PAST CONTINUOUS i PAST SIMPLE w prostych zdaniach

 0    20 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What were you doing, when I called you?
Lernen beginnen
Co robiłeś, kiedy do ciebie zadzwoniłem?
When Tom was going to work, he met his boss.
Lernen beginnen
Kiedy Tom szedł do pracy, spotkał swoją szefową.
When I finished work, I went home.
Lernen beginnen
Kiedy skończyłem pracę, poszedłem do domu.
Children were watching TV and listening to the radio.
Lernen beginnen
Dzieci oglądały telewizję i słuchały radia.
I was sleeping yesterday at 8 o'clock.
Lernen beginnen
Wczoraj o ósmej spałem.
Ellen got up, brushed her teeth and ate breakfast.
Lernen beginnen
Ellen wstała, umyła zęby i zjadła śniadanie.
When I came in, the teacher was shouting at a student.
Lernen beginnen
Kiedy weszłam, nauczyciel krzyczał na ucznia.
Kate was driving her car, when she remembered about Adam's birthday.
Lernen beginnen
Kasia jechała samochodem, kiedy przypomniała sobie o urodzinach Adama.
We weren't doing anything interesting, when you came.
Lernen beginnen
Nie robiliśmy niczego ciekawego, kiedy przyszedłeś.
I saw you in a shop yesterday. What were you buying?
Lernen beginnen
Widziałem cię wczoraj w sklepie. Co kupowałeś?
We were drinking wine, when my wife broke my favourite glass.
Lernen beginnen
Piliśmy wino, kiedy żona stłukła mój ulubiony kieliszek.
I was driving home, when my car suddenly stopped!
Lernen beginnen
Jechałem do domu, kiedy mój samochód nagle się zatrzymał!
Before you came, I was learning English, cooking and looking after my baby.
Lernen beginnen
Zanim przyszedłeś, uczyłem się angielskiego, gotowałem i pilnowałem dziecka.
Officer! It's a misunderstanding! I wasn't driving so fast!
Lernen beginnen
Panie władzo! To nieporozumienie! Nie jechałem tak szybko!
We were flying over Atlantic, when I heard a strange noise.
Lernen beginnen
Lecieliśmy nad Atlantykiem, kiedy usłyszałem dziwny hałas.
He lost his wallet, when he was running in the park.
Lernen beginnen
Zgubił portfel, kiedy biegał po parku.
Why was Eve crying, when I went into the office?
Lernen beginnen
Dlaczego Ewa płakała, gdy weszłam do biura?
The TV broke down, when I was watching a match.
Lernen beginnen
Telewizor zepsuł się, kiedy oglądałem mecz.
I was having a shower, when the door bell rang.
Lernen beginnen
Brałam prysznic, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi.
I couldn't come to the pub, because I was working.
Lernen beginnen
Nie mogłem przyjść do pubu, bo pracowałem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.