Polite expressions - Biểu ngữ lịch sử

 0    16 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Hi!
Hi everyone!
Lernen beginnen
Chào!
Chào mọi người!
Hello!
Hello to you!
Lernen beginnen
Xin chào!
Xin chào bạn!
Good evening!
Good evening, it is great to see you!
Lernen beginnen
Chào buổi tối!
Chào buổi tối, thật tuyệt khi gặp bạn!
Good night!
I already wished her good night.
Lernen beginnen
Chúc ngủ ngon!
Tôi đã chúc cô ấy ngủ ngon rồi.
Please.
Give me the salt please.
Lernen beginnen
Làm ơn.
Làm ơn cho tôi xin ít muối.
Here you are.
Here you are it's your pen.
Lernen beginnen
Của bạn đây.
Của bạn đây, đây là cây bút của bạn.
Thank you.
It's really nice thank you.
Lernen beginnen
Cảm ơn.
Nó rất đẹp, cảm ơn.
You're welcome.
It's normal you're welcome.
Lernen beginnen
Không có gì.
Bình thường thôi, không có gì.
Excuse me
Excuse me / I'm sorry can I pass?
Lernen beginnen
Xin lỗi.
Xin lỗi tôi có thể vượt qua được không?
I'm sorry.
I'm sorry that I did not come.
Lernen beginnen
Xin lỗi.
Tôi xin lỗi tôi đã không đến.
I'm fine, thank you. And you?
Lernen beginnen
Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?
How are you / How do you do?
Lernen beginnen
Bạn thế nào?
Nice to meet you. / It's a pleasure to meet you.
Lernen beginnen
Rất vui được gặp bạn.
Enjoy!
Here is your lunch. Enjoy!
Lernen beginnen
Thưởng thức!
Bữa trưa của bạn đây. Thưởng thức nhé!
Bless you.
Lernen beginnen
Ban phước cho bạn.
Cheers!
Cheers to everyone!
Lernen beginnen
Chia vui!
Chia vui với mọi người.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.