nowe formy organizacji

 0    20 Datenblatt    karolka721
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
organizacja procesowa
Lernen beginnen
jest lancuchem sekwencyjnych czynnosci, zalezności przyczynowo skutkowych, ktore przeksztalcaja mieszlane wejscia w mierzalne wyjscia
cechy org procesowej
Lernen beginnen
elastyczne i innowacyjne działania zmierzajace do realizacji wyznaczonego celu, nastawiona na relaizacje celow, posiada strukture horyzontalna,
organizacja witualna
Lernen beginnen
tymczasowa siec niezaleznych przedsiębiorstw dostawcow, kielntów nawet konkurentow polączone najnowszymi srodkami IT w celu dzielenia sie umijetnosciami i zyskami dla zdobycia nowych rynków
cechy org wirtualnej - główne
Lernen beginnen
cechy konstutuujące (zaspokajanie potrzeb) atrybuty fizyczne, elastycznosc, zdolnośc dostosowania sie do zmiennych sytuacji,
inne cechy org wirtulanej
Lernen beginnen
oparta na zaufaniu dbałośc o komunikowanie sie zdolnośc przegrupowania przeformowania, jasnosc i jednosznacznosc celów, zorientowane na klienta,
org fraktalna
Lernen beginnen
org automatycznie dostosowujaca sie do zmian w otoczeniu
cechy org fraktanej
Lernen beginnen
samopodobienstwo, samoorganzacja, nawigowanie, witalność, dynamika, drozny przeplyw informacji, mała rozpietosc kierowania, kreatywnosć
Org sieciowa
Lernen beginnen
zbior rozproszony jednostek nalezących do jednej grupy organizacji
typy sieci międzyorganizacyjnych
Lernen beginnen
społeczne (wzajemne interakcje pracowników) biurokratyczne (formalizacjo sposobu organizacji i wpółpracy) oparte na prawach własności
Rodzaje sieci
Lernen beginnen
zintegrowane - tworzone przez rozproszone jednostki sfederowane - osoby prawne chcące osiągną cel kontraktowe - jednoczą sie by zyskac know how stosunków bezpośrednich - funkcje religijne społeczne
cechy org sieciowej - główne
Lernen beginnen
elastycznosć stanowia układ strategicznego wspoldzialania oparte na potencjale startegicznym partnerów dłuzsza wspołpraca
cechy org sieciowej pozostałe
Lernen beginnen
podzial celi i komepetecji zespołowe pedejmowanie decyzji ujednolicenie priorytetów zbiorowa odpowiedzialnosc, wiedza zaufanie wspolny system motywacji i nagradzania
org ucząca się
Lernen beginnen
maksymalnie elastyczna w której rutynowe nawyki nie zastępują dynamicznej rzeczywistości
zalozenia org uczącej sie
Lernen beginnen
uczenie sie powinno miec charakter ciagły i swiadomy proces uczenia powienien obejmowac wszytskich pracowników motywowanie do uczenia sie uczenie jako podstawowa wartosc
po co org uczaca sie
Lernen beginnen
dla osiągania lepszych zysków poprawa jakosci w imię prawdy bo takie czasy bo tego chcemy dla uzyskania przewagi konkurenycjnej aby miec enrgicznych pracownikow
org w ruchu
Lernen beginnen
koncepcja tej org nawiązuje do dominujacego znaczenia zasobów niematerialnych w rozwoju organizacji
cechy org w ruchu
Lernen beginnen
wyczucie i umiejętnośc dignozowania sytuacji rynkowej radzenie sobie z duza niepewnoscia przedluzenie fazy młodosci właczenie pracowników w rozwiązywanie problemów kodyfikacja wiedzy aktywne traktowanie kapitału ludzkiego
org inetligenta
Lernen beginnen
ma zdolność adopotwania sie do zmian zachodzacych w otoczeniu a nawet ich wyprzedzanie i aktywne ksztaltowanie otoczenia
cechy org inteligentnej
Lernen beginnen
odrzucenie tradycyjnych struktur organizacji cigle uczenie sie partnerskie ukąłdy z dostawcami i klientami wysoki poziom przesiębiorczosci wewnetrznej
cechy org tradycyjnej
Lernen beginnen
struktura hierarchiczna funkcjonany system zarzadzania praca rutynowa, powtarzanie prcedur silna pozyca kierowników praca indywidualna lub grupowa koordynacja z góry

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.