RM pkt 1-3

 0    26 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Musztra to
Lernen beginnen
ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim
rozróżniamy musztrę
Lernen beginnen
indywidualną, zespołową pieszą oraz z pojazdami
Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do
Lernen beginnen
wystąpień służbowych i działania w zespole
musztra zespołowa przygotowuje
Lernen beginnen
pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami
Pododdziały i oddziały występują i działają w?
Lernen beginnen
odpowiednim ugrupowaniu i szyku.
Ugrupowanie w musztrze
Lernen beginnen
to ustawienie żołnierzy, pododdziałów i oddziałów pieszych lub z pojazdami w szyku odpowiednim do wykonania określonych czynności, frontem w jednym kierunku, w nakazanym szyku, w odstępach określonych w regulaminie lub w rozkazie dowódcy.
Kiedy pododdziały przyjmują ugrupowanie?
Lernen beginnen
w czasie wystąpień służbowych oraz uroczystości wojskowych i państwowych.
Ugrupowanie marszowe
Lernen beginnen
to ustawienie oddziału, pododdziału lub pododdziałów (pojazdów, żołnierzy) w kolumnach (kolumnie) do marszu.
Szyk
Lernen beginnen
to określone w regulaminie ustawienie żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów do wspólnego wykonywania czynności w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym
Elementy szyku
Lernen beginnen
skrzydło, front, odstęp, odległość, szerokość, głębokość, czoło kolumny, ogon kolumny, kierunkowy, zamykający
skrzydło
Lernen beginnen
prawe i lewe zakończenie szyku;
front
Lernen beginnen
kierunek ustawienia żołnierzy (pojazdów);
odstęp
Lernen beginnen
oddalenie między żołnierzami (pojazdami), pododdziałami lub oddziałami, mierzone wzdłuż frontu szyku;
odległość
Lernen beginnen
oddalenie między żołnierzami, szeregami i pododdziałmi (pojazdami), mierzone w głąb szyku;
szerokość
Lernen beginnen
odstęp między skrzydłami szyku;
głębokość
Lernen beginnen
odległość od czoła do ogona szyku;
czoło kolumny
Lernen beginnen
początek kolumny;
ogon kolumny
Lernen beginnen
koniec kolumny;
kierunkowy
Lernen beginnen
to poruszający się w nakazanym kier żołnierz, pojazd lub pododdział, do którego dostosowują swój ruch inni żołn. W kolumnie dwójkowej, trójkowej, czwórkowej itd. to żołnierz (pojazd) na prawym skrzydle czoła kolumny (pierwszego szeregu).
Kto jest kierunkowym podczas oddawania honorów w marszu na komendę „Na lewo PATRZ?
Lernen beginnen
żołnierz lewoskrzydłowy;
zamykający
Lernen beginnen
żołnierz (pojazd) lub pododdział znajdujący się w ostatnim szeregu kolumny na lewym skrzydle.
Czynności żołnierzy w szyku
Lernen beginnen
krycie, równanie, odstępowanie, łączenie
krycie
Lernen beginnen
ustawienie się żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w rzędzie, w linii prostej;
odstępowanie
Lernen beginnen
zwiększanie odstępów między żołnierzami (pododdziałami) w szyku o określoną liczbę kroków;
łączenie
Lernen beginnen
powrót do szyku poprzedniego (przed odstępowaniem).
równanie
Lernen beginnen
ustawienie żołnierzy w szeregu, w linii prostej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.