mikrobiologia zakażenia krwi, choroby przenoszone drogą płciową, zakażenia ukł. moczowo-płciowego

 0    80 Datenblatt    tifi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Bakteriemia, wiremia, funemia, parazytemia def.
Lernen beginnen
obecność we krwi określonych drobnoustrojów zdolnych do życia
Rodzaje bakteriemii
Lernen beginnen
- pierwotna i wtórna - przejściowa (zabiegi stomatologiczne, mycie zębów, najczęściej spowodowane przez florę fizjologiczną, bakterie szybko fagocytowane przez makrofagi, ale mogą powodować zapalenia stawów, opon mózgowych, wsierdzia, ropnie w nerkach itp.) - nawracająca (okresowe wysiewy bakterii do krwi w przebiegu różnych zapaleń) - ciągła (w przebiegu zapalenia wsierdzia, brucelozy, duru brzusznego, zakażenia odcewnikowego)
Postacie zakażenia krwi
Lernen beginnen
-SIRS - zespół uogólnionej reakcji zapalnej (gorączka/hipotermia, tachypnoe, tachykardia, leukopenia/leukocytoza) -Sepsa (układowa odp. na infekcję) -Wstrząs septyczny -MODS - zespół niewydolności wielonarządowej
Początkowe objawy zakażenia krwi
Lernen beginnen
jak przy przeziębieniu: ból gardła trudności z oddychaniem gorączka dreszcze, poty
główne cele posiewu krwi
Lernen beginnen
-potwierdzenie etiologii infekcyjnej -identyfikacja czynnika etiologicznego -ukierunkowanie antybiotykoterapii
czynniki wpływające na wynik posiewu
Lernen beginnen
sposób i czas pobrania, ilość próbek, objętość pobranej krwi, skład podłoża, czas hodowli, interpretacja wyników
czas pobierania krwi
Lernen beginnen
-najlepiej 30min. przed spodziewanym szczytem gorączki -ostry przebieg z gorączką - pobieramy z dwóch niezależnych wkłuć bezpośrednio po sobie - FUO - dwie próbki w odstępach godziny, ew. powtórzyć po 24 i 48h -podejrzenie endocarditis - min. 2-3 próbki/24h dzieci 1-5ml, dorosli 10-30ml
diagnostyka zakażenia odcewnikowego
Lernen beginnen
bada się końcówkę cewnika, krew pobraną przez cewnik oraz 2 próbki krwi obwodowej, przy zmianach zapalnych w miejscu wkłucia pobrać też wymaz z tego miejsca
czas inkubacji posiewu
Lernen beginnen
5 dni
na jakie podłoża należy pobrać krew do posiewu
Lernen beginnen
tlenowe i beztlenowe
etapy powstawania biofilmu
Lernen beginnen
1. adhezja pojedyńczych komórek bakteryjnych do powierzchni 2. produkcja zewnątrzkomórkowego śluzu odpowiedzialnego za nieodwracalną adhezję, proliferację i akumulację bakterii oraz chroniącego biofilm przed fagocytozą, antybiotykami itp.
czym jest quorum sensing
Lernen beginnen
system komunikacji między komórkami w biofilmie kontrolujący ekspresję genów w zależności od liczebności kom. w skupisku. Działanie opiera się na wysyłaniu do środowiska zewnętrznego tzw. autoinduktorów, aby wzmocnić strukturę naastępnymi warstwami bakterii
Etiologia zakażeń odcewnikowych
Lernen beginnen
50% Gram+ znajdujące się na skórze: S. aureus, S. epidermidis, S. species 25-33% Gram-: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa 3-5% grzyby
Źródła bakteriemii
Lernen beginnen
drogi moczopłciowe, oddechowe, ropnie, rany chirurgiczne, drogi żółciowe, nieznane źródła
Krew nalezy pobierac:
Lernen beginnen
w zapaleniu opon, płuc, ukł. moczowopłciowego, wsierdzia, FUO, przy niewyjaśnionym, nagłym pogorszeniu zdrowia
czas oczekiwania na wynik
Lernen beginnen
wstępny-24h ostateczny+antybiogram-2-4dni bakterie beztlenowe/grzyby-10dni prątki gruźlicy - 4tyg. pozytywny, 10 negatywny
Grupa ryzyka
Lernen beginnen
osoby po IZW, leczeni immunosupresyjnie, cukrzycy t. 1, z marskością wątroby, AIDS, hemofilią, RZS, hemodializowani, pacjenci onkologiczni
Bakterie chorobotwórcze odpowiedzialne za zakażenia krwi
Lernen beginnen
S. viridans, Enterococcusy, S. aureus, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella (grupa bakterii HACEK)
Bakterie z zakażen zębopochodnych
Lernen beginnen
S. aureus, albus, epidermidis, S. haemolyticus, viridans, pyogenes, E. faecalis (Gram+), E. coli, Haemophilus aphrophilus
najczęstsze wirusowe choroby przenoszone droga płciową
Lernen beginnen
HBV(Hepadnaviridae)-WZW B, HCV(Flaviviridae)-WZW C, HGV(Flaviviridae)-WZW G, HDV(Deltavirus)-WZW D, HIV(Retroviridae)-AIDS, HTLV(Retroviridae)-ludzki wirus t-limfotropowy, HSV-opryszczka, HPV- brodawczak
Najczęstsze bakteryjne choroby przenoszone drogą płciową
Lernen beginnen
-kiła (Treponema pallidum) -rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae) -wrzód miękki (Haemophilus ducreyi) -ziarniniak pachwinowy (Klebsiella granulomatis)
Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej jest powodowane przez:
Lernen beginnen
Ch. trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium
Postacie kliniczne zakażeń ukł. moczowego
Lernen beginnen
zapalenie cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy, narządowe o charakterze wstępującym(jajniki, jądra, jajowody itd.)
Neisseria gonorrhoeae
Lernen beginnen
-Gram- dwoinka wywołująca rzeżączkę -zakażenie poprzez kontakty seksualne lub drogą pionową -czynniki chorobotwórczości: otoczka, fimbrie, LPS, proteaza IgA, B-laktamaza, białka helatujące -wrażliwa na wysychanie, krótko przeżywa poza organizmem -wywołuje też ostre zapalenie cewki moczowej, zapalenie prostaty, jąder, odbytu, gardła, szyjki macicy i jajników, ropnie okołocewkowe
Rzeżączka
Lernen beginnen
-wywoływana przez N. gonorrhoeae -krótki okres inkubacji -wiąże się z nabłonkiem cylindrycznym szyjki macicy, cewki moczowej, odbytnicy i spojówek -u kobiet najczęściej bezobjawowa, ew. ropna wydzielina z pochwy, objawy ze strony ukł. moczowego -u mężczyzn ból przy oddawaniu moczu i ropna wydzielina z cewki -powikłania: rozrost nabłonkowy w obrębie sromu i odbytu, zapalenia narządów miednicy, zapalenia stawów, wsierdzia -leczenie: poprzez domięśniowe podawanie penicyliny lub za pomocą cefalospor
Gonokokowe zapalenie stawów
Lernen beginnen
-najczęściej krwiopochodne z cewki, pochwy i gardła -najczęściej ma postać bakteriemii z triadą objawów: zapalenie pochewek ścięgnistych, bóle wielostawowe, wysypka tułowia i kończyn
Rzeżączkowe zapalenie spojówek
Lernen beginnen
-rozwija się na wskutek zakażenia dwoinkami w drogach rodnych matki -zapobiega się poprzez zabieg Credego(wkroplenie roztworu AgNO3 do worków spojówkowych zaraz po urodzeniu)
Nierzeżączkowe zapalenie cewki (NGU)
Lernen beginnen
-zap. w którym nie stwierdza się obecności N. gonorrhoeae -wylęga się 1-3tyg -głównymi objawami są ropna wydzielina z cewki i dysuria, mogą też towarzyszyć podrażnienie prącia, upławy, przewlekły ból i dyskomfort w okolicach podbrzusza, bolesne stosunki płciowe -potwierdzenie rozpoznania poprzez wykazanie zwiększonej ilości leukocytów z segmentowanym jądrem w przedniej cewce nalezy wykonac posiew w kierunku Neisseri -leczenie makrolidami, tetracyklinami, chinolonami
NGU powikłania u mężczyzn
Lernen beginnen
zapalenie najądrzy, prostaty, odbytu, zespół Reitera(zap. stawów, spojówek, cewki moczowej)
NGU powikłania u kobiet
Lernen beginnen
zapalenie szyjki macicy, cewki, endometrium, z. Reitera
Chlamydia trachomatis
Lernen beginnen
-Gram- ziarniako-pałeczki nie mające mureiny w ścianie (bezwględne pasożyty wewnątzkomórkowe) -dwie formy rozwojowe: zakaźne ciałka podstawne i niezakaźne siateczkowate -czynniki chorobotwórczości: LPS, białko hamujące faocytozę -postacie kliniczne zakażeń: NGU, infekcje ukł. rozrodczego, ziarnica weneryczna, infekcje oczu, jaglica, z. Reitera, zap. błon płodowych, wtrętowe zap. spojówek u dorosłych (wywołane serotypami D-K - okulogenitalnymi)
Objawy kliniczne zakażenia Ch. trachomatis, leczenie
Lernen beginnen
ból, częste oddawanie moczu, upławy, przewlekłe bóle w miednicy, nawracające stany zapalne, ból podczas stosunku -leczenie tetracyklinami, makrolidami, chinolonami
Jaglica
Lernen beginnen
-wywołana przez serotypy A, B, Ba, C -rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt oraz przez wektor-muchę pospolitą, czemu sprzyjają złe warunki higieniczne -ch. endemiczna -dotyczy dzieci -pojawia się zapalenie spojówek, grudki, proces zapalny powoduje bliznowacenie i podwijanie rzęs, które uszkadzają rogówkę
Ziarnina weneryczna pachwin
Lernen beginnen
-powodowana przez serotyp LGV chlamydii -zmiana pierwotna niebolesna, później rozwija się zapalenie węzłów chłonnych, pojawia się bolesność, mogą powstawać przetoki -diagnostyka poprzez hodowle, metody wykrywające DNA/RNA, metody serologiczne -materiał do badań: wymaz ze spojówek, gardła, cewki, szyjki macicy, łzy, sperma, mocz itd.
Zakażenia powodowane przez M. hominis
Lernen beginnen
NGU, zap. prostaty, pęcherza, kłębuszków nerkowych, stawów, dróg oddechowych, atypowe zap. płuc
Zakażenia powodowane przez M. genitalium
Lernen beginnen
NGU, zapalenie narządów miednicy mniejszej, prostaty, jąder, najądrzy, błon płodowych, zakażenia połogowe, okołoporodowe noworodków
Klebsiella granulomatis
Lernen beginnen
-Gram- wzgłednie beztlenowa pałeczka -wywołuje ziarniniaka pachwinowego, zakażenie przez kontakty seksualne
Ziarniniak pachwinowy
Lernen beginnen
-na narządach płciowych lub pachwinach pojawia się podskórny guzek, który po pęknięciu ujawnia niebolesna, ziarninakową zmianę, mogącą penetrować w głąb tkanki -postacie: wrzodziejąca, brodawkowata, martwicza, bliznowata leczenie doksycykliną -diagnostyka przez barwienie Gram, w preparacie widoczne ciałka Donowana
Mięczak zakaźny
Lernen beginnen
-choroba skóry i błon śluzowych, wywołana przez wirus z grupy Poxvirus - MCV(1 lub 2) -drogi przenoszenia: bezpośredni kontakt, przedmioty -lokalizacja zmiany(niewielkie grudki z charakterystycznym zagłębieniem po środku, cieliste zlewające się wykwity): twarz, kończyny, kl. piersiowa, wzgórek łonowy, człoenk, wargi sromowe, pachwiny -leczenie: usuwanie przy pomocy krioterapii, laseroterapii, elektrokoagulacji, łyżeczkowania, wycięcia
HHV-8
Lernen beginnen
-wirus mięsaka Kaposiego z rodziny Herpesviridae -najbardziej zagraża nosicielom HIV i chorym na AIDS -zakażenie często prowadzi do nowotworu obejmującego skórę, błony śluzowe jamy ustnej i nosowej oraz płuca, nerki i p. pok. -zakażenie prawdopodobnie przez kontakt seksualny
Owrzodzenia narządów płciowych (GUDs)
Lernen beginnen
powodowane przez Heres simplex virus, T. pallidum, H. ducreyi
HSV
Lernen beginnen
-drogi zakażenia: kontakt z płynem pęcherzykowym, kontakt płciowy, zakażenia okołoporodowe/wrodzone -wirus atakuje śródbłonek naczyń skóry powodując martwicę naskórka i stan zapalny -po okresie zakażenia pierwotego(2-3tyg.) lokuje się w zwojach 1-trójdzielnym, 2-krzyżowym i pozostaje tam w stanie utajenia - u kobiet zmiany w obrębie: sromu, pochwy, szyjki macicy, cewki, krocza i odbytu, towarzyszy ból i śluzowo-ropna wydzielina w pochwie -u mężczyzn na żołędzi, skórze prącia, w odbytnicy, w cewc
Zakażenie wrodzone HSV
Lernen beginnen
-przy zakażeniu wewnątrzmacicznym może się urodzić zdrowe dziecko, ale może też dojść do poronienia, przedwczesnego porodu lub wrodzonego zakażenia -objawy: zapalenie mózgu, wodogłowie, zapalenie płuc, martwicze zap. wątroby, zap. naczyniówki, siatkówki, rogówki -zakażenia okołoporodowe ograniczają się do skóry, oczu lub zapalenia mózgu lub zakażeń rozsianych
H. ducreyi
Lernen beginnen
-Gram- pałeczka wywołująca wrzód weneryczny(miękki)(głównie Afryka, Azja) -sprzyja zła higiena, wrota infekcji- mikrouszkodzenia naskórka -objawy miejscowe (grudki, krostki, pęcherze w miejscu wniknięcia przekształcające się w owrzodzenie) lub ogólne -może towarzyszyć zap. węzłów chłonnych -powikłania: stulejka, rozległe owrzodzenia -leczenie: erytromycyna, azytromycyna, ceftriakson, ciprofloksacyna, spektinomycyna -owrzodzenie może przypominać wczesne objawy kiły pierwotnej, ale wrzód miękki b
T. pallidum
Lernen beginnen
-krętki wywołujące kiłę, penetrują z miejsca zakażenia do węzłów chłonnych a stamtąd z krwią -po związaniu z pow. komórek następuje zapalenie, bliznowacenie śródlonka i martwica tkanek -postacie kliniczne: pierwotna, drugorzędowa, trzeciorzędowa, wrodzona -diagnostyka: serologia(z surowicą i PMR), odczyn z kardiolipiną(wykrywanie swoistych IgA i IgG), testy mikroflokulacji(VDRL, USR), odczyny swoiste wykonywane z antygenami T. pallidum, immunofluorescencja, test hemaglutynacji biernej, ELISA
Wirus Papilloma (HPV)
Lernen beginnen
-rodzina Papovaviridae -powoduje kłykciny kończyste (inaczej brodawki weneryczne)(HPV 11, 6 czasem 16 i 18)-przenoszenie drogą płciową i w czasie porodu -16,18,31,33,35 - onkowirusy średniego/dużego stopnia -objawy kliniczne: kłykciny kończyste, zmiany dysplastyczne krocza -leczenie przez elektrokoagulację, krioterapię, laseroterapię -diagnostyka: badania cytologiczne, sondy molekularne, PCR, mikroskopia elektronowa
zakażenia górnych dróg moczowych obejmują:
Lernen beginnen
miąższ nerki i okolicę okołonerkową
zakażenia dolnych dróg moczowych dotyczą:
Lernen beginnen
pęcherza moczowego i cewki
drogi zakażenia ukł. moczowego
Lernen beginnen
najczęstszym czynnikiem etiologicznym są bakterie, które docierają drogą wstępującą(najważniejsza), krwiopochodną, przez ciągłość i limfatyczną
Droga wstępująca (ukł. moczowy)
Lernen beginnen
-początkowo kolonizacja ujścia cewki florą własną pacjenta, później inwazja pęcherza przez cewkę -najczęsciej przez E. coli, szpitalne(związane z opornością na antybiotyki) przez Klebsiella, Proteus(te dwa maja ureazę i mogą powodować kamicę), Pseudomonas, S. epidermidis, E. faecalis, u aktywnych seksualnie kobiet również S. saprophyticus
Droga krwiopochodna (ukł. moczowy)
Lernen beginnen
-rzadko, głównie u noworodków i chorych z upośledzoną odpornością -najczęsciej przez gronkowce, paciorkowce, Mycobacterium i Candida
Zapalenie cewki moczowej
Lernen beginnen
-różna etiologia, przenoszona głównie drogą płciową -rzeżączkowe(N. gonorrhoeae) i nierzeżączkowe(Ch. trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis/genitalium, T. vaginalis
Zakażenie układu moczowego (ZUM)
Lernen beginnen
-stan chorobowy spowodowany wtargnięciem drobnoustrojów powyżej zwieracza pęcherza moczowego -objawy: ból lub pieczenie przy mikcji, koniecznośc częstego oddawania moczu, krwiomocz -przy zakażeniu nerki pojawia się gorączka
Czynniki sprzyjające zakażeniom dróg moczowych
Lernen beginnen
1. cechy drobnoustrojów: fimbrie(typ 1 - łaczą się z leukocytami i wyzwalają stan zapalny, np. u E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, typ 2 - łączy E. coli z urotelium), hemolizyny uszkadzające erytrocyty(hemolizyna A u E. coli, siderofory u E. coli i Klebsielli), otoczki(u E. coli może byc mikrootoczka tzw. antygen K1, umożliwiająca mimikrę cząsteczkową) chroniące przed fagocytozą, ureaza(rozkłada mocznik do amoniaku ->alkalizacja środowiska->inicjacja powstawania kamieni struwitowych, działan
Pseudomonas
Lernen beginnen
-wytwarza ureazę, proteazę i elastazę (degradują tkanki, umożliwają wnikanie bakterii) -tworzy mikrokolonie otoczone śluzem -tworzy protoplasty i sferoplasty pozbawione mureiny, mogące przetrwać w wysokim ciśnieniu osmotycznym nerek (po zakończeniu antybiotykoterapii wracają do podstawowego stanu i dają nawroty)
Mechanizmy zapobiegania rozwojowi zakażenia
Lernen beginnen
-spłukiwanie nabłonka podczas mikcji, złuszczanie się urotelium, występowanie flory fizjologicznej, bariera mechaniczna(zwieracz cewki), kwaśny odczyn moczu, aktywne niszczenie drobnoustrojów przez ukł. immunologiczny, warstwa mukopolisacharydów w pęcherzu zapobiegająca adhezji
Czynniki predysponujące do zakażeń ukł. moczowego
Lernen beginnen
-czynniki mechaniczne (kamienie, guzy, ciąża - zaburzają przepływ moczu), zaburzenia neurologiczne, aktywne życie seksualne, cewnikowanie -antybiotykoterapia -antykoncepcja -nałogi -choroby obniżające odpornośc
podziały kliniczne zakażeń
Lernen beginnen
-pojedyńcze epizody -przewlekłe lub nawrotowe -proste i złożone -objawowe i bezobjawowe
ZUM u kobiet
Lernen beginnen
-objawy: częstomocz, parcie naglące, ból w podbrzuszu -postacie: zap. pęcherza, zap. cewki, zap pochwy
ZUM u mężczyzn
Lernen beginnen
-ostre niepowikłane występuje rzadko ze względu na budowę anatomiczną -podobny, ale łagodniejszy przebieg niż u kobiet
Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń
Lernen beginnen
-pobieranie moczu na posiew: ze środkowego strumienia, z nakłucia nadłonowego (u niemowląt i chorych u których nie można pobrać moczu w inny sposób, przy podejrzeniu zakażenia bakterjami beztlenowymi!), z cewnika (nowozałożonego, przez nakłucie górnej części), przy podejrzeniu gruźlicy ukł. moczowego(przez 6-12 kolejnych dni po 200ml) -hodowla - powinny być posiane do 2h od pobrania -barwienie Grama, badanie lekowrażliwości izolatów bakteryjnych -brak leukocytów i bakterii w polu widzenia wykluc
Bakteriomocz znamienny
Lernen beginnen
>=10^5 żywych bakterii w ml moczu ze środkowego strumienia >10^3/ml z objawami zap. pęcherza >10^4/ml z ostrym odmiedniczkowym zap. nerek każda ilość bakterii w moczu pobranym przez nakłucie nadłonowe
Bakteriomocz bezobjawowy
Lernen beginnen
-bakteriomocz znamienny u osób bez objawów zakażenia -u kobiet >10^5/ml tego samego drobnoustroju w 2 kolejnych próbkach - u mężczyzn >10^5/ml w jednej próbce -przy pobraniu z cewnika >10^2/ml
Flora fizjologiczna pochwy
Lernen beginnen
Pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus, gasseri, crispatus) - nadają właściwe pH pochwie poprzez metabolizowanie glikogenu pod wpływem estrogenów do kwasu mlekowego, chroniąc przed zakażeniami, dodatkowo wytwarzają nadtlenek wodoru, bakteriocyny i pobudzają ukł. immunlogiczny
Bakteryjna waginoza
Lernen beginnen
-zaburzenia równowagi mikrobiologicznej pochwy -brak cech zapalenia, również cytologicznych -zaburzony stosunek bakterii tlenowych/beztlenowych -redukcja liczebności Lactobacillus spp. -wzrasta za to ilość szczepów beztlenowych Lactobacillus o pleomorficznej formie, obniżonej zdolności do rozmnażania i braku aktywności antybiotycznej -niekontrolowanie namnażają się Gardnerella vaginalis, Mobiluncus curtisi i mulieris, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Clostridium -zaburzenia trofiki Lactobacill
kryteria diagnostyczne bakteryjnego zakażenia pochwy wdłg Amsela (3 musza być spełnione)
Lernen beginnen
-szarawo-biała jednorodna wydzielina z pochwy -ph>4,5 -dodatni test aminowy z KOH -obecność kom. jeżowych >20%
Skala Nugenta
Lernen beginnen
-w powiększeniu do 1000x ocenia się przewagę konkretnych drobnoustrojów w trzech polach widzenia(morfotypy): 1 - Gram+ długich pałeczek Lactobacillus 2 - krótkich Gram- Gardnerella i Bacteroides 3- zakrzywionych, krótkich Mobiluncus -przyznaje się pkt, 0-3 to prawidłowo, 4-6 flora mieszana z gardnerella i mobiluncusem, 7-10 brak lactobacillusa, obecne tamte
Infekcja grzybicza pochwy
Lernen beginnen
-najczęsciej powodowana przez grzyby z rodziny Candida (albicans, glabrata, tropicalis, crusei), rzadko promienice (Actinomyces, Aspergillus, Geotrichum)
Zakażenia okołoporodowe
Lernen beginnen
-w trakcie akcji porodowej w wyniku kontaktu błon śluzowych noworodka z florą kanału rodnego -zakażenie CUN mogą spowodować: L. monocytogenes, E. coli K1, K. pneumoniae -zmiany skórne: S. aureus -zakażenie tkanek oka: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae
Paciorkowce grupy B (GBS)
Lernen beginnen
-zakażenie nimi jest najczęstszą przyczyną zgonu noworodków -S. agalactiae (Gram+ ziarenkowiec zasiedlający p. pok, może bytowac w pochwie i w odpowiednch warunkach wstępować do macicy nawet przy nieuszkodzonych błonach płodowych i prowadzić do śmierci wewnątrzmacicznej lub porodu -może też wywołać infekcje w połogu -u noworodków może wywołać: zap. płuc, ZOMR, zap. szpiku, ropne zapalenie stawów, sepsę -u wszystkich ciężarnych badanie na obecność w 35-37tyg. ciąży(wymaz z pochwy/okolicy odbytu)!
Listerioza
Lernen beginnen
-wywoływana przez Gram+ pałeczkę Listeria monocytogenes -dwufazowy przebieg: początkowo objawy grypopodobne, potem kolejny skok temperatury -zwiększa ryzyko śmierci wewnątrzmacicznej (zakażenie wód płodowych i worka owodniowego) -diagnostyka: wymaz z pochwy, posiew płynu owodniowego
Listerioza okołoporodowa
Lernen beginnen
-postać wczesna: objawy rozwijają się do 48h po porodzie, noworodek jest siny, może wystąpić bezdech, zapalenie płuc, przy ciężkich mikroropnie, ziarniniaki wątroby, śledziony, płuc itd., uznaje się, że do zakażenia dochodzi poprzez aspirację zakażonych wód płodowych -późna, związana z czynnościami okołoporodowymi, rozwija się w ciągu 1-2tyg., w 90% dochodzi do ZOMR
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealitycum
Lernen beginnen
-powszechnie kolonizują bł. śluzowe ukł. moczowo-płciowego -diagnostyka zakażeń technikami biologii molekularnej, immunofluorescencją, przez hodowlę -patogenność mykoplazm warunkuje zdolność do adhezji, ureaza, wytwarzanie zmiennych białek powierzchniowych, stymulacja/supresja komórek przez indukcję produkcji cytokin (IL-1,6,8,10, TNF)
Test UroGin
Lernen beginnen
-wykrywa Ch. trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, N gonorrhoeae, T. vaginalis, Gardnerella vaginalis, HSV, C. albicans
Badania profilaktyczne w kierunku chlamydii
Lernen beginnen
<25r.ż - raz do roku, w ciąży w I i III trymestrze >25r.ż - przynajniej raz w roku, u ciężarnych w I trymestrze, w III jeszcze u kobiet z grupy ryzyka
TORCH
Lernen beginnen
-grupa infekcji mających wpływ na rozwój płodu, przenoszonych nie tylko drogą płciową -T=toxoplasmosis O=other R=rubella C=cytomegaliosis H=HSV
toksoplazmoza
Lernen beginnen
-infekcja pierwotniakiem Toxoplasma gondii -zakażenie wewnątrzmaciczne najczęsciej bezobjawowe, ew. o ciężkim lub lekkim przebiegu -objawy wrodzonej toksoplazmozy: małogłowie, wodogłowie, zwapnienia w mózgu, opóźnienie umysłowe -diagnostyka: testy serologiczne -leczenie spiramycyna, sulfadiazyna, pirymetamina
różyczka
Lernen beginnen
-infekcja płodu następuje w czasie bezobjawowej lub objawowej wiremii u matki -uszkodzenie płodu zależy od wieku ciąży (maleje z wiekiem) -uszkodzenie w I trymestrze- triada objawów Gregga: zaburzenia słuchu, widzenia i wady ukł. krążenia -diagnostyka: dodatnie miano IgA w krwi pępowinowej, anemia, trombocytopenia w badaniu morfologicznym -szczepienia: dziewczynki 13lat, dzieci 13-15 lat, dzieci w 7rż, kobiety planujące ciążę pracujące z dziećmi
parwowiroza b19
Lernen beginnen
-bezobjawowo lub z objawami grypopowymi -zmiany na skórze podobne do różyczki -niewielkie ryzyko zakażenia/obumarcia płodu -diagnostyka: USG, serologia
ospa wietrzna/półpasiec (VZV)
Lernen beginnen
-wirus Varicella/Zoster z rodziny Herpes -ciężki przebie gu matki charakteryzuje wysoka gorączka, objawy zapalenie płuc, płyn w opłucnej, zwłóknienie płuc -często może spowodować przedwczesne skurcze macicy i poród -ryzyko uszkodzenia płodu spada wraz z wiekiem ciążowym -może powodować blizny na skórze noworodków, objawy niedorozwoju kończyn, atrofię mięśni, niedowłady, zanik kory mózgu, zaburzenia widzenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.