Najważniejsze daty w historii Polski

 0    130 Datenblatt    kasgrabka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Panowanie Mieszka
Lernen beginnen
960-992r.
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966r.
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972r.
Panowanie Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
992-1025r.
Papież kanonizował Wojciecha.
Lernen beginnen
999r.
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000r.
Co stało się na zjeździe w Gnieźnie?
Lernen beginnen
Bolesław otrzymał kopię włóczni św. Maurycego co symbolizowało zgodę cesarza na koronację królewską dla Bolesława. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw (Kraków, Wrocław, Kołobrzeg).
Koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025r.
Panowanie Mieszka II Lamberta
Lernen beginnen
1025-1034r.
Koronacja Mieszka II
Lernen beginnen
1025r.
Najazd czeskiego księcia Brzetysława (+co się stało?)
Lernen beginnen
1039r. zniszczone i splądrowane grody Gniezno i Poznań.
Panowanie Kazimierza I Odnowiciela
Lernen beginnen
1034-1058r.
Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa.
Lernen beginnen
1040r.
Panowanie Bolesława II Szczodrego (Śmiałego)
Lernen beginnen
1058-1079r.
Koronacja Bolesława II Szczodrego (Śmiałego)
Lernen beginnen
1076r.
Zamordowanie biskupa Stanisława, bunt przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, wygnanie króla na Węgry
Lernen beginnen
1079r.
Panowanie Władysława I Hermana
Lernen beginnen
1079-1102r.
Panowanie Bolesława III Krzywoustego
Lernen beginnen
1102-1138r. (od 1107r. nad całym krajem po pozbyciu się Zbigniewa)
Powstanie kroniki Galla Anonima (na czyim dworze?)
Lernen beginnen
1113-1116r. na dworze księcia Bolesława Krzywoustego
Śmierć Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego w Polsce w wyniku testamentu Krzywoustego
Lernen beginnen
1138r.
Synowie Krzywoustego- kolejno imiona, ziemie odziedziczone i daty panowania w Krakowie
Lernen beginnen
-Władysław II Wygnaniec, Śląsk. (Krk-1138-1146r.) -Bolesław IV Kędzierzawy, Mazowsze, (Krk-1146-1173r.) -Mieszko III Stary, Wielkopolska bez Gniezna (Krk-1173-1177r; 1194-1202r.) -Henryk Sandomierski, ziemia sandomierska -Kazimierz II Sprawiedliwy (pogrobowiec), (Krk-1177-1194r.)
Pierwsza lokacja na prawie magdeburskim- data, władca, miasto
Lernen beginnen
1211r., Henryk I Brodaty, Złotoryje
Powstanie kroniki Wincentego Kadłubka
Lernen beginnen
ok. 1220r.
Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie- data, kto?
Lernen beginnen
1226r., Konrad Mazowiecki
Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej
Lernen beginnen
1228r.
Najazd Mongołów na Małopolskę i Śląsk, bitwa pod Legnicą. data i kto ginie?
Lernen beginnen
1241r., Henryk Pobożny
król Czech Wacław II zajął Małopolskę z Krakowem i ziemię sandomierską
Lernen beginnen
1291r.
Kto wprowadził w Polsce urząd starosty?
Lernen beginnen
Wacław II
Koronacja Przemysła II na króla
Lernen beginnen
1295r.
Koronacja w Gnieźnie króla czeskiego Wacława II na króla Polski
Lernen beginnen
1300r.
Śmierć Wacława II i koronacja jego syna Wacława III (lata panowania)
Lernen beginnen
1305- 1306r.- koniec
Panowanie Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1306-1333r.
Zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego.
Lernen beginnen
1308-1309r.
Koronacja Władysława Łokietka W KRAKOWIE (1wszy raz). Ponowne zjednoczenie Polski i koniec rozbicia dzielnicowego.
Lernen beginnen
1320r.
Bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331r.
Panowanie Kazimierza Wielkiego (największe osiągnięcia)
Lernen beginnen
1333-1370r. -Podbój Rusi Halickiej -Statuty Kazimierza Wielkiego dla Wielkopolski i Małopolski -"zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"
Wieczysty pokój kaliski z Krzyżakami
Lernen beginnen
1343r.
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364r.
Zjazd monarchów u Wierzynka w Krakowie z udziałem cesarza i króla Czech, króla Polski, króla Węgier, króla Cypru, króla Danii, księcia mazowieckiego, książąt śląskich i, margrabiego brandenburskiego
Lernen beginnen
1364r.
Śmierć ostatniego Piasta na tronie polskim
Lernen beginnen
1370r.
Panowanie Ludwika Węgierskiego (Andegawenowie)
Lernen beginnen
1370-1382r.
Przywilej Koszycki
Lernen beginnen
1374r.
Jadwiga Andegaweńska królem Polski
Lernen beginnen
1384-1386r. (zm. 1399r.)
Unia polsko-litewska zawarta w Krewie
Lernen beginnen
1385r.
Panowanie Władysława Jagiełły
Lernen beginnen
1386-1434r.
Chrzest, koronacja, ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą.
Lernen beginnen
1386r.
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1409-1411r.
Bitwa pod Grunwaldem (data dzienna)
Lernen beginnen
15 lipca 1410r.
Bezskuteczne oblężenie Malborka przez wojska Władysława Jagiełły
Lernen beginnen
1410r.
I pokój toruński (data i najważniejsze skutki)
Lernen beginnen
1411r., ziemia chełmińska i Pomorze Gdańskie pozostały własnością Zakonu
sobór w Konstancji (data, wydarzenia)
Lernen beginnen
1414r., wystąpienie Pawła Włodkowica, Mikołaj Trąba pierwszym prymasem Polski.
Panowanie Władysława III Jagiellończyka (Warneńczyka)
Lernen beginnen
1434-1444r.
Władysław III Jagiellończyk (Warneńczyk) królem Węgier (unia personalna polsko-węgierska)
Lernen beginnen
1440-1444r.
Bitwa pod Warną (data, kto ginie)
Lernen beginnen
1444r., Władysław III Jagiellończyk
Bezkrólewie w Polsce
Lernen beginnen
1444-1447r.
Panowanie Kazimierza IV Jagiellończyka
Lernen beginnen
1447-1492r.
W którym wieku tworzył Jan Długosz? Jakie było jego najpopularniejsze dzieło?
Lernen beginnen
w XVw., "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego"
Wojna trzynastoletnia (data i przyczyna wojny)
Lernen beginnen
1454-1466r., inkorporacja Prus do Korony
Przywilej Cerekwicko-nieszawski (data, władca, za co)
Lernen beginnen
1454r., Kazimierz Jagiellończyk, w zamian za udział szlachty w wojnie trzynastoletniej
II pokój toruński (data i najważniejsze skutki)
Lernen beginnen
1466r., Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, ziemia michałowska, Warmia, Elbląg, Malbork) włączone do Polski. -założenie Prus Zakonnych
Panowanie Jana Olbrachta
Lernen beginnen
1492-1501r.
Pierwszy sejm walny (data, miejsce)
Lernen beginnen
1493r., Piotrków
Panowanie Aleksandra Jagiellończyka
Lernen beginnen
1501-1506r.
Konstytucja Nihil Novi
Lernen beginnen
1505r.
Panowanie Zygmunta Starego
Lernen beginnen
1506-1548r.
Hołd Pruski, traktat krakowski (data, kto złożył?, gdzie)
Lernen beginnen
1525r., Albrecht Hohenzollern, Kraków
Panowanie Zygmunta Augusta
Lernen beginnen
1548-1572r.
Unia Lubelska, polsko-litewska unia realna (data, nazwa powstałego państwa, okres jego trwania)
Lernen beginnen
1569r., Rzeczpospolita Obojga Narodów (I Rzeczpospolita)
Nazwij i podaj daty 3 okresów kształtowania się Rzeczypospolitej
Lernen beginnen
I Rzeczpospolita: 1569-1795r. II Rzeczpospolita: 1918-1939r. III Rzeczpospolita: 1989r. do dziś
Śmierć Zygmunta Augusta. Koniec dynastii Jagiellonów na tronie polskim
Lernen beginnen
1572r.
Konfederacja Warszawska (data i co wprowadzała)
Lernen beginnen
1573r., zapewniała swobodę wyznania dysydenckiej szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573r.
Panowanie Henryka Walezego
Lernen beginnen
1573-1574r.
Ucieczka Henryka Walezego z Polski do Francji. Detronizacja.
Lernen beginnen
1574r.
Panowanie Anny Jagiellonki
Lernen beginnen
1575-1586r.
Ożenek i koronacja księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Anny Jagiellonki
Lernen beginnen
1576r.
Panowanie Stefana Batorego (po jego śmierci Anna Jagiellonka abdykuje)
Lernen beginnen
1576-1586r.
Panowanie Zygmunta III Wazy
Lernen beginnen
1587-1632r.
Założenie Akademii Zamojskiej
Lernen beginnen
1595r.
Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
Lernen beginnen
1596r.
Unia brzeska. Powstanie Kościoła rzymskokatolickiego (unickiego)
Lernen beginnen
1596r.
Bitwa pod Kircholmem (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
Lernen beginnen
1605r., Szwecja, Jan Karol Chodkiewicz, pomimo przewagi liczebnej Szwedów, wygrała Polska)
Rokosz Zebrzydowskiego (data, przeciwko czemu?)
Lernen beginnen
1606r., przeciwko wprowadzenia 'absolutum dominium' przez Zygmunta III Wazę
Bitwa pod Kłuszynem (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
Lernen beginnen
1610r., Polska- Rosja (Moskale), Stanisław Żółkiewski, zwycięstwo Polski
Bitwa pod Cecorą (data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
Lernen beginnen
1620r., Polska- Turcja, ginie hetman Żółkiewski, przegrana Polski
Panowanie Władysława IV Wazy
Lernen beginnen
1632-1648r.
Panowanie Jana II Kazimierza Wazy
Lernen beginnen
1648-1668r.
Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie
Lernen beginnen
1648-1654r.
Ugoda w Perejesławiu
Lernen beginnen
1654r.
Pierwsze liberum veto. Początki oligarchii magnackiej w Polsce
Lernen beginnen
1652r.
Traktaty welawsko-bydgoskie (data, władca, założenia)
Lernen beginnen
1657r., Jan II Kazimierz, całkowita niezależność dla Prus
Unia w Hadziaczu
Lernen beginnen
1658r.
Potop (II Wojna Północna)
Lernen beginnen
1655-1660r.
Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Lernen beginnen
1668-1673r.
Pokój w Buczaczu (data, postanowienia)
Lernen beginnen
1672r., Polska traci część Ukrainy i Podole na rzecz Turcji
Bitwa pod Chocimiem(data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
Lernen beginnen
1673r., Turcja, Jan Sobieski, wygrana Polaków
Panowanie Jana III Sobieskiego
Lernen beginnen
1674-1696r.
Odsiecz Wiedeńska(data, vs komu, przywódca polski, jaki wynik)
Lernen beginnen
1683r., Turcja, Jan III Sobieski, Polacy pokonują armię Kary Mustafy
Panowanie Augusta II Sasa (Wettyna) Mocnego. (data, z jakim wtedy krajem Polska została połączona unią personalną?)
Lernen beginnen
1697-1733r., unia personalna z Saksonią
Pokój w Karłowicach (data, postanowienia)
Lernen beginnen
1699r., Polska odzyskuje od Turcji część Ukrainy i Podole zabrane pokojem z Buczacza
Panowanie Augusta III Sasa (Wettyna)
Lernen beginnen
1734-1764r.
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Lernen beginnen
1764-1795r.
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-1772r.
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772r.
Powstanie KEN. Pierwsze na świecie ministerstwo edukacji
Lernen beginnen
1773r.
Sejm Czteroletni (Wielki)
Lernen beginnen
1788-1792r.
Uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji
Lernen beginnen
3 maja 1791r.
Wojna z Rosją w obronie konstytucji. Ustanowiono order 'Virtuti Militari' (łac. męstwu wojennemu)
Lernen beginnen
1792r.
Zawiązanie konfederacji targowickiej
Lernen beginnen
1792r.
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793r.
Insurekcja kościuszkowska
Lernen beginnen
1794r.
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795r.
Utworzenie Legionów Polskich (data, miejsce)
Lernen beginnen
1797r., we Włoszech
Powstanie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807r.
Kongres Wiedeński (data, postanowienia w sprawie Polski)
Lernen beginnen
1815r., powstaje Królestwo Polskie (tzw. Kongresówka) w związku z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska
Powstanie listopadowe
Lernen beginnen
29/30 listopada 1830r.- 7 września 1831r.
Powstanie krakowskie
Lernen beginnen
21 lutego 1846r.-4 marca 1846r.
Rzeź galicyjska (rabacja chłopska)
Lernen beginnen
1864r.
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
22 stycznia 1863r.- 1864r.
Rewolucja w Rosji i Kongresówce
Lernen beginnen
1905-1907r.
I wojna światowa
Lernen beginnen
28 czerwca 1914r.-11 listopada 1918r.
Traktat Wersalski. Pokój zawarty po II wojnie światowej
Lernen beginnen
1919r.
Powstanie wielkopolskie (data, skutek)
Lernen beginnen
1918r., Przyłączenie Wielkopolski do Polski
I, II, III powstania śląskie
Lernen beginnen
1919r., 1920r., 1921r.
Gdańsk stał się Wolnym Miastem (wg. postanowień traktatu wersalskiego)
Lernen beginnen
1920r.
Zaślubiny Polski z morzem (data, miejsce, kto tego dokonał)
Lernen beginnen
1920r., Puck, gen. Józef Haller
Wojna polsko-bolszewicka
Lernen beginnen
1919-1921r.
Bitwa Warszawska (tzw. Cud nad Wisłą)
Lernen beginnen
15 sierpnia 1920r.
Sejm ustawodawczy uchwala konstytucję marcową
Lernen beginnen
17 marca 1921r.
Traktat ryski. Koniec wojny polsko-bolszewickiej. (data, miejsce, co ustalał)
Lernen beginnen
1921r., w Rydze, ustalił przebieg wschodniej granicy Polski.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.