Najważniejsze daty z historii Polski (996-1918)

5  1    130 Datenblatt    hopethunderflash
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Biskupstwo w Poznaniu
Lernen beginnen
968
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076
Najazd Henryka V na Polskę (B. Krzywousty – Obrona Głogowa)
Lernen beginnen
1109
Podział Polski na dzielnice (Bolesław Krzywousty)
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Ziemia Chełmińska) przez księcia Konrada Mazowieckiego
Lernen beginnen
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
Lernen beginnen
1241
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
Lernen beginnen
1308
Koronacja Władysława Łokietka; zjednoczenie Polski
Lernen beginnen
1320
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
Lernen beginnen
1331
Koronacja Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1333
Zawarcie pokoju w Kaliszu
Lernen beginnen
1343
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce
Lernen beginnen
1370
Przywilej Koszycki Ludwika Węgierskiego (2 grosze z łanu, nie trzeba płacić podatków)
Lernen beginnen
1374
Unia polsko - litewska w Krewie (Jadwiga + Jagięło)
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
Lernen beginnen
1410
I Pokój w Toruniu (Polska-Krzyżacy)
Lernen beginnen
1411
Bitwa po Warną, śmierć króla Władysława III Warneńczyka
Lernen beginnen
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (Kazimierz Jagięło)
Lernen beginnen
1454 - 1466
II pokój w Toruniu; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
Lernen beginnen
1466
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
Lernen beginnen
1525
Unia lubelska z Litwą
Lernen beginnen
1569
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
Lernen beginnen
1572
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573
Unia brzeska (Katolicyzm i Prawosławie) Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
Lernen beginnen
1596
Początek wojny ze Szwedami
Lernen beginnen
1600
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo Polski na 4x większą armią Szwedzką –Jan Karol Chodkiewicz)
Lernen beginnen
1605
Bitwa pod Kłuszynem
Lernen beginnen
1610
Wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618-1648
Klęska pod Cecorą
Lernen beginnen
1620
Bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1621
Bitwa morska pod Oliwą
Lernen beginnen
1627
Bitwa pod Beresteczkiem
Lernen beginnen
1651
Pierwsze Liberum Veto (Siciński)
Lernen beginnen
1652
Potop Szwedzki
Lernen beginnen
1655 – 1660
Traktaty Welawsko Pomorskie
Lernen beginnen
1667
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
Lernen beginnen
1673
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683
Pokój w Karłowicach
Lernen beginnen
1699
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717
Traktat Trzech Czarnych Orłów
Lernen beginnen
1732
Elekcja ST. Augusta Poniatowskiego
Lernen beginnen
1764
Konfederacja barska/powstanie na Ukrainie
Lernen beginnen
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1772
Sejm Wielki Czteroletni
Lernen beginnen
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
1791
Konfederacja Targowicka
Lernen beginnen
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1793
Powstanie Kościuszkowskie
Lernen beginnen
1794
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797
Powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
Lernen beginnen
1806
Utworzenie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1807
Wojna z Austrią
Lernen beginnen
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
Lernen beginnen
1816
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
Lernen beginnen
1830
Wybuch powstania krakowskiego
Lernen beginnen
1846
Wybuch powstania styczniowego
Lernen beginnen
1863
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1914
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)
Lernen beginnen
1918
996
Lernen beginnen
Chrzest Polski
968
Lernen beginnen
Biskupstwo w Poznaniu
972
Lernen beginnen
Bitwa pod Cedynią
1000
Lernen beginnen
Zjazd w Gnieźnie
1018
Lernen beginnen
Pokój w Budziszynie
1025
Lernen beginnen
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
1076
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Śmiałego
1109
Lernen beginnen
Najazd Henryka V na Polskę (B. Krzywousty – Obrona Głogowa)
1138
Lernen beginnen
Podział Polski na dzielnice (Bolesław Krzywousty)
1226
Lernen beginnen
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Ziemia Chełmińska) przez księcia Konrada Mazowieckiego
1241
Lernen beginnen
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
1308
Lernen beginnen
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320
Lernen beginnen
Koronacja Kazimierza Wielkiego; zjednoczenie Polski
1331
Lernen beginnen
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1333
Lernen beginnen
Koronacja Kazimierza Wielkiego
1343
Lernen beginnen
Zawarcie pokoju w Kaliszu
1370
Lernen beginnen
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce
1374
Lernen beginnen
Przywilej Koszycki Ludwika Węgierskiego (2 grosze z łanu, nie trzeba płacić podatków)
1385
Lernen beginnen
Unia polsko - litewska w Krewie (Jadwiga + Jagięło)
1410
Lernen beginnen
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
1411
Lernen beginnen
I Pokój w Toruniu (Polska-Krzyżacy)
1444
Lernen beginnen
Bitwa po Warną, śmierć króla Władysława III Warneńczyka
1454 - 1466
Lernen beginnen
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (Kazimierz Jagięło)
1466
Lernen beginnen
II pokój w Toruniu; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
1525
Lernen beginnen
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569
Lernen beginnen
Unia lubelska z Litwą
1572
Lernen beginnen
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
1573
Lernen beginnen
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
Lernen beginnen
Unia brzeska (Katolicyzm i Prawosławie) Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
1600
Lernen beginnen
Początek wojny ze Szwedami
1605
Lernen beginnen
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo Polski na 4x większą armią Szwedzką –Jan Karol Chodkiewicz)
1610
Lernen beginnen
Bitwa pod Kłuszynem
1618-1648
Lernen beginnen
Wojna trzydziestoletnia
1620
Lernen beginnen
Klęska pod Cecorą
1621
Lernen beginnen
Bitwa pod Chocimiem
1627
Lernen beginnen
Bitwa morska pod Oliwą
1651
Lernen beginnen
Bitwa pod Beresteczkiem
1652
Lernen beginnen
Pierwsze Liberum Veto (Siciński)
1655 – 1660
Lernen beginnen
Potop Szwedzki
1667
Lernen beginnen
Traktaty Welawsko Pomorskie
1673
Lernen beginnen
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
1683
Lernen beginnen
Odsiecz wiedeńska
1699
Lernen beginnen
Pokój w Karłowicach
1717
Lernen beginnen
Sejm Niemy
1732
Lernen beginnen
Traktat Trzech Czarnych Orłów
1764
Lernen beginnen
Elekcja ST. Augusta Poniatowskiego
1768-1772
Lernen beginnen
Konfederacja barska/powstanie na Ukrainie
1772
Lernen beginnen
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1788-1792
Lernen beginnen
Sejm Wielki Czteroletni
1791
Lernen beginnen
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792
Lernen beginnen
Konfederacja Targowicka
1793
Lernen beginnen
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1794
Lernen beginnen
Powstanie Kościuszkowskie
1795
Lernen beginnen
III rozbiór Polski
1797
Lernen beginnen
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1806
Lernen beginnen
Powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
1807
Lernen beginnen
Utworzenie Królestwa Polskiego
1809
Lernen beginnen
Wojna z Austrią
1816
Lernen beginnen
Utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
1830
Lernen beginnen
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
1846
Lernen beginnen
Wybuch powstania krakowskiego
1863
Lernen beginnen
Wybuch powstania styczniowego
1914-1918
Lernen beginnen
I wojna światowa
1914
Lernen beginnen
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
1918
Lernen beginnen
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)

Historia Polski – ważne daty historyczne

Najważniejsze daty z historii Polski od roku 966 (Chrzest Polski) do 1918, czyli do odzyskania przez Polskę niepodległości – jest to wiedza, którą każdy uczeń musi opanować bezwzględnie. Przed sprawdzianem z historii zdecydowanie pomogą fiszki historyczne, zawierające ważne daty historyczne. Fiszki historyczne składają się z dwóch metod mnemotechnicznych, a więc wspierających pamięć w procesie uczenia się. Jedna część gromadzi daty historyczne po lewej stronie (lewa kolumna), prawa kolumna zawiera natomiast pełną, poprawną nazwę wydarzenia. W części faktów historycznych reguła ta jest odwrócona.

996 rok i jego następstwa

Fiszki historyczne z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski to nie tylko 966 rok i Chrzest Polski, ale także kolejne daty z dziejów Polski i Polaków, takie jak: utworzenie biskupstwa w Poznaniu, Zjazd Gnieźnieński, Powstanie Kościuszkowskie, pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski oraz szereg innych, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zatem koniecznie musisz poznać też inne elementy historii Polski, zawarte w innych zestawach, np.: Świat od I do II wojny światowej, Królowie elekcyjni czy II wojna światowa.

Historia Polski – daty to wiedza podstawowa

Daty z historii Polski od roku 966 do 1918 są kanonem kulturowym dla każdego, dorosłego Polaka, nawet jeśli nie interesuje się on historią bowiem, do dobrego tonu kulturalnego człowieka należy przecież znajomość podstawowych faktów z historii kraju, w którym się urodził lub z którym jest związany rodzinnie. Zatem nasze fiszki będą przydatne nie tylko dla ucznia, który chce się przygotować do sprawdzianu z historii, ale i każdego, kto taką, podstawową wiedzę historyczną chce nadrobić, jeśli umknęła mu ona na wcześniejszych etapach edukacji. Po naszej lekcji wiedza ta zostanie w pamięci na długie lata.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.