Szlachta i jej przywileje

 0    7 Datenblatt    karolina375
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czego dotyczył przywilej koszycki(1374r.)?
Lernen beginnen
Czego dotyczył przywilej koszycki(1374r. auf Polnisch
*ustanowienie stałego podatku w wysokości 2 groszy z łana chłopskiego. *pokrycie przez władcę kosztów służby rycerzy poza granicami kraju oraz wykupu ich z niewoli *powierzanie wszystkich urzędów w państwie wyłącznie Polakom *zobowiązanie króla do nienakładania nowych podatków bez zgody rycerstwa
Czego dotyczył przywilej warcki (1423r.)?
Lernen beginnen
*ograniczenie prawa chłopów do opuszczania wsi *przyznanie wojewodom prawa do wyznaczania cen maksymalnych na artykuły rzemieślnicze, zaś szlachcie- do wyceny i wykupu majątków sołtysów
Czego dotyczył przywilej czerwiński(1422r.)?
Lernen beginnen
*zrzeczenie się przez władcę prawa do zajęcia majątku szlachcica bez wyroku niezależnego sądu *zakaz pełnienia przez tę samą osobę funkcji sędziego i starosty
Czego dotyczył przywilej jedlneńsko-krakowski(1430r.,1433r.)?
Lernen beginnen
*zagwarantowanie, że król nie uwięzi żadnego szlachcica bez wyroku sądowego *przyznanie przedstawicielom stanu szlacheckiego wyłącznego prawa do sprawowania wyższych stanowisk kościelnych.
Czego dotyczył przywilej cerekwicko-nieszawski(1454r.)
Lernen beginnen
*potwierdzenie dotychczasowych praw przysługujących szlachcie *zobowiązanie się monarchy do nieustanawiania nowych praw i niezwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmików
Czego dotyczył przywilej piotrkowski(1496r.)?
Lernen beginnen
*uniemożliwienie mieszczaństwu nabywania ziemi na prawie szlacheckim *zwolnienie szlachty z opłat celnych na przewóz towarów
Czego dotyczył Nihil novi-"Nic nowego" (1505r.)?
Lernen beginnen
*zagwarantowanie, że żadna nowa ustawa państwowa nie będzie uchwalona bez zgody szlachty.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.