PRESENT SIMPLE w prostych zdaniach

 0    24 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I work on Mondays.
Lernen beginnen
Pracuję w poniedziałki.
I don't work at weekends.
Lernen beginnen
Nie pracuję w weekendy.
Do you work in the evenings?
Lernen beginnen
Pracujesz wieczorami?
What do you do?
Lernen beginnen
Czym się zajmujesz?
You eat too much chocolate.
Lernen beginnen
Jesz za dużo czekolady.
You don't eat any vegetables.
Lernen beginnen
Nie jesz żadnych warzyw.
Do you eat any fruit?
Lernen beginnen
Jesz jakieś owoce?
How often do you drink milk?
Lernen beginnen
Jak często pijesz mleko?
He plays football every Friday.
Lernen beginnen
On gra w piłkę co piątek.
He doesn't play football alone.
Lernen beginnen
On nie gra w piłkę sam.
Does he sometimes play volleyball?
Lernen beginnen
Czy on czasami gra w siatkę?
Who does he play with?
Lernen beginnen
Z kim on gra?
She often rides a bike.
Lernen beginnen
Ona często jeździ na rowerze.
She doesn't ride a horse.
Lernen beginnen
Ona nie jeździ konno.
Does she ride a motorbike?
Lernen beginnen
Czy ona jeździ motorem?
Where does she ride a bike?
Lernen beginnen
Gdzie ona jeździ na rowerze?
It rarely rains in Australia.
Lernen beginnen
W Australii rzadko pada deszcz.
It doesn't snow in Africa.
Lernen beginnen
W Afryce nie pada śnieg.
Does it snow in Spain?
Lernen beginnen
Czy w Hiszpanii pada śnieg?
How often does it rain in Mexico?
Lernen beginnen
Jak często pada w Meksyku?
We work 8 hours.
Lernen beginnen
Pracujemy 8 godzin.
We don't work overtime.
Lernen beginnen
Nie pracujemy po godzinach.
Do we have to stay longer?
Lernen beginnen
Czy musimy zostać dłużej?
Where do we have to go?
Lernen beginnen
Gdzie musimy pójść?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.