Prawo spadkowe epoki nowożytnej

 0    21 Datenblatt    hps1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Cechy charakterystyczne
Lernen beginnen
1) dwa sposoby dziedziczenia z ustawy lub z testamentu (KN), z ustawy, testamentu lub kontraktu (ABGB - wyszstko naraz, BGB, ALR, ZGB) 2) trzy tytuły dziedziczenia - kontrakt, ustawa, testament 3) spadkobranie silnie związane z prawem własności
Ogólne zasady:
Lernen beginnen
1) powszechność - zniesienie przywilejów stanowych i porządków dziedziczenia zależnych od stanu 2) równość - spadkobierca z tej samej klasy ma ten sam udział spadkowy. Zniesienie przywilejów: starszeństwa, płci, dziedzica jednostkowego.
Wyjątki od zasad równości:
Lernen beginnen
1) upośledzenie dzieci nieślubnych (KN pozbawia całkowicie praw) 2) ograniczenia spadkowe małżonka (tendencja pomyślna) 3)fideikomis rodzinny
Indywidualizm prawa spadkowego
Lernen beginnen
1) wspiera zasadę równości 2) zasada podzielności spadku (jak się dzieli to dzielimy jak nie to spłaca udział) -> rozdrobnienie gruntowe hamowanie procesów godpodarczych
Spadkobranie ustawowe
Lernen beginnen
1) w pierwszej kolejności liczyła się umowa lub testament 2) tendencje w dziedziczeniu ustawowym: ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych, poszerzenie praw spadkowych małżonka i dzieci nieślubnych.
Systemy dziedziczenia
Lernen beginnen
ABGB - parantele, BGB- dziedzice konieczni i pozostali 3) KN- dziedzice porządkowi (spadek z mocy prawa), nieporządkowi (roszczenie tylko), -> dzieci naturalne nieuznane nie dziedziczą, a małżonek jak nie ma porządkowych i prawnie uznanych
Spadkobranie testamentowe
Lernen beginnen
1) trzeba mieć zdcp - swoboda testamentowa jednak z ograniczeniami
-
Lernen beginnen
KN - 1) 16-latek dysponował majątkiem ale tylko połowa - w praktyce 1/4 2) uniemożliwianie testowania na rzecz: opiekunów małoletniego, lekarzy i aptekarzy leczących zmarłego 3) d. nieślubne nieuznane 4) śmierć cywilna 5) duchowni
-
Lernen beginnen
ABGB - zakaz testowania: 1) szaleni, obłąkani 2) duchownym na poczet zakonu 3) marnotrawcy 1/2
Forma testamentu
Lernen beginnen
ALR: publiczny wpisanie przed sądem, urzędnikiem sądowyn KN:1) własnoręczny 2) notarialny 3) tajemny - na przechowanie notariuszowi, który po śmierci wyciąga go
Treść testamentu
Lernen beginnen
1) ABGB dziedzic koniecznym elementem testamentu - inaczej kodycyl 2) ALR -dziedzic wyraźny lub dorozumiany + legaty 3) KN: testament ogólny -cały majątek (poza rezerwą), podtestament ogólny - część majątku, t. szczególny - do poszczególnych przedmiotów
Zakrest testamentu
Lernen beginnen
1) testowanie na każdego ale były wyjątki od reguły
-
Lernen beginnen
Ograniczenia przedmiotowe: 1) system zachowku - pominięci w testamencie dziedzice konieczni prawo do roszczenia pieniężnego od spadkobiercy (1/2 tego co normalnie, dalsi krewni 1/3)
-
Lernen beginnen
2) system rezerwy (KN, ZGB) - zasada naturalna nie pieniężna -lepszy dla dziedziców koniecznych-> brak roszczenia - 1 DK 1/2 , 2 1/3 , 3 i wiecej 1/4.
-
Lernen beginnen
3) Konstrukcja niegodności dziedziczenia - w CC śmierć cywilna, ABGB - spadkobiorca usiłowanie skrzywdzenia na czci ciele majątku, BGB - instytucja przebaczenia, niegodność dziedziczenia wyrokiem sądowym
-
Lernen beginnen
4) wydziedziczenia - tylko z przyczyn określonych w kodeksie
-
Lernen beginnen
- ABGB - porzucenie wiary chrześcijańskiej do 1868 r., pozostawienie spadkodawcy bez pomocy, skazanie na dożywotnie lub dwudziestolenie więzienie, nieobyczajne życie
Spadkobranie kontraktowe
Lernen beginnen
1) Jedynie KN z wielkich kodyfikacji nie zna tej konstrukcji
-
Lernen beginnen
2) tytułem tego spadkobrania była umowa
-
Lernen beginnen
ALR: 1) forma jak dla testamentów 2) charakter dwustronny - bez drugiej strony nie można cofnąć 3) forma: a) testament małżeński - cześć lub ogół spadku, zapis małżeński i wzajemny b) o zrzeczenie spadku c)
-
Lernen beginnen
ALR: 1) forma jak dla testamentów 2) charakter dwustronny - bez drugiej strony nie można cofnąć 3) forma: a) testament małżeński - cześć lub ogół spadku, zapis małżeński i wzajemny b) o zrzeczenie spadku c) zrzeczenie się spadku

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.