Regulacja odpowiedzi immunologicznej

 0    23 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie cytokiny powodują zmianę klasy syntetyzowanych przeciwciał na IgE oraz IgG4
Lernen beginnen
IL-4 oraz IL-13
Jakie cytokiny powodują zmianę klasy syntetyzowanych przeciwciał na IgA
Lernen beginnen
TGF-beta oraz IL-10
Jakie są komponenty odpowiedzi późnej nacieku limf Th1?
Lernen beginnen
MIF (macrofage imigration infibitory factor), IFN-gamma, TNF-alfa, IL-2 - pomoc limfocytom cytotoksycznym, aktywacja DC
Cytokiny komponentu wczesnej odpowiedzi komórkowej?
Lernen beginnen
chemokiny powodujące uwalnianie histaminy powodującą zwiększony napływ limfocytów, granulocytów i monocytów
Jakie są mechanizmy zabezpieczeń przed autoagresją? 5
Lernen beginnen
1. delecja, 2. redagowanie receptora, 3. anergia, 4. ignorancja lub sekwestracja, 5. aktywna supresja - Treg lub przeciwciała antyidiotypowe
Dlaczego IL-2 jest kojarzona z wygaszaniem odpowiedzi immunologicznej, gdzie jej mutacje powodują ch. autoimmunizacyjne?
Lernen beginnen
Ponieważ indukuje Treg - są one całkowicie od niej uzależnione
Co to są czynniki reumatoidalne?
Lernen beginnen
Są to przeciwciała izotypowe klasy IgM a rzadziej IgG skierowane przeciwko immunoglobulin IgG,łączące się głónie z fragmentem Fc przeciwcciał któe uległu pewnym stereochemicznym zmianom w wyniku połączenia z antygenem lub agregacji
Jaka jest rola czynników reumatoidalnych?
Lernen beginnen
wzmaganie aktywności dopełniacza i usuwanie z krążenia KI
Kiedy czynniki reumatodialne pojawiają się w większej ilości?
Lernen beginnen
RZS, ostre zakażenia bakteryjne, nowotwory, choroby wirusowe
Co to są przeciwciała antyidiotypowe?
Lernen beginnen
Przeciwciała skierowane przeciwko fragmentom Fab w przeciwciałach - o jednakowej swoistości, moga być różne klasy
Czym się różnią idiotypy publiczne od prywatnych?
Lernen beginnen
1. mają różną swoistość, prywatne mają tą samą, 2. są to markery konkretnych segmentów VDJ, a prywatne to markery specyficznych zmian na złączach i mutacji, 3. publiczne podlegają dziedziczeniu
Jakie mają działanie przeciwciała antyidiotypowe?
Lernen beginnen
Hamujące albo aktywujące poprzez imitację antygenu 2. mogą imitować działanie hormonu - bo mają stereochemiczne podobieństwo jak i imitować antygeny nowotworowe
W jaki sposób zwykłe przeciwciała aktywują odpowiedź immunologiczną?
Lernen beginnen
1. IgG oraz IgM aktywują i pobudzają odpowiedź humoralną - przekazując sygnał przez CR2, 2. IgE daje sygnał aktywacyjny limf. B przez FCepsilonRII, 3. ułatwiają endocytozę przez receptory FcgammaR oraz FcepsilonRII na APC
jaki sposób zwykłe przeciwciała hamują odpowiedź immunologiczną?
Lernen beginnen
1. Wiele przeciwciał może blokować rozpoznawanie antygenu przez limfocyty B, 2. IgG, wiążąc antygen mozę hamować inicjację odpowiedzi humoralne przez związanie się z FcgammaRIIB na limf. B
Jak zapobiega się konfliktowi serologicznemu w przypadku matki, która urodziła dziecko Rh+?
Lernen beginnen
podaje się przeciwciała anty-D - po każdym porodzie, poronieniu naturalnym i sztucznym u matek Rh-
Czym się różnią limfocyty B pamieći od dziewiczych?
Lernen beginnen
1. są liczniejsze, 2. mają inny BCR, większe powinowactwo, 3. mają więcej MHC II i kostymulantów, 4. łatwiej się aktywują, 5. inaczej krążą w organizmie, 6. mają więcej receptorów Toll-podobnych oraz CD27, CD84, CD95, CD148
Jak tłumaczy się zjawisko przeżywania komórek pamięci?
Lernen beginnen
1. zdolność do samoodnowy, 2. antygeny dłużej utrzymują się na DC,3. krzyżowe reakcje z antygenami, pobudzenia mitogenami, superantygenami, 4. długowieczność
Co to jest pamięć negatywna?
Lernen beginnen
zjawisko stopniowego osłabiania odporności przy podawaniu antygenu w wzrastających dawkach
Co możę dodatkowo ułatwiać przeżycie limf. B pamięci?
Lernen beginnen
CXCL12, IL-5, IL-6, BAFF, APRIL, TNF-alfa 2. pobudzenie z nieswoistych receptorów typu TLR przez produkty bakteryjne - każda infekcja pobudza nieswoiście limf. pamięci
Co jest przyczyną łatwiejszej aktywacji limfocytów T pamięci?
Lernen beginnen
Zwiększenie ekspresji cząsteczek adhezji do komórki prezentującej antygen tj. CD2, VLA, CD11a/CD18 oraz obecność CD25 receptora dla IL-2
Jakie cytokiny są istotne dla przeżycia limfocytó T pamięci?
Lernen beginnen
IL-7, IL-15
Jakie są rodzaje limfocytó T pamięci?
Lernen beginnen
Limfocyty pamięci centralne oraz limfocyty pamięci efektorowe
Czym się charakteryzują limfocyty T pamieci centralne?
Lernen beginnen
Mają receptor CCR7, selektynę L, krążą w organizmie pomiędzy węzłami chłonnymi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.