RM - pkt 9-14

 0    21 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie miejsce w szyku zajmuje dowódca ugrupowania?
Lernen beginnen
miejsce, z którego może najdogodniej dowodzić.
Gdzie znajdują się w szyku dowódcy niższych szczebli?
Lernen beginnen
w miejscach przewidzianych dla nich w regulaminie
Kiedy mogą z szyku występować dowódcy niższych szczebli?
Lernen beginnen
tylko na komendę lub za zezwoleniem dowódcy ugrupowania.
Gdzie stoi dowódca, podając komendę żołnierzom w ugrupowaniu rozwiniętym?
Lernen beginnen
stoi na środku przed frontem szyku w odległości umożliwiającej obserwowanie skrzydeł lub większej części szyku bez konieczności odwracania głowy.
Jak wydaje komendy dowódca maszerujący na czele pododdziału?
Lernen beginnen
bez zatrzymywania się, zwracając głowę w lewo.
Kto może wychodzić z szyku, aby podać komendy i sprawdzić sposób ich wykonania?
Lernen beginnen
tylko dowódcy od szczebla kompanii wzwyż.
Jak podają komendy dowódcy niższych szczebli i kiedy mogą opuścić szyk?
Lernen beginnen
podają komendy ze swoich miejsc. Mogą je opuścić, jeśli zezwoli na to dowódca kompanii.
Czy podczas samodzielnego marszu plutonu lub drużyny ich dowódcy mogą wychodzić z szyku i po co?
Lernen beginnen
Mogą, aby podać komendy i sprawdzić ich wykonanie.
Gdzie znajduje się pojazd dowódcy w ugrupowaniu rozwiniętym z pojazdami?
Lernen beginnen
na prawym skrzydle pododdziału
Gdzie znajduje się pojazd dowódcy w ugrupowaniu marszowym?
Lernen beginnen
na czele kolumny.
Jeżeli dowodzenie pododdziałem (żołnierzem) przejmuje inny dowódca, poprzedza to pierwszą komendą poprzedza
Lernen beginnen
zapowiedzią zawierającą nazwę tego pododdziału (stopień i nazwisko żołnierza) oraz zwrotem „Na moją komendę".
Komend to a
Lernen beginnen
to krótki rozkaz, podany słownie lub przez środki łączności, do natychmiastowego wykonania, a gdy dotyczy grupy żołnierzy lub pododdziału (oddziału), również jednoczesnego i jednolitego.
Komenda składa się
Lernen beginnen
z zapowiedzi i hasła. Jest kilka komend zawierających tylko hasło, np.: „BACZNOŚĆ", „SPOCZNIJ".
Zapowiedź komendy podaje się
Lernen beginnen
wyraźnie, głosem donośnym, przeciągając ostatnią zgłoskę.
Hasło komendy podaje się
Lernen beginnen
po krótkiej przerwie, głośno, wyraźnie, krótko i dobitnie.
Kiedy należy wykonać komendę?
Lernen beginnen
po haśle.
Jak zwrócić uwagę pododdziałów lub poszczególnych żołnierzy?
Lernen beginnen
w zapowiedzi komendy wymienia się nazwę pododdziału lub stopień i nazwisko żołnierza
Jaka komenda poprzedza wszystkie komendy podawane pododdziałom (żołnierzom) w miejscu?
Lernen beginnen
„BACZNOŚĆ".
Co robią dowódcy w przypadku komend, przekazywanych przez środki łączności, dotyczące wszystkich pododdziałów?
Lernen beginnen
przyjmują i natychmiast podają swoim pododdziałom.
Aby przerwać niewłaściwie wykonywaną czynność, powrócić do poprzedniego położenia oraz umożliwić poprawne jej wykonanie, podaje się komendę
Lernen beginnen
„WRÓĆ".
Podczas podawania komend i wydawania rozkazów poszczególnym żołnierzom, do wykonania czynności musztry, wymienia się
Lernen beginnen
jedynie stopień i nazwisko żołnierza lub jego funkcję.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.