Najważniejsze daty w historii powszechnej

 0    146 Datenblatt    kasgrabka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Powstanie państwa- miasta Sumerów w Mezopotamii
Lernen beginnen
ok. 3500r. p.n.e.
Wielka kolonizacja Grecka
Lernen beginnen
VIII- V w. p.n.e.
Spisanie prawa XII tablic w Rzymie
Lernen beginnen
450/449r. p.n.e.
Aleksander Wielki (król Macedonii) na czele Macedończyków i Greków podbija imperium perskie
Lernen beginnen
334-323r. p.n.e.
Powstanie Spartakusa w Italii
Lernen beginnen
73r. p.n.e.
Idy Marcowe- zabójstwo Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44r. p.n.e.
Bitwa pod Akcjum- kres republiki rzymskiej. Początek panowania Oktawiana Augusta (PRYNCYPAT)
Lernen beginnen
31r. p.n.e.
Cesarz Teodozjusz Wielki ogłasza chrześcijaństwo jako religię panującą w imperium rzymskim,.
Lernen beginnen
380r.
Upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego (rewolucja Odoakra)
Lernen beginnen
476r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Początek islamu
Lernen beginnen
622r.
Arabowie podbijają państwo Wizygotów w Hiszpanii.
Lernen beginnen
711- 714r.
Bitwa pod Poitiers. (Karol Młot pokonuje Arabów)
Lernen beginnen
732r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego.
Lernen beginnen
800r.
Traktat w Verdun. Rozpad monarchii Karola Wielkiego
Lernen beginnen
843r.
Chrzest Rusi w obrządku prawosławnym (Włodzimierz)
Lernen beginnen
988r.
Schizma Wschodnia. Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego.
Lernen beginnen
1054r.
Bitwa pod Hastings. Wilhelm Zdobywca podbija Anglię.
Lernen beginnen
1066r.
Konkordat Wormacki. Koniec sporu o inwestyturę.
Lernen beginnen
1122r.
Klęska Fryderyka I Barbarossy z miastami włoskimi pod Legano.
Lernen beginnen
1176r.
Wielka Karta Swobód w Anglii.
Lernen beginnen
1215r.
Sobór Laterański. Wzmocnienie władzy papieży.
Lernen beginnen
1215r.
Połączenie się zakonu Kawalerów Mieczowych z Krzyżakami.
Lernen beginnen
1237r.
Prowizje Oksfordzkie. Zwołanie pierwszego parlamentu w Anglii.
Lernen beginnen
1265r.
Zwołanie Stanów Generalnych we Francji.
Lernen beginnen
1302r.
Niewola Awiniońska papieży.
Lernen beginnen
1309- 1377r.
Wojna stuletnia w Europie.
Lernen beginnen
1337- 1453r.
Klęska Francuzów pod Crecy (w. stuletnia)
Lernen beginnen
1346r.
Klęska Francuzów pod Poitiers (w. stuletnia)
Lernen beginnen
1350r.
, Żakeria"- powstanie chłopskie we Francji (w. stuletnia)
Lernen beginnen
1358r.
Powstanie chłopskie w Anglii (w. stuletnia)
Lernen beginnen
1381r.
Klęska Francuzów pod Azincourt (w. stuletnia)
Lernen beginnen
1415r.
,Czarna śmierć" w Europie
Lernen beginnen
1346- 1349
Sobór w Konstancji
Lernen beginnen
1414- 1418r.
Wojny Husyckie w Czechach.
Lernen beginnen
1420- 1434r.
Wynalezienie druku przez Johanna Gutenberga.
Lernen beginnen
ok. 1450r.
Upadek Konstantynopola. (koniec średniowiecza).
Lernen beginnen
1453r.
Wojna Dwóch Róż w Anglii.
Lernen beginnen
1455- 1485r.
Krzysztof Kolumb dociera do Ameryki Południowej.
Lernen beginnen
1492r.
Wystąpienie Marcina Lutra. Początek reformacji.
Lernen beginnen
1517r.
Magellan pierwszy opływa świat.
Lernen beginnen
1519- 22r.
Akt Supremacji w Anglii.
Lernen beginnen
1534r.
Powstanie Zakonu Jezuitów.
Lernen beginnen
1540r.
Sobór Trydencki.
Lernen beginnen
1545- 63r.
Pokój w Augsburgu, "Czyja władza tego religia" (Niemcy)
Lernen beginnen
1555r.
Powstanie Indeksu Ksiąg Zakazanych.
Lernen beginnen
1559r.
,Noc św. Bartłomieja". Rzeź hugenotów w Paryżu.
Lernen beginnen
23/24.08.1572r.
Powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji (Niderlandy).
Lernen beginnen
1581r.
Edykt Nantejski.
Lernen beginnen
1598r. (do 1685r.)
Powstanie Ligii Katolickiej.
Lernen beginnen
1609r.
Początki panowania Romanowów w Rosji. Koniec, Wielkiej Smuty".
Lernen beginnen
1613r.
Wojna trzydziestoletnia.
Lernen beginnen
1618- 1648r.
Długi Parlament w Anglii.
Lernen beginnen
1640- 1641r.
Traktat Westfalski (koniec wojny trzydziestoletniej), wybuch powstania Chmielnickiego na Ukrainie.
Lernen beginnen
1648r.
Akt Nawigacyjny (Anglia- Oliver Cromwell)
Lernen beginnen
1651r.
Dyktatura Cromwella.
Lernen beginnen
1653- 58r.
Kozacko- rosyjska ugoda w Perejesławiu.
Lernen beginnen
1654r.
Ustawa o Prawach tworząca w Anglii podwaliny monarchii parlamentarnej.
Lernen beginnen
1689r.
Wojna Północna. Królestwo Danii i Norwegii, Rosja, Saksonia, Prusy, Hanower VS. Szwecja.
Lernen beginnen
1700- 1721r.
Powstanie państwa pruskiego.
Lernen beginnen
1701r.
Początki Imperium Rosyjskiego.
Lernen beginnen
1721r.
Wojna siedmioletnia w Europie.
Lernen beginnen
1756- 63r.
,Bostońskie parzenie herbaty". Początek konfliktu kolonii amerykańskich z Anglią.
Lernen beginnen
1773r.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Lernen beginnen
1776r.
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Lernen beginnen
1776- 82r.
Pokój w Paryżu. Uznanie niepodległości Stanów Zjednoczonych przez Anglię.
Lernen beginnen
1783r.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
Lernen beginnen
1787r.
Zwołanie Stanów Generalnych do Paryża.
Lernen beginnen
5.05.1789r.
Zdobycie Bastylii. Początek rewolucji Francuskiej.
Lernen beginnen
14.07.1789r.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
Lernen beginnen
26.08.1789r.
Uchwalenie Konstytucji we Francji.
Lernen beginnen
3.09.1791
Co to legislatywa?
Lernen beginnen
Zgromadzenie Prawodawcze- 1791r.
Dyktatura jakobinów
Lernen beginnen
1793r.
Ścięcie Ludwika XVI
Lernen beginnen
styczeń 1793r.
Kampania włoska Napoleona Bonaparte.
Lernen beginnen
1796-97r.
Zamach stanu Napoleona 18 brumaire'a. Napoleon przejmuje władzę we Francji.
Lernen beginnen
9.11.1799r.
Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów.
Lernen beginnen
1804r.
Wprowadzenie Kodeksu Cywilnego we Francji.
Lernen beginnen
1804r.
Wyprawa Napoleona na Rosję.
Lernen beginnen
1812r.
,Bitwa Narodów" pod Lipskiem.
Lernen beginnen
16.10.1813r.
Obrady Kongresu Wiedeńskiego.
Lernen beginnen
1814-15r.
Klęska Napoleona pod Waterloo.
Lernen beginnen
18.06.1815r.
Utworzenie Królestwa Polskiego.
Lernen beginnen
1815r.
Powstanie Świętego Przymierza.
Lernen beginnen
26.09.1815r.
Powstanie Dekabrystów w Rosji.
Lernen beginnen
1825r.
Rewolucja Lipcowa we Francji.
Lernen beginnen
1830r.
Powstanie w Belgii. Ogłoszenie niepodległości Belgii.
Lernen beginnen
1830r.
Rewolucja Lutowa w Paryżu.
Lernen beginnen
1848r.
Wiosna Ludów w Europie.
Lernen beginnen
1848r.
Wojna Krymska.
Lernen beginnen
1853-56r. (1856r.- pokój w Paryżu)
Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.
Lernen beginnen
1861-65r.
Dekret o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.
Lernen beginnen
1.01.1863r.
Utworzenie Ku-Klux-Klanu.
Lernen beginnen
1867r.
Zjednoczenie Niemiec (II Rzesza). Akt w Wersalu.
Lernen beginnen
1871r.
Ogłoszenie i upadek Komuny Paryskiej.
Lernen beginnen
ogłoszenie: 17/18.03.1871; upadek: 21-28.05.71r.
Ukształtowanie się polityczno- wojskowego bloku Trójprzymierza (data+ państwa)
Lernen beginnen
1882r. (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy)
Światowe święto robocze.
Lernen beginnen
od 1.05.1890r.
,Entente cordiale" (data+ państwa)
Lernen beginnen
1904r. (Francja Anglia)
Rewolucja w Rosji i Królestwie Polskim.
Lernen beginnen
1905-07r.
Powstanie Trójporozumienia (+państwa)
Lernen beginnen
1907r. (Anglia, Francja, Rosja)
Wojny Bałkańskie
Lernen beginnen
1912-13r.
Wybuch I wojny światowej.
Lernen beginnen
28.06.1914r.
Zatopienie transatlantyka, Lusitania"
Lernen beginnen
Maj 1915r.
Akt 5 Listopada. deklaracja utworzenia państwa polskiego (+ sygnatariusze)
Lernen beginnen
1916r. (cesarze Wilhelm II i Franciszek Józef)
Rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa.
Lernen beginnen
1917r.
Zawieszenie broni przez Niemców w Compiegne pod Paryżem. Zakończenie I wojny światowej.
Lernen beginnen
11.11.1918r.
Otwarcie obrad Kongresu Wersalskiego.
Lernen beginnen
18.01.1919r.
Utworzenie Ligi Narodów.
Lernen beginnen
kwiecień 1919r.
Pokojowy Traktat Wersalski z Niemcami.
Lernen beginnen
28.06.1919r.
Powstanie Związku Weteranów (organizacji włoskich faszystów) "Fasci Italiani do Combatimento"
Lernen beginnen
1919r.
Powstanie pierwszej radiostacji w USA.
Lernen beginnen
1920r.
Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Lernen beginnen
1922r.
Układ niemiecko- radziecki w Rapallo.
Lernen beginnen
16.04.1922r.
Marsz na Rzym, Objęcie władzy przez faszystów.
Lernen beginnen
1922r.
Układ w Locarno.
Lernen beginnen
1925r.
Wielki kryzys ekonomiczny na świecie.
Lernen beginnen
1929-33r.
Mianowanie Hitlera kanclerzem Rzeszy.
Lernen beginnen
30.01.1933r.
,Noc Długich Noży"
Lernen beginnen
1934r.
Powstanie, Osi Rzym-Berlin-Tokio"
Lernen beginnen
1936r.
Konferencja w Monachium. Zdrada Czechosłowacji.
Lernen beginnen
28.09.1938r.
Pakt Ribbentrop-Mołotow.
Lernen beginnen
22/23.08.1939r.
Atak Hitlera na Polskę. Początek II wojny światowej.
Lernen beginnen
01.09.1939r.
Anglia i Francja wypowiadają wojnę Niemcom (, dziwna wojna")
Lernen beginnen
03.09.1939r.
Wkroczenie Rosjan na ziemie polskie.
Lernen beginnen
17.09.1939r.
Niemieckie zwycięstwa w Europie Zachodniej i Północnej. (+państwa)
Lernen beginnen
1940r. Dania i Norwegia, Holandia, Belgia i Luksemburg oraz Francja.
Bitwa o Anglię.
Lernen beginnen
8.08-15.09.1940r.
Podpisanie Paktu Trzech (+państwa).
Lernen beginnen
27.11.1940r. Niemcy, Włochy, Japonia.
Atak Hitlera na ZSRR. Operacja Barbarossa.
Lernen beginnen
22.06.1941r.
Wielkie bitwy na froncie wschodnim
Lernen beginnen
1942r.
Podpisanie Karty Atlantyckiej. Powstanie Wielkiej Koalicji.
Lernen beginnen
1.01.1942r.
Konferencja w Teheranie.
Lernen beginnen
28.11.-1.12.1943r.
Początek operacji, Market-Garden"
Lernen beginnen
17.09.1944r.
Konferencja w Jałcie.
Lernen beginnen
4-11.02.1945r.
Kapitulacja III Rzeszy.
Lernen beginnen
8/9.05.1945r.
Konferencja w Poczdamie.
Lernen beginnen
17.07.-2.08.1945r.
Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę.
Lernen beginnen
6.08.1945r.
Kapitulacja Japonii na pancerniku "Missouri". Koniec II wojny światowej.
Lernen beginnen
2.09.1945r
Początek procesu w Norymberdze.
Lernen beginnen
20.11.1945r.
Ogłoszenie powstania,żelaznej kurtyny" przez Churchilla.
Lernen beginnen
5.03.1946r.
Powstanie Państw niemieckich: Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Lernen beginnen
1949r.
Śmierć Józefa Stalina
Lernen beginnen
5.03.1953r.
Powstanie tzw. Paktu bałkańskiego. (+państwa)
Lernen beginnen
1954r. Grecja, Jugosławia, Turcja
Pierwszy sztuczny satelita na orbicie zamieszczony przez ZSRR.
Lernen beginnen
1957r.
,Rewolta młodych"
Lernen beginnen
1968r.
Początek interwencji ZSRR w Afganistanie.
Lernen beginnen
1979r.
Zjednoczenie Niemiec.
Lernen beginnen
Październik 1990r.
Koniec ZSRR. Obowiązuje nazwa Rosja.
Lernen beginnen
1991r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.