Układ Krążenia

 0    19 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakim skurczem charakteryzuje się mięsień sercowy?
Lernen beginnen
1. skurczem pojedynczym, 2. skurczem zawsze maksymalnym zgodnie z zasada "wszystko albo nic" (prawo Bowditcha
Różnica pomiedzy kardiomiocytem a miocytem
Lernen beginnen
1. wyrostki i rynienkowate zagłębienia na krawędziach - połączenia typu palczastego, 2. słabiej rozwinięte kanaliki T oraz ER, 3. diady a nie triady
Co warunkuje opóźnienie skurczu komór w stosunku do komór?
Lernen beginnen
To że przewodzenie w obrębie SA oraz AV jest bardzo wolne 0,05 m/s
ile istnieje szlaków przekazywania sygnału pomiędzy węzłami układu bodźcoprzewodzącego?
Lernen beginnen
3 - międzywęzłowa przednia, środkowa, tylna
Ile gałazek tworzy prawa a ile lewa odnoga pęczka Hisa?
Lernen beginnen
prawa tylko jedną, a lewa trzy - przednią, przegrodową i tylną
z czego wynika polaryzcja elektryczna sarkolemmy w kardiomiocytach?
Lernen beginnen
100 razy większą przepuszczalnością dla jonów K niż dla jonó Na
Co wywołuje przesunięcie jonowe w kardiomiocytach?
Lernen beginnen
wywołanie prądów jonowych - odkomórkowego prądu jonów K+ i słabszego dokomórkowego prądu jonów Na+ - prądy tła
Co przeciwdziała zmniejszaniu się gradientu stężeń jonowych, a tym samym prądom jonowym?
Lernen beginnen
aktywna pompa Na+-K+ zależna od ATPazy, która uaktywnia się w wyniku przyrostu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Na+
jak działa pompa sodowo-potasowa?
Lernen beginnen
Wprowadza 3 jony Na+ na każde 2 jony K+ do wnętrza, więc nie działa całkowicie przeciwstawnie do prądów jonowych
Jak działają glikozydy nasercowe?
Lernen beginnen
Hamują one działanie pompy, co powoduje zwiększenie stężenia Na+ w komórce, osłabienie działania wymiennika Ca2+/Na+ co zwiększa stężenie Ca w komóce, tym samym kurczliwość miocytu - niewydolnośc mięsnia
Co powoduje obniżenie gradientu stężeń jonowych?
Lernen beginnen
obniżęnie wartości potencjału spoczynkowego a także kurczliwości miocytów
Co powoduje hiperkalemia w sercu?
dsf
Lernen beginnen
zgodnie z równaniem Nersta obniżenie wartości potencjału spoczynkowego, wzrost pobudliwości kardiomiocytów, skrócenie czasu trwania potencjału czynnościowego,
zwolnienie szybkości przewodzenia impulsów, zwolnienie szybkości przewodniictwa impulsów, bardzo groźne dla życia rytmy, osłabienie kurczliwości
Czym może być spowodowana hiperkalemia?
Lernen beginnen
W wyniku niewydolności nerek, zespołu zmiażdżenia, dużej hemolizy
Czym może być spowodowana hipokalemia?
Lernen beginnen
intensywne wymioty, biegunki, stosowanie leków moczopędnych
Fazy potencjału czynnościowego miocytu komorowego
Lernen beginnen
0. szybka depolaryzacja sarkolemmy z nadstałem do 35mV, 1. wstępna repolaryzacja, 2. plateau, 3. repolaryzacja, 4. potencjał spoczynkowy
Od czego zależy szybkość narastania fazy 0 potencjału czynnościowego?
Lernen beginnen
Od wartości potencjału spoczynkowego (im większa tym szybciej)
Jak działa tetrodotoksyna? TTX
Lernen beginnen
blokuje ona bramkowane depolaryzacją kanały sodowe co zmniejsza szybkość narastania fazy 0 ale nie znosi jej całkowicie
Co się dzieje w fazie 0?
Lernen beginnen
krótkotrwały wzrost przepuszczalności i przewodności sarkolemmy dla jonów Na+, a kilka milisekund wcześnie mało znaczący wzrost przepuszczlanośc dla jonów Ca2+
Czym uwarunkowana jest 1 faza?
Lernen beginnen
Jest ona skutkiem gwałtownego zahamowania dokomórkowego prądu Na+ oraz nasilenia odkomórkowego prądu jonów K+

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.