Shopping (dialogues) - Akafe goen (Dialog)

 0    13 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Can we buy a chocolate bar?
Which one?
Lernen beginnen
Kënne mir eng Tablett Schockela kafen?
Wat fir eng?
I really like this railway model.
And how much is it ...?
Lernen beginnen
Ech hunn dësen Eisebunn Modell wierklech gären.
A wéi vill kascht en?
Can I take a look at the model aircrafts?
Let's buy them.
Lernen beginnen
Kann ech mir Modellfliger ukucken?
Komm mir kafe se.
I'd like to buy these blocks.
OK. Put them into the trolley.
Lernen beginnen
Ech wéilt gär dës Bléck kafen.
Ok. Lee se an den Akafsweenchen.
When are we going to the shops?
Do you need something for kindergarten?
Lernen beginnen
Wéini gi mir an d'Geschäfter?
Brauchs du eppes fir d'Spillschoul?
Can I buy a football?
Well, perhaps not right now.
Lernen beginnen
Dierf ech e Fussball kafen?
Bon, vläicht net elo.
+7 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish for children"
(Insgesamt 566 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.