Najważniejsze daty z historii Polski - to każdy musi umieć

2  1    26 Datenblatt    Calishye
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chrzest Polski, Mieszko I
Lernen beginnen
966 r.
Zjazd w Gnieźnie, Bolesław Chrobry, cesarz Otton III
Lernen beginnen
1000 r.
Koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025 r.
Rozbicie dzielnicowe, Bolesław Krzywousty
Lernen beginnen
1138 r.
Sprowadzenie krzyżaków do Polski, Konrad Mazowiecki
Lernen beginnen
1226 r.
Bitwa pod Legnicą, Henryk II Pobożny
Lernen beginnen
1241 r.
Koronacja Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1320 r.
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1327 r.
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
Lernen beginnen
1370 r.
Unia personalna zawarta w Krewie, pomiędzy Polską, a Litwą
Lernen beginnen
1385 r.
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
Lernen beginnen
1386 r.
Bitwa pod Grunwaldem, Jagiełło pokonuje Ulricha von Jungingena
Lernen beginnen
1410 r.
Zawarto I pokój toruński kończący wielką wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1411 r.
Hołd pruski, odtąd Księstwo Pruskie jest lennem Polski
Lernen beginnen
1525 r.
"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
Lernen beginnen
1543 r.
Odsiecz wiedeńska, Jan III Sobieski
Lernen beginnen
1683 r.
Pierwszy rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772 r.
Stanisław August Poniatowski zwołał sejm czteroletni
Lernen beginnen
1788 r.
Sejm czteroletni uchwalił konstytucję
Lernen beginnen
3 maja 1791 r.
Drugi rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793 r.
Powstanie kościuszkowskie
Lernen beginnen
1794 r.
Trzeci rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795 r.
Legiony polskie we Włoszech
Lernen beginnen
1797 r.
Józef Wybicki napisał "mazurka dąbrowskiego"
Lernen beginnen
1797 r.
Utworzono Królestwo Polskie
Lernen beginnen
1815 r.
"mazurek dąbrowskiego" stał się polskim hymnem narodowym.
Lernen beginnen
1927 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.