Polska i świat po 2 wojnie światowej

 0    45 Datenblatt    pam96
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
17 lipca - 2 sierpnia 1945r.
Lernen beginnen
konferencja w Poczdamie
14 sierpnia 1945r.
Lernen beginnen
ZSRR i Chiny podpisały układ o przyjaźni i powojennej współpracy oraz o wspólnej walce przeciwko Japonii
2 września 1945r.
Lernen beginnen
koniec 2 wojny światowej(kapitulacja Japonii)
10 lutego 1945r.
Lernen beginnen
traktat pokojowy alianci-sojusznicy 3 Rzeszy (Włochy, Węgry, Bułgaria, Finlandia, Rumunia)
25 kwietnia 1945r.
Lernen beginnen
w San Francisco(USA)rozpoczęły się obrady konferencji założycielskiej ONZ
26 czerwca 1945r.
Lernen beginnen
podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych
5 marzec 1946r.
Lernen beginnen
przemówienie Winstona Churchilla w Folton ("żelazna kurtyna" od Szczecina)
luty 1948r.
Lernen beginnen
czescy komuniści z Klementem Gottwaldem na czele przejęli władzę
12 marca 1947r.
Lernen beginnen
doktryna Trumana
czerwiec 1947r.
Lernen beginnen
zaprezentowanie planu Georga Marshalla - Europejski Plan Odbudowy (powstało OEWG/ang. OEEC)
22 lipca 1944r.
Lernen beginnen
na antenie komunistycznego radia ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
27 lipca 1944r.
Lernen beginnen
porozumienie o polsko-radzieckiej granicy
31 grudnia 1944r.
Lernen beginnen
przekształcenie PKWN na Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej
28 kwietnia 1947r.
Lernen beginnen
rozpoczęcie akcji "Wisła" - przesiedlenia Ukraińców, Łemków i Bojków na Ziemie Odzyskane
19 stycznia 1945r.
Lernen beginnen
komendant AK gen. Leopold Okulicki - pseud. Niedźwiadek rozwiązał AK i stanął na czele organizacji Niepodległość
czerwiec 1945r.
Lernen beginnen
proces szesnastu - w Moskwie, pokazowy proces polityków i wojskowych
28 czerwca 1945r.
Lernen beginnen
rozpoczęcie funkcjonowania Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
30 czerwca 1946r.
Lernen beginnen
referendum - likwidacja senatu, nacjonalizacja przemysłu i przeprowadzenie reformy rolnej oraz poparcie granicy na Odrze i Nysie
19 stycznia 1947r.
Lernen beginnen
wybory - sfałszowane wyniki, komuniści 80%, PSL -20%; prezydent - Bolesław Bierut, premier - Józef Cyrankiewicz
6 września 1944r.
Lernen beginnen
pierwszy dekret w sprawie reformy rolnej
28 października 1950r.
Lernen beginnen
wymiana pieniędzy
1947-1949r.
Lernen beginnen
plan 3-letni (firmy powracające do pełnej wydajności)
1950-1955r.
Lernen beginnen
plan 6-letni (intensywne uprzemysłowienie)
15 grudnia 1948r.
Lernen beginnen
z połączenia PPS i PPR powstała komunistyczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
wrzesień 1953r.
Lernen beginnen
internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego
22 lipca 1952r.
Lernen beginnen
konstytucja- sejm jako parlament, jednolitość władz państwowych, pozbawienie orła korony, zlikwidowanie prezydenta, PRL
30 sierpnia 1945r.
Lernen beginnen
nad strefami okupacyjnymi Niemiec objęła Sojusznicza Rada Kontroli
styczeń 1947r.
Lernen beginnen
powstanie Bizonii ze stref amerykańskiej i brytyjskiej
kwiecień 1949r.
Lernen beginnen
dołączenie strefy francuskiej do Bizonii - powstanie Trizonii
noc z 23 na 24 czerwca 1948r.
Lernen beginnen
blokada zachodniej części Berlina
12 maja 1949r.
Lernen beginnen
zaniechanie blokady Berlina przez ZSRR
1 lipca 1948r.
Lernen beginnen
premierzy 11 krajów niemieckich otrzymali 3 dokumenty, zwane frankfurckimi, o kształcie nowego państwa niemieckiego
20 września 1949r.
Lernen beginnen
powstanie centralnego, koalicyjnego rządu z Kondradem Adenauerem jako kanclerzem na czele - powstanie Republiki Federalnej Niemiec-RFN; stolica - Bonn
7 października 1949
Lernen beginnen
powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej-NRD, prezydent-Wilhelm Pieck, 1sekretarz-Walter Ulbricht, premier-Otto Grotewohl
noc z 12 na 13 sierpnia 1961r.
Lernen beginnen
rozpoczęcie budowy muru berlińskiego
październik 1952r.
Lernen beginnen
zmiana WKB(b) w Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego(KPZR)
5 marca 1953
Lernen beginnen
śmierć Józefa Stalina
noc z 24 na 25 lutego 1956r.
Lernen beginnen
tajny referat Nikity Chruszczowa krytykujący rządy Stalina
14 maja 1955r.
Lernen beginnen
Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej - Układ Warszawski pomiędzy ZSRR a państwami bloku wschodniego
23 października 1956r.
Lernen beginnen
początek powstania węgierskiego
1 listopada 1956r.
Lernen beginnen
wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego
28-30 czerwca 1956r.
Lernen beginnen
poznański Czerwiec - protesty robotników
19 października 1956r.
Lernen beginnen
na obrady 8 Plenum KC PZPR przybyła delegacja radziecka z Chruszczowem na czele
20 października 1956r.
Lernen beginnen
Gomułka został wybrany 1 sekretarzem PZPR
październik 1957r.
Lernen beginnen
zamknięcie pisma "Po Prostu"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.