najważniejsze daty z historii

 0    80 Datenblatt    andrzela
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
bitwa pod maratonem grecja vs persja
Lernen beginnen
490 pne
bitwa pod termopilami persja vs grecja
Lernen beginnen
480 pne
butowa partenonu
Lernen beginnen
423 pne
pierwsze igrzyska
Lernen beginnen
776 pne
ostatnie igrzyska
Lernen beginnen
393
powstanie rzymu - romulus
Lernen beginnen
753 pne
bitwa pod cheroneą persja(wygrana) vs grecja
Lernen beginnen
338 pne
wyprawy macedońskiego
Lernen beginnen
334 pne
powstanie republiki
Lernen beginnen
509 pne
klęska Spartakusa
Lernen beginnen
71 pne
zabicie juliusza cezara
Lernen beginnen
44 pne
podział cesarstwa rzymskiego
Lernen beginnen
395
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
476
ucieczka mahometa do medyny
Lernen beginnen
622
chrzest franków
Lernen beginnen
496
justynian i wielki cesarzem
Lernen beginnen
527
karol wielki cesarzem
Lernen beginnen
800
traktat w Verdun - podział imperium Karolingów na trzy części
Lernen beginnen
843
Otton I cesarzem
Lernen beginnen
962
zjazd gnieźnieński
Lernen beginnen
1000
bitwa pod Hastings - Wilhelm Zdobywca zdobywa Anglię
Lernen beginnen
1066
schizma
Lernen beginnen
1054
konkordat wormacki - Grzegorz VII i Henryk IV się dogadali
Lernen beginnen
1122
chrzest polski
Lernen beginnen
966
wprawa św Wojciecha i jego śmierć
Lernen beginnen
997
koronacja Śmiałego
Lernen beginnen
1076
rozbicie dzielnicowe
Lernen beginnen
1138-1320
synod w Clermont - wyprawy krzyżowe
Lernen beginnen
1095
sprowadzenie krzyżaków do polski na ziemię chełmińską przez konrada mazowieckiego
Lernen beginnen
1126
zajęcie pomorza gdańskiego przez krzyżaków i przeniesienie ich stolicy do malborka
Lernen beginnen
1308
bitwa pod legnicą - najazd mongołów i śmierć henryka pobożnego
Lernen beginnen
1241
koronacja przemysła ii
Lernen beginnen
1295
koronacja wacława ii
Lernen beginnen
1300
koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320
koronacja Kazimierza Wielkiego - ostatniego z dynastii piastów
Lernen beginnen
1333
założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364
zjazd wyszechradzki - wykupienie praw do tronu od Jana Luksemburskiego
Lernen beginnen
1335
unia w krewie - unia personalna pomiędzy Polską a Litwą dzięki małżeństwu Władysława Jagiełły i Jadwigi
Lernen beginnen
1385
I pokój Toruński - odzyskanie ziemi dobrzyńskiej
Lernen beginnen
1411
bitwa pod Warną - Węgry z Polską vs Turcja. klęska polski.
Lernen beginnen
1444
zdobycie Konstantynopola
Lernen beginnen
1453
wojna trzynastoletnia - Krzyżacy vs Polska
Lernen beginnen
1454-1466
II pokój toruński - odzyskanie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej i Warmii
Lernen beginnen
1466
wynalezienie druku
Lernen beginnen
1445
wystąpienie tez Marcina Lutra
Lernen beginnen
1517
pokój w Augsburgu - pogodzenie się religii protestanckiej i katolickiej
Lernen beginnen
1555
wystąpienie Kalwina
Lernen beginnen
1536
sobór Trydencki - początek kontrreformacji
Lernen beginnen
1545-1563
Nihil Novi - ustanowione przez Aleksandra Jagiellończyka - początek demokracji szlacheckiej
Lernen beginnen
1505
wojna siedmioletnia
Lernen beginnen
1756-1763
Sejm Niemy - August II Mocny kończy konflikt ze szlachtą
Lernen beginnen
1717
koronacja Augusta II Mocnego
Lernen beginnen
1697
wojna Północna zakończona pokojem z Nystad. Szwecja vs Dania, Rosja, Prusy i Polska
Lernen beginnen
1700-1721
August III królem
Lernen beginnen
1734
koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
Lernen beginnen
1764
konfederacja barska
Lernen beginnen
1768
I rozbiór
Lernen beginnen
1772
powstanie szkoły rycerskiej
Lernen beginnen
1765
ustawa stemplowa
Lernen beginnen
1765
bostońskie picie herbaty
Lernen beginnen
1773
ogłoszenie deklaracji niepodległości usa
Lernen beginnen
1776
ustanowienie konstytucji usa
Lernen beginnen
1787
zniszczenie bastylii/rewolucja francuska/deklaracja praw człowieka
Lernen beginnen
1789
konstytucja francji
Lernen beginnen
3.09.1791
śmierć Ludwika XVI
Lernen beginnen
1793
przewrót Thermidoriański
Lernen beginnen
1794
Sejm Wielki - zniesienie liberum veto i wolnej elekcji
Lernen beginnen
1788-1792
ustanowienie konstytucji polskiej
Lernen beginnen
3.05.1791
II rozbiór
Lernen beginnen
1793
powstanie kościuszkowskie
Lernen beginnen
1794
abdykacja poniatowskiego/ III rozbiór
Lernen beginnen
1795
Napoleon cesarzem
Lernen beginnen
1804
abdykacja Napoleona
Lernen beginnen
1814
bitwa pod Austerlitz
Lernen beginnen
1805
powstanie legionów polskich we włoszech
Lernen beginnen
1797
powstanie KEN
Lernen beginnen
1773
utworzenie księstwa warszawskiego w wyniku zawarcia traktatu w Tylży z Rosą
Lernen beginnen
1807
kongres wiedeński
Lernen beginnen
1814
bitwa pod Waterloo - powrót Napoleona
Lernen beginnen
1815
zawarcie świętego przymierza - Austria, Prusy, Rosja
Lernen beginnen
1815

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.