Taktyka - test

 0    18 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Poziom taktyczny działań zbrojnych to
Lernen beginnen
poziom, na którym są prowadzone działania taktyczne, w tym bojowe, kryzysowe i stabilizacyjne, zmierzające do osiągnięcia celu taktycznego lub operacyjnego. Działania takt. to wszelkie dział. wojsk oper. i obr. terytor. na polu walki.
W skład klasyfikacji działań taktycznych wchodzą działania
Lernen beginnen
strategiczne, operacyjne, wojenne.
Stosując kryterium znaczenia i charakteru, działania taktyczne dzielą się na
Lernen beginnen
zasadnicze, asymetryczne, przygotowawcze.
Do zasadniczych zalicza się działań taktycznych zalicza się
Lernen beginnen
bojowe, stabilizacyjne, wsparcia pokoju.
Działania inne niż wojenne obejmują
Lernen beginnen
operacje reagowania kryzysowego i operacje wsparcia pokoju.
Operacje reagowania kryzysowego są to działania
Lernen beginnen
działania militarne i niemilitarne, realizowane w kraju lub poza jego granicami przy wsparciu i akceptacji międzynarodowych organizacji politycznych.
Operacje reagowania kryzysowego to
Lernen beginnen
świadczenia pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych
Do podstawowych zasad sztuki wojennej należy
Lernen beginnen
1. celowość działań, 2. aktywność, 3. ekonomia sił, 4. manewrowość, 5. zaskoczenie, 6. zachowanie zdolności bojowej, 7. czynnik ludzki.
Ogień czołowy jest to ogień
Lernen beginnen
prowadzony prostopadle do frontu celu. Jest on najbardziej skuteczny podczas ostrzeliwania celów głębokich
Ogień punktowy prowadzi się do
Lernen beginnen
celów małych, mając zaryglowane mechanizmy naprowadzania broni.
Demonstracja jest manewrem
Lernen beginnen
odciągającym uwagę przeciwnika bez podejmowania walki. Siły prowadzące działania demonstracyjne stosują ogień, przemieszczanie, dym, środki walki elektronicznej i urządzenia łączności wykorzystywane do pozorowania walki.
Do podstawowych i elementarnych czynników walki zbrojnej zalicza się
Lernen beginnen
rażenie, ruch i informację.
Manewr jest
Lernen beginnen
decydującym elementem na wszystkich szczeblach obrony. Poprzez połączenie ruchu i ognia, broniące się wojska wykorzystują przydzielony im teren w celu zadania wysokich strat przeciwnikowi i w tym samym czasie unikają zniszczenia ogniem przeciwnika.
Dowodzenie to
Lernen beginnen
proces, przez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym
Wyróżnia się następujące sposoby dowodzenia:
Lernen beginnen
przez cele, zadania i czynności.
Następujące znaki powinny posiadać pionową orientację
Lernen beginnen
jednostki, sztaby, obiekty logistyczne i elektroniczne.
Kolorem niebieskim oznaczamy
Lernen beginnen
wojska własne, wojska przyjazne (znaki graficzne i opisy).
Co oznacza schemat?
Lernen beginnen
Co oznacza schemat? auf Polnisch
działania opóźniające typu ciągłego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.