Tlenek azotu – podstawowe pytania i odpowiedzi

 0    11 Datenblatt    EBiS
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakimi cechami odznacza się NO?
Lernen beginnen
Jest to bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku, toksyczny gaz.
Od dostępności jakich związków uzależniona jest aktywność NOS w komórkach zwierząt i człowieka?
Lernen beginnen
NADPH, mononukleotydu flawinowego (FMN), dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), tetrahydrobiopteryny (BH4), kamoduliny oraz tlenu cząsteczkowego.
U jakich organizmów fotosyntetyzujących zidentyfikowano białko o aktywności enzymatycznej podobnej do NOS?
Lernen beginnen
U zielenic Ostreococcus tauri.
Jakie są produkty redukcji nitrozoglutationu w reakcji katalizowanej przez reduktazę nitrozoglutationu?
Lernen beginnen
Amoniak i utleniona forma glutationu.
Jaki związek jest substratem reakcji katalizowanej przez reduktazę azotanową (NR), która prowadzi do powstawania NO?
Lernen beginnen
Substratem tej reakcji są jony azotynowe (NO2-).
Jakie izoformy NOS występują w komórkach ssaków?
Lernen beginnen
nNOS – neuronalna, eNOS- endotelialna, iNOS – indukowalna.
Jakie są dwie najważniejsze modyfikacje potranslacyjne białek wywoływane przez NO?
Lernen beginnen
S-nitrozylacja cysteiny i nitracja tyrozyny.
W jakich procesach fizjologicznych u roślin obserwuje się współdziałanie auksyn i NO?
Lernen beginnen
Reakcja grawitropowa korzenia, wzrost korzenia, tworzenie włośników, tworzenie korzeni przybyszowych.
Jakie wtórne przekaźniki informacji uczestniczą w szlakach sygnałowych uruchamianych przez NO?
Lernen beginnen
cGMP i Ca2+
Hormon roślinny współdziałający z NO i H2O2 podczas regulacji ruchów aparatów szparkowych to:
Lernen beginnen
Kwas abscysynowy (ABA).
W jakich organellach komórkowych zachodzi u roślin biosynteza NO?
Lernen beginnen
W: peroksyzomach, chloroplastach, mitochondriach, plazmolemie korzeni, cytoplazmie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.