tkanka łączna I

 0    94 Datenblatt    aagrafka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
pochodzenie tkanki łącznej
Lernen beginnen
mezenchyma
cecha charakterystyczna każdej tkanki łącznej
Lernen beginnen
komórki nie przylegają ściśle do siebie
funkcje tkanek łącznych? 10
Lernen beginnen
1. torebki narządów 2. zręby 3. błony surowicze 4. podścielisko naczyń 5. ochrona mechaniczna 6. odżywia, transportuje 7. materiał zapasowy 8. oporowa 9. obronne reakcje 10. gospodarka mineralna
cechy różniące włókna?
Lernen beginnen
grubość, właściwości mechaniczne, skład, barwliwość
jakie komórki wytwarzają włókna?
Lernen beginnen
fibroblasty
układ włókien kolagenowych
Lernen beginnen
pęczki, mogą się rozgałęziać
barwliwość włókien kolagenowych
Lernen beginnen
kwasochłonne (eozyna - róż, błękit anilinowy - niebieski)
budowa włókna kolagenowego (struktury)
Lernen beginnen
włókna z włókienek (fibryli); fibryle z kolagenu
tropokolagen budowa
Lernen beginnen
trzy lewoskrętnie zwinięte łańcuchy polipeptydowe typu alfa
prążkowanie tropokolagenu
Lernen beginnen
poprzeczne co 64 nm
ile procent białek ustroju stanowi kolagen?
Lernen beginnen
30%
cechy charakterystyczne kolagenu?3
Lernen beginnen
stabilny, bierny metabolicznie, powoli odnawiany
aminokwasy i cukry kolagenu
Lernen beginnen
hydroksyprolina, hydroksylizyna, glicyna, prolina, lizyna, glukoza, galaktoza
miejsca występowania kolagenazy
Lernen beginnen
sok trzustkowy, fibroblasty, histiocyty, osteoblasty, inne
cechy różniące typy kolagenów?3
Lernen beginnen
skład aminokwasów, miejsce występowania, tworzenie fibryli, włókien i pęczkó
kolageny o różnej grubości WŁÓKIENEK - włókniste kolageny
Lernen beginnen
I, II, III, VII
kolagen tworzący sieci, a nie włókienka
Lernen beginnen
IV
występowanie kolagenu I
Lernen beginnen
kość, zębina, ścięgna, więzadła, skóra, torebki włókniste, tkanka łączna wiotka
występowanie kolagenu II
Lernen beginnen
ciało szkliste, jądra miażdżyste dysków, chrząstka szklista, chrząstka sprężysta
występowanie kolagenu III
Lernen beginnen
tkanka łączna siateczkowata, włókna siateczkowe, narządy limfatyczne, szpik, warstwa brodawkowata skóry, naczynia krwionośne, narządy miąższowe, mięśnie gładkie
występowanie kolagenu IV
Lernen beginnen
błony podstawne
występowanie kolagenu VII
Lernen beginnen
błony podstawne, wielowarstwowe płaskie nabłonki
komórki wytwarzające kolagen
Lernen beginnen
fibroblasty tk. ł. właściwej, chondroblasty, osteoblasty, odontoblasty, hepatocyty, lemocyty, komórki mięśni gładkich i nabłonka nerek
etapy wytwarzania kolagenu
Lernen beginnen
prokolagen, tropokolagen, włókienka kolagenowe, włókna kolagenowe
jak wybarwiają się włókna siateczkowe?
Lernen beginnen
na czarno jonami Ag
jaki kolagen buduje włókna siateczkowe?
Lernen beginnen
III
układ włókienek siateczkowych
Lernen beginnen
drobne, prążkowanie co 64 nm, układ krat/sieci
występowanie włókien siateczkowych
Lernen beginnen
błony podstawne, komórki tłuszczowe, śródbłonek naczyń, sarkolemę komórek mięśniowych, endoneurium nerwów, skóra, błona śluzowa żołądka i jelit, zrąb narządów limfatycznych, komórki wątroby, narządy dokrewne
jakie komórki wytwarzają włókna siateczkowate?
Lernen beginnen
fibroblasty
jak wybarwiają się włókna sprężyste?
Lernen beginnen
orceiną na brunatno, rezorcyną-fuksyną na stalowoniebieski
cecha charakterystyczna włókien sprężystych
Lernen beginnen
odporność na rozciąganie (150%), powrót do wcześniejszego stanu
występowanie włókien sprężystych
Lernen beginnen
naczynia krwionośne (tętnice sprężyste), pęcherzyki płucne, oskrzela, skóra, więzadła, chrząstka sprężysta, tkanka łączna wiotka
w jakiej formie występują włókna sprężyste?
Lernen beginnen
nie tworzą pęczków, pojedyncze włókna, czasem rozgałęzione, tworzą sieć
białko budujące włókna sprężyste
Lernen beginnen
elastyna - nie tworzy włókien, a błony sprężyste z otworami (np. w naczyniach krwionośnych)
jaką metodą wybarwia się substancja podstawowa?
Lernen beginnen
PAS
składniki substancji podstawowej
Lernen beginnen
glikozaminoglikany, proteoglikany, białka niekolagenowe
jak zbudowane są glikozaminoglikany?
Lernen beginnen
długie, proste łańcuchy dwucukrów
skład glikozaminoglikanu
Lernen beginnen
kwas uronowy i aminocukier
jaki charakter mają glikozaminoglikany
Lernen beginnen
polianionów, wiążących jony dodatnie i wodę, są aktywne metabolicznie
powinowactwo do jakich barwników mają glikozaminoglikany?
Lernen beginnen
do zasadowych (dodatkowo zachodzi metachromazja niebieski -> czerwony)
najważniejsze glikozaminoglikany
Lernen beginnen
kwas hialuronowy, siarczan chondroityny A i C, siarczan dermatanu, siarczan heparanu
jak powstają proteoglikany?
Lernen beginnen
połączenie glikozaminoglikanu z białkami rdzeniowymi
jak powstaje porowaty żel proteoglikanowy
Lernen beginnen
połączenie proteoglikanu z kwasem hialuronowym i związanie dużej ilości wody
funkcje proteoglikanów
Lernen beginnen
dyfuzja składników krew - komórki, mechaniczna, adhezja i wiązanie czynników wzrostu
białka niekolagenowe
Lernen beginnen
glikoproteiny: laminina i fibronektyna
fibronektyna
Lernen beginnen
fibryle, w surowicy i tkance łącznej, wiąże kolagen, proteoglikany, białka błon, wspomaga adhezję komórek w tkance - tym samym transport, ułatwia fagocytozę
laminina
Lernen beginnen
kształt krzyży, składnik błony podstawnej, wiąże komórki z kolagenem IV i perlekanami
jakie komórki wytwarzają lamininę?
Lernen beginnen
komórki śródbłonka i nabłonka
krążenie płynu tkankowego
Lernen beginnen
przesącz osocza w części tętniczej naczyń włosowatych, przepływ przez tk. ł., przenika do krwi w odcinku żylnym n. włos.
w jakich sytuacjach powstaje obrzęk?
Lernen beginnen
zwiększenie ilości płynu tkankowego w subst. podst. - zaczopowanie żył, niewydolność serca, zwiększone miejscowe wydzielanie histaminy
jakie substancje wydzielają fibroblasty?
Lernen beginnen
włókna, składniki subst. podst., enzymy (metaloproteazy) trawiące składniki subst. międzykom. - kolagenazę
wygląd fibroblastów
Lernen beginnen
wrzecionowate, wypustki, aktywna synteza białka (A.G., rER, wakuole, dobrze rozwinięte jąderko, mitoch.)
fibrocyty
Lernen beginnen
nieaktywne fibroblasty po zakończeniu wydzielania
czym różnią się miofibroblasty od fibroblastów?
Lernen beginnen
mają filamenty aktynowe i miozynowe (kurczenie)
gdzie występują miofibroblasty w tkance łącznej?
Lernen beginnen
w kosmkach jelitowych i mięśniach gładkich większych naczyń krwionośnych
z jakich komórek powstają miofibroblasty?
Lernen beginnen
z miofibroblastów lub fibroblastów przy uszkodzeniu tkanki
funkcje fibroblastów?
Lernen beginnen
produkcja kolagenu, obkurczanie tkanki (filamenty aktynowe/miozynowe)
gdzie występują melanocyty?
Lernen beginnen
naczyniówka, tęczówka oka, brodawka sutka, skóra narządów płciowych zewnętrznych
jak powstaje melanina? gdzie jest gromadzona?
Lernen beginnen
z tyrozyny pod wpływem tyrozynazy, gromadzona jest w komórkach naskórka i nabłonka błon śluzowych
cechy komórek mezenchymalnych
Lernen beginnen
podobne do fibroblastów, w pobliżu naczyń, są multipotencjalne
jak powstają histiocyty?
Lernen beginnen
w szpiku z monoblastów do monocytów krążących we krwi, a później przechodzących do tkanki łącznej histiocytów
jak wyglądają makrofagi?
Lernen beginnen
owalne, wypustki, jądro owalne lub nerkowate, lizosomy, wakuole, A. G, mitoch.
jak barwią się makrofagi?
Lernen beginnen
kwasochłonnie
makrofagi wolne/wędrujące
Lernen beginnen
w stanie zapalnym, aktywują się, wykazują właściwości żerne
co to fagocytoza?
Lernen beginnen
pożeranie bakterii i zużytych lub uszkodzonych komórek, tkanek, kompleksów antygen -przeciwciało, które rozkładane są przez hydrolazy kwaśne w lizosomach lub prezentowane limfocytom
gdzie występują komórki tuczne?
Lernen beginnen
skóra, ukł. oddechowy, pokarmowy, narządy limfatyczne, naczynia krwionośne, OUN
jaka jest funkcja mastocytów?
Lernen beginnen
wywoływanie stanu zapalnego na substancje obce
budowa i ugrupowanie labrocytów
Lernen beginnen
pojedynczo/grupki, owalne, kuliste jądro, organella słabo rozwinięte, tylko A.G., pofałdowana błona z mikrokosmkami i receptorami IgE, ziarnistości
z jakich komórek powstają labrocyty?
Lernen beginnen
z prekurosorowych w szpiku
heparyna w ziarnistościach mastocytów
Lernen beginnen
przeciwzakrzepowa, inaktywuje histaminę, przeciwdziała miażdżycy
histamina w ziarnistościach kom. tucznych
Lernen beginnen
większa przepuszczalność naczyń, rozszerzenie małych żył, skurcz m. gł. dużych naczyń, większe wydzielanie soku trzustkowego i śluzu, rozwój reakcji alergicznych
jak powstaje histamina
Lernen beginnen
dekarboksylacja histydyny w kom. tucznych
enzymy proteolityczne mastocytów
Lernen beginnen
rozkładają białka subst. mięszykom., tworzą kininy (bradykinina, rozszerzenie naczyń i większa przepuszczalność)
cytokiny wydzielane przez mastocyt
Lernen beginnen
TNF-alfa, czynnik hemotaktyczny dla eozynofili i neutrofili, VIP, czynnik aktywujący trombocyty
substancje na eksport z kom. tucznych
Lernen beginnen
leukotrieny, prostaglandyny, interleukiny, aktywne roodniki, nadtlenek wodoru
jak zachodzi uwalnianie substancji z kom. tucznych?
Lernen beginnen
stale - histamina i heparyna, inne - degranulacja przy aktywacji komórki tucznej
jak zachodzi reakcja alergiczna
Lernen beginnen
antygen na ktory organizm jest nadwrażliwy - natychmiastowa reakcja organizmu dzięki mediatorom anafilaksji
przykłady reakcji anafilaktycznej
Lernen beginnen
obrzęk, katar sienny, astma, pokrzywka
gdzie występują plazmocyty?
Lernen beginnen
narządy limfatyczne, błony śluzowe przewodu pokarmowego
wygląd komórek plazmatycznych
Lernen beginnen
duże, jądro szprychowe, organella produkujące białka na eksport
jak barwią się komórki plazmatyczne?
Lernen beginnen
zasadochłonnie
funkcja plazmocytów
Lernen beginnen
odporność humoralna - produkcja immunoglobulin wydzielanych egzocytozą do surowicy
z jakich komórek powstają plazmocyty?
Lernen beginnen
z limf. B w transformacji blastycznej
cechy pericytów
Lernen beginnen
zdolność kurczenia (aktyna, miozyna) jak kom. m. gł i pluripotencjalność (do fibroblastów i osteoblastów) jak kom. mezenchymalne
gdzie występują komórki przydanki
Lernen beginnen
wzdłuż naczyń
jakie są komórki napływowe?
Lernen beginnen
neutrofile, bazofile, eozynofile, limfocyty
jak do tkanki łącznej przechodzą komórki napływowe?
Lernen beginnen
przez ściany naczyń z krwi
cechy neutrofili?
Lernen beginnen
fagocytoza bakterii, ruch pełzakowaty
cechy eozynofili?
Lernen beginnen
alergie i pasożyty, kuliste/owalne 203 płatowe jądro, kwasochłonne ziarnistości, ruch, fagocytoza kompleksu antygen-przeciwciało
gdzie w tk. ł występują eozynofile?
Lernen beginnen
przewód pokarmowy, płuca, gruczoł mlekowy, macica, przytarczyce, grasica
z jakich komórek powstają lipocyty?
Lernen beginnen
z lipoblastów mezenchymy (wrzecionowate -> utrata kształtu, tłuszczu coraz więcej)
wygląd komórek tłuszczowych
Lernen beginnen
pojedynczo, małe skupienia koło naczyń, błona pofałdowana (wydzielanie) różne wymiary, kuliste, w środku tłuszcz, cytoplazma na obwodzie
wakuola tłuszczowa adipocytu jednopęcherzykowego
Lernen beginnen
bez błony, na obwodzie filamenty pośrednie
wygląd komórek brunatnych
Lernen beginnen
mniejsze, jądro centralnie, drobne kropelki tłuszczu, mitochondria z cytochromami, w dużych grupach

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.