0 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

niemamcola niemamcola

Die Verwendung von VocApp2866Tagen. Ich lerne von VocApp98Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor72Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2020-01-09 20:29:29.

Meine Interessen

angielski, hobby

Meine Vokabelkarteien


preposition verb
Noun
Phrasal verbs with "make"
Latin roots
Abstract nouns
Crouching tiger, hidden dragon
Moja lekcja
Compound adjectives
Compound nouns - noun+noun
Compound nouns - verb+preposition
The respiratory system - lekcja druga
Lekcja 3 - common cold and flu
The heart and the blood vessels
Anatomy Description, lesson 1
Słówka na pierwsze zaliczenie
Słówka na pierwsze zaliczenie part 2
First Part:)
First impression
First approach
The nervous system
Tkanka nabłonkowa
Tkanka łączna part 1
Tkanka łączna part 2
Tkanka mięśniowa
Układ moczowy
Układ Krążenia
To co nie wiedziałem
Układ nerwowy, narząd wzroku, słuchu i równowagi
Tkanka nerwowa
Układ oddechowy
Skóra
Ukłąd płciowy męski
Układ Płciowy Żeński
Układ dokrewny
Układ pokarmowy cz. I
Układ pokarmowy cz. II
Układ pokarmowy cz. III
Układ limfatyczny
Cytologia
Główne komponenty
Przeciwciała
Populacje i subpopulacje limfocytów
Receptory limfocytów T
MHC
Aktywacja limfocytów
Dojrzewanie limfocytów
Krążenie limfocytów
Mechanizmy cytotoksyczności
Cytokiny
Interferony
Nadrodzina cząstek TNF-alfa
Regulacja odpowiedzi immunologicznej
Układ dopełniacza
Fagocytoza
Odporność w błonach śluzowych
Immunologia rozrodu
Odporność przeciwzakaźna
Immunologia szczepień ochronnych
Nadwrażliwość
Choroby autoimmunizacyjne
Niedobory odporności
Immunologia nowotworów
Immunomodulacja
Immunologia transplantacyjna
Układ Krążenia
Sprawdzian II
Moja lekcja
I part game talk
II part game talk
Moja lekcja
Moja lekcja
Lets Talk 16.04.2015

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.