Świat w okresie powojennym

 0    13 Datenblatt    agatka9152
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Dekolonizacja
Lernen beginnen
proces uzyskiwania niezależności państwowej przez terytoria będące koloniami, likwidacja kolonializmu. Może następować za porozumieniem stron- w sposób pokojowy lub na skutek powstania, rewolucji czy innego konfliktu zbrojnego.
Stalinizacja
Lernen beginnen
proces wdrażania systemu władzy sprawowanego przez J. Stalina w innych państwach satelickich.
Bizonia
Lernen beginnen
nazwa połączonej brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej w okupowanych niemczech po II wojnie światowej. Powstała 1 stycznia 1947 roku.
Gdzie jest zatoka świń?
Lernen beginnen
Na kubie.
Jesień narodów
Lernen beginnen
termin określający wydarzenia, które przypadły pod koniec 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, związane z obaleniem ustroju komunistycznego w krajach tej części świata.
Przywódcy ZSRR
Lernen beginnen
1. Włodzimierz Lenin 2. Józef Stalin 3. Gieorgij Malenkow 4. Nikita Chruszczow 5. Leonid Breżniew 6. jurij Andropow 7. Konstantin Czernienko 8. Michaił Gorbaczow
Papieże
Lernen beginnen
1. Pius XII 2. Jan XXIII 3. Paweł VI 4. Jan Paweł I 5. Jan Paweł II 6. Benedykt XVI 7. Franciszek I
Z czego słynął Michaił Gorbaczow?
Lernen beginnen
Był pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. Dzięki jego polityce możliwa stała się pokojowa rewolucja w państwach Europy Środkowej oraz zjednoczenie Niemiec. Wycofał wojska z Afganistanu i poparł USA w operacji "Pustynna Burza".
Zimna wojna
Lernen beginnen
określenie stanu napięcia, zmagań dyplomatycznych, propagandy i działalności wywiadowczej USA i ZSRR oraz wyścigu zbrojeń między blokiem państw zachodnich, a ZSRR i jego sojusznikami.
Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne
Lernen beginnen
termin ten miał określać i piętnować brak zaangażowania w budowę komunizmu w Polsce oraz sprzeciw wobec idei internacjonalizmu.
Robert Schuman
Lernen beginnen
29.06.1886-04.091963. Polityk Francuski uznany za ojca zjednoczonej Europy. Należał do Ludowego Ruchu Republikańskiego. Nagrodzony został Nagrodą Erazma.
Doktryna Trumana
Lernen beginnen
program USA mający na celu powstrzymanie ekspansji polityki radzieckiej.
Plan Marshalla
Lernen beginnen
plan który miał na celu niwelowanie szkód po II wojnie światowej, doprowadzenia do stabilizacji w Europie i przyśpieszenie rozwoju gospodarczego.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.