Początki PRL, Stalinizm w Polsce, Wydarzenia od paź. 1956-1970

5  1    23 Datenblatt    piczacza
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Utworzenie TRJN (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej) data, dowódca i wicepremier
Lernen beginnen
czerwiec 45, premier Edward Osóbka-Morawski, wicepremier Stanisław Mikołajczyk
Referendum przeprowadzone przez komunistów, data
Lernen beginnen
30 czerwca 46
Wybory do sejmu ustawodawczego (temat o PRL)
Lernen beginnen
19 stycznia 47
data opuszczenia Polski przez Mikołajczyka
Lernen beginnen
październik 47
uchwalenie małej konstytucji
Lernen beginnen
19 luty 47
System Monopartyjny, połączenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) z Polską Partią Robotniczą (PPR), rok i co powstało
Lernen beginnen
15 grudnia 48 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)
System Monopartyjny, połączenie Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) z Stronnictwem Ludowym (SL), rok i co utworzyły
Lernen beginnen
listopad 49 powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)
Powstanie Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)
Lernen beginnen
48 rok
Uchwała o konfiskatę dóbr kościelnych
Lernen beginnen
maj 50 rok
Prymas Polski zawarł z władzami porozumienie (kościół mógł prowadzić swoją działalność duszpasterską)
Lernen beginnen
14 maj 50r
polska konstytucja (stalinizm) wzorowanej na radzieckiej
Lernen beginnen
22 lipca 52r
Wydarzenia poznańskie, data i przyczyny
Lernen beginnen
56 r. Żądanie podwyżek płac, obniżenia cen towarów spożywczych, obniżenia wyśrubowanych norm produkcyjnych, domaganie się samorządności robotników (związków zawodowych), domaganie się demokratyzacji socjalizmu, brak reakcji rządzących na żądania robotników
Po 56r zapanowała odwilż, W. Gomułka zapowiedział nowe metody sprawowania władzy, co powstało?
Lernen beginnen
W. Gomułka zapowiedział nowe metody sprawowania władzy, powstały związki robotnicze, wytoczono procesy najbardziej zwyrodniałym stalinowcom (ub).
W końcu lat ... kierownictwo ... coraz bardziej odchodziło od kontaktu ze ... Postępowała stagnacja gospodarcza
Lernen beginnen
1. 50 2. PZPR 3. Społeczeństwem
Wydarzenia z marca ... dały władzy okazję do rozprawy z niepokorną inteligencją i nagonki ... w wyniku której kraj opuściło ok. 40 tyś. polaków żydowskiego pochodzenia.
Lernen beginnen
1. 68 2. antysemickie
Niezadowolenie ciągle narastało, a jego kulminacja przypadła na koniec ... roku
Lernen beginnen
1. 70
Decyzja o drastycznych podwyżkach cen na żywność
Lernen beginnen
12 grudnia 70
ogłoszenie podwyżki
Lernen beginnen
14 grudnia 70
początek strajku w gdyńskiej stoczni im. Komuny Paryskiej i w innych zakładach wybrzeża. Władze wyrażają zgodę na użycie broni przeciwko demonstrantom, pierwsze aresztowania.
Lernen beginnen
17 grudnia 70
Radio Wolne Europa
Lernen beginnen
rozgłośnia zachodnich państw, która obnażała nadużycia komunistyczne
17 grudnia 70
Lernen beginnen
pacyfikacja stoczniowców - 44 ofiary
Leonid Breżniew
Lernen beginnen
przywódca ZSSR po Nikicie Chruszczowie
Edward Gierek
Lernen beginnen
nowy przywódca PZPR po Gomułce

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.