tkanka nerw-mięś

 0    93 Datenblatt    koniczek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Z jakiego listka zarodkowego powstają mięśnie?
Lernen beginnen
mezodermy, dokładniej z miotomów
W którym tygodniu rozwoju zarodkowego mioblasty ulegają fuzji?
Lernen beginnen
w 4 tyg.
Komórki mające zdolność do kurczenia się. 4
Lernen beginnen
1. komórki mięśniowe, 2. pericyty, 3. komórki mioepitelialne, 4. miofibroblasty
Co składa się na miofilamenty cienkie?3
Lernen beginnen
2 łancuchy aktyny F (z aktyny G), tropomiozyna, kompleks troponiny(C, T, I)
Z ilu cząsteczek miozyny II zbudowany jest miofilament gruby?
Lernen beginnen
od 200 do 300 cząsteczek
Co jest głównym składnikiem prązka H?
Lernen beginnen
kinaza kreatynowa (katalizator przemiany ADP + fosfokreatyna -> ATP)
Gdzie zlokalizowana jest alfa-aktynina w sarkomerze?
Lernen beginnen
w linii Z
Co składa się na kompleks związany z dystrofiną?
Lernen beginnen
1. kompleks dystroglikanu, 2. kompleks sarkoglikanu
Jaka jest liczba jąder w k. mięsniowych szkieletowych?
Lernen beginnen
Jaka jest liczba jąder w k. mięsniowych szkieletowych? od kilkuset do kilku tysięcy
Jaka jest cecha charakterystyczna k. mięśniowych szkieletowych?
Lernen beginnen
bardzo dobrze rozwinięta siateczka śródplazmatyczna gładka
Z jakiego kolagenu zbudowana jest namięsna?
Lernen beginnen
Typu III
Od czego zależy tradycyjny podział mięśni?
Lernen beginnen
1. szybkości skurczu, 2. aktywności enzymów oksydacyjnych tj. dehydrogenazy bursztynianowej
Cechy włókien białych 7
Lernen beginnen
1. większa średnica, 2. większa zawartość miofibryli, 3. mniejsza zawartość mioglobiny, 4. mniejsza ilość mitochondriów, 5. mniejszy udział sarkoplazmy w budowie komórek, 6. szybciej ulegają znużeniu 7. szybciej się kurczą
Gdzie występują włokna białe?
Lernen beginnen
1. mięsnie ramion - duża siła skurzu, 2. mięśnie palców - duża precyzja
Cechy włókien czerwonych 7
Lernen beginnen
1. mniejsza średnica, 2. wyższa zawartość hemoglobiny, 3. wyższa liczba mitochondriów, 4. bogatsza w siateczke śródplazmatyczną, 5. trudniej ulegają znużeniu, 6. wolniej się kurczą, 7. mniejsza zawartośc miofibryli
Występowanie włokien czerwonych
Lernen beginnen
1. mięśnie gałki ocznej, 2. mięśnie oddechowe, 3. mięśnie grzbietu
Od czego zależy obecny podział mięśni? 3
Lernen beginnen
1. szybkości skurczu, 2. szybkości reakcji katalizowanej przez Atp-azę miozynową, 3. profil metaboliczny
Które mięśnie szkieletowe podlegają kontroli układu autonomicznego?
Lernen beginnen
1. mięśnie ucha środkowego, 2. niektóre włókna mięśni oddechowych, 3. mięsień opuszkowo-jamisty, 4. kulszowo-jamisty, 5. mięsień dźwigacz jądra, 6. część włókien mięśni przełyku
Ile komórek wrzecionowatych przypada na wrzeciono mięśniowe?
Lernen beginnen
od 2 do 14
gdzie szczególnie licznie występują wrzeciona mięśnione? rozpocznij naukę
Lernen beginnen
1. mięśnie okoruchowe, 2. mięśnie dłoni
Czym odróżniają się komórki przedsionków serca od komórek komór? 4
Lernen beginnen
1. krótsze, 2. węższe, 3. msłabo rozwinięta ER, 4. bardziej rozpudowany aparat Golgiego
Cechy typu I włókien Purkinjego? 2
Lernen beginnen
1. 3-5 razy większa średnica od komórki mięśniowej sercowej, 2. duże, pęcherzykowate jądra komórkowe, leżące w grupach po kilka w części centralnej
Cechy typu II włókien Purkinjego? 3
Lernen beginnen
1. Średnica około 2 razy większa od średnicy komórki mięśniowej serca, 2. pojedyncze jądro, 3. włókna kurczliwe umieszczone zarówno na obwodzie jak i w centralnej części
Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej? 8
Lernen beginnen
1. ściany naczyń krwionośnych, 2. ściany przewodu pokarmowego, 3. drogi oddechowe, 4. układ moczowy, 5. ściany przewodów wyprowadzających dużych gruczołów, 6. torebki niektórych narządków, 7. skóra, 8. oko
Jaki filament pośredni cechuje miocyty gładkie naczyń?
Lernen beginnen
wimentyna
Dwa białka specyficzne dla miocytów głądkich?
Lernen beginnen
1. kaldesmon, 2. kalponina
Jaka jest różnica pomiędzy miozyną miocytów gładkich a szkieletowych?
Lernen beginnen
Ma ona inną orientację przestrzenną - jednokierunkową.
Jak się nazywają komórki rozrusznikowe mięśni gładkich? rozpocznij naukę
Lernen beginnen
Komórki śródmiąższowe Cajala
Występowanie komórek mioepitelialnych 5
Lernen beginnen
1. gruczoł ślinowy, 2. gruczoł łzowy, 3. gruczoł mlekowy, 4. gruczoł potowy, 5. trzustka
tworzenie filamentów aktynowo-miozynowych
Lernen beginnen
mezoderma(miotomy)-mioblasty-fuzja-miotubule-miofilamenty
co dzieje się z mioblastami nie ulegającymi fuzji?
Lernen beginnen
tworzą komórki satelitarne - spoczynkowe, uaktywniające się przy uszkodzeniu/intensywnych treningach
włókienka kurczliwe - miofibryle są z?
Lernen beginnen
miofilamentów - białek kurczliwych
miofilamenty - białka kurczliwe:
Lernen beginnen
cienkie i grube
miofilamenty grube:
Lernen beginnen
miozyna II: 2 łańcuchy cięzkie, 4 łańcuchy lekkie (regulatorowe i strukturalne)
miejsca wiążące główki miozyny ciężkiej
Lernen beginnen
dla ATP i dla aktyny
dodatkowe białka sarkomeru
Lernen beginnen
alfa-aktynina, tinina (konektyna), nebulina, tropomodulina, desmina, dystrofina, miomezyna, proteina C
triada/diada
Lernen beginnen
kanaliki T + cysterny brzeżne
co znajduje się w cysternach brzeżnych
Lernen beginnen
związane z kalsekwestryną jony Ca
rodzaje tkanek łącznych otaczających tkankę mięśniową
Lernen beginnen
namięsna (cały mięsień), omięsna (pęczki mięśniowe), śródmięsna (pojedyncze włókna)
rodzaje włókien (nowy podział)
Lernen beginnen
typ I (wolna glikoliza tlenowa), typ IIa (szybka glikoliza tlenowa, zdolne do beztlenowej), typ IIb(wysoka akt. enz. beztlenowej, niska tlenowej)
płytka ruchowa
Lernen beginnen
wpuklenie sarkolemy otaczające zakończenie nerwowe (zlanie osłonki Schwanna i sarkolemmy)
wrzeciono mięśniowe
Lernen beginnen
torebka łącznotkankowa o wrzecionowatym kształcie, komórki mięśniowe wrzecionowate (2-14), włókna nerwowe otaczające włókna mięśniowe (czuciowe i ruchowe)
komórki mioendokrynne
Lernen beginnen
zawierają zairnistości z przedsionkowym peptydem natriuretycznym
białka dodatkowe a. kurczliwego m. gładkich
Lernen beginnen
kinaza łańcucha lekkiego miozyny, alfa-aktynina, kalmodulina
miofibroblasty
Lernen beginnen
produkują kolagen w miejsca uszkodzenia mięśnia; mają aparat kurczliwy z aktyną i desminą
rodzaje komórek mioepitelialnych
Lernen beginnen
gwieździste w błonie podstawnej - wrzecionowate między błoną podstawną a nabłonkiem przew, wypr. większych gruczołów
komórki z pochewkami
Lernen beginnen
otoczone rurowatą pochewką z sarkoplazmy i miofibryli; w uchu środkowym i oku
Ile jest komórek nerwowych w ustroju człowieka?
Lernen beginnen
14-15 miliardów
Występowanie neuronów gwiaździstych
Lernen beginnen
. substancja szara rdzenia kręgowego, 2. zwoje autonomiczne układu nerowego
Występowanie neuronów piramidalnych
Lernen beginnen
W korze mózgowej gdzie budują warstwę piramidalną i ziarnistą
występowanie neuronów ziarnistych
Lernen beginnen
korze móżdżku
Występowanie neuronów różnokształtnych
Lernen beginnen
komórki gruszkowate Purkinjego - środkowa warstwa kory móżdżku oraz są to także komórki mitralne przypominające ostrosłup trójkątny
jakiego kształtu są komórki jednobiegunowe?
Lernen beginnen
gruszkowate
Gdzie występują komórki jednobiegunowe?
Lernen beginnen
W niektórych jądrach neurosekrecyjnych podwzgórza, takich jak jądro nadwzrokowe czy przykomorowe
Gdzie występują komórki rzekomojednobiegunowe?
Lernen beginnen
W prawie wszystkich zwojach mózgowych i w rdzeniowych
Gdzie występują neurony dwubiegunowe?
Lernen beginnen
1. zwoje nerwu słuchowego, 2. siatkówka oka, 3. błona węchowa, 4. niektóre jądra podwzgórza
ak się nazywają neruony z długimi aksonami a jak z krótkimi aksonami?
Lernen beginnen
Z długimi komórkami Golgiego typu I, a z krótkimi komórkami Golgiego typu II
Co to tigroid czyli substancja Nissla?
Lernen beginnen
TO ER szorstka w pobliżu jądra komórkowego, zlokalizowana wtylko oprębie perykarionu lub cytoplazmy dendrytów.
Co to są neurofibryle?
Lernen beginnen
delikatne, srebrochłonne (siateczkowate) włókna w perykarionie ustawione nieuporządkowanie, a w wypustkach równolegle
Gdzie występuje centrum komórkowe (centrosom?)?
Lernen beginnen
W neuroblastach, - w dojrzałych brak bo nie mają zdolności podziału
Co umożliwiają neurotubule?
Lernen beginnen
Transport śródplazmatyczny, występują wszędzie
CO zmienia się w budowie neuronów wraz z wiekiem?
Lernen beginnen
Wzrasta ilość lizosomów, barwników - melaniny i lipofuscyny
Cecha charakterystyczna dendrytów?
Lernen beginnen
pączki dendrytyczne
Cecha charakterystyczna neurytu
Lernen beginnen
stała średnica
Gdzie znajdują się włókna nerwowe nagie?
Lernen beginnen
W nerwie węchowym
Gdzie znajdują się włókna jednoosłonkowe?
Lernen beginnen
W w nerwie wzrokowym i substancji białej ośrodkowego układu nerwowego
Jaka jest prędkość przewodzenia we włóknach A, B i C?
Lernen beginnen
A-120m/s, B-do 15m/s, C- 2m/s
Co to są włókna A, B i C?
Lernen beginnen
A- o największej średnicy, charakterze ruchowym lub czuciowym, B - o średnicy pośredniej, tworzą włókna przedzwojowe w ukł. autonomicznym, C - o najmniejszej średnicy, włókna zazwojowe
Cecha charakterystyczna lemocytów?
Lernen beginnen
ziarnistości pi - pałeczkowate twory
Kto bierze udział w mielinizacji w obwodowym, a kto w ośrodkowym układzie nerwowym?
Lernen beginnen
W obwodowym komórki Schanna, a w ośrodkwoym komórki oligodendroglejowe
Jaką postać ma osłonka mielinowa
Lernen beginnen
Naprzemiennie leżącech warstw linii ciemnych i jasnych który ilość zależy od grubośći osłonki mielinowej
Rodzaje synaps? 5
Lernen beginnen
1. aksodendrytyczne, 2. aksosomatyczne, 3. aksoaksonalne, 4. dendrodendrytyczne, 5. somatosomatyczne
Chemiczne neuroprzekaźniki 8
Lernen beginnen
1. acetylocholina, 2. noradrenalina, 3. serotonina, 4. GABA, 5. glicyna, 6. dopamina, 7. bradykinina, 8. motylina i inne peptydy
Co to są efapsy?
Lernen beginnen
Synapsy bezpęcherzykowe, w którym impulsu przechodzą w dwóch kierunkach, gdzie szczelina synaptyczna wynosi 2 nm, o symetrycznej budowie
Jakie zakończenia nerwowe znajdują się w tkance nabłonkowej?
Lernen beginnen
1. wolne zakończenia nerwowe - wrażenia bólowe, 2. ciałko dotykowe Merkla - jedynie w naskórku, 3. zakończenia nerwowe w obrębie narządów zmysłów.
Gdzie znajdują się ciałka Vatera-Paciniego? 7
Lernen beginnen
1. głębszych warstwach skóry, 2. w błonach śluzowych, 3. błonach surowiczych ciała, 4. w obrębie tkanki łącznej wiotkiej dużych gruczołów, 5. ścięgnach, 6. okostnej, 7. torebkach stawowych
Jak zbudowane jest ciałka Vatera-Paciniego?
Lernen beginnen
Jest owalne, z koncentrycznie ułożonymi blaszkami z tkanki łącznej blaszkowatej ulegającej zagęszczeniu na obwodzie tworząc torebkę. W środku jest kolba wewnętrzna zawierająca dendryt komórki czuciowej oraz aparat Timofiejewa- włókno ukł. autonomicznego
Gdzie występuje ciałko buławkowate?
Lernen beginnen
w tkance łącznej pomiędzy pęczkami mięsni - wrażenie ucisku i rozciągania
gdzie występuje kolba końcowa?
Lernen beginnen
W 1. tkance łącznej skóry, 2. błona śluzowa jamy ustnej, 3. w błonie śluzowej nosa, 4. błonie śluzowej pęcherza moczowego - odpowiada za uczucie chłodu
Gdzie występuje ciałko Ruffiniego?
Lernen beginnen
Na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej
Jak zbudowane jest ciałko Ruffiniego?
Lernen beginnen
Z kilku blaszek tkanki łącznej wiotkiej z włóknami sprężystymi na których rozciągają się dendryty - wrażenie ciepła
Gdzie znajduje się glej nabłonkowy?
Lernen beginnen
1. wyściółka ściany komór mózgowych, 2. wodociąg mózgu, 3. kanał środkowy rdzenia kręgowego
Jakie są kształty gleju nabłonkowego?
Lernen beginnen
Płaskie - najrzadziej występujące, sześcienne i walcowate.
gdzie występuje glej nabłonkowy płaski?
Lernen beginnen
W tych częściach układu komorowego, którego ściany tworzy istota biała
Jaki glej zawiera mikrokosmki?
Lernen beginnen
glej nabłonkowy z wyjątkiem płaskiego
Co to tanocyty?
Lernen beginnen
komórki o długich wypustkach sięgających naczyń, transportujące neurohormony z płynu MR to układu wrotnego przysadki, w zachyłku lejkowym komory III
Cechy charakterystyczne gleju właściwego?
Lernen beginnen
Nie tworzą synaps, przez całe życie mają zdolnośc do podziału
Gdzie występują astrocyty protoplazmatyczne, a gdzie włókniste?
Lernen beginnen
protoplazmatyczne - i. szara, włókniste - i. biała
Gdzie występują pituicyty-odmiana astrocytów włóknistych?
Lernen beginnen
W części nerwowej przysadki
Cecha charakterystyczna oligodendrocytów?
Lernen beginnen
bliskie położenie względem osłonek mielinowych aksonów
jakiego pochodzenia jest mezoglej, a jakiego reszta ukł. nerwowego?
Lernen beginnen
ektoderma, mezoglej- mezenchyma
gdzie przeważa mezoglej w OUN?
Lernen beginnen
w istocie szarej
Cechy mezogleju?
Lernen beginnen
różne kształty jąder (kuliste, pałeczkowate, podkowiaste, wieloboczne) lizosomy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.