Najważniejsze wydarzenia historyczne - daty

5  1    87 Datenblatt    pocztawww
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
3 maj 1791
Konfederacja Targowicka, wojna z Rosją
Lernen beginnen
1792
II rozbior Polski - przez Rosję i Prusy
Lernen beginnen
1793
Początek Insurekcji kościuszkowskiej. Bitwa pod Racławicami
Lernen beginnen
1794
III rozbior Polski - przez Rosję Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1795
Napoleon zostaje cesarzem Franzuzów, ogłoszenie kodeksu Napoleona
Lernen beginnen
1804
Powstanie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807
Obrady Kongresu Wiedeńskiego, powstanie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1814-1815
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
Lernen beginnen
776 p.n.e
persko-grecka bitwa pod Maratonem, zwycięstwo Greków
Lernen beginnen
490 p.n.e.
grecko-perska bitwa pod Termopilami, klęska Greków, Grecko-perska bitwa pod Salaminą
Lernen beginnen
480 p.n.e.
Filip Macedoński pokonuje Greków w bitwie pod Cheroneą
Lernen beginnen
338 p.n.e.
Śmierć Aleksandra Macedońskiego, początek epoki hellenistycznej
Lernen beginnen
324 p.n.e.
Początki Rzymu
Lernen beginnen
753 p.n.e
Początki Republiki Rzymskiej
Lernen beginnen
509 p.n.e
I wojna Punicka (Rzymska)
Lernen beginnen
264-241 p.n.e
II wojna Punicka
Lernen beginnen
218-201 p.n.e
III wojna Punicka
Lernen beginnen
149-146 p.n.e
Bitwa rzymsko-kartagińska bitwa pod Kannami, klęska Rzymu
Lernen beginnen
216 p.n.e
rzymsko-kartagińska bitwa pod Zamą, klęska Kartagińczyków
Lernen beginnen
202 p.n.e
Zabójstwo Juliusza Cezara dyktatora rzymskiego
Lernen beginnen
44 p.n.e
Bitwa pod Akcjum pomiędzy Markiem Aureliuszem a Oktawianem o przywództwo w Rzymie, zwycięstwo Oktawiana
Lernen beginnen
31 p.n.e
Konstantyn Wielki przyznał chrześcijanom takie same prawa jak innym religiom
Lernen beginnen
313
Cesarz Teodozjusz dzieli imperium Rzymskie na wschodnie i zachodnie
Lernen beginnen
395
Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
Lernen beginnen
476
Chrześcijaństwo religią panującą w imperium rzymskim
Lernen beginnen
392
Schizma wschodnia - podział kościoła na katolicki i prawosławny
Lernen beginnen
1054
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. Początek ery muzułmańskiej
Lernen beginnen
622
Karol Wielki koronowany na cesarza odnowionego cesarstwa zachodnio-rzymskiego
Lernen beginnen
800
Traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego. Początek Niemiec, Francji i Włoch
Lernen beginnen
843
Cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII w Cannosie
Lernen beginnen
1077
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972
misja św. Wojciecha, śmierć biskupa
Lernen beginnen
997
Zjazd w Gnieźnie (Bolesław Chrobry i cesarz Otton III)
Lernen beginnen
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski
Lernen beginnen
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076
Testament Bolesława Krzywoustego, podział Polski na dzielnice
Lernen beginnen
1138
Papież Urban II wzywa chrześcijan na krucjaty
Lernen beginnen
1095
Klęska Polaków w bitwie z Tatarami pod Legnicą
Lernen beginnen
1241
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226
Koronacja Władysława Łokietka. Zjednoczenie ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym
Lernen beginnen
1320
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364
Przywilej w Koszycach (pierwszy przywilej szlachty)
Lernen beginnen
1374
polsko-litewska unia w Krewie
Lernen beginnen
1385
bitwa pod Grunwaldem - zwycięstwo Polaków z Krzyżakami
Lernen beginnen
1410
Upadek cesarstwa wschodnio rzymskiego
Lernen beginnen
1453
początek Wiosny Ludów Rewolucja lutowa we Francji
Lernen beginnen
1848 luty 1848
Początek powstania listopadowego
Lernen beginnen
29-30 listopad 1830
Powstanie Krakowskie
Lernen beginnen
1846
Ostateczne zjednoczenie Włoch Ostateczne zjednoczenie Niemiec
Lernen beginnen
1871
Bitwa pod Warną - klęska wojsk polsko-węgierskich z Turkami
Lernen beginnen
1444
Polsko-krzyżacka wojna trzynastoletnia
Lernen beginnen
1454-1466
Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę
Lernen beginnen
1492
Ferdynand Magellan odbył podróż dookoła świata - udowodnił, że ziemia jest okrągła
Lernen beginnen
1519-1522
Tezy Marcina Lutra - kolejny rozłam w kościele, początek kościołów protestanckich
Lernen beginnen
1517
Ludwig Węgierski w Koszycach nadał przywilej dla szlachty
Lernen beginnen
1374
Hołd Pruski - Albrecht Hohenzollern Zygmuntowi Staremu
Lernen beginnen
1525
polsko-litewska unia "realna" w Lublinie - powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Lernen beginnen
1569
Unia "brzeska"
Lernen beginnen
1596
pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy królem Polski
Lernen beginnen
1573
zwycięstwo Polaków nad Szwedami pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605
zwycięstwo Polaków nad Rosjanami pod Kuszynem
Lernen beginnen
1610
klęska Polaków w bitwie z Turkami pod Cecorą
Lernen beginnen
1620
początek powstania Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648
wojna polsko-szwedzka zwana potopem szwedzkim
Lernen beginnen
1656-1660
(hetman wielki koronny) Jan Sobieski pokonuje Turków pod Chocimiem (od 1674 - król Polski Jan III Sobieski)
Lernen beginnen
1673
Jan III Sobieski pokonuje Turków pod Wiedniem
Lernen beginnen
1683
polsko-turecki pokój wieczysty w Karłowicach
Lernen beginnen
1699
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717
Konfederacja Barska
Lernen beginnen
1768-1772
I rozbiór Polski - przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1772
Powstanie Komisji Edukacji Narodowej
Lernen beginnen
1773
Amerykańska Deklaracja Niepodległości
Lernen beginnen
1776
Ogłoszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1787
Zdobycie Bastylii - początek wielkiej Rewolucji Francuskiej
Lernen beginnen
1789
Ogłoszenie Konstytucji Francuskiej
Lernen beginnen
1791
Obrady sejmu czteroletniego
Lernen beginnen
1788-1792
wojna secesyjna w USA
Lernen beginnen
1861-1865
wybuch powstania styczniowego
Lernen beginnen
styczeń 1863
dekret uwłaszczeniowy w Królestwie Polskim
Lernen beginnen
1864
powstanie międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (pierwsza polska partia robotnicza)
Lernen beginnen
1882
Powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
Lernen beginnen
1892
powstanie socjal-demokracji Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1893
powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego
Lernen beginnen
1897
wybuch I wojny światowej
Lernen beginnen
28 lipca 1914
zakończenie I wojny światowej
Lernen beginnen
11 listopada 1918

Szybka nauka historii

Historia to bardzo często przedmiot niezbyt lubiany przez uczniów. W podręcznikach od historii aż roi się od różnego rodzaju dat, które trudno zapamiętać. Takie nagromadzenie faktów historycznych tylko zniechęca do poznawania przeszłości, a przecież tak naprawdę jest ona niezwykle pasjonująca. Jak pomóc sobie w przyswojeniu całego szeregu ważnych dat, które wyznaczają przełomowe dla Polski i świata wydarzenia historyczne? To bardzo proste! Niezastąpione okazują się być interaktywne fiszki.

Najważniejsze wydarzenia historyczne

Nie wiesz, kiedy powstało Księstwo Warszawskie, odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie, a może kiedy upadło cesarstwo zachodniorzymskie? Wystarczy, że zerkniesz na Fiszkotekę! Znajduje się tam cały zbiór fiszek poświęcony znaczącym wydarzeniom z przeszłości. Fiszki można przeglądać w obie strony, tzn. dopasowując datę do wydarzenia lub na odwrót. Dzięki interaktywnym fiszkom, dostępnym w każdym urządzeniu elektronicznym połączonym z Internetem, nauka historii będzie nie tylko błyskawiczna, ale i przede wszystkim skuteczna.

Historia dla dzieci i dorosłych

Potrzebujesz nauczyć się najważniejszych wydarzeń historycznych na sprawdzian? Może chcesz zrobić powtórkę z historii na maturę? A może po prostu pragniesz rozszerzyć swoją wiedzę historyczną w łatwy i wygodny sposób? Fiszkoteka gwarantuje pomoc dla wszystkich bez względu na wiek! Z Fiszkoteką najistotniejsze wydarzenia historyczne zostaną utrwalone raz na zawsze, a nauka historii okaże się przyjemna i satysfakcjonująca.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.