Prezydenckie w latach 1990-2000
Lernen beginnen
1990r. - Lech Wałęsa; 1995r., 2000 r. - Aleksander Kwaśniewski; 2005 r. - Lech Kaczyński; 2010r. - Bronisław Komorowski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.