mikrobiologia zoonozy, neuroinfekcje, zakażenia przewodu pokarmowego, zatrucia pokarmowe

 0    105 Datenblatt    tifi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
rezerwuar zarazka
Lernen beginnen
populacja lub środowisko, w którym stale wykrywa się obecność określonych drobnoustrojów
czynniki etiologiczne zoonoz
Lernen beginnen
bakterie, wirusy, priony, grzyby
Bacillus antracis
Lernen beginnen
wąglik (od roślinożernych) - postacie: skórna (czarna krosta), pokarmowa (nudności, wymioty, biegunki), płucna
Listeria monocytogenes
Lernen beginnen
listerioza
Burholderia malei
Lernen beginnen
nosacizna
Erisiphelotrix rhusiopathie
Lernen beginnen
różyca
Borrelia spp.
Lernen beginnen
borelioza ciekawą cechą tego krętka jest zdolność do przechodzenia pod wpływem zagrożenia z formy spiralnej do cysty, co prowadzi do nawracającej manifestacji choroby
Leptospiria interrogans
Lernen beginnen
leptospiroza - z moczem dzikich gryzoni, udomowionego i psów dostaje się do wody, a stamtąd przez śluzówki lub uszkodzoną skórę do organizmu człowieka, gdzie rozprzestrzenia się drogą krwionośną. Patogeny uszkadzają śródbłonek naczyń włosowatych, prowadząc do uogólnionego zapalenia naczyń i niedokrwienia tkanek
Mycobacterium bovis
Lernen beginnen
gruźlica odzwierzęca
Bartonella henselae
Lernen beginnen
choroba kociego pazura
Brucelloza spp.
Lernen beginnen
bruceloza
Francisella tularensis
Lernen beginnen
tularemia - gorączka zajęcza (od małych gryzoni), postacie: wrzodziejąco-węzłowa, węzłowa, anginowa, oczno-węzłowa, wziewna, trzewna, septyczna
Salmonella
Lernen beginnen
salmonelozy
E. coli
Lernen beginnen
kolbakteriozy
Yersinia spp.
Lernen beginnen
jersiniozy
Chlamydia psitacii
Lernen beginnen
papuzica
zoonozy wirusowe
Lernen beginnen
wścieklizna kleszczowe zapalenie mózgu gorączka krwotoczna/piaskowa pryszczyca krowianka guzki dojarek świńska/ptasia grypa
Wścieklizna
Lernen beginnen
ostra infekcja OUN wywoływana przez wirusa z rodziny Rhabdoviridae i rodzaju Lyssavirus. Objawy to agresja, gorączka, ślinotok i postępujący paraliż. Wirus obecny w płynie mózgowo-rdzeniowym i ślinie, nie obserwuje się go we krwi, moczu i stolcu
czynniki chorobtwórczośći bacillus anthracis
Lernen beginnen
polisacharydowa otoczka, toksyna wąglikowa: antygen ochronny(cząsteczka A toksyny), antygen czynnika śmiertelnego, antygen obrzęku(oba tworzą cząsteczkę B)
Choroby odkleszczowe
Lernen beginnen
borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia, babeszjoza, gorączka q/plamista gór skalistych, dur powrotny
Riketsjozy
Lernen beginnen
grupa ostrych chorób gorączkowych: dury wysypkowe(epidemiczny, sporadyczny, szczurzy), gorączki plamiste(gór skalistych, śródziemnomorska, japońska)
Gorączka Q
Lernen beginnen
Coxiella burnetii od zwierząt hodowlanych
rozwój kleszcza
Lernen beginnen
larwa->nimfa->imago, na każdym etapie musi chociaż raz wyssać krew żywiciela, żeby się przekształcić
Kleszczowe zapalenie mózgu
Lernen beginnen
choroba OUN przenoszona przez kleszcze Ixodes, czynnikiem etiologicznym jest wirus RNA z rodziny Flaviviridae, może też szerzyć się drogą pokarmową. W pierwszej fazie przypomina grypę, druga faza (neurologiczna) objawia się wysoką gorączką, silnymi bólami głowy, nudnościami, objawami oponowymi. Diagnostyka - wyizolowanie wirusa z surowicy/płynu mózgowo-rdzeniowego, testy immunochemiczne. wykrywanie przeciwciał
Borelioza z Lyme
Lernen beginnen
wielonarządowa choroba wywoływana przez krętki Borrelia burgdorferi, garinii, afzelii. Stadium wczesne i stadium późne. W obrazie klinicznym zajęcie skóry, stawów, serca i ukł. nerwowego. Rozpoznanie po stwierdzeniu jednego z objawów: rumień wędrujący, chłoniak limfocytarny, zapalenia stawów, przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn, zapalenie mięśnia sercowego, neuroborelioza. najczęstsza lokalizacja rumienia to małżowiny uszne, moszna i brodawki sutkowe. Diagnostyka laboratoryjna dwuetapowa
wrota neuroinfekcji
Lernen beginnen
krwiopochodne, przez ciągłość, mechaniczne, przetoki skórne, szczeliny kostne
Postacie klinicyne neuroinfekcji
Lernen beginnen
-zapalenie opon -zapalenie mózgu -zapalenie rdzenia kręgowego
czynniki etiologiczne neuroinfekcji
Lernen beginnen
-wirusy (świnki, grypy, odry, opryszczki, ECHO, Coxsackie) -bakterie(N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae, L. monocytogenes, S. agalactiae, E. coli K1, M. tuberculosis) -grzyby (Candida albicans, Cryptococcus neoformans) -nowotwory(białaczka, chłoniaki, guzy mózgu) -inne(sarkoidoza, leki, zatrucie Pb)
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Lernen beginnen
-zakażenie opon miękkiej i pajęczynówki + płynu mózgowo-rdzeniowego -ropne(bakteryjne- naciek granulocytarny, namnażanie pozakomórkowe), nieropne (bakteryjne, wirusowe, grzybicze-naciek limfocytarny, namnażanie wewnątrzkomórkowe patogenów) -pierwotne(wirusy bezpośrednio do mózgu, przeważają objawy mózgowe) i przyzakaźne(towarzyszy uogólnionemu zakażeniu wirusowemu, przeważają objawy z innych narządów) -objawy: silne bóle głowy, przeczulica, objawy oponowe(sztywność karku, Kernig), zaburzenia świ
Objawy oponowe
Lernen beginnen
Brudziński, Kernig, Herman, Flatau, Amoss, opistotonus
Materiały diagnostyczne w ZOMR
Lernen beginnen
PMR, krew, materiał z wybroczyn skórnych, materiał z pierwotnych ognisk zakażenia
Ocena PMR
Lernen beginnen
-cytoza(liczba komórek w płynie)+cytogram(rodzaj komórek) - w zakażeniach bakteryjnych obecne kom. wielojądrzaste, w innych limfocytarne
Identyfikacja czynnika etiologicznego ZOMR
Lernen beginnen
badanie mikroskopowe najczęściej z barwieniem Gram, posiew na podłoża
Neisseria meningitidis
Lernen beginnen
-Gram- dwoinka wywołująca ciężkie zakażenia (ZOMR, sepsa-zbiorczo inwazyjna choroba meningokokowa IChM) -12 grup serologicznych (A, B, C, X, Y, Z, W-135,29E, H, I, K,L) -w sepsie meningokokowej może pojawiać się wysypka krwotoczna oraz wylewy do nadnerczy -
Streptococcus pneumoniae
Lernen beginnen
-Gram+ dwoinka otoczkowa -powoduje: zapalenia płuc z bakteriemią, sepsę, ZOMR, zapalenie ucha środkowego(OZUŚ), zatok, spojówek
Haemophilus influenzae
Lernen beginnen
-Gram- pałeczki, mogące posiadać otoczkę -najgroźniejszy serotyp b -powodują ZOMR, sepsę, zapalenie płuc, nagłośni, kości, stawów i tk. podskórnej, OZUŚ, zapalenie spojówek -oporność - BLPAR (szczepy b-laktamazododatnie oporne na ampicylinę). BLNAR(b-laktamazoujemne oporne na ampicylinę) oraz BLPCAR (oporne na ampicylinę+kwas klawulanowy)
Zapobieganie wirusowym zapaleniom OUN
Lernen beginnen
-szczepionki: odra, świnka, różyczka, ospa, polio, grypa -profilaktyka zakażeń odkleszczowych i wścieklizny
zasiedlanie jamy ustnej i gardła
Lernen beginnen
zaczyna się już w czasie porodu, najpierw zasiedlają paciorkowce
flora przełyku i żoładka
Lernen beginnen
-w stanie zdrowia są jałowe, ew. mogą przejsciowo pojawiać się drobnoustroje z wyższych partii lub z poarmu, ale szybko giną w niskim pH -przy zaburzeniach trawienia może dochodzic do kolonizacji
flora jelita cienkiego i pzełyku
Lernen beginnen
-początkowy odcinek zasiedlany przez nieliczne bakterie (niskie pH, sok żołądkowy, sole żółciowe, intensywna perystaltyka), w końcowym odcinku występują bakterie zarówno tlenowe jak i beztlenowe
flora jelita grubego
Lernen beginnen
pH optymalne dla wzrostu większości bakterii, dlatego flora jest tu najliczniejsza w całym organizmie
mechanizmy obronne p. pok.
Lernen beginnen
-ślina - stale opłukuje śluzówki, zawiera przeciwbakteryjny lizozym i laktoperoksydazę -flora fizjologiczna- odpowiedzialna za odporność kolonizacyjną -silna odpowiedz ukł. immunologicznego na LPS pierścień limfatyczny Waldeyera wyłapujący i niszczący drobnoustroje -kwaśne pH żołądka -GALT - produkcja sIgA -wymioty, biegunka
postacie kliniczne zakażeń p. pok.
Lernen beginnen
-zap. jelit -zap. żołądka i jelit -zap. jelita grubego -biegunka -dur i paradury -zatrucia pokarmowe -dyspepsja -zapalenie węzłów krezki -rzekomobłoniaste zap. jelit
zespoły kliniczne zakażeń p. pok.
Lernen beginnen
-ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy: wymioty i biegunka, możliwe znaczne odwodnienie -biegunka krwista -zespół czerwonkowy: częste, mało obfite wypróżnienia ze świeżą krwią, bolesne parcie, kurczowy ból brzucha -zespół durowy: ból głowy i brzucha, gorączka, względna bradykardia
Biegunka podróżnych
Lernen beginnen
-zespół objawów wywołany zakażeniem p. pok. u osób przekraczających granice międzynarodowe - najczęsciej przez E, coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella, rotawirusy, kalciwirusy, pierwotniaki: giardia lamblia, entamoeba histolytica
Czynniki histologiczne zatruć pokarmowych
Lernen beginnen
bakterie, wirusy, pierwotniaki, toksyny bakteryjne, toksyny chemiczne
Mechanizm działania patogenów
Lernen beginnen
-przez neurotoksyny: Clostridium botulinum -enterotoksyny: Vibrio cholerae, E, coli, Salmonella, Shigella, S. aureus -cytotoksyny:C. perfringens, Shigella, Vibrio, Ecoli -kolonizacja śluzówki: E. coli EPEC -niszczenie kom. śluzówki: Shigella, Entamoeba, E. coli EIEC, listeria monocytogenes
bakterie powodujące zakażenia p. pok.
Lernen beginnen
E. coli, Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Campylobacter, Clostridium sp, L. monocytogenes
bakterie powodujące zatrucia pokarmowe
Lernen beginnen
S. aureus, B. cereus, Clostridium botulinum
Bakterie toksynotwórcze
Lernen beginnen
Vibrio, ETEC, EHEC, Shigella dysenteriae, Clostridium perfringens, S. aureus
rodzaje toksyn
Lernen beginnen
enterotoksyny-powodują wydzielanie płynów do światła jelita cytotksyny - powodują niszczenie tkanek
Bakterie inwazyjne
Lernen beginnen
-uszkadzają nabłonek jelit, indukują odp zapalną -Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, Listeria
Salmonella
Lernen beginnen
-budowa antygenowa: antygen o - polisacharydy w składzie LPS antygeny rzęskowe - białka rzęsek -czynniki chorobotwórczości: LPS systemy wydzielnicze typu III czynniki umożliwiające przeżycie wewnątrz fagocytów (katalaza, dysmutaza, czynniki neutralizujące defensyny) -geny warunkujące chorobtwórczość zlokalizowane na chromosomach w wyspach patogenności SPI -dwa rodzaje pałeczek: durowe (S. typhi, S. paratyphi) i niedurowe wywołujące salmonellozy -diagnostyka: posiew kału, przy durowych również kr
S. typhi/paratyphi
Lernen beginnen
-rezerwuarem jest człowiek -drogi zakażenia: przez spożycie wody lub żywności skażonej odchodami siewców, bezpośrednia fekalnooralna -po wniknięciu pałeczki przedostają się do węzłów chłonnych, skąd drogą krwionośną do innych narządów, szczególnie wątroby, śledziony i szpiku, gdzie dochodzi do ich namnożenia. Toksemia i bakteriemia objawiają się wysoką gorączką, wysypką i spadkiem MAP, powikłania jelitowe: biegunka, perforacje, krwotoki -leczenie fluorochinolonami, ceftriaksonem i trimetoprimem
salmonellozy (np. S. dublin, S. cholereasusi)
Lernen beginnen
-drogi zakażenia takie same, rezerwuarem zwierzęta dzikie i hodowlane -po wniknięciu do organizmu pałeczki wnikają do komórek M kępek Peyera i do enterocytów -> stan zapalny jelita z postępującym uszkodzeniem -jeśli przedostaną się do krwioobiegu mogą powodować bakteriemie, ZOMR, pozajelitowe postacie salmonellozy -objawy: krwawe biegunki, gorączka, bolesne skurcze jelit -leczenie objawowe (uzupełnianie elektrolitów, zwalnianie perystaltyki)
Shigella (czerwonka)
Lernen beginnen
-choroba brudnych rąk -drogi zakażenia: jak poprzednie + owady -wrota infekcji: błona śluzowa okrężnicy -pałeczki odporne na pH żołądka -chorobotwórczość: zdolność penetrowania enterocytów, systemy wydzielnicze typu III, enterotoksyny, toksyna Shiga(hamowanie syntezy białka) -podgrupa A - Sh. dysenteriae (najcięższy przebieg) -podgrupa B - Sh. Flexneri -podgrupa C - Sh. boydii -podgrupa D - Sh sonnei (łagodny przebieg) -przebieg zakażenia: po spożyciu wnikają do komórek M, stamtąd do makrofagów
Yersinia
Lernen beginnen
-powoduje zoonozy: Y. enterocolitica jersiniozę, Y. pseudotuberculosis rodencjozę(gruźlice rzekomą) -pałeczki szeroko rozpowszechnione w przyrodzie -drogi zakażenia: przez produkty skażone odchodami, bezpośrednio w warunkach niedostatecznej higieny (rzadko), przez przetoczenie zakażonej krwi -patogenne dla człowieka szczepy Y. enterocloitica to te z biotypu 2,3,4 Y, pseudotuberculosis z serogrupy I i III -pasożyty wewnątrzkomórkowe -czynniki chorobotwórczości: białka powierzchniowe, adhezyny, ap
Rodzaj Vibrio
Lernen beginnen
-wysokoruchliwe przecinkowce oksydazododatnie -występują w wodach słodkich i słonych -trzy gatunki chorobotwórcze: V. cholerae (czyniki chorobotwórczości: fimbrie, toksyna choleryczna->hipersekrecja wody i elektrolitów, białka chemotaktyczne, toksyna ZOT-> niszczenie połączeń międzykomórkowych, neuraminidaza(modyfikacja pow. enterocytów-> wzrost ekspresji receptorów dla toksyny cholerycznej) V. parahaemolyticus(zakażenie drogą pokarmową przez ryby i skorupiaki, czynniki wirulencji: termolabilna
Vibrio cholerae zakażenie przebieg
Lernen beginnen
-łagodna, samoustępująca biegunka lub silna, prowadząca do śmierci biegunka - cholera -gwałtowny początek 2-3 dni po spożyciu bakterii -> wodnista biegunka, wymioty -następuje szybkie odwodnienie, pojawiają się bolesne skurcze
Vibrio parahaemolyticus zakażenie przebieg
Lernen beginnen
-zapalenie żołądka i jelit -zakażenia ran -bakteriemia -objawy: ostre zaburzenia pokarmowe, odwodnienie i krwista biegunka
Vibrio vulnificus
Lernen beginnen
-zakażenia ran -posocznica
Vibrio - diagnostyka
Lernen beginnen
-posiew z kału/krwi -wymaz z odbytu -wymaz z rany
Clostridium difficile
Lernen beginnen
-bezwzględnie beztlenowa Gram+ laseczka, urzęsiona, przetrwalnikująca, produkująca enterotoksynę atakującą bł. śluzową jelita, cytotoksynę niszczącą komórki jelita oraz toksynę binarną -schorzenia wywoływane przez tę bakterię określa się akronimem CDAD - trzy zespoły CDAD: rzekomobłoniaste zapalenie jelit (liczne stolce śluzowe z domieszką krwi, leukocyty w kale, bóle brzucha, gorączka, rozległe nacieki zapalne w postaci blon rzekomych) poantybiotykowe zapalenie jelita grubego biegunka poantybio
CDAD czynniki ryzyka
Lernen beginnen
-antybiotykoterapia o szerokim spektrum -immunosupresja -długa hospitalizacja -zaawansowany wiek -zabiegi chirurgiczne jamy brzusznej
CDAD obraz kliniczny
Lernen beginnen
-wodniste stolce, kurczowe bóle brzucha, gorączka, leukocytoza - u większości łagodny przebieg
rozpoznanie CDAD
Lernen beginnen
-biegunka (3 płynne w ciągu 24h) lub toksyczne rozdęcie okrężnicy -wykrycie C. difficil -obecność błon rzekomych w badaniu endoskopowym -charakterystyczny obraz histologiczny -diagnostyka: wykrywanie toksyn w kale, wykrywanie bakterii w kale, badania molekularne
leczenie CDAD
Lernen beginnen
metronidazol lub wankomycyna
Clostridium botulinum
Lernen beginnen
-laseczki Gram+ przetrwalnikujące (charakterystyczny kształt przetrwalników -rakieta tenisowa), urzęsione, wszechobecne -drogi zakażenia: pokarmowa (spożycia pokarmu z jadem kiełbasianym lub laseczkami), zakażenie rany -wyróżnia się 3 grupy metaboliczne: I- szczepy proteolityczne, II- szczepy nieproteolityczne, III -powoduje botulizm (u ludzi głównie I i II) -diagnostyka opiera się na wykryciu toksyny w próbkach materiału biologicznego (wyhodowanie samej bakterii o niczym nie świadczy, bo może o
Botulizm postacie
Lernen beginnen
-klasyczny (intoksykacja)[toksyna dostaje się w wyniku spożycia pokarmów i zostaje w żołądku rozcięta na fragmenty B i A, który dostaje się z krwią do zakończeń nerwów. Objawy - podwójne widzenie, zawroty głowy, mdłości, zaburzenia mikcji] -niemowląt (toksykoinfekcja)[pojawia się po spożyciu przetrwalników u niemowląt do 6 miesiąca życia. W p. pok. przetrwalniki->formy wegetatywne i produkują toksyny. Objawy pojawiają się po kilkunastu dniach: zaparcia, osłabienie m. szyjnych, osłabione ssanie i
Toksyny C. botulinum
Lernen beginnen
-8 egzotoksyn (A, B, C1, C2, D, E, F,G)=toksyna botulinowa=jad kiełbasiany -dwa fragmenty: A-o działaniu neurotoksyny, B- chroniący przed pepsyną
Leczenie botulizmu
Lernen beginnen
-podanie surowicy antytoksycznej neutralizującej krążące toksyny -płukanie żołądka -wspomoganie żywieniem pozajelitowym
Clostridium perfringens
Lernen beginnen
-Gram+ laseczka zgorzeli gazowej przetrwalnikująca -5 toksynotypów (A-główny chorobotwórczy, B, C, D,E) -głównie w p. pok. zwierząt, czasem ludzi i w glebie
Clostridium perfringens czynniki chorobotwórczości
Lernen beginnen
-toksyny główne: toksyna alfa, 2 toksyny beta, toksyna epsilon, toksyna jota -toksyny mniejsze: delta, theta, kappa, lambda, gamma itd. -enterotoksyna
Clostridium perfringens toksynotyp A
Lernen beginnen
powoduje zgorzel gazowa, zatrucia pokarmowe, biegunkę poantybiotykową i sporadyczną(u starszych ludzi)
Clostridium perfringens toksynotyp C
Lernen beginnen
powoduje zatrucia pokarmowe o łagodnym przebiegu, z ostrym bólem brzucha, nudnościami, biegunką, gorączką
Clostridium perfringens leczenie
Lernen beginnen
-zgorzeli - udrożnianie ran, usuwanie martwiczych zmian, podanie antytoksyny i antybiotyku -zatruć - uzupełnianie płynów i elektrolitów
Clostridium perfringens diagnostyka
Lernen beginnen
-najważniejsze jest wykrycie toksyny w kale
Bacillus cereus
Lernen beginnen
-tlenowa laseczka (tzw. woskowa) Gram+ urzęsiona przetrwalnikująca szeroko rozpowszechniona w glebie, zanieczyszcza różne surowce spożywcze -powoduje zatrucia pokarmowe, zakażenia p. pok. -rzadko zakażenia ran i gałek ocznych -wytwarza ciepłooporną toksynę wymiotną (cereulid), hamującą limfocyty cytotoksyczne, stymulującą wymioty poprzez nerw błędny, uszkadzającą wątrobę -enterotoksynę biegunkową o działaniu nekrotyzującym -cytolizyny: cereolizynę A i B -cytotoksynę K o właściwościach hemolitycz
Bacillus cereus postac kliniczna zakażeń
Lernen beginnen
-zatrucia pokarmowe: przez szczepy produkujące toksynę wymiotną, objawia się nudnościami i wymiotami -zakażenia pokarmowe: przez szczepy produkujące enterotoksyny, wodnista biegunka, bóle brzucha
Campylobacter
Lernen beginnen
-cienkie, zakrzywione Gram- pałeczki, urzęsione -C. jejuni, C. coli, C. fetus, C. lari -powodują kampylobakteriozę - chorobę biegunkową o zmiennym nasileniu -rezerwuarem zwierzęta dzikie i domowe -zakażenia na drodze pokarmowej przez zanieczyszczenie odchodami -czynniki chorobotwórczości: cytoletalna toksyna CDT, sprawny aparat ruchowy, adhezja do kom. gospodarza, hamowanie fagocytozy, enterotoksyna, cytotoksyna -zwykle pod postacią zapalenia jelit/żołądkowo-jelitowego, ale może też być posoczni
kampylobakterioza objawy i diagnostyka
Lernen beginnen
-biegunka śluzowokrwista -podwyższona temperatura -nudności i wymioty -objawy grypopodobne na początku -diagnostyka przez posiew kału na silnie wybiórcze podłoże CCDA i wymaz z odbytnicy
Helicobacter pylori
Lernen beginnen
-bakteria z rodzaju Campylobacter o największym znaczeniu klinicznym -bytuje w żołądku i dwunastnicy, czasem w przełyku -zakażenie na drodze pokarmowej przez spożywanie jedzenia brudnymi rękami -czynniki chorobotwórczości: rzęski(umożliwiają wnikanie pod powierzchnię śluzu w żołądku), ureaza(neutralizuje pH), LPS (o trochę odmiennej budowie i słabyszm oddziaływaniu niż ma reszta, umożliwia mimikrę antygenową ->zawiera antygen krwi Lewis), adhezyna BabA, cytoksyna wakuolizująca (po wniknięciu do
Listeria
Lernen beginnen
-Gram+ pałeczki -chorobotwórcza dla człowieka L. monocytogenes, powoduje listeriozę -listerioza jelitowa-najlżejsza postać, zakażenie dotyczy p. pok. i okolicznej tkanki limfatycznej, bakteria wnika do komórki i niszczy ją, objawy: biegunka krwawa, bóle brzucha, gorączka
S. aureus
Lernen beginnen
-powoduje gronkowcowe zatrucia pokarmowe -gwałtowne wymioty, biegunka, bóle brzucha, nudności, poty, osłabienie
Bacteroides fragilis
Lernen beginnen
-beztlenowe pałeczki Gram- -enterotoksyczne szczepy mogą mieć związek z zapalnymi chorobami jelit
Plesiomonas i Aeromonas
Lernen beginnen
-Gram- pałeczki oksydazododatnie, zasiedlające różne środowiska, źródłem zakażenia jest skażona woda -wywołują zapalenia żołądkowo-jelitowe, zakażenia ran, bakteriemie -P. shigelloides(48h po spożyciu biegunka, objawy podobne do czerwonki) -A. hydrophilla, caviae, veronii (biegunka ew. krwawa, nudności, bóle brzucha, wymioty) -diagnostyka: posiew z kału
Wirusy zakażeń p. pok.
Lernen beginnen
-Reoviridae - Rotawirus -Caliciviridae - Calcivirus -Astroviridae-Astrovirus -Adenoviridae-Mastadenovirus
Reoviridae
Lernen beginnen
-nagie wirusy RNA, 7 grup (A-G), chorobotwórcze dla człowieka A, B, C -przyczyna ostrego zapalenia żołądka i jelit u noworodków i małych dzieci -zakażenia drogą fekalnooralną -wirus namnaża się w przewodzie pokarmowym i niszczy bł. śluzową jelita -powoduje biegunkę, która trwa 1-2 doby i ustępuje -leczenie przez uzupełnianie elektrolitów -istnieje doustna szczepionka -diagnostyka: izolacja wirusa z kału
Adenowirusy
Lernen beginnen
-drogą kropelkową zakażają drogi oddechowe, przez bezpośredni kontakt mogą zakażać spojówki, przy dostaniu się drogą pokarmową powodują zakażenia pokarmowe -objawy: wodnista biegunka, wymioty, brak łaknienia, bóle podbrzusza
Astrowirusy
Lernen beginnen
-5 lub 6ramienne gwiazdowate wirusy RNA -zakażenie na drodze pokarmowej i przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą -powodują biegunki o łagodnym przebiegu
Calciviridae
Lernen beginnen
-wirusy RNA w kształcie 6ramiennej gwiazdy -2 typy, typ I zawiera wirus Norwalk=Norovirus -zakażenie na drodze fekalnooralnej i przez spożywanie zatrutego pokarmu/wody -wywołują nieżyt żołądka i jelit o łagodnym przebiegu: wodnista biegunka, nudności, bóle brzucha, dreszcze, ból gardła, gorączka
Zakażenia niemowląt i dzieci
Lernen beginnen
-głównie przez rotawirusy grupy A, rzadziej astrowirusy i adenowirusy podgrupy F -większość zakażeń bezobjawowo lub skąpoobjawowo
Zakażenia młodzieży i dorosłych
Lernen beginnen
-przede wszystkim przez norowirusy
Leczenie wirusowych zakażeń p. pok.
Lernen beginnen
-najczęściej istotą zakażenia jest zaburzenie transportu sodu i chloru, dlatego leczenie opiera się na: wyrównywaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych, stosowaniu diety lekkostrawnej, nie zawierającej mleka
Wirusowe zapalenie wątroby WZW
Lernen beginnen
-ostra choroba zakaźna z uszkodzeniem wątroby -powodowana przez wirusy A, B, C, D, E, G, TTV, SENV
Drogi przenoszenia WZW
Lernen beginnen
-pokarmowa: HAV, HEV -pozajelitowa: HCV, HBV, HDV, HGV -płciowa: HBV, HDV, HCV
Metody diagnozowania WZW
Lernen beginnen
-biopsja wątroby -serologia -wirusologia
HAV
Lernen beginnen
-rodzina Picornaviridae rodzaj Hepatovirus -genotyp I i III wywołuje zakażenia u człowieka -zakażeń w 90% drogą fekalnooralną -po wniknięciu wirus replikuje się w enterocytach, skąd droga krwionośną dociera do hepatocytów -uważa się, że uszkozenie wątroby wynika z reakcji ukł. immunologicznego na wirusy, a nie z ich bezpośredniego działania -objawy: dyspepsja, objawy grypopodobne, potem bóle brzucha, biegunka, wymioty, gorączka, żółtaczka, świąd skóry -czas trwania i nasilenie objawów zależy od
HEV
Lernen beginnen
-rodzina Calciviridae rodzaj Calcivirus - w Polsce b. rzadko, przenosi się drogą fekalnooralną -tylko ostra postać choroby, podlegająca ustawowemu obowiązkowi leczenia -przebieg podobny do WZW A -tylko profilaktyka nieswoista (higiena itp.)
Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego
Lernen beginnen
-materiał: kał (do jałowego pojemnika pobrać co najmniej 5g kału z widoczną krwią, śluzem), wymaz z odbytu(za zwieraczem zewnerznym), popłuczyny z odbytu, materiał biopsyjny, żółć (pobrana przez sondę do jałowego pojemnika), wymiociny, krew
Przesłanki pomagające ukierunkować diagnostykę
Lernen beginnen
-dane epidemiologiczne -grupy ryzyka -grupy wiekowe -objawy
Objawy zakażeń p. pok.
Lernen beginnen
-Biegunka ->250g płynnego/papkowatego kału na dobę, w co najmniej 3 zrzutach -biegunka zakaźna - o etiologii infekcyjnej, z nudnościami i bólami brzucha -ostra biegunka - <10-14 dni -biegunka przewlekająca się >14 dni -przewlekłą >30dni -gorączka - oznacza etiologię inwazyjną
podział biegunek (patomechanizm)
Lernen beginnen
-sekrecyjna - wzrost cAMP powoduje sekrecję Na+ i Cl+ i zmniejsza wchłanianie K+ -> duża utrata płynów -> bardzo obfite, wodniste stolce, powodowana przez: V. cholerae, E. coli, S. aureus, C. perfringens, B. cereus -absorpcyjna - spowodowana zaburzeniami wchłaniania w wyniku zmian nabłonka jelita-> skąpe, częste stolce z krwią/ropą, bóle brzucha, powodowane przez Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. coli, Aeromonas, wirusy, Giardia lamblia
Posiew kału wykonuje się w kierunku:
Lernen beginnen
Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas -laktoferyna w stolcu świadczy o biegunce zapalnej lub inwazyjnej o etiologii bakteryjnej
Etiologia biegunek w Polsce
Lernen beginnen
najczęściej Campylobacter, Salmonella i rotawirusy, S. aureus

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.