Układ dopełniacza

 0    53 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie podstawe efekty wywiera układ dopełniacza?
Lernen beginnen
1. bakterioliza, cytoliza, 2. chemotaksja głównie neutrofilów, 3. degranulacja, 4. hamowanie precypitacji indukując częściowe rozpuszczanie kompleksów już wytrąconych
W jakiej postaci w warunkach fizjologicznych znajduje się C1?
Lernen beginnen
W postaci odracalnie łączących się ze sobą podjednostek - jednej cząsteczki C1q oraz tetrameru C1r2s2
Co zapoczątkowuje aktywacje drogi klasycznej?
Lernen beginnen
zmieniona konformacyjnie Ig po związaniu się z antygenem
Które IgG najskuteczniej aktywuje dopełniacz?
Lernen beginnen
IgG1 chociaż IgG3 wiąże najwięcej cząsteczek C1q
Co powoduje związanie się C1q z przeciwciałami?
Lernen beginnen
Powoduje zwiększenie siły wiązania z jej drugą podjednostką, co indukuje zmiany konformacyjne w obrębie C1r, a to eksponuje miejsce enzymatyczne o właściwości proteazy serynowej
Co powoduje aktywację do C1r z kreską?
Lernen beginnen
Powoduje przekształcenie nieczynnego C1s na czynny, który rozkłada C4 na C4a oraz C4b
Co się dzieje z uwolnionym czynnikiem C4b?
Lernen beginnen
łączy się on C2, a to połączenie powoduje że aktywny C1s rozkłada C2 na C2a oraz C2b(ucieka sobie dalej)
Składniki konwertazy C3 drogi klasycznej
Lernen beginnen
C4bC2a z kreską
jaki komponent odrywa głóną rolę w aktywacji dopełniacza?
Lernen beginnen
C3
Jak powstaje konwertaza C5 drogi klasycznej?
Lernen beginnen
C4b2a rozkłada C3 na C3a(ucieka dalej) oraz C3b, z którym się łączy i tworzy C4b2a3b
Dlaczego C1 może aktywować się przed pojawieniem się swoistych przeciwciał?
rfgdfg
Lernen beginnen
Bo może rozpoznawać wzorce tj. niektóre wirusy, E. coli, LPS
mikoplazmy, białko C-reaktywne, samą siebie, białko wiążące mannozę, fosfatydyloseryne (apoptoza), kalretikulina(cytotoksyczność Tc)
Która droga aktywacji dopełniacza dominuje ilościowo?
Lernen beginnen
alternatywna
Jakie czynniki biorą udział w drodze alternatywnej?
Lernen beginnen
czynniki, B, H, P, I, D oraz składnik C3
Co aktywuje drogę alternatywną?
Lernen beginnen
1. komórki nowotworowe, KI zawierające IgA, IgE, IgG, czynniki zakaźne
Z czego wynika głównie aktywacja drogi alternatywnej?
Lernen beginnen
Aktywacja zachodzi na powierzchniach, w których brak jest inhibitorów tego procesu
Jak rozpoczyna sie proces aktywacji drogi alternatywnej?
dsffsdf
Lernen beginnen
Czynnik B w obecności jonów magnezu łączy sie C3(H20) - C3b podobną pobudzoną formą - umożliwia to rozłożenie czynnika B na Bb oraz Ba = powstaje nam C3(H20)Bb o aktywnosci enzymatycznej.
Ten aktywny enzymatycznie kompleks rozkłada C3 do C3a oraz C3b - powstaje konwertaza drogi alternatywnej czyli C3bBb
Co stabilizuje konwertaze C3 drogi alternatywnej?
Lernen beginnen
porperdyna(P) chroniąc przed czynnikami H oraz I
Dlaczego properdyna zachowuje się jak molekuła rozpoznająca wzorce?
Lernen beginnen
Bo aktywuje alternatywną drogę poprzez rozpoznania określonych struktur na mikroorganizmach oraz na komórkach apoptotycznych
Jakie czynniki dopełniacza zmniejszają ryzyko autoimmunizacji?
Lernen beginnen
C1q oraz properdyna bo inicjuje aktywacje dopelniacza, co doprowadza do suuniecia kompleksow immunulogicznych
Jak wygląda konwertaza C5 drogi alternatywnej?
Lernen beginnen
C3bBb3b
Co hamuje aktywacje drogi alternatywnej na własnych komórkach?
Lernen beginnen
Czynnik H wiążący C3b, co uwrażliwia go na inaktywację przez czynnik I
Co to jest białko wiążące mannozę, ianczej lektyna wiążąca mannozę MBL?
Lernen beginnen
Jest to związek należący do kolektyn (tak jak surfaktant płucny i konglutynina), które są białkami zdolnymi do wiązania oligosacharydów (zależne od Ca) na powierzchni mikroorganizmów
Jakie są dwie główne funkcje MBL?
Lernen beginnen
Aktywacja układu dopełniacza, a poprzez swoje receptory na makrofagach ułatwia im fagocytozę
Jakie cukry wiąże MBL i co to powoduje?
Lernen beginnen
Wiążę fukozę, mannozę, N-acetyloglukozaminę co powoduje aktywacje proteaz serynowych MASP-1(rozkłada C2 i bezpośrednio C3) oraz MASP-2 (rozkłada C4 i C2)
Co powoduje mutacja w MBL?
Lernen beginnen
1. zmniejszona odpornośc przeciwzakaźna generalnie, 2. zwiększona odporność przeciw gruźlicy, leiszmaniozie (bo one wykorzystują opłaszczenie przez dopełniacz do wniknięcia poprzez CR do komórki)
Jakie cząsteczki aktywują drogę lektynową oprócz MBL?
Lernen beginnen
fikoliny L, H (antygen Hakata) - też rozpoznają wzorce (jest też nieaktywująca fikolina M)
akie zmiany w C dopełniacza powoduje przyłączenie kolejnych składnikó do błony?>
Lernen beginnen
Powoduje, że przekształcają się one z białek typwoo hydrofilnych na cząsteczki zawierają także hydrofobowe fragmenty
Od którego momentu zachodzi tworzenie kanałów w błonie komórkowej?
Lernen beginnen
Od momentu połączenia C8 z C5b67
Co powiększa średnicę kanału?
Lernen beginnen
Przyłączanie coraz to nowych C9
Co jest efektywniejsze - Mac czy immunofagocytoza?
Lernen beginnen
immunofagocytoza
Zmniejszoną odporność na jakie zakażenie powoduje niedobór któregoś z końcowych skł. dopełniacza?
Lernen beginnen
na zakażenie Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae
Funkcja CR1 (CD35)
Lernen beginnen
Jest receptorem dla C3b - fagocytozę przez CR1 stymuluje fibronektyna i laminina, uczestniczy w wychwytywaniu KI przez DC, - wychwytywanie głónie w grudkach
Gdzie jest najwięcej CR1? Zastosowanie
Lernen beginnen
Mało jest na błonach erytrocytów, ale stanowi to 85-90% CR1 całej krwi - usuwa z krwioobiegu KI co zapobiegana odkładanie się np. w nerkach
Gdzie usuwane są głównie KI?
Lernen beginnen
W śledzionie, wątrobie, ale takżę w nerkach, bo podocyty mają CR1
Gdzie występuje CR2 (CD21)
Lernen beginnen
głównie na limf. B, ale także na DC i komórkach nabłonkowych gardła
Funkcja CR2 (CD21)
Lernen beginnen
CHroni przed apoptozą i wzmaga aktywację limf. B poprzez cząsteczki CD19 oraz CD81, 2. zwiększają immunogenność antygenów, które związane za pomocą dopełniacza z CR2 mostkują BCR, 3. obecny na DC podtrzymują B pamięci
Funkcja CR3 (CD11b/CD18) inaczej MO-1 oraz MAC-1
Lernen beginnen
1. fagocytoza cząsteczek lub komórek wiążących dopełniacz, 2. wiążę bezpośrednio niektóre bakterie, 3. wiążę sięz iC3b, fibrynogenem, włóknikiem, ICAM-1 na śródbłonku (ułatwia diapedezę) - korzysta z nich HIV, wirus zachodniego Nilu, gruźlica
Funckje C3a, C4a, C5a?
Lernen beginnen
1. chemotaksja monocytów i neutrofilów, 2. degranulacja komórek tucznych, 3. stymulacja syntezy metabolitów kwasu arachidonowego, 4. obkurczają mięśniówkę naczyń
Jakie mamy rodzaje czynnikó regulujących aktywność dopełniacza?
Lernen beginnen
Błonowe czynniki i osoczowe
Błonowe czynniki regulujące aktywność dopełniacza to?
Lernen beginnen
1. CR1, 2. DAF, 3. MCP, 4. Protektyna CD59
Osoczowe czynniki regulujące aktywność dopełniacza to?
Lernen beginnen
1. inhibitor C1, 2. Czynnik I, czyli inaktywujący C3b/C4b, 3. białko wiążące C4 (C4bp), 4. immunokonglutyniny, 5. jad kobry
Jakie są kofaktory czynnika I rozkładającego C4b oraz C3b? I co to daje?
Lernen beginnen
MCP, C4bp, czynnik H, CR1 - już pdoczas transportu przez erytrocyty rozkłada kompleksy, chroni przed przypadkową lizą
Jak działa DAF (decay-accelerating factor) CD55 - czynnik przyspieszający rozkład
Lernen beginnen
1. hamuje powstawanie i wybitnie przyspiesza rozpad konwertaz C3 i C5, uwalniając C2a z klasycznej i Bb z alternatywnej
Jakie funkcje ma MCP (membrane cofactor protein) - błonowy kofaktor białkowy?
Lernen beginnen
1. wiążę skłądniki C3b, C4b w stanie wolnym lub w konwertazie, receptor dla wirusa odry
Jaka jest funkcja protektyny CD59?
Lernen beginnen
Wiąże C8 i C9, co hamuje polimeryzacje C9 - wraz z DAF połączona przez glikozylofosfatydyloinozytol co zapewnia dużą ruchlwiosć
Działanie inhibitora C1?
Lernen beginnen
jest inhibitorem proteaz serynowych - wiąże aktywnie C1r oraz C1s
Działanie czynnika I?
Lernen beginnen
inaktywacja przez rozłożenie C3b oraz C4b
Co powoduje białko wiążące C4?
Lernen beginnen
wiążac C4b przyspiesza ego rozkłąd przez czynnik I
Co inaktywuje anafilatoksyny - C3a, C4a, C5a?
Lernen beginnen
karboksypeptydazy N i R
Jakie działanie ma witronektyna (białko S)?
Lernen beginnen
Wiąże się z C5-7, umożliwia przyłączenie C8, ale uniemożliwia przyłączenie C9 i polimeryzacje
Co to są czynniki nefrytyczne C3?
Lernen beginnen
Są to przeciwciała wiążące i stabilizujące konwertazę C3 drogi klasycznej i alternatywnej
Co to są immunokonglutyniny?
Lernen beginnen
Są to autoprzeciwciała przezciw związanym skłądnikom dopełniacza, głównie C3 - pojawiają się w następstwie zakażęn, stanów zapalnych, mają zdolność aglutynacji
Jak działą jad kobry? CVF
Lernen beginnen
Tworzy on kompleksy CVF-Bb oraz CVF-BbC3, któe nie podlegają hamującemu działaniu czynnika I, co powoduje niehamowaną aktywację dopełniacza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.