Powstanie styczniowe i po powstaniu, oraz germanizacja Polski

 0    26 Datenblatt    insygnie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Po jakiej wojnie wybuchło powstanie?
Lernen beginnen
Po wojnie krymskiej
Kto był carem Rosji podczas powstania?
Lernen beginnen
Aleksander II
Jakie reformy wprowadził car?
Lernen beginnen
Zniesienie poddaństwa i proces uwłaszczenia
Jak nazwano okres po wojnie krymskiej?
Lernen beginnen
Odwilż lub wiosna posewastopolska
Kiedy została otwarta Akademia Medyko-Chirurgicza?
Lernen beginnen
W 1858r
Kto stał na czele Towarzystwa Rolniczego w 1858r
Lernen beginnen
Andrzej Zamoyski
Od kiedy działała organizacja Czerwonych?
Lernen beginnen
Od 1861r
Kto był przywódcą Czerwonych?
Lernen beginnen
Jarosław Dąbrowski
Na poparcie jakich krajów czekała organizacja Białych?
Lernen beginnen
Anglii i Francji
Kto był przywódcą Białych?
Lernen beginnen
Leopold Kronenberg
Kto został w 1861 r dyrektorem Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego?
Lernen beginnen
Aleksander Wielopolski
Jaką politykę prowadził Wielopolski?
Lernen beginnen
Całkowicie oddaną carowi
Kiedy wprowadzono stan wojenny i czego zakazano?
Lernen beginnen
W 1861r i zakazał manifestacji publicznych
Co zorganizowała Rosja by powstrzymać powstanie?
Lernen beginnen
Brankę
Jakie są daty graniczne powstania?
Lernen beginnen
22 stycznia 1863 do 21 lutego 1864
Jaki charakter miało powstanie?
Lernen beginnen
Wojny partyzanckiej
Wymień dyktatorów powstania
Lernen beginnen
Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romuald Traugutt
Jak nazwano Królestwo Polskie po powstaniu?
Lernen beginnen
Kraj Przywiślański
Kto był generałem-gubernatorem Polski po powstaniu i jak nazwano czas jego panowania
Lernen beginnen
Aleksander Apuchtin, a czas jego panowania to noc apuchtinowska
Kiedy rozpoczęto germanizację Polski na Prusach?
Lernen beginnen
w 1871r
Co to jest kulturkampf?
Lernen beginnen
Jest to walka o kulturę
Kiedy wprowadzono i na czym polegała ustawa kagańcowa?
Lernen beginnen
Ustawę wprowadzono w 1908, polegała ona na tym że nie wolno było mówić po polsku kiedy Polaków było mniej niż 60%
Kiedy zakazano modlitwy po Polsku, gdzie doszło do najgłośniejszego protestu i jak go zatrzymano
Lernen beginnen
Modlitwy zakazano w 1900r, do najgłośniejszego protestu doszło w 1901r. w Wrześniu, dzieci pobito, a rodzicom wytoczono rozprawy sądowe
Kiedy rozpoczęto i na czum polegały rugi pruskie
Lernen beginnen
Rugi pruskie rozpoczęto w 1885r., polegały one na wysiedlaniu polaków, którzy przebywali nielegalnie na ziemiach niemieckich
Kiedy powstała Komisja Kolonizacyjna i co robiła
Lernen beginnen
Komisja powstała w 1886r. i miała na celu wspieranie ludności niemieckiej na osiedlaniu się na ziemiach polskich
Co to jest Hakata, jak brzmi jej prawdziwa nazwa i skąd wziął się jej skrót
Lernen beginnen
Hakata jest to organizacja nacjonalistyczna, o nazwie Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, skrót wziął się od pierwszych liter nazwisk założycieli Hansemanna, Kennemanna i Tiedemanna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.