Mikroby dla Łukaszka

 0    40 Datenblatt    pajermateusz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Gatunki Clostridium rzadko przetrwalnikujące
Lernen beginnen
C. perfringens, C. ramosum
gatunki Clostridium aerotolerancyjne
Lernen beginnen
C. tertium, C. histolyticum
Występowanie Clostridium
Lernen beginnen
gleba, woda, ścieki, naturalna flora p. pokarmowego
Które Clostridium wywołują zapalenie okrężnicy?
Lernen beginnen
C. perfringens, C. difficile
Które Clostridium wywołują zgorzel gazową?
Lernen beginnen
C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum, C. sordelli
Przyczyny zdolności Clostridium do wywoływania zakażeń
Lernen beginnen
przetrwalniki, szybki wzrost w środ beztlen z bogatą pożywką, synteza toksyn entero i neuro)
Główne cechy C. perfringens
Lernen beginnen
G+, beztlenowa, rzadko wytwarza spory, nieruchliwa, rozpełza się na podłożu, szybko rośnie w tkankach, hemolizująca
Toksyna alfa C. perfringens?
Lernen beginnen
najważniejsza, jest fosfolipazą C (lecytynazą), lizuje erytrocyty, płytki i limfocyty, powoduje wzrost przepuszczalności naczyń, nekrozę mięśni, uszkodz wątroby i serca; GŁÓWNIE TYP A C. per.
Toksyna beta C. perfrinens?
Lernen beginnen
Powoduje porażenie jelit, zniszczenie błony śluzowej, nekrotyzujące zapalenie jelita (świński brzuch)
Toksyna epsilon C. perfringens?
Lernen beginnen
aktywowana przez trypsynę, zwiększa przepuszczalność naczyń ściany przewodu pokarmowego
Toksyna jota C. perfringens?
Lernen beginnen
GŁÓWNIE TYP E C. per. Powoduje nekrozę i wzrost przepuszczalności naczyń
Enterotoksyna C. perfringens?
Lernen beginnen
GŁÓWNIE TYP A; ciepłochwiejna, trypsyna zwiększa jej aktywność. Uwalniana podczas sporulacji w środowisku jelita cienkiego (nie dwunastnicy!); powoduje wzrost przepuszczalności naczyń i sekrecję płynów; stymuluje limfocyty T
Zakażenia tkanek miękkich od C. perfringens
Lernen beginnen
zapalenie tkanki łącznej, zapalenie powięzi, ropiejące zapalenie mięśni, nekrotyzujące zapalenie mięśni (silny bol, wstrząs, śmierć), zgorzel gazowa
Zatrucia pokarmowe od C. perfringens
Lernen beginnen
krótki okres inkubacji, skurcze brzucha i wodnista biegunka, brak gorączki i wymiotów. Głównie po spożyciu mięsa z C. per. typu A; enterotoksyna, GOTOWAĆ DO 74 c
Martwicze zapalenie jelita od C. perfringens
Lernen beginnen
nekrotyczne zapalenie jelit/świński brzuch; ostry ból brzucha, wymioty, krwawa biegunka, owrzodzenie i perforacja jelita. Śmiertelność do 50%, tox beta, typ C,
Sepsa od C. perfringens
Lernen beginnen
rzadko, ważne, jeśli jest duża hemoliza
Diagnostyka C. perfringens
Lernen beginnen
rośnie szybko na zwykłych podłożach, podłoże Schaedlera, podwójna hemoliza, wykrywanie lecytynazy na podłożu z żółtkiem,
Leczenie C. perfringens
Lernen beginnen
Zakażenia tk. miękkich-> chirurg i duże dawki penicyliny (i tak duża śmiertelność). Lżejsze zakaż penicyliną. Zatrucia pokarmowe samoistnie
Główne cechy C. tetani
Lernen beginnen
ruchliwa, robi spory, wygląd pałeczki dobosza, bardzo wrażliwa na tlen, trudna w hodowli, przetrwalniki na obwodzie
Tetanolizyna C. tetani
Lernen beginnen
inaczej hemolizyna, blokowana przez O2 i cholesterol.
Neurotoksyna C. tetani
Lernen beginnen
inaczej tetanospazmia. Powoduje tężec. Uwalniana w czasie lizy. typ A-B. Łańcuch lekki (A)- endopeptydaza rozcinająca białka w krążeniu krwi i uwalnianiu transmit.; inaktywuje białka uwaln GABA i Gly
Epidemiologia C. tetani
Lernen beginnen
przetrwalniki rozpowszechnione, w żyznej glebie i przejściowo w p. pokarm.
Tężec
Lernen beginnen
inkubacja zależy od odległości rany od OUN. T. uogólniony najczęściej (szczękościsk, sardon uś, opistonus, slinotok, arytmia, poty). T. miejscowy w miejscu zranienia, T. głowy b. źle rokuje; T. noworodków 90% śmierć, reszta upośledzenie (kraje ubigie)
Diagnostyka tężca
Lernen beginnen
podstawa to objawy, posiewy na ogół ujemne, bo potrzeba mało laseczek. Szybki wychwyt toksyny= brak możliwości wykrycia u zarażonych
Leczenie tężca
Lernen beginnen
chirurg, metronidazol (bo penicylina hamuje GABA), Ig p/tężcowa, 3x szczepienie toksoidem. Trzeba czekać na regenerację synaps
Główne cechy C. botulinum
Lernen beginnen
tworzy spory, beztlenowa, wymagająca. zatrucia u ludzi tyoy A, B, E,F
Toksyna botulinowa
Lernen beginnen
typ A-B. Połączona z nietox białkami chroniącymi przed enzymami. Pozostaje w synapsie ner-mięś. A (endopeptydaza) inaktywuje uwalnianie Ach->paraliż wiotki (zatrucie jadem kiełbasianym)
Postaci botulizmu
Lernen beginnen
*klasyczny (zatrucie pok)- od przetworów i konserw rybnych *u niemowląt (pokarm ze sporami- mleko w proskzu, miód) *b. przyranny *b. aerogenny- broń biologiczna
Botulizm pokarmowy
Lernen beginnen
osłabienie, zawroty głowy. Zaburzenia widzenia, zaparcia, xerostomia, bez gorączki, paraliż wiotki, śmierć często. Powrót do zdrowia wiele lat
Botulizm niemowląt
Lernen beginnen
najczestszy b. w USA (bo brak konkurencji w jelicie), najpierw obj. nieswoiste, później paraliż, rzadko śmierć
Botulizm przyranny
Lernen beginnen
tak jak w pokarmowym, ale słabsze objawy i dłuższa inkubacja
Diagnostyka C. botulinum
Lernen beginnen
Potwierdzenie pokarmowego- obecność tox w pokarmie, surowicy, kale, treści żolądka. Niemowlęcy- izolacja laseczek lub tox z kału.
Leczenie botulizmu
Lernen beginnen
podtrzymanie oddechu, płukanie żołądka, penicylina lub metronidazol, antytoksyna botulinowa A, B, E. Możliwe nawroty. Nie podawać miodu dzieciom <1r.ż
Toksyny C. difficile
Lernen beginnen
enterotox (tox A)- chemotakt dla neutrofilów- uwalnianie cytokin zapalnych, wzrost przepuszczalności, biegunki cytotox (B)- reorganizacja cytoszkieletu; przyczepiają się za pomocą SLP
Zakażenia C. difficile
Lernen beginnen
namnażają się w j. grubym; biegunki poantyb., rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
Diagnostyka C. difficile
Lernen beginnen
objawy kliniczne, toksyna w kale, test lateksowy na tox A, ELISA, test membranowy, PCR (wykrywa tox binarną), hodowla na CCCA, zapach koński, świeci na zielono w UV
Leczenie C. difficile
Lernen beginnen
łagodne zakażenia ustępują po odstawieniu antybiotyku, poważne wymagają metronidazolu i wankomycyny (ale terapię trzeba powtórzyć, bo są spory)
C. septicum
Lernen beginnen
martwica mięśni niezwiązana z urazem (jeśli chorzy mają cukrzycę, białaczkę, raka j. grubego), zgorzel gazowa, śmierć po 1-2dniach
C. sordelli
Lernen beginnen
śmiertelny wstrząs toksyczny po poronieniach
C. tertium
Lernen beginnen
zranienia powypadkowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.