RM pkt 4-8

 0    12 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Szereg (żołnierzy)
Lernen beginnen
to szyk, w którym żołnierze stoją obok siebie w odstępie równym szerokości dłoni (mierzonym na wysokości łokci), frontem w jednym kierunku, w linii prostej;
Szereg (pojazdów)
Lernen beginnen
szyk, w którym pojazdy są rozmieszczone jeden obok drugiego w odstępie trzech kroków, przodem w jednym kierunku, w linii prostej.
Dwuszereg
Lernen beginnen
to szyk, w którym dwa szeregi żołnierzy stoją jeden za drugim, frontem w jednym kierunku, w odległości równej półtorej długości wyciągniętej ręki z wyprostowanymi palcami (około 1,2 m). Żołnierze drugiego szeregu kryją swoich poprzedników.
Kiedy dwuszereg jest pełny
Lernen beginnen
jeżeli żołnierza lewoskrzydłowego pierwszego szeregu kryje żołnierz drugiego szeregu.
Kiedy dwuszereg jest niepełny?
Lernen beginnen
jeżeli żołnierza lewoskrzydłowego pierwszego szeregu NIE kryje żołnierz drugiego szeregu
Odległość między szeregami w dwuszeregu
Lernen beginnen
półtorej długości wyciągniętej ręki z wyprostowanymi palcami (około 1,2 m)
Kolumna (żołnierzy)
Lernen beginnen
to szyk, w którym żołnierze, stojąc frontem w jednym kierunku, jeden za drugim, w odległości około l, 2 m, tworzą rząd (kolumnę pojedynczą) lub dwa i więcej rzędów (kolumnę dwójkową, trójkową itp.) ustawionych w odstępach równych szerokości dłoni.
Kolumna pojazdów
Lernen beginnen
Pojazdy rozmieszcza się jeden za drugim w odległości piętnastu kroków, przodem w jednym kierunku.
Jaka nie może być głębokość kolumny pieszej?
Lernen beginnen
nie może być mniejsza niż jej szerokość.
Linia kolumn
Lernen beginnen
to szyk, w którym kolumny pododdziałów (pojazdów) stoją jedna obok drugiej na tej samej wysokości, w ustalonych odstępach, czołem (przodem) w jednym kierunku.
Jak przekazuje się w musztrze rozkazy i komendy?
Lernen beginnen
ustnie lub przez środki łączności.
Kto przekazuje w marszu komendy i rozkazy wzdłuż kolumny?
Lernen beginnen
dowódcy pododdziałów (pojazdów) lub obserwatorzy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.